Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Skládat Rubikovu kostku může být značně frustrující a někdy můžete mít dokonce pocit, že je naprosto nemožné složit ji do původního nastavení. Když ale budete znát několik základních algoritmů, bude pro vás skládání Rubikovy kostky hračkou. Metoda popsaná v tomto článku je tzv. metoda vrstev – nejprve poskládáte jednu stranu kostky (první vrstvu), potom prostřední vrstvu a nakonec poslední vrstvu.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

První vrstva

 1. 1
  Seznamte se s poznámkami uvedenými na konci článku.
 2. 2
  Vyberte si jednu stranu kostky, se kterou začnete. U našeho příkladu budeme pracovat s bílou barvou.
 3. 3
  Složte kříž jedné strany. Najděte si stranu s bílým čtverečkem uprostřed a otočte si ji nahoru. Složte si na správné místo všechny čtyři strany, které obsahují bílý čtvereček (měli byste to zvládnout i bez algoritmů). Všechny čtyři kousky je možné složit na maximálně osm tahů (většinou na pět nebo šest).
  • Umístěte si kříž směrem dolů. Otočte kostku o 180°, abyste měli kříž dole.
 4. 4
  Složte si postupně všechny čtyři rohy první vrstvy. Měli byste být schopni je poskládat opět bez použití algoritmů. Pro začátek vám zde ukážeme příklad složení jednoho z rohů:
  • Na konci tohoto kroku byste měli mít hotovou první vrstvu v jedné barvě (v tomto případě v bílé) směrem dolů.
 5. 5
  Ověřte si, zda jste první vrstvu složili správně. Správně poskládaná první vrstva by měla (zespodu) vypadat následovně:
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Prostřední vrstva

 1. 1
  Složte si čtyři okraje prostřední vrstvy. V našem příkladu jde o ty krajní kousky, které neobsahují žlutou barvu. Pro složení této prostřední vrstvy musíte znát jen jeden algoritmus. Druhý algoritmus je symetrický s prvním algoritmem.
  • Pokud se hrana nachází v první vrstvě:
   (1.a)
   (1.b)symetrický k(1.a)
  • Pokud se hrana nachází v prostřední vrstvě, ale na špatném místě, nebo špatně orientovaná, použijte stejný algoritmus a poskládejte na její místo kteroukoli jinou kostku. Krajní kostka potom bude v poslední vrstvě a vám bude stačit použít znovu stejný algoritmus a umístit ji do prostřední vrstvy.
 2. 2
  Ověřte si správné postavení kostek. Kostka by měla mít první dvě vrstvy složené a měla by (zespodu) vypadat následovně:
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Poslední vrstva

 1. 1
  Přesuňte rohy. U tohoto kroku je cílem umístit rohy poslední vrstvy do správné polohy, bez ohledu na jejich orientaci.
  • Najděte si dva přilehlé rohy, které mají stejnou barvu, která se liší od barvy horní vrstvy (tedy u našeho případu jinou než žlutou).
  • Otáčejte horní vrstvou tak dlouho, dokud nebudete mít tyto dva rohy na správné straně směrem k vám. Například pokud oba tyto rohy obsahují červenou, otáčejte horní vrstvou tak dlouho, dokud nebudete mít tyto dva rohy na červené straně kostky. Na opačné straně zůstanou oba rohy horní vrstvy ve stejné barvě (v našem případě v oranžové).
  • Zjistěte, zda jsou dva rohy přední strany na správném místě a v případě potřeby je vyměňte. V našem příkladu je na pravé straně zelená a na levé modrá. Přední roh na pravé straně tedy musí obsahovat zelenou a přední roh na levé straně musí obsahovat modrou. Pokud tomu tak není, budete tyto dva rohy muset vyměnit pomocí následujícího algoritmu:
   Vyměňte 1 za 2 : (2.a)
  • Proveďte to samé i se dvěma zadními rohy. Otočte kostku tak, abyste před sebou měli druhou stranu (oranžovou). V případě potřeby vyměňte dva přední rohy.
  • Pokud si všimnete, že jak přední, tak zadní pár rohů je nutné vyměnit, můžete to udělat pomocí jediného algoritmu (povšimněte si podobnosti s předchozím algoritmem):
   Vyměňte 1 za 2 a 3 za 4: (2.b)
 2. 2
  Poskládejte si rohy. Najděte si horní barevnou plošku rohů (v našem případě žlutá). K nastavení rohů budete potřebovat jen jeden algoritmus:
  (3.a)
  • Tento algoritmus otočí tři rohy směrem k sobě (od strany směrem nahoru). Modré šipky vám ukážou, které tři rohy budete otáčet a kterým směrem budete otáčet (v tomto případě ve směru hodinových ručiček). Pokud jsou žluté plošky tak, jak je ukázáno na obrázku a vy provedete algoritmus jednou, měli byste je mít všechny čtyři nahoře:
  • Je dobré použít také symetrický algoritmus (zde červené šipky ukazují otáčky v protisměru hodinových ručiček):
   (3.b)Symetrický ku (3.a)
  • Poznámka: když provedete jeden z těchto algoritmů dvakrát, bude to stejné, jako kdybyste provedli ten druhý. V některých případech budete muset provést algoritmus více než jedenkrát:
  • Dva správně orientované rohy :
   = = +
   = = +
   = = +
  • Nesprávně orientovaný roh :
   = = +
   = = +
  • Obecněji aplikujte (3.a) v těchto případech:
   Dva správně orientované rohy:
   Nesprávně orientovaný roh :
 3. 3
  Přesuňte hrany. Pro tento krok budete muset znát pouze jeden algoritmus. Zkontrolujte si, zda je jedna nebo více hran již ve správné pozici (na orientaci v této chvíli nezáleží).
  • Pokud jsou všechny hrany ve správných pozicích, tento krok máte hotový.
  • Pokud je správně nastavena jen jedna hrana, použijte následující algoritmus:
   (4.a)
  • Nebo jeho symetrický algoritmus:
   (4.b)Symetrický ke (4.a)
   Poznámka: Použití jednoho z algoritmů dvakrát je rovnocenné použití druhého.
  • Pokud jsou všechny čtyři hrany nesprávně nastaveny, proveďte jeden z těchto algoritmů z kterékoli strany. Díky tomu se jedna hrana posune na správné místo.
 4. 4
  Zorientujte si hrany. Pro tento krok budete potřebovat dva algoritmy:
  Dedmoreův "H" vzor
  (5)
  Dedmoreův "Rybí" Vzor
  (6)
  • Povšimněte si sekvence DOLŮ, VLEVO, NAHORU, VPRAVO u většiny Dedmoreových "H" a "Rybích" algoritmů. Od této chvíle budete potřebovat jen jeden algoritmus:
   (6) = + (5) +
  • Pokud jsou všechny čtyři hrany převrácené, proveďte algoritmus „H“ z kterékoli strany a potom vám bude zbývat jedno provedení stejného algoritmu, abyste kostku poskládali.
 5. 5
  Gratulujeme! Nyní byste měli mít Rubikovu kostku poskládanou.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Poznámky

 1. 1
  Zde je klíč k použitým poznámkám:
  • Díly, ze kterých se skládá Rubikova kostka, se nazývají krychličky. Jejich barevné strany se nazývají plošky, neboli fasety.
  • Existují tři druhy krychliček:
   • Prostřední (střední kusy), které se nacházejí uprostřed strany kostky. Je jich šest a každá z nich má jednu plošku.
   • Rohy se nacházejí v rozích kostky. Je jich osm a každý z nich má tři plošky.
   • Hrany mezi páry přilehlých rohů. Je jich 12 a každá z nich má dvě plošky.
  • Některé Rubikovy kostky mohou mít jiná barevná schémata. Barvy použité pro tyto ilustrace se nazývají BOY (protože ve směru hodinových ručiček najdete modrou (Blue), oranžovou (Orange) a žlutou (Yellow).
   • Bílá je naproti žluté
   • Modrá je naproti zelené
   • Oranžová je naproti červené
 2. 2
  V tomto článku pracujeme se dvěma různými pohledy na kostku:
  • 3D pohled, který zobrazuje tři strany kostky: přední (červenou), horní (žlutou) a pravou (zelenou). V kroku č. 4 je algoritmus (1.b) zobrazen na obrázku, který vyobrazuje levou stranu kostky (modrou), přední stranu kostky (červenou) a horní stranu kostky (žlutou).
  • Pohled shora, který zobrazuje tři strany kostky: přední (červenou), horní (žlutou) a pravou (zelenou). V kroku č. 4 je algoritmus (1.b) zobrazen na obrázku, na kterém najdete levou stranu kostky (modrou), přední stranu kostky (červenou) a horní stranu kostky (žlutou).
 3. 3
  U pohledu shora je označena poloha všech důležitých plošek. V obrázku jsou žluté plošky v horních zadních rozích na horní (žluté) straně, zatímco žluté plošky v horních rozích přední strany jsou umístěny na přední straně kostky.
 4. 4
  Když je ploška šedá, znamená to, že její barva v danou chvíli není důležitá.
 5. 5
  Šipky (modré nebo červené) ukazují, čeho pomocí algoritmu dosáhnete. Například v případě algoritmu 3.a se otočí tři rohy tak, jak ukazuje obrázek. Pokud jsou žluté plošky jako na obrázku, na konci algoritmu budou nahoře.
  • Osa rotace je diagonálou kostky (z jednoho rohu k opačnému rohu na druhé straně kostky).
  • Modré šipky značí otáčky ve směru hodinových ručiček (algoritmus 3.a).
  • Červené šipky značí otáčky v protisměru hodinových ručiček (algoritmus symetrický s 3.a).
 6. 6
  U pohledu shora světle modré plošky značí to, že je hrana nesprávně orientovaná. Na tomto obrázku jsou nesprávně orientované obě strany – levá i pravá. To znamená, že když je horní strana žlutá, žluté plošky těchto dvou hran nejsou nahoře, ale po straně.
 7. 7
  Pro účely poznámek je vždy nutné dívat se na kostku z přední strany.
  • Rotace přední stěny.
  • Rotace přední strany.
  • Rotace jedné ze tří horizontálních řad:
  • Několik příkladů manévrů:
   START
  Reklama

Tipy

 • Trénujte. Měli byste s kostkou strávit nějaký čas, abyste se naučili s jejími stranami pohybovat. Platí to zejména v případě, že se učíte skládat její první vrstvu.
 • Seznamte se s barvami kostky. Musíte vědět, které barvy jsou naproti sobě a jaké je pořadí barev na každé straně kostky. Pokud je například bílá nahoře a červená vepředu, musíte vědět, že vpravo je modrá, vzadu je oranžová, vlevo je zelená a dole je žlutá.
 • Pokud chcete zkusit skládat kostku na čas, nebo se vám jednoduše nelíbí, jak snadné je její skládání, můžete si koupit DIY balíček. Krychličky těchto kostek mají zakulacené vnitřní rohy a DIY balíčky vám umožní upravit si napětí, takže pro vás bude snadnější otáčet kostkami. *Můžete si kostky také promazat silikonovým mazivem.
 • Můžete začít se stejnou barvou, abyste pochopili, kam všechny barvy patří, nebo můžete začít tím, že si zvolíte barvu, se kterou se vám bude nejsnáze skládat kříž.
 • Najděte si všechny čtyři hrany a snažte se vymyslet, jak je složíte na správné místo. S trochou cviku a zkušenosti vás to naučí složit kostku jen s několika snadnými tahy. V soutěžích mají účastníci 15 vteřin na to, aby si kostku před začátkem spuštěním časování prohlédli.
 • Pochopte, jak fungují algoritmy. Při provádění algoritmů se snažte sledovat klíčové krychličky a zjistit, kam patří. Najděte si a algoritmech vzorec, například:
  • V algoritmech (2.a) a (2.b) použitých k posunutí rohů poslední vrstvy provádíte čtyři pohyby (na jejich konci jsou plošky první a prostřední vrstvy zpět na svých výchozích místech), pak otočíte poslední vrstvu a provedete předchozí pohyby v opačném pořadí. Díky tomu nejsou první a prostřední vrstvy ovlivněny.
  • U algoritmů (4.a) a (4.b) si všimněte že poslední vrstvu otáčíte stejným směrem, jakým potřebujete otočit tři hrany.
  • Algoritmus (5), Dedmoreův "H" vzor si zapamatujete snáze když se budete řídit otočenou hranou vpravo nahoře a párem rohů u ní alespoň první polovinu algoritmu. Druhou polovinu sledujte druhou převrácenou hranu a pár rohů. Uvědomíte si, že provádíte pět tahů (nebo sedm, pokud budete počítat poloviční otočení coby dva pohyby), pak napůl otočíte vrchní vrstvu, předchozích pět pohybů zrcadlově převrátíte a nakonec vrchní vrstvu opět napůl otočíte.
 • Dělejte pokroky Jakmile se naučíte všechny algoritmy, budete hledat rychlejší způsob, jak Rubikovu kostku složit:
 • Složte roh první vrstvy společně s hranou prostřední vrstvy jediným tahem.
 • Naučte se algoritmy k zorientování rohů poslední vrstvy na pět tahů za použití pouze dvou algoritmů (3.a/b).
 • Naučte se algoritmy pro umístění hran poslední vrstvy na dva tahy, přičemž žádná z hran nebyla na svém správném místě.
 • Naučte se algoritmus pro případ, kdy jsou hrany horní vrstvy přetočené.
 • Jděte ještě dál. Jestli chcete kostku složit rychle, dělejte poslední čtyři kroky pro horní vrstvu po dvou. Například posuňte a zorientujte rohy v jednom tahu a pak to samé proveďte s hranami opět v jednom kroku. Nebo můžete nejprve všechny hrany a rohy nejprve zorientovat a tep
Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 181 562 krát
Kategorie: Záliby a Řemesla
Stránka byla zobrazena 181 562 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama