Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Pravděpodobně už jste viděli RGT hrudníku (rentgen hrudníku), nebo už vám ho dělali. Zajímalo vás někdy, jak se takový RTG hrudníku čte? Když se na RTG snímek podíváte, pamatujte, že je to dvoudimenzionální obraz třídimenzionálního tvaru. Výška i šířka jsou zachovány, ale hloubka je ztracena. Levá strana snímku znázorňuje pravou stranu člověka a naopak. Vzduch je na snímku černý, tuk je šedý, měkké tkáně a voda jsou ve světlejších odstínech šedé a kosti a kov jsou bílé. Hustší tkáň je na snímku zastíněná, světlejší; řidší tkáně jsou průsvitné, na snímku jsou tmavší.

Část 1
Část 1 ze 4:

Kontrola základních informací

 1. 1
  Zkontrolujte jméno pacienta. Nejprve se ujistěte, že prohlížíte správný snímek RTG hrudníku. Zdá se to zřejmé, ale pokud jste ve stresu a pod tlakem, můžete přehlédnout základní věci. Pokud máte v ruce špatný snímek, budete ztrácet čas, ne ho šetřit.
 2. 2
  Podívejte se na historii pacienta. Když se připravujete na čtení RTG, ujistěte se, že máte o pacientovi veškeré informace, včetně věku, pohlaví a zdravotní historie. Nezapomeňte snímek porovnat se staršími snímky RTG, pokud jsou k dispozici.[1]
 3. 3
  Přečtěte datum uvedené na RTG snímku. Zapište si poznámku o datu uvedeném na snímku, pokud kontrolujete starší snímky (pokud jsou starší snímky k dispozici, vždy je porovnejte). Datum pořízení snímku přináší důležitý kontext při čtení RTG snímků.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 4:

Zhodnocení kvality snímku

 1. 1
  Zkontrolujte, zda byl snímek pořízen v nádechu. RTG snímky hrudníku se obvykle pořizují v nádechové fázi dýchacího cyklu, laicky řečeno, když se nadechnete. Toto má důležitý vliv na kvalitu RTG snímku. Když RTG paprsky projdou přes přední části hrudníku na film, žebra jsou nejblíže k filmu, zadní žebra jsou nejvíce zjevné. Měli byste být schopni vidět deset zadních žeber, pokud byl snímek pořízen za plného nádechu.
  • Pokud vidíte šest předních žeber, je snímek ve velmi dobré kvalitě.[2]
 2. 2
  Zkontrolujte expozici. Přeexponovaný snímek je tmavší než standardní snímek a jemné detaily se těžko rozeznávají. Podexponovaný snímek je světlejší než standardní a vede k zobrazení rozmazaných míst. U dobře provedeného RTG snímku jsou patrné meziobratlové ploténky.
  • U neprosvíceného RTG hrudníku nelze rozeznat těla obratlů od meziobratlového prostoru.
  • Pokud na snímku nevidíte hrudní obratle, je špatně prosvícen.[3]
  • Přesvícený snímek ukazuje meziobratlové prostory velmi výrazně.
 3. 3
  Zkontrolujte rotaci. Pokud nebyl pacient položen přímo na kazetu, můžete vidět na snímku rotaci. Pokud se to stane, mediastinum vypadá neobvykle. Rotaci můžete zkontrolovat podle hlav klíčních kostí a hrudních obratlů.[4]
  • Zkontrolujte, zda je hrudní páteř ve středu snímku spolu s hrudní kostí a mezi klíčními kostmi.
  • Zkontrolujte, zda jsou klíční kosti vodorovně.[5]
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 4:

Označení a nastavení RTG snímku

 1. 1
  Podívejte se na značky. Další důležitou věcí je zjistit označení RTG snímku a správně ho nastavit. Podívejte se na značky vytištěné na snímku. 'L' pro levý, 'R' pro pravý, 'PA' pro zadopřední , 'AP' pro předozadní, atd. Poznamenejte si polohu pacienta: supine (poloha vleže), svislá, boční, ležící na boku. Zkontrolujte a zapamatujte si každou stranu RTG snímku hrudníku.
 2. 2
  Prohlédněte si posteroanteriorní a boční RTG snímky. Základní snímek hrudníku bude obsahovat oba snímky, jak zadopřední (PA) tak boční snímky, které se prohlížejí společně. Srovnejte je tak, jako by stál pacient před vámi, tak aby pravá strana byla po vaší levé ruce.[6]
  • Pokud jsou k dispozici starší snímky, měli byste je kontrolovat společně.
  • Termín posteroanterior (PA) označuje směr RTG paprsků prostupujících pacienta jako zadopřední, odzadu dopředu.
  • Termín anteroposterior (AP) označuje směr RTG paprsků prostupujících pacienta jako předozadní, zepředu dozadu.
  • Boční rentgenový snímek hrudníku je pořízen, když je pacient levou stranou hrudníku na RTG kazetě.
  • Šikmý pohled je otočený pohled mezi standardní čelní pohled a boční pohled. To je užitečné při lokalizaci lézí a vyloučení překrývajících se struktur.
 3. 3
  Rozeznejte předozadní (AP) snímek RTG. Někdy je třeba pořídit AP RTG snímky, obvykle je to u velmi nemocných pacientů, kteří nemohou stát vzpřímeně pro pořízení PA snímků. Na rozdíl od PA snímků, jsou AP snímky pořizovány z menší vzdálenosti od filmu. Vzdálenost snižuje účinek paprsku a zvětšuje struktury blíže k RTG, jako je například srdce.[7]
  • Protože jsou AP rentgenové snímky pořizovány z kratší vzdálenosti, jeví se více zvětšené a méně ostré ve srovnání se standardními PA snímky.
  • AP snímek může ukázat zvětšení srdce a rozšíření mediastina.[8]
 4. 4
  Určete, zda jde o polohu vleže na boku. RTG z tohoto pohledu je pořizován pacientovi vleže na boku. To pomáhá posoudit podezřelé tekutiny (pleurální výpotek) a prokázat, zda je výpotek ohraničený nebo mobilní. Můžete se podívat na nepostižený hemitorax a tím potvrdit pneumotorax.
  • Postižená plíce by měla zvýšit svojí hustotu. Je to kvůli nevzdušnosti plíce, protože váha mediastina na ni klade velký tlak.
  • Pokud nestane tento případ, je to ukazatelem neprůchodnosti vzduchu.[9]
 5. 5
  Srovnání levé a pravé strany. Ujistěte se, že se na snímek díváte správně. Můžete to udělat snadno a rychle tím, že najdete žaludeční bublinu. Bublina by měla být na levé straně.[10]
  • Zkontrolujte množství plynů a umístění žaludku.
  • Normální bubliny plynu můžete také vidět v jaterních a slezinných průhybech tlustého střeva.
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 4:

Prohlížení snímku

 1. 1
  Začněte s obecným přehledem. Než se soustředíte na specifické detaily, je dobré si snímek prohlédnout. Hlavní body, které možná vynecháte v průběhu základního pohledu na snímek, může změnit výchozí normály jako referenční body. Pokud začnete tímto přehledem, může vám to pomoci podívat se na konkrétní věci vnímavěji. Radiologové často mluví o metodě ABCDE: zkontrolovat dýchací cesty (A), kosti (B), siluetu srdce (C), bránice (D), plíce a vše ostatní (E).
 2. 2
  Zkontrolujte, zda se na snímku nenachází nějaké nástroje, jako jsou hadičky, kanyly, svody EKG, kardiostimulátor, kovové chirurgické stehy nebo drény.
 3. 3
  Zkontrolujte dýchací trubici. Zkontrolujte, zda jsou dýchací cesty volně přístupné a ve středu snímku.[11] Například u tenzního pneumotoraxu jsou dýchací cesty vychýlené od postižené strany. Podívejte se na carina (kýl), kde je bifurgace průdušnice (rozdělení) do pravé a levé hlavní kmenové průdušky.
 4. 4
  Zkontrolujte kosti. Hledejte zlomeniny, léze nebo defekty. Všimněte si celkové velikosti, tvaru a kontury každé kosti, hustoty a mineralizace (kosti s osteoporózou vypadají slabě a průsvitně), kortikální tloušťky v porovnání s dřeňovou dutinou, trabekulární vzor, přítomnost jakékoliv eroze, zlomeniny, lytické nebo blastické oblasti. Hledejte průsvitné a sklerotické léze.
  • Průsvitná kostní léze je oblast kosti s nižší hustotou (objevuje se na snímku tmavší); ve srovnání s okolní kostí se může jevit jako proražená.[12]
  • Sklerotické kostní léze jsou oblasti kosti se zvýšenou hustotou (která je bělejší).[13]
  • Na kloubech hledejte mezikloubní prostory, zúžení, rozšíření, kalcifikace v chrupavkách, vzduch v mezikloubních prostorech a abnormální tukové polštářky.
 5. 5
  Hledejte změnu siluety srdečního stínu. Silueta srdečního stínu je prakticky zmenšení siluety nebo zmenšení plic/rozhraní měkké tkáně, které vzniká po nahromadění tekutiny v plicích.[14] Zaměřte se na velikost siluety srdečního stínu (bílé místo znázorňuje srdce, umístěné mezi plíce). Normální srdeční silueta zabírá méně než polovinu velikosti hrudníku.
  • Podívejte se na srdce, zda nemá tvar láhve na vodu na prostém PA snímku, připomínající perikardiální výpotek. Pro potvrzení je třeba podstoupit ultrazvuk nebo CT hrudníku.[15]
 6. 6
  Zkontrolujte bránici. Podívejte se, zda není plochá nebo vystouplá. Plochá bránice může znamenat emfyzém. Vystouplá bránice může znamenat nahromadění vzduchu (jako u pneumonie), takže dolní plicní pole je k nerozeznání od břicha co se týče hustoty tkáně.[16]
  • Pravá strana bránice je obvykle výše než levá, vzhledem k přítomnosti jater pod pravou stranou bránice.[17]
  • Také zkontrolujte kostofrenický úhel (měl by být ostrý), zda není otupený, což může znamenat výpotek (nahromaděnou tekutinu).[18]
 7. 7
  Zkontrolujte srdce. Prohlédněte srdeční hrany; jeho silueta by měla být ostrá.[19] Zjistěte, zda není srdce zastíněno, například v pravém středním laloku nebo v části levého horního laloku. Také se podívejte na vnější měkké tkáně pro vyloučení abnormalit.
  • Srdce s průměrem větším než je polovina hrudníku, je zvětšené srdce.[20]
  • Všimněte si mízních uzlin, podívejte se na podkožní emfyzém (hustota vzduchu pod kůži) a jiné léze.
 8. 8
  Podívejte se na plíce. Začněte tím, že zkontrolujete symetrii a budete hledat ve všech hlavních oblastech abnormální prostupnost nebo hustotu. Zkuste trénovat své oči, aby přehlédli přes srdce a horní části břicha, do zadní části plic. Také byste měli zkontrolovat prokrvení a přítomnost jakékoliv hmoty nebo uzliny.
  • Zkontrolujte, zda v plicích není jakákoli infiltrace, kapalina, nebo vzduch.[21]
  • Pokud je v plicích přítomna tekutina, krev, hlen, nebo nádor, atd., plíce se jeví peprůsvitná (světlá), s méně viditelným intersticiálním značením.
 9. 9
  Zkontrolujte plicní hily. Podívejte se na uzly a tkáň v obou plicních hilech. Na čelním pohledu, většina z hilních stínů představují levé a pravé plicní tepny. Levá plicní tepna je vždy více vzadu než pravá a proto vypadá levý hilus větší.
  • Podívejte se na kalcifikaci lymfatických uzlin v hilech, což může být způsobeno starou infekcí tuberkulózy.[22]
  Reklama

Tipy

 • Praxe dělá mistra. Studujte a čtěte četné RTG snímky hrudníku, abyste se stali profesionálem.
 • Rotace: podívejte se na hlavy klíčních kostí ve vztahu k trnovým výběžkům - měly by být ve stejné vzdálenosti.
 • Dobré pravidlo pro čtení RTG snímků hrudníku je postupovat z obecného pozorování na konkrétní detaily.
 • Vždy porovnávejte snímek se starými RTG snímky, kdykoli jsou k dispozici. Pomohou vám odhalit nové onemocnění a vyhodnotit změny.
 • Velikost srdce by měla být < 50% průměr hrudníku na PA snímku.
 • Při čtení RTG snímků hrudníku postupujte systematicky, aby vám nic neuniklo.
Reklama

O tomto wikiHow

Ni-Cheng Liang, MD
Spoluautorem článku je :
Atestovaná plicní lékařka
Tento článek spoluautorem článku je Ni-Cheng Liang, MD. Dr. Ni-Cheng Liang je certifikovaný pulmonolog a ředitelka pulmonální integrativní medicíny ve společnosti Coastal Pulmonary Associates přidružené k síti Scripps Health Network v San Diegu v Kalifornii. Působí také jako dobrovolná asistentka medicíny na Lékařské fakultě University of California v San Diegu a dobrovolně pracuje na bezplatné klinice UCSD Medical Student-Run pro nepojištěné pacienty. S více než 15 lety zkušeností se Dr. Liang specializuje na plicní a dýchací problémy, výuku všímavosti, wellness pro lékaře a integrativní medicínu. Dr. Liang získala titul (MD) na Lékařské fakultě University of Maryland. Dr. Liang byla v letech 2017 a 2019 zvolena za nejlepší lékařku v San Diegu. Získala také ocenění American Lung Association of San Diego Lung Health Provider of the Year 2019. Tento článek byl zobrazen 11 327 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 11 327 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama