Přesným překladem české fráze “Chybíš mi” by ve španělštině bylo “te extraño.” Ale stejně jako v našem jazyce, tak i ve španělštině existuje ve skutečnosti více způsobů, jak stesk po nějaké osobě vyjádřit. Pokuste se fráze správně přizpůsobit situacím, ve kterých se nacházíte.

Metoda 1 ze 2:
Běžné překlady

 1. 1
  Řekněte "te echo de menos."[1] Tato fráze je ve španělštině běžným vyjádřením našeho "Chybíš mi," i když se nejedná o doslovný překlad.
  • "Te echo de menos" je čistě španělskou frází, která se používá pro vyjádření pocitů stesku po nějaké osobě. Spojení "echar de menos" je jako celek ekvivalentem našeho "chybět."
  • Te je tvar familiárního osobního zájmena ve druhé osobě tú, které znamená "ty." Právě proto, že se jedná o familiární tvar slova "ty," měli byste tuto větu používat pouze mezi rodinou a přáteli.
  • Lidem, které příliš neznáte nebo s nimiž nemáte přímo přátelské vztahy, obvykle tímto způsobem svůj stesk nevyjadřujete. Pokud to ale udělat potřebujete, nahraďte slůvko "te" slůvkem "lo" (mužský rod) nebo "la" (ženský rod). Jedná se o tvary formálního osobního zájmena "usted," tedy zdvořilého způsobu oslovení "vy."
  • Echo je odvozené ze slovesa "echar," které má různé významy. Časované do formy "echo" znamená "postrádám" nebo "chybí mi." Mezi některé výklady slova echar patří "poslat dál," "poslat pryč," "vyhodit" a "umístit." Obecně ale můžeme říct, že toto sloveso má za cíl vyjádřit odstranění nebo absenci něčeho.
  • De znamená "z" a menos znamená "méně."
  • Doslovný překlad této fráze je pro nás tedy poněkud kostrbatý a nedává přímo žádný smysl, nicméně sdělení by mělo vyjadřovat pocity stesku po někom nebo něčem, co vám v životě chybí (posluchač této fráze).
  • Výslovnost je te ečo de menos.
 2. 2
  Pro doslovnější význam překladu použijte "te extraño."[2] To je přímý překlad fráze “chybíš mi” a obzvláště rozšířený je napříč státy Latinské Ameriky.
  • Te je tvar osobního zájmena jednotného čísla, druhé osoby "tú," tedy "ty." Nezapomeňte, že při použití fráze vůči někomu, s kým nemáte příliš osobní vztah, musíte místo "te" použít "lo" (mužský rod) nebo "la" (ženský rod), tedy tvary formálního osobního zájmena "vy," "usted."
  • Extraño pochází ze španělského slovesa "extrañar" a znamená "chybět." V takto časované formě význam přechází do "chybí mi."
  • Doslovný překlad by tedy mohl být "ty mi chybíš" nebo "tebe postrádám."
  • Větu vyslovujeme te ekstraňo.
 3. 3
  Proneste "me haces falta."[3] Jedná se o další španělský idiom, který znamená "Chybíš mi," i když se opět nejedná o přesný překlad.
  • Me je tvarem osobního zájmena "yo," první osoby jednotného číslo, znamenající "já."
  • Haces je odvozeno ze španělského slovesa "hacer" a znamená "dělat," "udělat," nebo "způsobit." Ve formě "haces" má potom význam "ty děláš" nebo "ty způsobuješ."
  • Falta je podstatné jméno a znamená "nedostatek," "absence" nebo "nouze."
  • Dáme-li tedy všechno dohromady, celá fráze může být zhruba přeložena jako "ty jsi způsobil můj nedostatek" nebo "ty jsi udělal mou nouzi." Obecně řečeno, skutečný význam této věty je ten, že její adresát je odpovědný za aktuální absenci nebo potřebu v autorově životě.
  • Frázi me haces falta vyslovte me ases falta.
  Reklama

Metoda 2 ze 2:
Související vyjádření

 1. 1
  Zeptejte se "¿cuándo vuelves?" Tato otázka znamená "kdy se vrátíš?"
  • Cuándo je španělské příslovce a znamená "kdy."
  • Vuelves je tvar španělského slovesa "volver" a znamená "vrátit se" nebo "přijít zpět." Jde opět o familiární vyjádření, které byste měli používat jen pokud mluvíte s někým známým.[4]
  • Pokud mluvíte s někým, koho neznáte příliš dobře nebo s ním nemáte bližší vztah, použijte tvar pro formální zájmeno "vy" - "vuelve."
  • Cuándo vuelves vyslovujte kuan-do vuelves.
 2. 2
  Proneste "¡regresa ya!" Toto vyjádření znamená "už se vrať!"
  • Regresa je tvar španělského slovesa "regresar," znamenající "vrátit se" nebo "přijít zpět." V této frázi musíte použít rozkazovací způsob pro familiární zájmeno "tú" - "ty." Rozkazovací způsob se používá právě pro příkazy tohoto typu.[5]
  • Ya je příslovce a znamená "už."
  • Celou větu vyslovte regresa ja.
 3. 3
  Dramaticky prohlašte "¡no puedo estar sin ti!" Tuto frázi využijete, pokud chcete říct "Nemůžu bez tebe být!"
  • Puedo je tvar slovesa "poder", které znamená "moci" nebo "být schopen", v první osobě jednotného čísla("já" - "yo"). Pokud před sloveso postavíme předponu no, význam se změní na negativní - "já nemůžu."
  • Estar je španělské sloveso a znamená "být." Jelikož za ním následuje další sloveso ve správném tvaru, estar ponechte v této podobě.
  • Sin znamená "bez."
  • Ti je další osobní zájmeno, používané jaké další familiární forma zájmena "ty."
  • Celou větu vyslovte no puedo estar sin tý.
  Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 12 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 2 756 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 2 756 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama