Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Čtení z čar na rukou je základním principem čtení z dlaně. Budete se muset naučit hlavní a vedlejší čáry, které se nachází na každé ruce. V tomto článku se dozvíte, jak z těchto čar číst.

Postup

 1. 1
  Vyberte si ruku. Jedna ruka je aktivní a jedna pasivní. Aktivní ruka je ta, kterou píšete a pasivní je ta druhá. Z pasivní ruky se čtou zděděné vlastnosti a z aktivní ruky se čtou změny v pasivních čarách druhé ruky. [1]
 2. 2
  Čtyři hlavní čáry na ruce:
  • Čára srdce
  • Čára hlavy
  • Čára života
  • Čára osudu (ne každý tuto čáru má)[2]
 3. 3
  Jak interpretovat čáru srdce. Tuto čáru můžete číst z obou směrů (od malíčku k ukazováčku, nebo naopak), záleží vždy jen na tradici, kterou chcete dodržet. Tato čára zobrazuje emocionální stabilitu, romantické vztahy, deprese a zdravotní stav srdce.[3] Zde jsou konkrétní významy:
  • Čára začíná pod ukazováčkem – neštěstí v lásce
  • Čára začíná pod prostředníčkem – sobeckost v lásce
  • Čára začíná mezi těmito prsty – snadno se zamiluje
  • Krátká a rovná čára – nezájem o lásku
  • Čára se dotýká čáry života – snadno se v lásce spálí
  • Čára je dlouhá a zakroucená – snadno vyjadřuje své pocity
  • Čára je rovná a rovnoběžná s čárou hlavy – emocionální stabilita
  • Čára je vlnitá – mnoho vztahů, absence vážných vztahů
  • Čára obsahuje kroužek - deprese
  • Přerušená čára – emocionální problémy
  • Menší čáry překřižují tuto čáru – emocionální trauma

 4. 4
  Jak interpretovat čáru hlavy. Tato čára představuje styl učení, komunikaci, intelektuálno a touhu po znalostech. [4] Zakroucená čára také znamená kreativitu a spontánnost, zatímco rovná čára většinou znamená praktičnost a strukturovaný přístup. [5] Zde jsou konkrétní významy:
  • Krátká čára – preferuje fyzické úspěchy před těmi duševními
  • Zakroucená čára – kreativita
  • Čára oddělená od čáry života – dobrodružství, nadšení do života
  • Vlnitá čára – neschopnost udržet pozornost
  • Dlouhá a hluboká čára – myslí jasně a soustředěně
  • Překřížení nebo kroužky na čáře – emocionální krize
  • Přetnutá čára hlavy – nejednotnost v myšlení
  • Více přerušení čáry hlavy – okamžitá rozhodnutí
 5. 5
  Jak interpretovat čáru života. Tato čára začíná u palce a pokračuje obloukem až k zápěstí. Představuje fyzické zdraví, všeobecnou tělesnou pohodu a velké změny (například kataklysma, fyzická zranění a změny prostředí). [6] Délka je často spojována s délkou života. Zde jsou konkrétní významy:
  • Čára blízko palce – častá únava
  • Zakroucená čára – hodně energie
  • Dlouhá a hluboká čára – dlouhověkost, vitalita
  • Krátká a mělká čára – manipulace ostatními lidmi
  • Polokruhová čára – síla a entuziasmus
  • Rovná čára blízko okraje dlaně – opatrnost ve vztazích
  • Několik čar života – extrémní vitalita
  • Kroužky na čáře – hospitalizace nebo zranění
  • Narušení čáry – náhlá změna životního stylu
 6. 6
  Čára osudu. Této čáře se říká čára osudu a představuje to, jak daného člověka ovlivňují události v životě, které nemůže nijak ovlivnit. [7] Tato čára začíná u spodní strany dlaně. Zde jsou konkrétní významy:
  • Hluboká čára – silně ovlivněn osudem
  • Přerušená čára, změny směru – náchylnost ke změnám v životě způsobeným vnějšími faktory
  • Začátek čáry spojen s čárou života – samostatný člověk, ambice v útlém věku
  • Spojuje se s čárou života uprostřed – značí chvíli v životě, kdy musí jedinec podřídit své zájmy zájmům ostatních lidí
  • Začíná pod palcem a kříží se s čárou života – podpora rodiny a přátel
 7. 7
  Další významné čáry na rukou. Kromě těchto čtyř hlavních čar (čára srdce, čára hlavy, čára života a čára osudu) najdete na dlani několik dalších čar, které byste také měli znát. Jsou to tyto čáry:
  • Čára zdraví. Tato čára znamená jak fyzickou, tak materiální pohodu daného jedince. [8] Jde o ni zejména v případě, že je čára života příliš slabá, nebo není vidět. Pokud má člověk slabou čáru osudu, slávy nebo úspěchu, tato čára hraje důležitou roli v rozvoji materiálního bohatství. [9] Čáru zdraví najdete pod malíčkem a prochází celou dlaní až k palci. Někdy se dokonce spojuje s čárou života. Zde uvádíme některé konkrétní znaky:
   • Chybějící čára – jedinec bude mít málo, nebo žádné zdravotní potíže
   • Silná a nenarušená – silný smysl pro obchod a disciplínu, schopnost tvrdě pracovat a vydělávat peníze
   • Vlnitá – potenciální zdravotní problémy v důsledku úzkostí
   • Narušená – špatné zdraví v důsledku obchodních těžkostí
   • Menší čáry přerušující tuto čáru – náchylnost k nehodám
   • Další čáry spojující se s čárou života – znak potenciálně smrtelných nehod v pozdějším věku
   • Čtverec okolo této čáry – znak ochrany, ať už dobré lékařské péče, nebo pomoci v obchodních záležitostech
   • Narušení ve tvaru „koblihy“ – potřeba hospitalizace
   • Trojúhelník z čáry hlavy, života a zdraví – „trojúhelník štěstí“. Čím širší úhel, tím větší štěstí.[10]
  • Čára slávy. Tato čára posiluje význam čáry osudu.[11] Tato čára ovlivňuje naše společenské postavení a úspěch. Pokud je viditelná, začíná u spodní části dlaně a pokračuje nahoru pod prsteníček a je rovnoběžná s čárou osudu.
   • Chybějící – budoucí slávu musíte hledat v jiných oblastech ruky, může se stát úspěšným, ale vyhovovalo by mu dosáhnout toho bez uznání veřejnosti
   • Jasná a silná – spokojenost se svojí životní prací
   • Čára vede přímo k prsteníčku – sláva v oblasti umění
   • Čára začíná u čáry hlavy a protíná čáru srdce – tvrdá práce a úspěch v pozdějším období života
   • Přerušení ke konci čáry (dvě menší čáry) – úspěch pochybné hodnoty
   • Končí za prsteníčkem ve tvaru hvězdy nebo trojúhelníku – ohromný úspěch v oblasti umění (tanec, zpěv, herectví)
   • Končí pod prsteníčkem ve tvaru čtverce – laskavý mecenáš
  • Čára manželství. Vztahy jsou naznačeny malou čárou (nebo čarami), které jsou umístěny pod malíčkem. Čím blíž jsou tyto čáry k malíčku, tím později v životě se vztahy objeví.
   • Několik jemných čar – románky
   • Silné a jasné čáry – manželství
   • Několik překrývajících se čar – aférky
   • Čáry, které se spojují, ale neprotínají – narozené děti
   • Rozdvojení na začátku u zadní strany ruky – dlouhý vztah
   • Rozdvojení na konci dlaně – odloučení (možný i rozvod)
   • Čára na konci, která ostře protíná čáru – smrt partnera nebo rozvod
   • Přerušení a následné spojení – odloučení a pozdější návrat
  • Čára peněz. Tato čára není přesným ukazatelem materiálního bohatství, představuje spíše schopnost vydělávat peníze a také několik tipů na to, jak toho dosáhnout. [12]
   • Čára od spodní strany palce pod ukazováček končící hvězdou – přirozený talent pro vydělávání peněz.
   • Čára od spodní strany palce k malíčku – bohatství získané dědictvím nebo díky rodičům
   • Čára od spodní strany palce pod prostředníček – peníze vydělané obchodováním
   • Čára vedoucí k prsteníčku a protínající čáru slávy – peníze získané díky štěstí a náhodě
  • Čáry cestování. Tyto čáry jsou hlavními ukazateli cest, které jedinec za život podnikne a které ovlivní jeho život. Mohou také poukazovat na jeho touhu cestovat.[13] Tyto čáry začínají u okraje dlaně naproti palci a vedou horizontálně.
   • Čára protínající čáru života – výlet ovlivňující zdraví, nebo cestování za zhoršených zdravotních podmínek
   • Přerušené čáry cestování – nebezpečí nebo problémy na cestách
   • Čtverec okolo těchto čar – ochrana na cestách
   • Vynechané čáry – možné zpoždění při cestování
   • Čáry protínající čáru osudu – cestování změní život jedince
 8. 8
  Ostatní menší čáry. Menší čáry najdete na většině rukou. Jsou to čáry opozice, intuice, úniku a vlivu.
  • Čáry opozice. Tyto čáry najdete na vnější straně dlaně, mezi čarami srdce a hlavy. Představují protichůdné síly, kterým musíme v životě čelit.
  • Čára intuice. Tato čára je na vnější straně dlaně (pod malíčkem). Znázorňuje silný vhled. Pokut tuto čáru máte, jste extrémně citliví a intuitivní a možná máte i mimosmyslové vnímání. Tato čára se může zakrucovat až ke straně dlaně. Význam zůstává vždy stejný.
  • Čára úniku. Tato čára se nachází skoro na spodní straně dlaně. Často protíná čáru života a toto protnutí symbolizuje dobu, kdy se vám v životě mohou stát následující události. Tato čára představuje člověka, který uniká od problémů do své představivosti. Pokud se tato čára protne s čárou slávy, často jde právě o umění. Pokud se tato čára protne s čárou zdraví, často se tento člověk uchýlí k drogám nebo alkoholu. Toto protnutí může poukazovat i na možnost sebevraždy.
  • Čáry vlivu. Tyto čáry se objevují pod palcem a směřují do slaně. Když se protínají s ostatními čarami, znamenají důležité události. Pokud tyto čáry protínají čáru peněz, ukazují na to, kdy a jak můžete přijít k bohatství.
  Reklama

Reference

 1. Cafe Astrology, Which Hand Should You Read?
 2. Wicca Spirituality, The 4 Major Lines of Palmistry
 3. Step by Step Directions, Reading the Heart Line on Your Palms
 4. Hindustanlink.com. The Line of Head
 5. Palmistry, The Art of Palm Reading, Palmistry - Head Line
 6. Margaret Ruth, The Palm Lines and Their Meanings: Locate and Interpret the Life Line
 7. Ofesite, The Fate Line
 8. Palmistry Online, Health Line Palm Meaning
 9. Ofesite, The Health Line

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 27 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 18 605 krát
Stránka byla zobrazena 18 605 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama