Stáhnout PDF Stáhnout PDF

"Buenos dias" znamená ve španělštině "Dobré ráno." Mimo to však ale existují i jiné způsoby, jak můžete ráno někoho pozdravit. V tomto článku vám nabízíme ty nejobvyklejší.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:
Základní "Dobré ráno"

 1. 1
  Pozdravte "buenos días."[1] Je to standardní, učebnicový příklad, jak někomu španělsky říct “dobré ráno” v jakékoli španělsky mluvící zemi.
  • Tato fráze by se dala doslova přeložit jako "dobré dny."
  • Buenos je množné číslo mužského rodu slova "buen" nebo "bueno," což doslova znamená "dobrý."
  • Días znamená "dny." Pro tento pozdrav musíte použít množné číslo slova "día."
  • Protože je "días" tvar mužského rodu v množném čísle, musíte použít mužský plurál i u adjektiva "buenos."[2]
  • Všimněte si, že se tato fráze nemění v závislosti na míře familiární povahy vztahu s osobou, které ji adresujete. Protože věta neobsahuje žádné sloveso, nemusíte si dělat starosti s úpravou slov kvůli jejich formálnímu nebo neformálnímu vyznění, stejně jako kvůli změnám mezi singulárem a plurálem.
  • Buenos días vyslovte bů-é-nous dý-ás.
 2. 2
  V určitém kontextu použijte "buen día."[3] Tento pozdrav je čistě hovorový a používá se jen v několika latinsko-amerických zemích, včetně Puerto Rica a Bolívie.
  • Tento pozdrav užijete v osobním kontaktu mezi přáteli nebo v jiné neformální situaci a obykle spíš brzy ráno než později během dopoledne.
  • Buen día vyslovte bů-én dý-á.
 3. 3
  Jednoduše proneste "¡buenas!"[4] Ačkoli to není striktně vzato ranní pozdrav, tento výraz je odvozený od "buenos días."
  • Tento pozdrav můžete použít v jakoukoli denní dobu, včetně rána.
  • Buenas vyslovte bů-é-nás.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 3:
Zdravení konkrétních osob

 1. 1
  Doplňte svůj pozdrav o slovo "señor," "señora" nebo "señorita."[5] Zdvořilý pozdrav může být již zmíněné "buenos días," ovšem následované správným titulem dané osoby.
  • Slovo Señor znamená "pan" a může být použito při pozdravu jakéhokoli muže. Vyslovíte ho sén-jor.
  • Slovo Señora znamená "paní" a měli byste ho používat při pozdravu vdané ženy. Vyslovíte ho sén-jor-a.
  • Slovo Señorita znamená "slečna" a měli byste ho používat při pozdravu svobodné ženy. Vyslovte ho sén-jor-ý-ta.
 2. 2
  Skupinu pozdravíte "muy buenos días a todos." Když vstoupíte do místnosti plné lidí nebo zdravíte publikum, můžete použít právě tuto frázi.
  • Tuto frázi obvykle používá mluvčí, který chce oslovit nějaké publikum. Ve většině neformálních případů, kdy vstoupíte do místnosti plné známých lidí, se očekává, že každého z nich pozdravíte individuálně.
  • Muy znamená “velmi.”
  • A todos znamená “všem.”
  • Poskládáme-li tedy vše dohromady, můžeme tento pozdrav přeložit jako “dobré ráno všem!”
  • Celou frázi vyslovíte přibližné mu-é bů-é-nous dý-ás á to-dos.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 3:
Další ranní pozdravy

 1. 1
  Zvolejte "¡arriba!"[6] Tento pozdrav bychom mohli přirovnat třeba k našemu "vstávat!" nebo k heslu “vstávat a cvičit!”
  • Tuto frázi použijete k dítěti nebo někomu blízkému, kdo ráno stále ještě spí.
  • Doslovný překlad této fráze by zněl “nahoru!” Výraz tedy implikuje to, že po někom spícím chcete, aby vstal.
  • Arriba vyslovte a-rrý-bá. "R" by mělo znít drnčivě.
 2. 2
  Prohlašte "ya amaneció." Jedná se o další pozdrav užívaný k vyburcování nějaké osoby ke vstávání, zatímco ráno ještě spí.
  • Ya znamená “už.”
  • Amaneció je odvozené ze slova "amanecer," což znamená "svítat."
  • Doslovný překlad tohoto pozdravu tedy zní "už svítalo." Obecné sdělení této fráze je pak to, že ospalec by měl vstávat, protože ráno již začalo.
  • Frázi byste měli vyslovit já ah-mán-ej-sý-o, přičemž nezapomeňte patřičně zdůraznit akcentované "o."
 3. 3
  Zeptejte se "¿Cómo amanecio usted?" Jde o zdvořilý způsob, jak se někoho zeptat, jestli prožil dobré ráno.
  • Cómo znamená “jak.”
  • "Usted" je formální tvar první osoby "vy."
  • Amaneció je odvozeno z “amanecer” a znamená “svítat.”
  • Doslovně přeloženo, touto otázkou se ptáte “jak jsi svítal?” Význam je potom ten, že u dotazovaného zjišťujete, jak se cítil během svítání (ráno).
  • Frázi vyslovíte ko-mou a-mán-aj-sý-o us-téd. Opět nezapomeňte patřičně zdůraznit akcentované "o."
  Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 6 997 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 6 997 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama