Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Člověk, který trpí narcistní poruchou osobnosti (NPO) často ze začátku působí okouzlujícím a příjemným dojmem a vyzařuje sebevědomí. [1] Z člověka se šarmantní osobností ale brzy změní na sebestředného jedince.[2] S těmito lidmi je velmi obtížné vycházet. NPO je jednou z nejhůře léčitelných psychologických diagnóz. [3] Pokud je narcistou člen rodiny, nadřízený v práci, nebo někdo, na kom vám velmi záleží, budete muset přijít na to, jak s takovým člověkem žít. [4] Můžete se pokusit dosáhnout úspěšné koexistence s člověkem který trpí narcistní poruchou osobnosti, ale uvědomte si, že to nebude snadné.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:
Jak jednat s narcistou

 1. 1
  Zjistěte, zda stojí za to s tímto člověkem trávit čas. Uvědomte si, že narcista nemá žádný zájem vás poslouchat a nezáleží mu ani na vašich potřebách. [5] Narcisté si myslí, že toho vědí více než ostatní. Proto svá řešení považují za jediné logické odpovědi na problémy. Očekávají, že se jejich rozhodnutí podrobíte. Pokud máte s takovým člověkem vztah, pravděpodobně budete bojovat o moc, nebo se vás partner bude snažit ovládat. [6]
  • Tito lidé neinvestují do vztahu žádné emoce a když mají pocit, že je někdo jakkoli kritizuje, velmi se rozzlobí. Často ukončují vztahy kvůli malichernostem. [7] Pokud jste odhodlaní si vztah udržet, jak to uděláte, abyste přežili a zachovali si emocionální zdraví?
  • Zjistěte, zda tohoto člověka ze svého života můžete vyřadit, nebo ne. Pokud jde o nového známého, bude to pro vás snadnější, než v případě vážného vztahu, nebo dlouhodobého přátelství.
 2. 2
  Vyhýbejte se konfrontaci. Narcistu nikdy nepřesvědčíte, že udělal něco špatně. Vybírejte si bitvy, které povedete a nemarněte čas a úsilí řešením problémů s chováním této osoby, protože se vám ji stejně nepodaří změnit.
  • Pokud váš partner například předchozí večer u rodinné večeře mluvil stále jen o sobě a vyprávěl trapné příhody, měli byste to považovat za hotovou věc a nevracet se k tomu. Příště se tomu můžete zkusit vyhnout například tím, že partnera posadíte vedle někoho tiššího, kdo si rád poslechne všechny jeho výlevy.
  • Pokud je problémem nějaké vaše rozhodnutí, například to, že odmítnete jet s partnerem autem, když je pod vlivem alkoholu, dejte ho najevo jasně a jednoduše. Nemusíte se ospravedlňovat – klidně odejděte. Tímto způsobem se chovají narcisté, takže to váš partner pochopí a možná to dokonce akceptuje snáze, než emocionální monolog.
 3. 3
  Orientujte se na cíl. Lidé s narcistní poruchou osobnosti rádi dosahují úspěchů a potom se jimi chlubí.[8] Stanovte si cíle, kterých chcete dosáhnout, abyste narcistovi poskytli nějaký zdroj pýchy.
  • Pokud se bojíte svého narcistního partnera požádat, aby uklidil na zahradě, navrhněte mu, že může uspořádat letošní první grilování. Narcisté sami sebe vidí jako společenské vůdce, takže mu tento typ akce poskytne obecenstvo, po kterém touží. Zeptejte se ho, co je potřeba udělat a potom nabídněte, že připravíte dům a občerstvení. Můžete mu také říct, že je silný a práce na zahradě mu půjde lépe. Paradoxně tímto způsobem dosáhnete možná i větších úspěchů, než jen uklizené zahrady – můžete partnerovi navrhnout nějaký větší projekt (například postavit jezírko, spravit zídku, nebo udělat terasu). Poskytne mu to něco, čím se bude moci během večírku chlubit.
 4. 4
  Zjistěte, co je pro narcistu důležité. Uvědomte si, že narcista pravděpodobně nerozumí vašim emocionálním stavům a gestům a nevěnuje jim pozornost. Někdy je může dokonce i odmítat takovým způsobem, že vás to raní.
  • Zkuste narcistu chvíli pozorovat a zjistit, co je pro něho důležité. Potom mu nabídněte pragmatický dar ve formě svého času nebo peněz, který si jeho vnímání dokáže vyložit jako upřímný projev náklonnosti.
 5. 5
  Navrhněte mu psychoterapii. Jediným efektivním způsobem léčby této poruchy je psychoterapie. Sezení s psychologem může pomoci přetvořit vnímání dané osoby a lépe si uvědomovat sebe a své místo ve světě. Potom je možné vytvořit přesnější představy o jeho skutečných schopnostech, což mu může pomoci akceptovat sama sebe a začlenit do svého myšlenkového procesu názory ostatních lidí. [9]
  • Protože jsou ale narcisté přesvědčeni o tom, že jsou dokonalí,[10] neuvědomují si, že potřebují pomoc, nebo že musejí změnit své chování.
  • Psychoterapie může narcistům pomoci naučit se vnímat ostatní lidi a zlepšit tak své osobní i profesionální vztahy.
  • Přesvědčit osobu s narcistní poruchou osobnosti, aby začala chodit k psychologovi, účastnila se terapie a vydržela u ní, dokud nenastanou skutečné změny, je extrémně obtížné. [11] Když už narcista vyhledá psychologickou pomoc, je to většinou proto, že chce řešit depresi nebo sebevražedné tendence. [12] Tito lidé jsou většinou odolní proti rozhovorům o změně osobnosti a úpravě chování.
  • Neexistují žádné léky, které by léčily narcistní poruchu osobnosti, ale někdy se psychoterapeutická léčba kombinuje s léky proti sekundárním problémům, jako je deprese.[13]
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 3:
Jak poznat příznaky narcistní poruchy osobnosti

 1. 1
  Zaměřte se na dětství dané osoby. Narcistní porucha osobnosti se většinou vyskytuje u mužů a začíná se projevovat na počátku dospělosti.[14] Odborníci ještě nepřišli na přesné příčiny, ale spekuluje se o různých typech rodičovství:
  • Extrémně kritičtí rodiče: Rodiče, kteří své děti extrémně kritizují u nich vyvolají rostoucí potřebu obdivu a uznání. [15]
  • Příliš ochranitelští rodiče: Na opačném konci spektra jsou rodiče, kteří své děti příliš ochraňují a tím u nich způsobí nezdravý pocit dokonalosti a nadřazenosti.[16]
  • Je pravděpodobné, že u rodičů, u kterých se snoubí extrémní prvky lhostejnosti i obdivu často mívají narcistní děti.[17]
 2. 2
  Zjistěte, zda si daná osoba myslí, že se může zmýlit. Narcistní osobnost může ze začátku působit velmi sebejistě a schopně.[18] Po nějaké době se ale ukáže, že je velmi sebestředná a myslí si, že se nikdy nemýlí a má větší hodnotu, než ostatní lidé. [19]
 3. 3
  Zjistěte, zda si narcista myslí, že je středem vesmíru. Narcista má často pocit, že se celý svět točí kolem něho a za každou cenu se snaží si tento pocit udržet.[20] , [21] Často kvůli tomu monopolizují rozhovory a nepustí ostatní ke slovu. [22]
 4. 4
  Zjistěte, jak snadné je danou osobu rozčílit nebo vyprovokovat. Když se k narcistovi nechováte podle jeho představ a neprojevujete mu úctu, kterou si ve svých očích zaslouží, [23] může se snadno rozzlobit a chovat se urážlivě.[24]
 5. 5
  Zjistěte, zda je daná osoba arogantní a vychloubačná. Lidé s narcistní poruchou osobnosti na většinu lidí působí arogantně, sebestředně a vychloubačně. [25] Na ostatní lidi pohlížejí shora[26] a neváhají jít přes mrtvoly, aby dosáhli svých cílů. Manipulují s ostatními lidmi, aby dostali co chtějí.
 6. 6
  Zjistěte, zda dané osobě chybí schopnost empatie. Jednou z největších překážek při jednání s narcistou je často jeho neschopnost empatie [27] a neochota se ji naučit.
  • Rozlišujte narcismus od autismu, zkuste být empatičtí. Autisté možná nechápou, jak se ostatní cítí, ale opravdu jim na věcech záleží, mohou vám spontánně nabídnout pomoc a budou rozrušeni, pokud uvidí, že i vy jste rozrušeni (někdy dokonce tolik, že se musejí stáhnout stranou).[28] [29] Lidé s NPO nemají o city ostatních téměř žádný zájem.
 7. 7
  Všímejte si toho, zda daná osoba přehnaně reaguje na kritiku. Narcista se nikdy nesnaží naplnit potřeby ostatních. Může se rozzlobit, když to po něm bude někdo chtít a i malé žádosti o laskavost může vnímat jako kritiku. [30]
  • Dříve si odborníci mysleli, že tento přehnaný smysl pro sebeúctu se u narcistů objevuje jako kompenzace pro jejich skutečný nedostatek sebevědomí. Nyní si ale experti myslí, že mají narcisté zkreslené představy a skutečně věří, že jsou výjimeční. [31] Mají pocit, že si zaslouží obdiv ostatních bez ohledu na to, zda dosáhli nějakého úspěchu.[32]
  • Proto narcisté často reagují přehnaně na sebemenší náznak kritiky a někdy se dokonce chovají agresivně[33]
 8. 8
  Zjistěte, zda má daná osoba nerealistická očekávání. Narcista má často přehnané představy o své důležitosti, nadřazenosti a schopnostech. Chová se často manipulativně a očekává od ostatních poslušnost, obdiv a výhody. Také se často zabývá „fantaziemi o úspěchu, moci, kráse, uznání, nebo dokonalém partnerovi.“ [34]
 9. 9
  Zjistěte, zda daná osoba dokáže využívat. Narcisté často manipulují s ostatními a dokáží dobře využívat ostatní i situace, aby získali to, co chtějí nebo aby se vyhnuli trestu za jejich chování. [36] Pokud najdou způsob, jak získat to co chtějí, obvykle udělají vše pro to, aby toho dosáhli.
  • Řekněme, že jste například nerozhodní a chybí vám sebevědomí. Pokud se s narcistou žačnete hádat kvůli něčemu, co udělal špatně, a po několika dnech se k tomu incidentu vrátíte, může se stát, že to popře a řekne "Nebuď hlupák; takhle se to přece nestalo," a ví přesně, že díky tomu znejistíte a začnete o svém názoru pochybovat.
 10. 10
  Zaměřte se na vztahy dané osoby. není snadné žít nebo pracovat s narcistou. Lidé s narcistní poruchou osobnosti mívají problémy v osobních vztazích i v práci a ve škole.[37]
  • Někteří si uvědomují tyto vady na dokonalosti a způsobuje jim to depresivní pocity a náladovost.[38] Sebevražedné myšlenky tuto situaci ještě více komplikují.
 11. 11
  Zjistěte, zda daná osoba užívá drogy nebo alkohol. Když narcistovi v životě nevychází vše podle jeho představ, často se uchyluje k drogám a alkoholu. [39] Zjistěte, jak často tento člověk pije, nebo zda užívá nějaké drogy.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 3:
Pečujte o sebe i o ostatní

 1. 1
  Vyhledejte emocionální podporu někde jinde. Akceptujte fakt, že tato osoba nenaplní vaše emocionální potřeby.[40] Najděte si dobrého kamaráda, nebo někoho, komu se budete moci svěřovat (příbuzný, psycholog, nebo například kněz) a kdo vás vyslechne vždy, když si o své frustraci budete potřebovat promluvit. Vybudujte si podpůrnou síť přátel, kteří naplní emocionální potřeby, které narcista naplnit nemůže.
  • Pokud je narcistou váš partner, pravděpodobně s vámi nebude sdílet vaši radost například z pracovního povýšení, protože se ho to nebude týkat osobně. Možná to dokonce bude brát negativně, zejména pokud se mu v jeho práci nedaří. Připravte se na to, že s vámi bude jednat chladně.
  • Vyvěste si tuto informaci na sociální síť, nebo zavolejte několika kamarádům, kteří s vámi budou vaši radost sdílet.
 2. 2
  Vzdělávejte se a zjišťujte si, jak zlepšit kvalitu vašeho života. Každý člověk je jedinečný, takže byste si toho o narcistní poruše osobnosti měli zjistit co nejvíce, ale zároveň byste se měli snažit zjistit, jakým způsobem zpracovává svět konkrétní narcista, s kterým musíte jednat. Čím lépe porozumíte jeho světu, tím snáze budete moci zaujmout postoj, který vám umožní dosáhnout toho, o co vám jde.
  • Naučte se očekávat chování narcisty v určitých situacích, které vám mohou pomoci dosáhnout úspěchu. Pozorujte, jak vás vnímá ve svém životě a potom se snažte do této představy co nejlépe zapadnout. [41]
  • Nemusíte se měnit příliš, ale můžete mírně manipulovat s okolím tak, aby byl narcista spokojený. Nezapomeňte na radu, kterou dávají babičky nevěstám: Když to uděláš tak, aby si myslel, že to byl jeho nápad, udělá všechno, co budeš chtít.
  • Čím lépe budete svého narcistu znát, tím více se vám bude dařit překonávat zeď, která mezi vámi stojí a dávat mu najevo, že vám na něm skutečně záleží, což je prospěšné pro vás oba.[42]
 3. 3
  Nevyhýbejte se emocionálním gestům. Možná jste už zjistili, že narcista dobře reaguje na neemocionální laskavosti, které mu projevujete. To ale neznamená, že byste se měli vyhýbat emocionálním gestům a projevům náklonnosti.
  • Narcista se rád pochlubí kolegům, že jste mu dali do sáčku se svačinou zamilovaný vzkaz. Pamatujte si ovšem, že za tato gesta nesmíte očekávat nic nazpět.
  • Vaše vyjádření náklonnosti uspokojí vaši potřebu dávat lásku, ale musíte si uvědomit, že není možné očekávat, že narcista projeví emoce a vaše gesto vám oplatí.[43]
 4. 4
  Vyhledejte pomoc u jiných zdrojů. Začali jste si o narcistní poruše zjišťovat informace a jste tedy na dobré cestě, ale pomoc můžete najít i jinde. Existuje spousta podpůrných skupin, knih a dalších zdrojů praktických rad, které vám pomohou tento stresující vztah přežít.
 5. 5
  Sdílejte své myšlenky s lidmi. Nezapomeňte, že nejste jediní, koho vztah s narcistou ovlivňuje. Sdílejte své myšlenky s jiným kamarádem dané osoby, nebo s jeho kolegy, kteří se s ním také snaží udržet vztah.
 6. 6
  Sledujte jeho děti. Pokud s narcistou žijí děti, dávejte pozor na to, aby byli s rodičem v bezpečí. Narcističtí rodiče mohou své děti duševně nebo emocionálně zneužívat. Všímejte si toho, zda dětem kvůli chování jeho rodiče chybí sociální dovednosti.[44] Zamyslete se nad tím, zda můžete některé sociální dovednosti děti naučit sami, aby z nich nevyrostli stejní lidé jako jejich rodič.
  Reklama

Tipy

Reklama

Varování

 • Pokud má osoba s narcistní poruchou osobnosti sebevražedné tendence, ihned ji odvezte na urgentní příjem, nebo zavolejte policii.
Reklama

Související články

Jak zapomenout na někoho, koho milujeteJak zapomenout na někoho, koho milujete
Jak zjistit, jestli vás expartner má stále rádJak zjistit, jestli vás expartner má stále rád
Jak se rozejítJak se rozejít
Jak se šetrně rozejít s přítelkyníJak se šetrně rozejít s přítelkyní
Jak poznat, kdy je čas na rozchodJak poznat, kdy je čas na rozchod
Jak ukázat ex, že jste se pohnuli dálJak ukázat ex, že jste se pohnuli dál
Jak utěšit kamaráda po rozchoduJak utěšit kamaráda po rozchodu
Jak zapomenout na dívku, kterou milujeteJak zapomenout na dívku, kterou milujete
Jak přestat mluvit sprostěJak přestat mluvit sprostě
Jak poznat, zda vás muž využívá kvůli sexuJak poznat, zda vás muž využívá kvůli sexu
Jak zajistit rozchod nějakého páruJak zajistit rozchod nějakého páru
Jak nechat jít někoho, koho jste hluboce milovaliJak nechat jít někoho, koho jste hluboce milovali
Jak zajistit, aby vám odpustila dívka, která se na vás moc zlobíJak zajistit, aby vám odpustila dívka, která se na vás moc zlobí
Jak se vypořádat s odmítnutímJak se vypořádat s odmítnutím
Reklama
 1. http://www.webmd.com/mental-health/narcissistic-personality-disorder
 2. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/basics/symptoms/CON-20025568
 3. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/basics/symptoms/CON-20025568
 4. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/basics/symptoms/CON-20025568
 5. https://www.psychologytoday.com/articles/201106/how-spot-narcissist
 6. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/basics/symptoms/CON-20025568
 7. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/basics/symptoms/CON-20025568
 8. https://www.psychologytoday.com/articles/201106/how-spot-narcissist
 9. https://www.psychologytoday.com/articles/201106/how-spot-narcissist
 10. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/basics/symptoms/CON-20025568
 11. https://www.psychologytoday.com/conditions/narcissistic-personality-disorder
 12. Disarming the Narcissist: Surviving & Thriving With the Self-Absorbed (2nd ed) by Wendy T. Nehary (2013)
 13. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/basics/symptoms/CON-20025568
 14. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/basics/symptoms/CON-20025568
 15. Disarming the Narcissist: Surviving & Thriving With the Self-Absorbed (2nd ed) by Wendy T. Nehary (2013)
 16. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/basics/symptoms/CON-20025568
 17. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/basics/symptoms/CON-20025568
 18. https://www.psychologytoday.com/conditions/narcissistic-personality-disorder
 19. http://www.myaspergers.net/adults-with-aspergers/startling-facts-aspergers-empathy/
 20. https://musingsofanaspie.com/2013/01/17/the-empathy-conundrum/
 21. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/basics/symptoms/CON-20025568
 22. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/basics/symptoms/CON-20025568
 23. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/basics/symptoms/CON-20025568
 24. https://www.psychologytoday.com/conditions/narcissistic-personality-disorder
 25. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/basics/symptoms/CON-20025568
 26. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/basics/symptoms/CON-20025568
 27. https://www.psychologytoday.com/blog/evolution-the-self/201311/6-signs-narcissism-you-may-not-know-about
 28. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/basics/symptoms/CON-20025568
 29. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/basics/symptoms/CON-20025568
 30. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/basics/symptoms/CON-20025568
 31. http:// http://psychcentral.com/disorders/narcissistic-personality-disorder-symptoms/
 32. http://www.drjudithorloff.com/Free-Articles/How-To-Deal-With-A-Narcissist.htm
 33. https://www.psychologytoday.com/articles/201106/how-spot-narcissist
 34. http://www.drjudithorloff.com/Free-Articles/How-To-Deal-With-A-Narcissist.htm
 35. http://farzadlaw.com/divorcing-a-narcissist/how-protect-child-narcissistic-father-mother/
 36. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/basics/symptoms/CON-20025568

O tomto wikiHow

Trudi Griffin, LPC, MS
Spoluautorem článku je :
Licencovaná profesionální poradkyně
Spoluautorem tohoto článku je Trudi Griffin, LPC, MS, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 10 072 krát
Stránka byla zobrazena 10 072 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama