Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Popřát dobrou noc můžete ve španělštině různými způsoby. V tomto článku vám nabízíme několik nejběžnějších.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Pozdrav a rozloučení

 1. 1
  Řekněte “buenas noches.”[1] Jedná se o standardní a nejpřímočarejší způsob, jak říct španělsky "dobrou noc."
  • Noches je ženské podstatné jméno a znamená noci.
  • Buenas je odvozeno z přídavného jména bueno. Podle pravidel gramatiky je ve španělštině v ženském rodě u adjektiv potřeba nahradit -o za příponu -as.
  • Ajektiva, která používáme jako součást pozdravu, můžeme narozdíl od ostatních přídavných jmen postavit před podstatné jméno, které specifikují.
 2. 2
  Všimněte si, že v tomto výrazu není žádné sloveso. Právě proto se fráze nemění v závislosti na tom, komu je adresována. Buenas noches můžete tedy použít jako zdvořilý pozdrav jednotlivci, skupině lidí, známým osobám i zcela cizím lidem.
 3. 3
  Tento výraz můžete použít jak při prvním setkání, tak při rozloučení a využít tím jeho dvojího účelu. Dá se použít jako normální pozdrav “Dobrý večer,” stejně jako rozloučení “Dobrou noc", i když se většinou používá právě v druhém významu.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Přání dobré noci

 1. 1
  Řekněte "Que pases buenas noches." Volně přeloženo “Přeji dobrou noc.”
  • Que znamená že, a v tomto případě je použito pro uvození dalšího sdělení.
  • Pases je odvozeno ze slovesa pasar, které se dá přeložit doslova jako projít nebo strávit. Doslovnější překlad této fráze by tedy mohl znít "Projděte dobře nocí" nebo "Stravte dobrou noc."
  • Buenas noches se doslova přeloží jako dobrou noc.
 2. 2
  Sloveso upravte v závislosti na tom, ke komu mluvíte. Způsob, kterým budete časovat sloveso pasar v této frázi závisí na osobě, které pozdrav adresujete.[2]
  • Použijte pases pro tvar , tedy familiární vyjádření zájmena "ty."
  • Použijte pase pro formu usted, tedy zdvořilé vyjádření zájmena "vy."
  • Použijte paséis pro formu vosotros, tedy familiární vyjádření zájmena "vy" v množném čísle.
  • Použijte pasen pro formu ustedes, tedy zdvořilé vyjádření zájmena "vy" v množném čísle.
  • Jedná se o spojovací způsob (konjunktiv).
 3. 3
  Jako alternativu můžete místo "pasar" použít sloveso "tener." Tener znamená, doslovně přeloženo, mít. Ačkoli je to méně užívané spojení než “Que pases buenas noches,” technicky vzato “Que tengas buenas noches” můžete použít také.[3]
  • Použijte tengas pro tvar zájmena tú.
  • Použijte tenga pro tvar zájmena usted.
  • Použijte tengáis pro tvar vosotros.
  • Použijte tengan pro tvar ustedes.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Popřání klidného spánku

 1. 1
  Proneste "Que duermas bien." Jedná se o zdvořilou formou vyjádřený příkaz “Spěte dobře.”
  • Que celý příkaz uvozuje.
  • Duermas je odvozeno od dormir, což znamená spát.
  • Bien je adjektivum, znamenající dobře.
 2. 2
  Časování slovesa upravujte v závislosti na tom, komu přání dobrého spánku adresujete a nezapomeňte, že "dormir" je nepravidelné sloveso.[4]
  • Použijte duermas pro tvar tú.
  • Použijte duerma pro tvar usted.
  • Použijte durmáis pro tvar vosotros.
  • Použijte duerman pro tvar ustedes.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Přání hezkých snů

 1. 1
  Popřejte "Que tengas dulces sueños." Tato fráze se překládá jako “Sladké sny.”
  • Tengas je forma slovesa tener, tedy mít.
  • Dulces je plurální forma pro adjektivum "dulce", znamenající sladký a sueños je podstatné jméno, jehož význam je "sny".
  • Tato fráze se používá obvykle pouze pro děti a příležitostně také pro nějaké jiné blízké osoby. Vzhledem k familiární povaze celého sdělení si obyčejně vystačíte pouze s časováním "tengas" (singulár) a "tengáis" (plurál).
 2. 2
  Proneste "Que sueñes con los angelitos." Tuto frázi můžeme přeložit jako “Sněte s andělíčky.”
  • Soñar znamená snít.
  • Con znamená s.
  • Los angelitos znamená andělíčci.
  • Jedná se o další frázi, která se užívá pouze pro děti. Z toho důvodu si vystačíte s familiárním časováním "sueñes" pro singulár a "soñéis" pro plurál. Opět si všimněte, že "soñar" je nepravidelné sloveso.
  Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 4 402 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 4 402 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama