Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Už od raného dětství se učíme, že bychom měli respektovat ostatní lidi a prokazovat jim laskavosti, například se k nim chovat pohostinně, nebo jim nabízet pomoc. V některých případech ovšem lidé začnou vaší štědrosti a laskavosti využívat a očekávají od vás více, než by si zasloužili. Takoví lidé vás budou opakovaně žádat o laskavosti a budou se ve vás snažit vzbudit pocit, že máte povinnost jim je prokazovat, aniž by vám to opláceli, nebo vám projevovali úctu. Když se tyto hranice překročí, není snadné se vrátit zpět a získat si respekt. Pokud máte pocit, že vás někteří lidé z vašeho okolí berou jako samozřejmost, měli byste se chránit a opět stanovit pevné hranice.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:
Prozkoumejte svůj problém

 1. 1
  Uvědomte si své pocity. Je důležité uvědomit si, že máte pocit, že vás lidé berou jako samozřejmost. Nemůžete tyto pocity zpracovat nebo vyřešit, dokud si je nepřiznáte. Výzkumy prokázaly spojení mezi vyjádřením a analýzou negativních pocitů a různými duševními i tělesnými prospěšnými účinky. Když budete své pocity potlačovat, z dlouhodobého hlediska je tím pouze zhoršíte. [1]
  • Existuje rozdíl mezi uvědoměním si svých pocitů a neustálým přemítáním. Když se budete soustředit na své negativní pocity, aniž byste je analyzovali, nebo pracovali na jejich nápravě, budete se cítit ještě hůře, než na začátku. [2]
 2. 2
  Uvědomte si, že máte právo na úctu ostatních. Společenské a kulturní tlaky vám mohou způsobit pocity, že není správné říkat „ne“ a že byste měli pro všechny dělat vše, co po vás chtějí. Možná jste se také naučili, že je vaše práce méně hodnotná, než práce ostatních lidí a že si nezasloužíte uznání. (Platí to zejména u žen a obzvláště v domácím prostředí.) [3] Tyto věci vám mohou způsobit pocit, že vás ostatní lidé berou jako samozřejmost. Každý má právo na respekt a uznání ostatních a v žádném případě není špatné po tom toužit.
  • Je přirozené cítit vztek nebo bolest a někdy je snadné nechat tyto pocity převzít nadvládu nad vaší myslí. Soustřeďte se na konstruktivní řešení a neventilujte svůj vztek na ostatních lidech.
 3. 3
  Zamyslete se nad tím, proč se cítíte tak, jak se cítíte. Pokud chcete řešit své pocity, musíte se zamyslet nad tím, co vám je způsobuje. Napište si seznam konkrétních chování a událostí, při kterých máte pocit, že vás lidé berou jako samozřejmost. Možná zjistíte, že jde o věci, které lze snadno vyřešit tím, že toho druhého požádáte, aby něco změnil. Možná také zjistíte, že byste měli zapracovat na svých vlastních komunikačních dovednostech. Budete se například muset naučit dávat jasněji najevo své hranice.[4]
  • Výzkumy prokázaly, že „pocit nedocenění“ je běžným důvodem pro podávání výpovědí v práci. [5] 81% zaměstnanců tvrdí, že mají v práci větší motivaci, když jejich nadřízení dokážou ocenit jejich práci. [6]
  • Studie také prokázaly, že lidé, kteří se cítí osaměle, často snáze akceptují neférové jednání a umožňují ostatním, aby jich využívali.[7] Pokud máte pocit, že vás lidé berou jako samozřejmost, je to možná proto, že se bojíte odmítnout jejich požadavky, abyste se necítili osaměle.
  • Snažte se nepřipisovat ostatním lidem motivace. Příklad: představte si, že vás někdo bere jako samozřejmost, protože ho pravidelně vozíte do práce, ale on vám tuto laskavost neoplatí ve chvíli, kdy se vám rozbije auto. Bylo by v pořádku napsat si „Jana mě nesvezla do práce, když se mi rozbilo auto, přestože já ji často vozím.“ Není ovšem dobré napsat si „Janě na mně vůbec nezáleží, protože mě neodvezla do práce.“ Když si s Janou nepromluvíte, nebudete vědět, co si myslí, nebo proč se chová tak, jak se chová.
 4. 4
  Zjistěte, co se na vašem vztahu změnilo. Pokud máte pocit, že vás ten druhý bere jako samozřejmost, možná je to proto, že jste dříve měli pocit, že si vás váží více, než nyní. Může to být také proto, že máte pocit, že by si vás ten druhý měl vážit, ale nedělá to. Ať už je příčina jakákoli, pomůže vám zjistit, co se na vašem vztahu s danou osobou změnilo. Může vám to také pomoci nalézt řešení, které váš vztah napraví. [8]
  • Snažte se přijít na to, kdy jste s danou osobou začali poprvé komunikovat. Co ten druhý udělal pro to, abyste se cítili cenění? Co se od té doby na vašem vztahu a na vaší komunikaci změnilo? Změnilo se něco konkrétního na vás samotných? [9]
  • Pokud máte pocit, že vás v práci berou jako samozřejmost, možná je to proto, že máte pocit, že si vaší práce nikdo neváží (například jste nedostali povýšení, nebo vás nikdo nepochválil za nějaký projekt). Může jít také o to, že máte pocit, že vás nikdo nezahrnuje do rozhodovacího procesu. [10] Zamyslete se nad tím, co by vám umožnilo cítit uznání v práci a zjistěte, zda se něco změnilo od doby, kdy jste se tak cítili.
 5. 5
  Zamyslete se nad úhlem pohledu toho druhého. Když máte pocit, že váš vztah není spravedlivý, ať už jde o vztah s kolegou, nebo s partnerem, není snadné zamyslet se nad tím, jak to vnímá ten druhý. Možná máte pocit, že vás ten druhý trestá a nerespektuje vás, takže pravděpodobně nechcete ani pochopit, proč se k vám takto chová. Když se pokusíte pochopit, jak se ten druhý cítí, může vám to pomoci porozumět tomu, co se děje. Také vám to může pomoci spolupracovat s tím druhým a společně najít řešení vašeho problému.[11]
  • Pokud nejsou na vině poruchy osobnosti a další vážnější problémy, lidé se většinou nechovají k ostatním záměrně špatně. [12] Když budete někoho obviňovat z toho, že se k vám chová zle, i v případě, že budete mít svůj názor podložen fakty, pravděpodobně nedosáhnete ničeho jiného, než neproduktivního vzteku. Když někoho začnete obviňovat, pravděpodobně ztratí nervy.
  • Zamyslete se nad touhami a potřebami toho druhého. Změnily se nějak? [13] Výzkumy prokázaly, že lidé někdy využívají pasivní „metody odstupu,“ jako je například neoplácení laskavostí a neprojevování náklonnosti a uznání, když mají pocit, že o daný vztah již nemají zájem, ale zároveň nevědí, jak ho ukončit.[14]
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 3:
Zamyslete se nad svojí rolí

 1. 1
  Zamyslete se nad svojí komunikací. Nejste zodpovědní za chování ostatních lidí a neměli byste se obviňovat v případě, že se k vám lidé chovají zle, nebo k vám nejsou štědří. Můžete ovšem ovládat své vlastní činy. Pokud máte pocit, že vás ostatní lidé nerespektují, nebo ignorují, můžete ovlivnit to, jak na vás reagují tím, že změníte svůj styl komunikace a chování. Zde najdete několik možností a druhů chování, kterými můžete u ostatních vyvolat pocit, že by se k vám měli chovat neférově:[15]
  • Souhlasíte se vším, o co vás ten druhý požádá, přestože víte, že jde o nevhodný, nebo nepohodlný požadavek.
  • Nejste ochotní říct komukoli „ne,“ nebo požádat o změnu očekávání ze strachu, že se tomu druhému přestanete líbit, nebo že vás bude brát špatně.
  • Nevyjadřujete své skutečné pocity, myšlenky a přesvědčení.
  • Vyjadřujete své názory, potřeby, nebo pocity extrémně omluvným tónem (např. „Nebyl by pro tebe moc velký problém, kdyby...“ nebo „Je to jen můj názor, ale...“).
  • Myslíte si, že jsou potřeby, pocity a myšlenky ostatních lidí důležitější, než ty vaše.
  • Ponižujete se před ostatními (a dokonce i sami před sebou).
  • Myslíte si, že vás lidé budou mít rádi jen když budete dělat to, co od vás očekávají.
 2. 2
  Zamyslete se nad tím, co si myslíte o sobě. Psychologové definovali soubor „iracionálních přesvědčení,“ která způsobují bolest a nespokojenost. Tato přesvědčení často vyžadují více od vás, než od ostatních. Může jít také o tvrzení ve stylu „měl bych.“ Zamyslete se nad tím, zda některými z nich trpíte: [16]
  • Věříte, že je důležité, aby vás měli rádi a uznávali všichni lidé ve vašem životě.
  • Máte pocit, že jste k ničemu, bezcenní, zbyteční, nebo hloupí, když vás lidé neuznávají.
  • Často si říkáte „měl bych“, například „Měl bych být schopen udělat vše, co se po mně chce,“ nebo „Měl bych se vždy snažit potěšit ostatní.“
 3. 3
  Uvědomujte si pokřivené myšlení. Kromě toho, že možná trpíte iracionálními přesvědčeními, takže si například myslíte, že byste měli vždy udělat vše, o co vás ostatní lidé žádají, možná také máte sami o sobě pokřivené představy. Pokud se chcete vypořádat s pocitem, že vás lidé berou jako samozřejmost, musíte se postavit nelogickým a pokřiveným myšlenkám, které o sobě a o ostatních lidech máte. [17]
  • Možná si například myslíte, že jste zodpovědní za pocity všech ostatních lidí („klam vnitřní kontroly“). Jde o běžný zdroj pocitů, že vás lidé berou jako samozřejmost – máte strach, že ostatním ublížíte, když odmítnete nějaký jejich požadavek. Musíte si uvědomit, že když nebudete k sobě a k tomu druhému upřímní ohledně svých hranic, nepomůžete nikomu z vás. [18] Říct „ne“ je někdy zdravé a také užitečné.
  • Další běžnou distorzí je „personalizace.“ V tomto případě máte pocit, že jste zavinili něco, na čem jste se ve skutečnosti vůbec nepodíleli. Příklad: představte si, že vás některý z vašich kamarádů požádal, abyste mu pohlídali dítě, zatímco půjde na pracovní pohovor, ale vy máte ten den nějakou důležitou událost, kterou není možné přesunout. V tomto případě by personalizace byla to, že byste se cítili zodpovědní za situaci svého kamaráda, přestože to není vaše vina. Kdybyste řekli „ano“ i v případě, že byste měli říct „ne,“ pravděpodobně byste se cítili naštvaně sami na sebe, protože jste nerespektovali své vlastní potřeby.
  • „Katastrofické myšlenky“ se objevují, když se váš náhled na situaci vymkne kontrole a vy myslíte pouze na to nejhorší, co by se mohlo stát. Například budete mít pocit, že vás lidé berou jako samozřejmost, protože si představujete, že když se postavíte svému šéfovi, bude se na vás zlobit, vyhodí vás z práce a nakonec budete žít pod mostem. Ve skutečnosti je ale mizivá pravděpodobnost, že by se to mohlo stát.
  • Jednou ze sebeponižujících myšlenek, které vás mohou uvěznit v tomto cyklu je pocit, že si nezasloužíte nic lepšího. Když budete věřit tomu, že vás ostatní opustí v případě, že jim přestanete prokazovat laskavosti, budete mít pocit, že si ve svém životě necháváte lidi, kteří nijak nepřispívají k vašemu štěstí. [19]
 4. 4
  Zamyslete se nad tím, co chcete. Jistě víte, že nechcete mít pocit, že vás lidé berou jako samozřejmost. Co ale chcete? Nepodaří se vám dosáhnout změny, když budete mít jen mizivou představu o tom, co se vám nelíbí, ale nebudete vědět, jak to napravit. Napište si seznam toho, co byste chtěli na vašem vztahu s danou osobou změnit. Až budete vědět, jak byste si představovali úspěšnou komunikaci, budete schopni vymyslet konkrétní kroky, které vás k ní dovedou.
  • Možná máte například pocit, že vás vaše děti berou jako samozřejmost, protože vám volají jen když potřebují peníze. Zamyslete se nad tím, jak byste si vaši komunikaci představovali. Chcete, aby vám volali jednou týdně? Nebo aby vám volali, když se jim něco podaří? Chcete jim dávat peníze, když si o ně řeknou? Dáváte jim peníze, protože máte strach, že když to nebudete dělat, přestanou vám volat? Musíte se zamyslet nad svými hranicemi a potom je dát jasně najevo ostatním lidem.
 5. 5
  Važte si sami sebe. Jen vy máte možnost stanovit hranice a držet se jich. Možná máte pocit, že si vás ostatní lidé neváží, protože jim nedáváte dostatečně jasně najevo své potřeby a pocity, nebo protože jednáte s manipulativními lidmi. Bohužel existují lidé, kteří s vámi budou manipulovat při každé příležitosti, aby dostali to, co chtějí. [20] Ať už chování toho druhého pramení z ignorance nebo manipulace, nesmíte předpokládat, že se situace vyřeší sama od sebe. Musíte se do toho pustit sami.
 6. 6
  Změňte to, jak si interpretujete svoji komunikaci s ostatními lidmi. Možná máte pocit, že vás lidé berou jako samozřejmost, protože si dovolujete dělat ukvapené závěry a předpokládat, jak se bude vyvíjet vaše komunikace. Můžete si například myslet, že se na vás ten druhý naštve, když odmítnete nějaký jeho požadavek. Nebo můžete předpokládat, že to, že pro vás někdo zapomněl něco udělat musí znamenat, že mu na vás vůbec nezáleží. Snažte se trochu zpomalit a nad každou situací se logicky zamyslete.
  • Příklad: často svému partnerovi dáváte dárky, abyste mu dali najevo, že ho milujete, ale nedostáváte od něj žádné dárky zpět. Máte pocit, že si vás neváží, protože si jeho lásku získáváte určitými činy. Vašemu partnerovi na vás ovšem může záležet, ale nedává to najevo konkrétními činy, po kterých toužíte. [21] Když si s partnerem promluvíte, podaří se vám toto nedorozumění vyřešit.
  • Můžete se také zamyslet nad tím, jak ostatní lidé řeší požadavky od určité osoby. Pokud máte například pocit, že vás váš šéf bere jako samozřejmost, protože vám neustále dává práci navíc na víkend, promluvte si se svými kolegy a zeptejte se jich, jak tyto požadavky řeší ni. Stalo se jim, že když šéfa odmítli, dočkali se negativního chování, ze kterého máte strach? Možná musíte dělat veškerou práci jen vy, protože jste jediný, kdo se za sebe nedokáže postavit!
 7. 7
  Naučte se být asertivní. Asertivní komunikace neznamená, že byste měli být arogantní, nebo zlí. Znamená to, že byste měli jasně vyjadřovat své potřeby, pocity a myšlenky. Když ostatní nebudou vědět, co se vám honí hlavou, budou vás snadno využívat, i když to nebudou dělat vědomě. Výzkumy prokázaly, že můžete vyjadřovat dokonce i negativní pocity, aniž byste tím ostatním lidem ublížili, ale musíte to dělat asertivně, ne agresivně. [22]
  • Projevujte své potřeby otevřeně a upřímně. Mluvte v první osobě a říkejte například „Já chci...“ nebo „Mně se nelíbí...“[23]
  • Neomlouvejte se a neponižujte své činy. Je v pořádku někomu říct „ne.“ Nemusíte se cítit provinile kvůli tomu, že někomu nesplníte jeho požadavek.
 8. 8
  Naučte se zvládat konfrontace. Někteří lidé se snaží za každou cenu vyhnout konfliktům. Je to možná proto, že se bojí, aby ostatní lidi něčím nerozzlobili. Může to být také kvůli kulturním hodnotám (například lidé z kolektivistické kultury neberou vyhýbání konfliktům jako negativní věc). [24] Když v touze vyhnout se konfliktu popíráte své vlastní touhy a potřeby, stává se z toho problém. [25]
  • Když budete své potřeby vyjadřovat otevřeně, pravděpodobně se nevyhnete konfrontacím, ale nemusí jít vždy o negativní konfrontace. Výzkumy prokázaly, že produktivně zvládané konflikty mohou podpořit rozvoj schopnosti kompromisovat, vyjednávat a spolupracovat. [26]
  • Kurz asertivity vám může pomoci zvládat konflikty lépe. Asertivní komunikace je spojena se zvýšeným sebevědomím. [27] Když budete věřit, že jsou vaše vlastní potřeby a pocity stejně důležité, jako potřeby a pocity ostatních lidí, budete schopní zvládat konfrontace bez defenzivního chování a bez pocitu, že musíte toho druhého napadnout.
 9. 9
  Vyhledejte pomoc. Je těžké zbavit se pocitů méněcennosti bez pomoci. Jakmile se vytvoří nějaký vzorec, není jednoduché ho narušit, zejména pokud jde o dlouhodobý problém s někým, kdo nad vámi má určitou autoritu a způsobil vám pocit, že ho musíte neustále poslouchat. Nebuďte k sobě příliš tvrdí – tyto vzorce chování se vytvořily jako způsob řešení problémů a jako způsob ochrany před zlem a hrozbami. Problémem je to, že se nyní staly špatně fungujícími mechanismy, které vám způsobují stále stejné neúspěchy. Když se je naučíte změnit, budete se cítit spokojeněji a bezpečněji.
  • Někteří lidé jsou schopní rozhodnout se překonat své problémy sami, nebo si najdou jen dobrého kamaráda či mentora. Jiní lidé zase vědí, že musí vyhledat pomoc psychologa nebo terapeuta. Udělejte to, co je pro vás v dané situaci nejvhodnější.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 3:
Spolupráce s ostatními

 1. 1
  Začněte zvolna. Pravděpodobně se nenaučíte projevovat své potřeby a postavit se za sebe přes noc. Budete si to muset natrénovat v uvolněných situacích ještě dříve, než se postavíte někomu, kdo nad vámi má autoritu, nebo je pro vás důležitý (například šéf, nebo partner). [28]
  • Pokud vás například kolega požádá, abyste mu přinesli kávu vždy, když jdete do kavárny, ale nikdy vám za to nezaplatí, měli byste mu připomenout, že vám dluží peníze, až bude příště chtít kávu. Nemusíte ho urážet, ani se chovat agresivně – stačí, když mu přátelsky, ale jasně dáte najevo, že by vám měl zaplatit: „Chceš mi zaplatit svoji kávu teď, nebo mám koupit obě a příště budeš platit ty?“
 2. 2
  Buďte přímí. Pokud máte pocit, že vás ostatní lidé berou jako samozřejmost, musíte jim to dát najevo. Neměli byste to ale dělat tak, že k nim přijdete a řeknete jim: „Bereš mě jako samozřejmost.“ Útoky a obviňování většinou zničí šance na úspěšnou komunikaci a mohou zhoršit již špatnou situaci. [29] Používejte místo nich jednoduchá tvrzení, kterými vysvětlíte svoji nespokojenost.
  • Zachovejte klid. Možná cítíte vztek, pohrdání, nebo frustraci, ale je důležité tyto pocity udržet pod kontrolou. Pravděpodobně v sobě máte spoustu negativních emocí, ale měli byste se zaměřit na to, abyste je dali najevo klidně a ukázali, že nejste nestabilní a nemáte důvod toho druhého zbytečně napadat.
  • Držte se první osoby. Je snadné začít toho druhého obviňovat a říkat mu „kvůli tobě se cítím špatně,“ nebo „chováš se jako idiot.“ To by vám ovšem nepomohlo. Raději klidně vysvětlete, jak se cítíte a mluvte vždy v první osobě: „Mám pocit,“ „Chci,“ „Udělám,“ nebo „Odteď budu...“[30]
  • Pokud máte pocit, že když si stanovíte hranice, bude to vypadat, že nemáte zájem tomu druhému pomoci, můžete mu v klidu vysvětlit svoji situaci. Pokud vás kolega požádá o pomoc, řekněte mu: „Rád bych ti s svým projektem pomohl, ale dnes má můj syn klavírní koncert a nerad bych to zmeškal.“ Dáte tím najevo, že vám na tom druhém záleží, ale zároveň nebudete muset jeho požadavek přijmout. [31]
  • Neodměňujte nepřátelskost a manipulaci pozitivními důsledky. „Nastavit druhou tvář,“ když vás někdo využívá, je v podstatě potvrzením toho, že takové chování přijímáte. Vyjádřete raději svůj nesouhlas s chováním toho druhého. [32]
 3. 3
  Nabídněte tomu druhému způsob, jak daný problém vyřešit. Ostatní lidé si možná ani neuvědomují, že vás berou jako samozřejmost. Ve většině případů se budou snažit situaci napravit, jakmile jim o tom řeknete, ale je skutečně možné, že to sami nevědí. Řekněte tomu druhému, jak by podle vás bylo nejvhodnější situaci vyřešit, abyste měli z vašeho vztahu oba pozitivní pocit.
  • Pokud máte například pocit, že vás lidé berou jako samozřejmost, protože neuznali váš příspěvek ve skupinovém projektu, vysvětlete svému šéfovi, jak může situaci napravit: „Byl jsem jediný, kdo za ten velký projekt nedostal žádné zásluhy. Měl jsem pocit, že si mé práce nikdo necení. V budoucnu bych byl rád, kdybyste uváděli pod projektem jména všech, kteří se na něm podíleli.“
  • Další příklad: pokud máte pocit, že váš partner bere vaši lásku jako samozřejmost, protože nevyjadřuje své city dost jasně, řekněte mu, co může udělat pro to, abyste se cítili milovaní. Můžete říct třeba: „Vím, že tě čokolády a květiny nezajímají, ale rád bych, abys mi čas od času vyjádřil své city. I obyčejná SMS zpráva během dne by mi udělala velkou radost.“
 4. 4
  Komunikujte s ostatními empaticky. Nemusíte se s lidmi hádat, abyste se za sebe postavili a nemusíte ani předstírat, že se chováte zle, když odmítáte jejich požadavky. Když dáte najevo, že vám záleží na pocitech ostatních lidí, zbavíte se napětí v nepříjemných situacích a zajistíte, že budou ochotnější vám naslouchat a vyslechnout si vaše obavy. [33]
  • Pokud například váš partner nikdy neumývá nádobí a nepere, začněte to s ním řešit empaticky: „Vím, že ti na mně záleží, ale když musím vždy uklízet jen já, mám pocit, že jsem spíše hospodyně, než tvoje partnerka. Byla bych ráda, kdybys mi pomáhal – můžeme se střídat, nebo můžeme dělat vše společně.“
 5. 5
  Vyzkoušejte si to, co chcete říct. Je dobré si natrénovat to, co chcete tomu druhému říct. Napište si situaci nebo chování, které vám vadí a popište, jakou změnu byste rádi viděli. [34] Nemusíte si to zapamatovávat doslova – jde o to, abyste byli schopni to bez problémů vyjádřit při rozhovoru s tím druhým. [35]
  • Příklad: představte si, že máte kamaráda, který vám neustále na poslední chvíli ruší domluvené plány. Máte pocit, že vás bere jako samozřejmost, protože nerespektuje váš čas. Můžete mu říct například: [36] „Chtěl bych si s tebou promluvit o něčem, co mě trápí. Často se domlouváme, že spolu něco podnikneme a ty to na poslední chvíli zrušíš. Už mě to frustruje, protože většinou nemůžu takhle narychlo vymyslet žádné jiné plány. Mám pocit, že můj čas bereš jako samozřejmost, protože jsem ti vždy k dispozici, když mi zavoláš. Někdy mám dokonce pocit, že mi schůzky rušíš, protože se mnou ve skutečnosti nechceš trávit čas. Až se příště na něčem domluvíme, rád bych, aby sis to napsal do kalendáře a nedomlouval si na tu dobu nic jiného a pokud to musíš opravdu zrušit, ocenil bych, kdybys mi to dal vědět dříve, než několik minut před dohodnutým setkáním.“
  • Další příklad: „Sophie, rád bych s tebou probral něco ohledně hlídání dětí. Před několika dny jsi mne požádala, zda bych ti mohla pohlídat syna a já jsem souhlasila, protože si vážím našeho přátelství a chci, abys věděla, že jsem ti vždy k dispozici. Už jsem ti ale tento měsíc hlídala děti několikrát a začínám mít pocit, že sis na to trochu zvykla. Ráda bych, kdybys někdy požádala o pomoc také někoho jiného a ne jen mě.“
 6. 6
  Využívejte asertivní řeč těla. Je důležité ujistit se, že vaše slova a chování souhlasí, abyste tomu druhému nevysílali zmatené signály. Pokud chcete říct ne, nebo stanovit nějaké hranice, musíte mít asertivní řeč těla, abyste tomu druhému dali jasně najevo, že to myslíte skutečně vážně.[37]
  • Stůjte rovně a dívejte se tomu druhému do očí. Stůjte čelem k němu.
  • Mluvte pevně, ale slušně. Neměli byste křičet, aby vás bylo slyšet.
  • Nevrťte se, nehihňejte se a nedělejte obličeje. Tyto věci sice mohou působit jako zjemnění situace, ale ve skutečnosti jimi dáte najevo, že říkáte něco jiného, než co si myslíte. [38]
 7. 7
  Buďte konzistentní. Ujasněte si, že když řeknete „ne,“ skutečně to tak myslíte. Nepodléhejte manipulacím, nebo pokusům vzbudit ve vás pocity viny. Lidé možná budou vaše hranice ze začátku testovat, zejména pokud jste jim v minulosti vždy vyhověli. Buďte vytrvalí a slušní a udržte si své hranice. [39]
  • Dejte si pozor, abyste nepůsobili příliš agresivně kvůli tomu, že se budete ospravedlňovat. Příliš mnoho vysvětlování a trvání na vlastním pohledu na věc by mohlo působit arogantně. [40]
  • Pokud si váš soused například stále půjčuje nějaké nářadí, ale často ho nevrací, nemusíte k němu mít dlouhý projev o svých osobních právech, až jeho požadavek budete příště odmítat. Slušně mu řekněte, že mu nechcete nic půjčit, dokud vám nevrátí to, co si od vás již vypůjčil.
  Reklama

Tipy

 • Uvědomte si, že byste měli respektovat své potřeby i potřeby toho druhého. Neměli byste ostatní lidi šikanovat, abyste dosáhli svého.
 • Neobětujte se pro lidi, pokud si nemůžete dovolit jim věnovat čas, úsilí, peníze atd. Jinak byste k těmto lidem brzy začali chovat zášť.
 • Buďte asertivní a zároveň přátelští, ale chovejte se vždy slušně. Když se budete chovat drze, lidé k vám budou nepřátelští.
 • Racionální myšlení a uklidňování vám může pomoci v případě, že máte pocit, že musíte ostatním vyhovět, protože se bojíte, že o vztah přijdete. Racionální myšlení vám pomůže přestat se rozhodovat na základě strachu z reakcí ostatních lidí.
 • Zeptejte se toho druhého, jak se cítí a co si myslí. Nesnažte se mu číst myšlenky a nic nepředpokládejte.
Reklama

Varování

 • Neměli byste konfrontovat osobu, o které si myslíte, že by se mohla chovat násilnicky. Pokud se bojíte, že by s vámi někdo mohl jednat násilnicky a vy byste neměli kam utéct, vyhledejte pomoc někoho jiného – policie, psychologa, rodiny a přátel a vyhýbejte se lidem, kteří jsou jakkoli spojení s touto osobou.
Reklama

Související články

Jak poznat člověka s asociální poruchou osobnostiJak poznat člověka s asociální poruchou osobnosti
Jak se zbavit všech emocíJak se zbavit všech emocí
Jak se zbavit nejistoty a mít rád sám sebeJak se zbavit nejistoty a mít rád sám sebe
Jak získat sebevědomíJak získat sebevědomí
Jak odpustit sám soběJak odpustit sám sobě
Jak převzít kontrolu nad svými emocemiJak převzít kontrolu nad svými emocemi
Jak se ochránit před toxickými lidmiJak se ochránit před toxickými lidmi
Jak zapomenout na nepříjemnou vzpomínkuJak zapomenout na nepříjemnou vzpomínku
Jak být duševně a emocionálně silnýJak být duševně a emocionálně silný
Jak poznat, zda je člověk sociopatJak poznat, zda je člověk sociopat
Jak nechat minulost za sebouJak nechat minulost za sebou
Jak se přestat srovnávat s ostatnímiJak se přestat srovnávat s ostatními
Jak pomoci někomu, kdo má nízké sebevědomíJak pomoci někomu, kdo má nízké sebevědomí
Jak se přestat cítit osaměleJak se přestat cítit osaměle
Reklama
 1. http://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/11/13/how-to-show-appreciation-and-get-better-results-from-your-employees-this-holiday-season/
 2. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03637750128071?journalCode=rcmm20#.VQcU-Y7F-V4
 3. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018506X12000098
 4. http://psycnet.apa.org/journals/pac/19/3/266/
 5. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2958.2000.tb00765.x/abstract
 6. http://socialwork.buffalo.edu/content/dam/socialwork/home/self-care-kit/exercises/assertiveness-and-nonassertiveness.pdf
 7. http://psychcentral.com/lib/rational-emotive-behavior-therapy/0001563
 8. http://psychcentral.com/lib/15-common-cognitive-distortions/0002153
 9. http://socialwork.buffalo.edu/content/dam/socialwork/home/self-care-kit/exercises/assertiveness-and-nonassertiveness.pdf
 10. http://socialwork.buffalo.edu/content/dam/socialwork/home/self-care-kit/exercises/assertiveness-and-nonassertiveness.pdf
 11. http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=1997-06343-015
 12. http://www.webmd.com/sex-relationships/features/the-five-love-languages-tested
 13. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1098-2337(1992)18:5%3C337::AID-AB2480180503%3E3.0.CO;2-K/abstract
 14. http://www.cci.health.wa.gov.au/docs/Assertmodule%202.pdf
 15. http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/eb022872
 16. https://www.psychologytoday.com/blog/making-your-team-work/201310/4-tips-overcome-your-conflict-avoidance-issue
 17. http://www.amsciepub.com/doi/abs/10.2466/pr0.2001.88.1.227
 18. https://www.jstage.jst.go.jp/article/joh/46/4/46_4_296/_article
 19. http://www.mayoclinic.org/healthy-living/stress-management/in-depth/assertive/art-20044644?pg=2
 20. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1098-2337(1992)18:5%3C337::AID-AB2480180503%3E3.0.CO;2-K/abstract
 21. http://www.usu.edu/arc/idea_sheets/pdf/assertive_communication.pdf
 22. http://psychcentral.com/lib/10-way-to-build-and-preserve-better-boundaries/0007498
 23. http://www.psychologytoday.com/blog/think-well/201109/are-you-teaching-people-treat-you-badly
 24. http://www.uwosh.edu/ccdet/caregiver/Documents/Gris/Handouts/gracasr.pdf
 25. http://psychcentral.com/blog/archives/2010/02/25/building-assertiveness-in-4-steps/
 26. http://www.mayoclinic.org/healthy-living/stress-management/in-depth/assertive/art-20044644?pg=2
 27. http://www.psychologicalselfhelp.org/Chapter13/chap13_21.html
 28. http://socialwork.buffalo.edu/content/dam/socialwork/home/self-care-kit/exercises/assertiveness-and-nonassertiveness.pdf
 29. http://www.cci.health.wa.gov.au/docs/Assertmodule%202.pdf
 30. http://socialwork.buffalo.edu/content/dam/socialwork/home/self-care-kit/exercises/assertiveness-and-nonassertiveness.pdf
 31. https://www.psychologytoday.com/blog/evolution-the-self/201209/how-and-how-not-stand-yourself

O tomto wikiHow

Trudi Griffin, LPC, MS
Spoluautorem článku je :
Licencovaná profesionální poradkyně
Tento článek spoluautorem článku je Trudi Griffin, LPC, MS. Trudi Griffin je licencovaný profesionální poradce ve Wisconsinu. V roce 2011 získala titul MS v Klinickém poradenství pro duševní zdraví na Marquette University. Tento článek byl zobrazen 9 564 krát
Stránka byla zobrazena 9 564 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama