Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Spousta lidí v angličtině chybuje v používání zkratek "i.e." a "e.g." a málokdo ví, co tyto zkratky vlastně znamenají. Tento článek se tedy pokusí vysvětlit, jak "i.e." a "e.g." v angličtině správně používat.

Část 1
Část 1 ze 3:
Rozdíl mezi i.e. a e.g.

 1. 1
  Naučte se význam obou zkratek. "I.e." pochází z latiny a je to zkratka id est, neboli „to je“. "E.g." také pochází z latiny a jedná se o zkratku exempli gratia, což znamená „na příklad“.[1]
 2. 2
  Spojte si každou zkratku s nějakou snadno zapamatovatelnou frází. Je těžké si pamatovat latinská slovíčka, takže bude jednodušší, když si představíte, že "i.e." v angličtině může být zkratka sousloví "in essence" („v podstatě“) nebo "in other words" („jinými slovy“) a "e.g." může být zkratka "example given" („uvedený příklad“).
 3. 3
  Používejte kreativní mnemonické pomůcky. Někdy nám nemusí ani asociace pomoci a tak je potřeba sáhnout po kreativnějších řešeních – mnemonických pomůckách. Zkuste si tedy "i.e." asociovat s “I explain” („já vysvětluji“) a "e.g." s „egg sample“ („vzorek vejce“ – zde jde však o to, že „egg sample“ zní jako „example“).[2]
  • Také si můžete zkusit zapamatovat vtipné příklady, které správně používají obě zkratky. Např. “The best way to drive unicorns out of your neighborhood is to play them loud Baroque classical music (i.e., complicated classical music composed between 1600-1750).” („Nejlepší způsob, jak vyhnat ze sousedství jednorožce, je hlasitě jim pustit hlasitou barokní hudbu (tzn. klasickou hudbu z let 1600 až 1750).“).[3]
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 3:
Používání i.e. a e.g.

 1. 1
  Použijte "i.e." na parafrázování. Udělejte nějaké prohlášení a pak přidejte zkratku "i.e.", pomocí které vysvětlíte, specifikujete nebo lépe popíšete, co jste právě řekli:
  • The elephant is a pachyderm, i.e., a large animal with thick skin and nails on feet resembling hooves. („Slon je tlustokožec, tzn. velké zvíře s tlustou kůží a nehty na nohách připomínajících kopyta.“)
  • I went to my least favorite place (i.e., the dentist). („Šel jsem na mé nejméně oblíbené místo (tzn. k zubaři).“)
  • Všimněte si, že po "i.e." obvykle následuje detailnější vysvětlení. Nebo nějaká metafora. Pokud nahradíte "i.e." s "in other words", tak zjistíte, že věta stále dává smysl. Pokud však "i.e." nahradíte s "for example", tak věta dávat smysl nebude.
 2. 2
  Použijte "e.g." před uvedením jednoho nebo více příkladů. Popřemýšlejte nad tím, co předchází "e.g." a co po něm následuje:
  • Buy some vegetables, e.g., carrots. („Kup nějakou zeleninu, např. mrkev.“)
  • I like power metal (e.g., Firewind, Iced Earth, Sonata Arctica). („Mám rád power metal (např. Firewind, Iced Earth, Sonata Arctica).“)
  • Všimněte si, že v těchto příklad by použití "i.e." nedávalo smysl. "Carrots" (mrkev) není obecnější popsání zeleniny, ale je to pouze „jeden druh“ zeleniny z mnoha dalších. Pokud byste chtěli použít "i.e.", tak byste museli napsat: "Buy some vegetables, i.e., the edible part of any plant." („Kup nějakou zeleninu, tzn. tu jedlou část rostlin.“) Podobně je tomu u druhého příkladu, kdy "e.g." bylo použito pro uvedení příkladů hudebních skupin a ne detailnější popis. Pokud byste chtěli použít "i.e.", tak byste museli napsat: "I like power metal, i.e., fast metal with symphonic elements and epic themes." („Mám rád power metal, tzn. rychlý metal se symfonickými prvky a epickými tématy.“)
 3. 3
  Použijte e.g. a i.e. v krátkých komentářích. E.g. a i.e. se často používají jako vsuvka pro vyjasnění nebo vysvětlení předchozí věty. Pokud je však vyjasnění nebo vysvětlení nedílnou součástí hlavní věty, tak si dejte záležet, abyste použili správnou zkratku.
  • Například, pokud píšete esej a chcete poskytnout nějaké příklady zdrojů, z kterých jste čerpali, tak použijte e.g.: “Some studies (e.g., Smith, 2015; Yao, 1999) support this assertion, while others -- for example, Abdullah’s (2013) research on pizza and topping choice -- disagree.” („Některé studie (e.g., Smith, 2015; Yao, 1999) podporují tuto tezi, zatímco jiné – například, Abdullahův (2013) výzkum na pizzu a výběr polevy – s ní nesouhlasí.“)
  • Použijte i.e. pro poskytnutí krátkých vyjasnění a jako frázi na otevření delšího nebo detailnější vysvětlení: “In our research we altered the order of image display (i.e., first, second, or third) as well as their color scheme, that is, whether we had applied a blue or green filter.” („V rámci našeho výzkumu jsme pozměnili pořadí zobrazení jednotlivých obrázků (tzn. první, druhý nebo třetí) a také jsme pozměnili barevné schéma, nebo-li použití modrého nebo zeleného filtru.“)
 4. 4
  Berte v potaz své publikum. I vysoce vzdělání lidé si někdy neví rady s používáním i.e. and e.g. Pokud si myslíte, že vaši čtenáři nebudou vědět, co daná zkratka znamená, nepoužívejte ji a raději použijte jinou frázi.[4]
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 3:
Kontrola použití i.e. a e.g.

 1. 1
  Dávejte "i.e." a "e.g." do kurzívy pouze, pokud jste k tomu vyzváni. Angličtí mluvčí často píší latinské fráze kurzívou, např. in medias res (“k jádru věci”) nebo in loco parentis („v postavení rodičů/opatrovníků”). Běžně používané latinské fráze a slova, jako je "i.e." a "e.g.", se však kurzívou nepíšou. [5]
 2. 2
  U obou zkratek používejte závorky nebo čárky. Abyste dali najevo začátek samostatné věty, tak můžete dát před "i.e." nebo "e.g." čárku nebo použít závorky. Pokud používáte závorky, tak je začněte přímo před "i.e." nebo "e.g." a uzavřete je hned poté, co vyjmenujete příklad nebo poskytnete bližší vysvětlení.
  • V americké angličtině byste měli po "i.e." a "e.g." vždy psát čárku. V britské angličtině se čárka hned po "i.e." a "e.g." nepíše.
 3. 3
  Rozhodněte se pro další stylistické úpravy na základě svých potřeb. Pokud si píšete jen tak pro sebe nebo si s někým píšete neformálně, tak se nemusíte příliš věnovat stylistice vašeho textu. Pokud však píšete akademický nebo pracovní text (např. jako žurnalista), tak byste měli postupovat podle pravidel pravopisu nebo určitého manuálu.
  • Například, APA Style je oficiální styl Americké psychologické asociace (the American Psychological Association) a hojně se v angličtině používá ve společenskovědních disciplínách a v žurnalistice. Podle APA Style byste měli vždy použít čárku po "i.e." a "e.g." Například: “Some sources (e.g., Janet, 2010; Jeff, 2015) argue that mushrooms are tasty” („Některé zdroje (např. Janet, 2010; Jeff, 2015) argumentují, že houby jsou chutné.“) a “There are three meals in the day (i.e., breakfast, lunch, and dinner)” („Den má tři hlavní jídla (tzn. snídani, oběd a večeři).“).[6]
 4. 4
  Ujistěte se, že to, co píšete po "i.e.", odkazuje na to, co tomu předchází. Pokud používáte větu, která zahrnuje "i.e." a vsuvku, tak se vždy ujistěte, že to, o čem píšete s "i.e.", jste už předtím zmínili a v podstatě to jen parafrázujete. Měli byste být schopni fráze prohodit, aniž by se ztratil původní význam věty.[7]
  • Věta “His favorite type of sandwich is an open-faced sandwich (i.e., one that uses only one piece of bread rather than two)” („Jeho oblíbený druh sendviče je „otevřený“ sendviče (tzn. sendvič, který má jen jeden krajíc chleba a ne dva).“) používá "i.e." správně.
  • Věta “His favorite type of sandwich is an open-faced sandwich (i.e., a panini or similar type of sandwich)” („Jeho oblíbený druh sendviče je „otevřený“ sendviče (tzn. panini a podobně).“) používá "i.e." špatně, protože “a panini or similar type of sandwich” NENÍ přímý ekvivalent “an open-faced sandwich.”
 5. 5
  Zkuste nahradit zkratky jejich plným zněním. Pokud výsledná věta dává smysl, tak zkratku používáte správně. Například: "I like quiet activities (e.g., reading)" („Mám rád tiché aktivity (např. čtení).“) můžete nahradit větou "I like quiet activities (for example, reading)" („Mám rád tiché aktivity (například, čtení).“). S "i.e." je obvykle jednodušší použít "in other words" místo "that is."
  Reklama

Tipy

 • Není potřeba používat "etc." na konci seznamu, který jste začali s "e.g.". "E.g." totiž implikuje, že seznam bude neúplný.
 • V mluvené řeči je lepší "i.e." nebo "e.g." nepoužívat. Raději řekněte "that is" nebo "in other words" a "for example" nebo "for instance" a ne "i.e." či "e.g."
 • Pokud chcete vidět skvělý příklad používání "i.e." a "e.g.", podívejte se na scénu s Chili Palmer (John Travolta) a Ray "Bones" Barboni (Dennis Farina) ve filmu Get Shorty z roku 1995.
 • Pokud si stále nejste jistí používáním těchto zkratek, tak je vůbec nepoužívejte. Když chcete napsat "for example" („například“), tak napište "for example." Když chcete napsat "that is" („to je“), tak napište "that is." Vyvarujete se tak zbytečným chybám.
 • Pokud jde o mluvenou řeč, tak místo "i.e." a "e.g." můžete používat pauzu v řeči. Například: „I went to my least favourite place -- the dentist.“ („Šel jsem na mé nejméně oblíbené místo – k zubaři.“)
Reklama

O tomto wikiHow

Megan Morgan, PhD
Spoluautorem článku je :
PhD, Angličtina
Spoluautorem tohoto článku je Megan Morgan, PhD, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 12 621 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 12 621 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama