Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Lidé navštěvují vědmy, kartářky a různé jasnovidce, protože si myslí, že je možné číst lidem myšlenky. Můžete toho využít a naučit se kouzelnický trik, díky kterému se dostanete lidem do hlavy. S triky, které najdete v tomto článku, uděláte dojem na každého.

Metoda 1
Metoda 1 ze 5:

Uhodněte mrtvého

 1. 1
  Požádejte o tři dobrovolníky. Tento trik je nejlepší dělat ve skupině lidí, protože budete potřebovat tři dobrovolníky. Musíte mít přesně tři lidi – se dvěma lidmi to nebude ono a se čtyřmi lidmi to nebude fungovat vůbec. Vyberte si lidi, které moc dobře neznáte, aby si ostatní nemysleli, že jste si trik nacvičili předem. [1]
 2. 2
  Každému dobrovolníkovi dejte kousek papíru. Tato část triku je velmi důležitá. Vezměte si kousek papíru a roztrhněte ho na třetiny. První třetinu, která bude mít jednu stranu rovnou a druhou otrhanou, dejte prvnímu člověku. Druhou třetinu, která bude z obou stran otrhaná, dejte druhému člověku a třetí stranu, která bude mít jednu stranu rovnou, dejte třetímu člověku.
  • Tento trik nebudete moci provést správně, pokud neroztrhnete papír na tři části, takže si dopředu připravte dostatečně velký kus papíru.
  • Věnujte pozornost člověku, který drží kousek papíru, který je z obou stran otrhaný. Tento kousek papíru je klíčem k celému triku.
 3. 3
  Požádejte každého z dobrovolníků, aby na papír napsal jméno. První dobrovolník musí napsat jméno člověka, který žije, druhý dobrovolník musí napsat jméno člověka, který je již mrtev a třetí dobrovolník musí napsat jméno člověka, který žije.
 4. 4
  Řekněte, že správně uhodnete papír, na kterém je napsáno jméno mrtvé osoby. Zatímco budou dobrovolníci psát, otočte se k nim zády. Potom dobrovolníci vloží papíry do pytlíku nebo do klobouku.
 5. 5
  Vytáhněte správný papír. Řekněte svým dobrovolníkům, aby se plně soustředili na jméno, které napsali. Podržte si klobouk nad hlavou, aby bylo jasně vidět, že nevidíte dovnitř. Řekněte publiku, že již víte, jak zní jméno daného mrtvého člověka a podívejte se na dobrovolníka, který ho napsal, jako kdybyste mu četli myšlenky. Nahmatejte rukou v klobouku papír, který má obě strany otrhané, vytáhněte ho a nahlas přečtěte jméno, které je na něm napsané.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 5:

Najděte šťastlivce

 1. 1
  Požádejte členy publika, aby zavolali svá jména. Řekněte, že napíšete jméno každého člověka na kartičku a potom je všechny vložíte do klobouku. Na konci triku potom řeknete, kdo z publika má největší štěstí a napíšete to na tabuli. Jméno nejšťastnějšího člověka potom z klobouku vytáhne dobrovolník a toto jméno se bude shodovat s tím, co jste napsali na tabuli. Pokud máte v publiku hodně lidí, můžete vybrat prvních deset lidí. Pokud máte malé publikum, mohou se zúčastnit všichni. [2]
 2. 2
  Napište na každou kartičku stejné jméno. Když první člověk řekne své jméno, napište si ho. Potom na všechny ostatní kartičky napište opět stejné jméno a nakonec všechny kartičky vložte do klobouku.
  • Ujistěte se, že jsou lidé od vás dost daleko a že nikdo nevidí, že píšete stejná jména na všechny kartičky.
  • Pokud tento trik předvádíte na narozeninové oslavě, můžete napsat na všechny kartičky jméno oslavence, abyste zajistili, že se šťastlivcem stane on.
  • Místo abyste řekli, že předpovídáte, kdo bude šťastlivcem, můžete předpovídat třeba osobu, která se nejdříve ožení/vdá, osobu, která má nějaké tajemství atd.
 3. 3
  Napište jméno na tabuli. Až budou všechny kartičky v klobouku, napište jméno velkým písmem na tabuli a ukažte ho publiku. Řekněte, že jste si naprosto jistí, že jde o největšího šťastlivce z přítomných lidí.
 4. 4
  Požádejte dobrovolníka, aby z klobouku vytáhl jméno a aby si ji podržel nad hlavou. Když lidé uvidí, že jste se skutečně trefili, budou ohromeni. Pokuste se zbývající kartičky co nejdříve vyhodit, aby nikdo nepřišel na to, jak jste tento trik provedli.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 5:

Výběr karty

 1. 1
  Vystřihněte do balíčku karet malou díru. Budete potřebovat standardní balíček karet s krabičkou z kartonu. Vyndejte karty den a vystřihněte si na zadní straně balíčku malou díru. Vložte karty zpět do balíčku a podívejte se do díry. Měli byste vidět horní roh poslední karty v balíčku.
  • Karty musíte mít již připravené. Neukazujte obecenstvu stranu balíčku s dírou.
  • Pokud seženete balíček karet, který má zvenčí vyobrazenou kartu, vaše díra nebude skoro vidět.
 2. 2
  Požádejte někoho z publika, aby si vytáhl kartu. Požádejte ho, aby nejprve karty několikrát zamíchal, potom si vybral kartu a ukázal ji publiku. Vy se na kartu dívat nesmíte. Potom dobrovolníkovi řekněte, aby kartu vložil na konec balíčku. Vezměte si celý balíček do ruky tak, abyste díru zakryli a požádejte dobrovolníka, aby vložil karty zpět do krabičky.
  • Dobrovolník vloží karty jistě dovnitř lícem dolů, abyste vybranou kartu neviděli. Pokud to neudělá, požádejte ho, aby začal znovu a vybral si jinou kartu.
 3. 3
  Udělejte show a předstírejte, že čtete dobrovolníkovy myšlenky. Podržte si balíček karet dírou směrem k vám a řekněte, že nyní určíte, kterou kartu si vybral. Podívejte se dírou na kartu, zavřete oči a nakloňte hlavu ke stropu. Potom řekněte, o kterou kartu šlo.
 4. 4
  Potvrďte svoji jasnozřivost tím, že kartu lidem ukážete. Vytáhněte kartu z balíčku, dejte si pozor, abyste publiku omylem neukázali díru v krabičce a ukažte jim kartu.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 5:

Slovníkový trik

 1. 1
  Než se do tohoto triku pustíte, vyhledejte si 9. slovo na 108. straně ve vašem slovníku. Napište si ho na papír a vložte ho do obálky. Tuto obálku si potom dejte do kapsy.
  • Toto je nejdůležitější část triku. Když ji neuděláte, nebudete schopni trik provést.
 2. 2
  Až dorazíte na místo, požádejte o dva dobrovolníky. Jednomu z nich dejte slovník a druhému kalkulačku.
 3. 3
  Požádejte dobrovolníka s kalkulačkou, aby si vybral jakékoli trojciferné číslo. Jediným požadavkem bude to, že se žádné číslice nesmí opakovat. Může si tedy vybrat například číslo 365, ale ne číslo 222.
 4. 4
  Požádejte dobrovolníka, aby číslo obrátil (např. 563) a aby odečetl větší číslo od menšího čísla (např. 563- 365= 198). Nakonec ho požádejte, aby toto číslo obrátil (např. 891).
 5. 5
  Požádejte dobrovolníka, aby sečetl obě čísla dohromady. U našeho příkladu to bude 198+891 = 1089. Výsledek bude vždy 1089 bez ohledu na to, jaké číslo si dobrovolník vybral.
 6. 6
  Nyní požádejte dobrovolníka, aby uvedl první tři číslice tohoto čísla. Vždy to bude 108. Požádejte dobrovolníka se slovníkem, aby ve slovníku našel stranu 108.
 7. 7
  Nyní požádejte dobrovolníka s kalkulačkou, aby uvedl poslední číslici svého čísla. Bude to vždy devítka.
 8. 8
  Požádejte dobrovolníka se slovníkem, aby našel deváté slovo na 108. straně. Dívejte se na něho, jako kdybyste mu četli myšlenky a až budete připraveni, vytáhněte si z kapsy obálku s papírem a přečtěte publiku slovo, které na něm máte napsané. Všichni budou ohromeni tím, že se toto slovo shoduje.
  Reklama
Metoda 5
Metoda 5 ze 5:

Čtení myšlenek dobrovolníka

 1. 1
  Požádejte dobrovolníka, aby myslel na nějaké číslo mezi 1 a 5. Tento trik využívá lidské psychologie. Přestože se zdá, že jste dali dobrovolníkovi spoustu možností, většina lidí bude myslet na jedno a to samé číslo. Začněte požadavkem na číslo mezi 1 a 5 a řekněte dobrovolníkovi, aby vám toto číslo neříkal.
 2. 2
  Požádejte dobrovolníka, aby toto číslo vynásobil devíti a sečetl obě číslice výsledného čísla. Pokud si dobrovolník vybral například 5, bude to: 9 x 5 = 45, takže 4 + 5 = 9. Dobrovolník by měl tyto výpočty provádět v duchu, ne nahlas.
 3. 3
  Požádejte dobrovolníka, aby od daného čísla odečetl 5. 9 – 5 = 4. V tuto chvíli bude mít dobrovolník v hlavě číslo 4.
 4. 4
  Řekněte dobrovolníkovi, aby vybral písmeno z abecedy, které tomuto číslu odpovídá. A = 1, B = 2 atd. V tomto případě si dobrovolník vybere písmeno D.
 5. 5
  Řekněte dobrovolníkovi, aby vybral zemi, která začíná na toto písmeno. Většina lidí si vybere Dánsko.
 6. 6
  Požádejte dobrovolníka, aby si vybral zvíře, které začíná na poslední písmeno názvu dané země. Poslední písmeno slova Dánsko je O a většina lidí si vybere osla.
 7. 7
  Požádejte dobrovolníka, aby si vybral barvu, která začíná prvním písmenem názvu zvířete, na které myslí. Většina lidí si vybere oranžovou.
 8. 8
  Předstírejte, že čtete myšlenky dobrovolníka. Řekněte publiku, že se dobrovolníkovi díváte do hlavy.
 9. 9
  Řekněte dobrovolníkovi, že vidíte oranžového osla v Dánsku. V devíti případech z deseti se trefíte, i když v některých případech se vám to nepovede.
  Reklama

Tipy

 • Nikomu neříkejte, jak to děláte. Dobrý kouzelník své triky nikdy nevyzrazuje.
 • Mluvte sebejistě, díky tomu budete působit důvěryhodněji.
 • Neukazujte stejnému publiku jeden trik dvakrát.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Papír a tužky
 • Klobouk
 • Tabule a křída
 • Balíček karet
 • Publikum
 • Tři dobrovolníci
 • Slovník
 • Obálka


O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 28 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 14 211 krát
Kategorie: Umění & zábava
Stránka byla zobrazena 14 211 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama