Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Auta s automatickou převodovkou se těší velké popularitě jak mezi začátečníky, tak i mezi ostřílenými řidiči. Jejich ovládání je obecně snazší než ovládání vozů s manuální převodovkou, na dlouhých cestách jsou pak auta s automatem pro někoho také komfortnější. V tomto krátkému návodu se dozvíte, jak automatickou převodovku ovládat. Avšak pozor: než sednete za volant jakéhokoliv vozidla, musíte být držitelem platného řidičského oprávnění a znát místní dopravní předpisy!

Část 1
Část 1 ze 3:

Příprava na jízdu

 1. 1
  Posaďte se do auta. Odemkněte vůz dálkovým ovládáním či klíčkem a vlezte si na sedadlo řidiče.
 2. 2
  Přizpůsobte si nastavení auta. Upravte si pozici sedadla ve všech směrech, ve kterých je to možné, respektive nutné. Musíte být schopni pohodlně dosáhnout na veškeré ovládací prvky auta, a také mít neomezený výhled z vozu. Nastavte si zrcátka tak, abyste v nich perfektně viděli boky auta, i prostor za ním. Než se rozjedete, najděte slepé místo ve výhledu z vozu, abyste věděli, kam se podívat před odbočováním a přejížděním z pruhu do pruhu.
 3. 3
  Seznamte se s ovládacími prvky auta. Zásadní je najít plynový a brzdový pedál, volant a volič převodovky, a také ovládání světel, rozmrazování čelního skla a stěračů dříve, než vůbec pojedete.
  • Brzdový a plynový pedál jsou umístěny vpředu dole v místech, kde máte nohy. Brzdový pedál je nalevo, plynový pak napravo.
  • Volant, to je to velké kolo uprostřed přístrojové desky. Když s ním budete otáčet doleva a doprava, zatočí i auto.
  • Na sloupku řízení (obvykle vlevo) je malá páčka, která má neutrální polohu uprostřed, a kterou lze také překlopit do funkčních poloh nahoře a dole. Ta páčka ovládá blinkry. Ovladač pro zapnutí a vypnutí světel najdete na přístrojové desce nalevo od volantu, nebo také coby knoflík na jedné z páček u sloupku řízení.
  • Páku voliče převodovky obvykle najdete na jednom z následujících míst: buď je připevněná na pravé straně sloupku řízení, nebo vprostřed mezi sedadly řidiče a spolujezdce. K ní patří také displej, který signalizuje zařazené rychlosti, obvykle označené písmeny "P", "D", "N" a "R", doprovázenými několika čísly. U voličů převodovky integrovaných do sloupku řízení najdete tento displej nejčastěji pod tachometrem na přístrojové desce.
 4. 4
  Připoutejte se bezpečnostními pásy. Vždy se ujistěte, že jsou připoutaní všichni lidé v autě.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Ovládání auta v poloze „Drive“

 1. 1
  Nastartujte auto. Položte pravou nohu na pedál brzdy a sešlápněte ho. Pak zasuňte klíček a otočte jím po směru hodinových ručiček, abyste nastartovali.
 2. 2
  Zařaďte rychlost. Nohu držte na brzdovém pedálu a současně posuňte volič převodovky do polohy „Drive“ („jízda“). Ta je obvykle na displeji označena písmenem "D", které se po správném výběru polohy rozsvítí.
  • Volič převodovky na sloupku řízení nejprve přitáhněte k sobě, a pak s ním pohybujte nahoru a dolů, abyste vybrali rychlost.
  • U voliče převodovky na podlaze obvykle najdete na straně tlačítko, kterým volič odemknete. Poté můžete volič v kulise přesunout do správné polohy.
 3. 3
  Uvolněte ruční brzdu. Ruční brzda má buď podobu páky mezi předními sedadly, nebo jde o pedál zcela vlevo v oblasti nohou. S pedálovou parkovací brzdou může být svázána také jistící páčka. U pákové parkovací brzdy pak zase najdete tlačítko, kterým ji uvolníte.
 4. 4
  Zkontrolujte své okolí. Podívejte se všude okolo auta (i do slepých míst) a zkontrolujte, že se v jeho blízkosti nepohybují žádné předměty ani osoby. Vždy se dívejte hlavně po směru jízdy.
 5. 5
  Rozjeďte se. Pomalu uvolněte nohu z brzdového pedálu. Auto se začne zvolna rozjíždět. Sundejte nohu z brzdy a sešlápněte jí jemně plynový pedál. Auto zrychlí. Při běžné jízdě po silnici nemusíte se zvyšující se rychlostí vůbec řadit.
 6. 6
  Otáčejte volantem, aby auto zatočilo. V režimu „drive“ jím otáčíte doleva, když chcete zatočit vlevo, a doprava, pokud chcete zatočit vpravo.
 7. 7
  Ke zpomalení či zastavení auta použijte brzdy. Sundejte pravou nohu z plynového pedálu a přesuňte ji na brzdu. Šlapejte na brzdu pozvolna, abyste nezastavili „přískokem“. Když se chcete znovu rozjet, přesuňte nohu zpět na pedál plynu.
 8. 8
  Zaparkujte. Když přijedete do cíle, pozvolným tlakem na brzdový pedál zcela zastavte. Pak posuňte volič převodovky do polohy „P“. Otočením klíčku proti směru hodinových ručiček vypněte motor. Než vystoupíte z auta, nezapomeňte vypnout světla.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Ovládání auta v ostatních polohách převodovky

 1. 1
  Couvání v poloze „Reverse“. Když potřebujete couvat, vždy před přesunutím voliče do polohy „reverse“ („zpátečka“) zkontrolujte, že auto zcela zastavilo. Posuňte volič převodovky do polohy s označením „R“ a zkontrolujte, že za autem a okolo něj nejsou žádné překážky. Jemně sundejte nohu z brzdy a přesuňte ji na plynový pedál.
  • Při zatáčení během couvání bude vaše auto zatáčet tím směrem, kterým budete otáčet volantem. Jen se bude namísto předku auta do tohoto směru otáčet jeho záď, protože jedete pozpátku.
 2. 2
  Zařaďte „neutrál“. Polohu převodovky na „neutrál“ využívejte jen ve chvílích, kdy nepotřebujete ovládat rychlost auta, nikdy při běžné jízdě. Příkladem takové situace je, když někde na chvíli zaparkujete, nebo když vás někdo táhne či tlačí.
 3. 3
  Využívejte pomalých rychlostních stupňů. Polohy označené čísly „1“, „2“ a „3“ se nazývají pomalé rychlostní stupně. Lze je využívat jako jistý druh motorové brzdy ve chvílích, kdy potřebujete šetřit s používáním skutečných brzd. Příkladem správného využití pomalých rychlostí je sjíždění prudkých kopců. 1. stupeň nicméně využívejte jen ve chvílích, kdy potřebujete jet opravdu velmi pomalu. Při přeřazování mezi pomalými převody a polohou „Drive“ nemusíte zastavovat.
  Reklama

Tipy

 • Často kontrolujte zrcátka
 • Řiďte defenzivně a při ovládání jakéhokoliv motorového vozidla dobře sledujte své okolí.
 • Nepoužívejte jednu nohu k ovládání brzdového pedálu a druhou k ovládání plynu. Oba pedály ovládejte jen pravou nohou, levou nechte na podlaze.
 • Pedály plynu i brzdy sešlapávejte pozvolna a jemně.
 • Vždy sledujte dopravní značení a semafory.
Reklama

Varování

 • Sledujte očima silnici, nepište za jízdy SMS.
 • Nikdy neřiďte pod vlivem alkoholu.
 • Dodržujte dopravní předpisy a řiďte pouze s platným řidičským oprávněním.
 • Když auto opouštíte, zamkněte jej.


Reklama

O tomto wikiHow

Simon Miyerov
Spoluautorem článku je :
Instruktor řízení
Tento článek spoluautorem článku je Simon Miyerov. Simon Miyerov je prezidentem a instruktorem řízení pro Drive Rite Academy, autoškoly se sídlem v New Yorku. Simon má více než 8 let zkušeností s řízením motorových vozidel. Jeho posláním je zajistit bezpečnost každodenních řidičů a pokračovat v tom, aby se z New Yorku stalo bezpečnější a účinnější prostředí pro řízení. Tento článek byl zobrazen 42 022 krát
Kategorie: Auta
Stránka byla zobrazena 42 022 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama