Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Portugalština (Português, Língua Portuguesa) je románský jazyk velice blízký španělštině a je oficiálním jazykem více než 250 milionů lidí v Portugalsku, Brazílii, Mozambiku, Angole, Guinea-Bissau a dalších. S rychle rostoucí brazilskou ekonomikou stoupá její důležitost ve světě, není chytřejší investice než se začít učit portugalsky, obzvláště pokud se chystáte cestovat nebo podnikat v jižní Americe či Africe.[1] Nejjednodušší portugalská slova a fráze se ti, kteří portugalsky nehovoří naučí jednoduše, tak na co čekáte? Vamos!

Část 1
Část 1 ze 3:

Naučte se základní pozdravy

 1. 1
  Naučte se říct "Ahoj!" Nejlepší způsob jak začít portugalskou konverzaci je pozdravem — naučte se je a budete schopný říct ahoj a na shledanou portugalským mluvčím, které potkáte. Níže jsou uvedena některá nejběžnější slova, která se používají jako pozdravy:
  • Dobrý den: Olá (oh-la)
  • Ahoj: Oi (oy) — neformální
  • Na shledanou: Adeus (ah-deuzh)
  • Čau: Tchau (cha-oh) — neformální
  • Všimněte si, že jsou některá slova označena jako "neformální." V portugalštině může být použití neformálního jazyka v konverzaci s lidmi, které neznáte, jsou starší než vy, nebo pro vás představují autoritu, považováno za neslušné. Tato slova nejsou sprostá — jen nejsou příliš důstojná. Zlatým pravidlem je: nepoužívejte neformální výrazy při kontaktu s lidmi, kteří nejsou vašimi blízkými přáteli.[2]
 2. 2
  Naučte se pozdravy pro různé části dne. Stejně jako v češtině existuje mnoho různých způsobů jak lidi pozdravit v portugalštině. Tyto pozdravy vám umožní poznamenat jaká je část dne když říkáte ahoj: [3]
  • Dobré ráno: Bom dia (Boh-n dih-ahor Boh-n djih-ah in Brazil) — ve skutečnosti znamená "dobrý den," ale užívá se většinou před polednem nebo poledním jídlem.
  • Dobré odpoledne: Boa tarde (Boh-ah tahr-jia) — užívá se po poledni nebo po poledním jídle až do soumraku.
  • Dobrý večer nebo dobrou noc: Boa noite (Boh-ah no-ee-tay) — užívá se od soumraku až do rána.
 3. 3
  Naučte se ptát, jak se lidé mají. Portugalština se od ostatních jazyků neliší — potom co někomu řeknete ahoj, je běžné se zeptat jak se má. Použijte následující jednoduché fráze, abyste se zeptali lidí, které potkáte:[4]
  • Jak se máš?: Como está? (Coh-moh esh-tah? or Coh-moh es-tah? v Brazílii)
  • Jak to jde?: Como vai? ("Coh-moh vye?" (rýmuje se s anglickým"eye")) — neformální
  • Jak je? (jen v Brazílii): E aí? (E-aye (vysloveno jako slabika)) — neformální
 4. 4
  Naučte se, jak se uvést. Jakmile se zeptáte jak se někdo má, zvyky jsou takové, že se minimálně zeptají na to stejné vás. Použijte tyto odpovědi, abyste lidem řekli, kdo jste a jak se máte: [5]
  • Dobře / velmi dobře: Bem / muito bem (Baing / moo-ee-toh baing)
  • Špatně / velmi špatně: Mal / muito mal (Mao / moo-ee-toh mao)
  • Jde to / so-so: Mais ou menos (Ma-eece oh meh-nos)
  • Mé jméno je...: Me chamo [vaše jméno] (Mee sham-oh)
  • Rád vás poznávám: Prazer em conhecê-lo/a (Prazh-air eh con-yo-see-lo/la)
  • Všimněte si, že conhecê-lo/a může končit na o nebo a. V tomto případě, pokud mluvíte s mužem, použijte o, a pokud mluvíte se ženou, použijte a. A s tímto se setkáte v tomto článku ještě několikrát.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Naučte se konverzační základy

 1. 1
  Naučte se mluvit o jazycích. Jako nováček v portugalštině budete mít pravděpodobně čas od času problém s komunikací. Buďte bez obav — nikdo se nenaučil jazyk přes noc. Použijte tyto praktické fráze, abyste vysvětlili situaci:
  • Nemluvím portugalsky - Não falo Português - (Nah-oom fah-looh poor-too-gess)
  • Mluvím anglicky: Falo Inglês (Fah-looh inn-glesh)
  • Mluvíte anglicky?: Fala inglês? (Fah-lah inn-gless) — formální
  • Mluvíte anglicky?: Você fala inglês? (Voh-say fah-lah inn-gless) — neformální
  • Nerozumím: Não percebo (Nah-oo pehr-say-boo)
  • Můžete to zopakovat?: Pode repetir? (Poh-day reh-peh-teer)
 2. 2
  Naučte se sociální zdvořilosti. Naučit se, jak být zdvořilý v portugalštině je velice důležité — určitě totiž nechcete pošpinit pověst vaší rodné země, tím že budete omylem nezdvořilý. Použijte tato slova a úsloví abyste se ujistili, že jste zůstali v dobrém světle pro ty, se kterými mluvíte:
  • Prosím: Por favor (Pooh-r fah-voh-r)
  • Děkuji: Obrigado/a (Oh-bree-gah-dooh/dah) — použijte mužský rod, pokud jste muž a ženský, pokud jste žena.
  • Nemáte zač: De nada (Dee nah-dah) — neformální
  • Nemáte zač: Não tem de quê (Nah-oomm tah-eehm the queh) — formální
  • Omlouvám se: Desculpe (Desh-cool-pah)
 3. 3
  Naučte se jak se zeptat ostatních lidí (a odpovídat.) Vědět jak se zeptat portugalsky mluvících na pár základních otázek jde ruku v ruce s tím, abyste si udělali nové přátele. Pro zcela základní konverzaci použijte tyto otázky:
  • Jak se jmenujete?: Como o/a senhor/a se chama? (coh-moh sen-your/-ah se shahm-ah)— formální. Všimněte si, že v tomto případě není mužský rod od senhor zakončen na "o".
  • Jak se jmenujete? Qual é o seu nome? (Coh eh-oh seh-oh no-mee) — neformální
  • Mé jméno je...: Me chamo [your name] (Mee sham-oh)
  • Odkud jste?: De onde o/a senhor/a é? (Djee own-djah oh/ah sen-your/ah eh)
  • Odkud jsi?: De onde você é? (Djee own-djah voh-say eh)—neformální
  • Jsem z...: Eu sou de [your hometown] (Ee-oh so-oo djee)
  • Co se děje/ o co jde?: O que aconteceu? (Oo key ah-cone-teh-see-oo)
 4. 4
  Naučte se jak si říct o pomoc. Ne každé dobrodružství jde tak jak bylo plánované. Pokud se někdy ocitnete v situaci, kdy si budete muset říct o pomoc portugalsky hovořící osoby, bude rádi, že znáte tyto život zachraňující fráze:
  • Kolik je hodin?: Que horas são? (Queh o-rah-sh sah-oomm)
  • Ztratil jsem se: Estou perdido (Esh-toe per-dee-doo / Es-toe per-djee-doo(v Brazílii))
  • Můžete mi prosím pomoct?: Pode ajudar-me, por favor? (Po-deh azhu-dar-meh, por-fah-vor?)
  • Pomozte mi!: Socorro! (Soh-coh-hoh!) — užíváno, pokud jste v nebezpečí
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Rozšíření slovní zásoby

 1. 1
  Naučte se obecné otázky. Otázky jsou důležitou součástí každodenní komunikace — umožňují nám získat informace ze světa kolem nás. Naučíte-li se následující tázací slovíčka pomůžou vám zjistit detaily ohledně každé situace, ve které se ocitnete:[6]
  • Kdo?: Quem? (Cang?)
  • Co?: O que? (Ooh kee?)
  • Kdy?: Quando? (Quan-doo?)
  • Kde?: Onde? (Own-djee?)
  • Které?: Qual? (Quah-ooh?)
  • Proč?: Porquê? (Poohr-queh)
  • Protože: Porque (Poohr-queh)
  • Kolik?: Quanto? (Kwan-toh)
  • Kolik to stojí?: Quanto custa? (Kwan-toh coos-tah?)
 2. 2
  Naučte se názvy určitých osob. Použijte slova níže k tomu, abyste popsali různé osoby ve svém životě a jiné:
  • Otec: Pai (pa-ee)
  • Matka: Mãe (ma-ee) — formální
  • Mamča/Maminka: Mamãe (muh-ma-ee) — neformální
  • Muž: Homem (O-men)
  • Žena: Mulher (Mooh-lyehr)
  • Kamarád: Amigo/a (Ah-mee-goh/gah)
  • Přítelkyně: Namorada (Nah-mooh-rah-dah)
  • Přítel: Namorado (Nah-mooh-rah-dooh)
 3. 3
  Naučte se formální tituly. V portugalštině je zvykem oslovovat starší osoby nebo autority jejich formálním titulem, jako projev úcty. I když je většinou od těchto formalit upuštěno, jakmile se tito lidé stanou blízkými přáteli, může to chvíli trvat a proto dle zlatého pravidla, neoslovujte tyto osoby jejich jménem, než k tomu budete vyzváni.[7]
  • Pane: (Sen-your) — může být použito i jako formální "vy"
  • Paní: Senhora (Sen-your-ah) — může být použito jako formální "vy" pro ženu.
  • Slečno: Senhorita (Sen-your-ee-tah) — používáno pro mladou ženu (většinou svobodnou)
  • Lady / madam / ma'am: Dona (Do-nah) — formální titul pro ženu
  • Doktore: Dotour/a (Doo-tohr/-ah) — používá se pro osoby s titulem vyšším než je bakalář; ne nutně pro lékaře.
  • Profesore: Professor/a (pro-fess-or/-ah) — používáno u osob s PhD; ne nutně vysokoškolské učitele.
 4. 4
  Naučte se názvy běžných zvířat. Vědět jména zvířat v portugalštině může být překvapivě užitečné, obzvláště pokud podnikáte výlet do deštného pralesa v Brazílii nebo Angole. Níže najdete názvy pro zvířata, která můžete běžně vidět:[8]
  • Pes: Cão (Cah-oohm)
  • Pes (jen v Brazílii): Cachorro (Cah-sho-hoo)
  • Kočka: Gato (Gah-tooh)
  • Pták: Pássaro (Pah-sah-row)
  • Ryba: Peixe (Pay-shay)
  • Opice: Macaco (Mah-cah-coh)
  • Ještěr: Lagarto (Lah-gar-toh)
  • Brouk: Percevejo (Pair-sair-ve-zhoh)
  • Pavouk: Aranha (Ah-rah-nyah)
 5. 5
  Naučte se části těla. Vědět jak popsat různé části těla je nezbytnost pokud se ocitnete v nešťastné situaci kdy dojde k úrazu nebo zranění v cizí zemi Použijte tato slova, abyste mluvili o svém těle:[9]
  • Hlava: Cabeça (Cah-beh-sah)
  • Paže: Braço (Brah-so)
  • Noha: Perna (Pair-nah)
  • Ruka: Mão (Mah-oohm")
  • Chodidlo: Pé (Peh)
  • Prst - Dedo - Deh-dooh
  • Prst na noze - Dedo (stejné jako prst u ruky) — může být také "Dedo do pé" (Deh-dooh dooh peh), doslovně "Prst u nohy."
  • Oči: Olhos (Ole-yus)
  • Pusa: Boca (Boh-cah)
  • Nos: Nariz (Nah-reese)
  • Uši: Orelhas (Oh-rel-yase)
 6. 6
  Naučte se jak popsat vaše tělesné potíže. Jak je zmíněno výše, být zraněný v cizí zemi není žádná legrace. Zjednodušte své problémy tím, že se naučíte tato slova, abyste mohli vyjádřit jak se cítíte:
  • jsem zraněný: Estou magoado (Ees-toh mah-goo-ah-doo)
  • Mé[část těla] jsou zlomené: Meu [část těla] está quebrado (May-oh brah-so es-tah kay-brah-doh)
  • Krvácím: Eu estou sangrando (Eh-oh ees-toh san-grand-oh)
  • Cítím se špatně: Me sinto mal (Mee seen-toh ma-oo)
  • Je mi špatně: Sinto-me doente (Seen-toh-may doo-en-tee)
  • Mám teplotu: Estou com febre (Ees-toh cohn feb-ray)
  • Mám kašel: Estou com tosse (Ees-toh cohn tohs-ay)
  • Nemohu dýchat: Eu não posso respirar (Eh-oh nah-oo po-so ray-spee-rar)
  • Doktora!: Médico! (Meh-jee-coh)
 7. 7
  Naučte se slangové výrazy! Teď když jste se naučili dostatek portugalských slov a frází, rozšiřme vaše horizonty tím, že si vyzkoušíte nějaké slangové výrazy. Portugalci v reálném světě neužívají plochý, suchý jazyk, který najdete v učebnicích. Každá portugalsky mluvící země a region má svá vlastí slangová slova, kolokace a úsloví, která mluvčí užívají, aby svůj jazyk okořenili. Níže je jen několik nejběžnějších slangových výrazů (všechny z nich jsou velice neformální.)) [10]
  • Cool! (Jen v Evropě a Africe): Fixe (Feesh)
  • Cool! (Jen v Brazílii): Legal (Lay-gah-oo)
  • Wau!: Nossa (Nos-ah)
  • Kruci!: Puxa / Puxa vida (Poo-sha / Poo-sha vee-dah)
  • Mlč!: Cale-se! / Cala a boca! (Cah-lee say / cah la boh-ca)
  • Jak je?: Beleza? (Beh-leh-zah)
  • Dívka/chlapec kamarád: Parceira/o (Par-say-rah)
  • Sexy nebo atraktivní dívka/ chlapec: Gatinha/o (Gah-cheen-yah/yoh)
  • Peníze, cash: Grana (Gran-ah)
  • Cizinec: Gringo (Green-go)
  Reklama

Tipy

 • Pokud máte potíže, nevzdávejte to — i když se učíte pouze základní slova v novém jazyce, chce to čas. Pokud napoprvé neuspějete, cvičte, cvičte, cvičte!
 • Písmeno "m" zní v portugalštině ve většině případů trochu jako anglické "n".
 • Podobně kombinace písmen "nh" zní v portugalštině jako anglické "ny" (jako ve slově "Inuit")
 • Zkuste poslouchat portugalskou hudbu, abyste se do nového jazyka ponořili. Pro brazilskou portugalštinu zkuste hudbu ze São Paula nebo Brazílie, které užívají "nejstandardnější" a široce užívaný brazilský přízvuk.
 • "L" na konci slov zní jako dlouhé "u."
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 35 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 16 644 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 16 644 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama