Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Zvíře vás může pokousat kdekoliv. Například v USA je ročně zaznamenáno 2-5 milionů takových případů. U dětí dochází k podobným incidentům častěji než u dospělých a ve většině případů (85-90%) jde o pokousání psem.[1] Nejčastější komplikací jsou pak kožní infekce. Ve vzácných případech může kousnutí způsobit trvalé následky. Nejvážnějším případem, jaký může nastat, je pokousání zvířetem, které má vzteklinu.[2] Když však budete vědět, jak v takových případech postupovat, můžete minimalizovat riziko případných souvisejících komplikací.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:
Ošetření drobných kousnutí

 1. 1
  Prozkoumejte kousnutí. Většina psích kousnutí je malého rozsahu a lze je ošetřit doma. V případě, že se vám kousnutí dostalo sotva pod kůži, nebo vás pes jen poškrábal, lze ránu ošetřit doma.[3]
  • Nejedná se o rány, u kterých dojde k hlubokému poranění tkáně či jejímu roztrhnutí a rozdrcení kloubů a kostí. Pokud utrpíte závažnější ránu, vyhledejte lékařskou pomoc. Viz druhá část článku.
 2. 2
  Kousnutí důkladně omyjte mýdlem a vodou. Věnujte několik minut omytí rány velkým množstvím vody o příjemné teplotě a mýdlem.[4] Pomůže vám to vyčistit ránu od veškerých zárodků, které se nacházejí v okolí rány, nebo těch z psích úst.
  • Použít můžete jakékoliv mýdlo, avšak nejlepší volbou je mýdlo antibakteriální.
  • Mýdlo s vodou vás může štípat, rána je však potřeba důkladně vyčistit.
 3. 3
  V případě že rána krvácí, přitlačte ji. Použijte čistý ručník nebo gázu a přitlačte ji na omyté pokousané místo, pokud stále krvácí.[5] Krvácení by se mělo zastavit nebo alespoň omezit natolik, abyste ránu mohli obvázat.
  • V případě, že rána krvácí i po 15 minutých tlaku až příliš, měli byste vyhledat lékařskou pomoc.[6]
 4. 4
  Použijte antibiotickou mast. Antibiotické masti (neosporin, baciracin) mohou pomoci zabránit infekcím a pomoci hojení.[7] Podle návodu na obalu naneste mast na ránu.
 5. 5
  Ránu obvažte. Jakmile nanesete antibiotickou mast, použijte obinadlo (popřípadě kus oblečení) a ránu obvažte. Obvažte ji dostatečně pevně, aby obinadlo pomáhalo chránit zranění, avšak ne příliš pevně, aby nedošlo k ovlivnění krevního oběhu a dalším nepříjemnostem.
 6. 6
  Obvaz měňte podle potřeby. Obvaz byste měli měnit vždy, když je třeba, například při sprchování. Vždy ránu lehce omyjte, znovu naneste antibiotickou mast a použijte nový obvaz.
 7. 7
  Běžte se přeočkovat. Tetanus je potencionální infekce, kterou můžete chytit při jakémkoliv pokousání, které vám projde skrz kůži.[8] Jestliže vás pokouše pes a byli jste očkování naposledy před 5 a více lety, lékaři doporučují, jít se přeočkovat.[9]
 8. 8
  Dávejte pozor na ránu. Během hojení sledujte příznaky možné infekce. Pokud si myslíte, že je rána infikována, pak ihned vyhledejte lékaře. Mezi známky infekce patří:[10] [11]
  • zhoršení bolesti
  • otok
  • zarudnutí nebo teplo v okolí rány
  • horečka
  • vytékající hnis
 9. 9
  Pokud je to možné, jistěte, jakými vakcínami byl pes očkován. Vzteklina patří mezi další druhy infekce a lze ji získat i při menším pokousání. Abyste se zbavili obavám ze vztekliny, zeptejte se majitele psa, který vás pokousal, zda byl proti vzteklině očkován.[12]
  • V případě, že nevíte, zda je pes očkovaný proti vzteklině, zjistíte to během 15 dní, podle toho, jestli se vyvíjí příznaky. Pokud nelze ověřit, zda byl pes očkován, měli byste vyhledat lékaře.
 10. 10
  Pokud máte jiné zdravotní potíže, vyhledejte lékařskou pomoc, a to i při drobném kousnutí. Jsou to například:[13]
  • cukrovka
  • nemoc jater
  • rakovina
  • HIV
  • Léčení, které může oslabovat váš imunitní systém, se považují za autoimunitní onemocnění.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 2:
Léčení velkého pokousání

 1. 1
  Prozkoumejte kousnutí. Za závažné pokousání se považují případy, kdy dojde k jedné či více hlubokým ranám od zubů psa, které mohou i nemusí způsobit vážné natržení tkáně, které je důsledkem rány.[14] Vzhledem k drtivé síle čelistí některých plemen psů může dojít i k poškození kostí, vazů nebo kloubů, což způsobí bolestivý pohyb, nebo úplnou neschopnost hýbat s poškozenou částí těla. Mezi známky toho, že rána potřebuje spíše lékařskou péči, patří:[15]
  • Kousnutí je tak hluboké, že lze vidět tuk, sval nebo kost.
  • Kousnutí má zubaté hrany, nebo je příliš otevřené.
  • Nelze-li zastavit krvácení během 15 minut po stálém tlaku na ránu.
  • Rána je větší než jeden nebo dva centimetry.
  • Kousnutí je na hlavě či krku.
 2. 2
  Zatlačte na ránu. Než se vydáte k lékaři, vezměte čistý ručník a přitlačte ho na ránu pro zpomalení krvácení.[16] Ručník držte na místě až k lékaři.
 3. 3
  Navštivte lékaře. Lékař vám určí nejlepší způsob, jak takové poranění ošetřit. Zastaví krvácení a zjistí, zda rána potřebuje zašít či nikoliv. Nejprve však ránu důkladně vyčistí chirurgickou dezinfekcí (například jód) a provede veškeré potřebné kroky, jako je například odstranění mrtvých, poškozených nebo infikovaných tkání, které mohou mít vliv při hojení na okolní zdravé tkáně.[17]
  • Lékař také zjistí, zda je potřeba očkování proti tetanu.
  • V případě, že bude mít lékař podezření na poškození kostí, vyšetří vás pravděpodobně pomocí rentgenu, aby mohl pokračovat další léčbou.[18]
  • Pokud víte, že byl pes očkovaný proti vzteklině, informujte lékaře. Pokud se totiž domnívá, že jste v ohrožení kvůli vzteklině, musí vás přeočkovat i proti vzteklině.[19]
 4. 4
  Dodržujte veškerá předepsaná antibiotika. Pokud máte příznaky infekce, nebo lékař zjistí, že vaše rána obsahuje vysoké riziko infekce, s největší pravděpodobností vám předepíše antibiotika.[20]
  • Nejčastěji se používá antibiotikum amoxicillin-clavulanate (Augmentin). Jedná se o prášek, který se obvykle předepisuje na dobu 3-5 dnů. Nejčastějším nežádoucím účinkem jsou gastrointestinální účinky.
 5. 5
  Obvazy měňte podle pokynů. Lékař vám sdělí, jak často měnit obvaz poté, co vám ránu ošetří.[21] Pravděpodobně jej budete muset měnit jednou nebo dvakrát denně.
  Reklama

Tipy

 • Vždy se snažte správně vycvičit svého psa, abyste snížili riziko pokousání.
Reklama

Varování

 • V případě, že kousnutí začne svědit, nebo kolem něj začne opuchat kůže, navštivte lékaře.
 • Jestliže se zranění horší, navštivte kvalifikovaného lékaře.
 • I přesto, že tento článek nabízí informace, týkající se psího kousnutí, neměli byste jej považovat za lékařskou pomoc. Vždy když si nejste jisti, zda se jedná o závažné poranění, navštivte lékaře.
 • Pokud nemůžete ověřit, zda byl pes očkován proti vzteklině (buď prostřednictvím vaší dokumentace psa, nebo dokumentace jiného vlastníka psa), měli byste navštívit lékaře. Vzteklina může být po kousnutí léčena, ale pouze v případě okamžité reakce. Nesmíte čekat, zda se projeví příznaky.[22]
 • Vzhledem k malé tloušťce pokožky na rukou, nohou a hlavě a počtu funkcí, které může kousnutí ovlivnit, jsou tyto situace mnohem pravděpodobnější, že potřebují lékařskou péči.[23]
Reklama
 1. http://www.uptodate.com/contents/animal-bites-beyond-the-basics?source=search_result&search=dog+bite&selectedTitle=1~26
 2. http://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-animal-bites/basics/art-20056591
 3. http://www.uptodate.com/contents/animal-bites-beyond-the-basics?source=search_result&search=dog+bite&selectedTitle=1~26
 4. http://www.uptodate.com/contents/animal-bites-beyond-the-basics?source=search_result&search=dog+bite&selectedTitle=1~26
 5. http://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-animal-bites/basics/art-20056591
 6. http://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentTypeID=1&ContentID=2978
 7. http://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-animal-bites/basics/art-20056591
 8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3178974
 9. http://www.uptodate.com/contents/animal-bites-beyond-the-basics?source=search_result&search=dog+bite&selectedTitle=1~26
 10. http://www.uptodate.com/contents/rabies-beyond-the-basics?source=search_result&search=dog+bite&selectedTitle=7~26
 11. http://www.uptodate.com/contents/soft-tissue-infections-due-to-dog-and-cat-bites?source=see_link&sectionName=Prophylaxis&anchor=H8#H8
 12. http://www.uptodate.com/contents/animal-bites-beyond-the-basics?source=search_result&search=dog+bite&selectedTitle=1~26
 13. http://www.uptodate.com/contents/rabies-beyond-the-basics?source=search_result&search=dog+bite&selectedTitle=7~26
 14. http://www.uptodate.com/contents/animal-bites-beyond-the-basics?source=search_result&search=dog+bite&selectedTitle=1~26

O tomto wikiHow

Chris M. Matsko, MD
Spoluautorem článku je :
Lékař rodinného lékařství
Spoluautorem tohoto článku je Chris M. Matsko, MD, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 9 566 krát
Stránka byla zobrazena 9 566 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama