Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Sebeuvědomění je o tom vědět, kdo v samém jádru jste, tedy znát své hodnoty a přesvědčení, stejně jako chování a tendence. Sebeuvědomění je důležitým prvním krokem k tomu, abyste věděli, kdo jste jako člověk. Budování sebeuvědomění zahrnuje analýzu sebe sama, včetně vašich přesvědčení, postojů, chování a reakcí.[1] Existuje několik způsobů, jak analyzovat sám sebe.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:
Uvědomte si své pocity

 1. 1
  Uvědomte si své myšlenky. Vaše myšlenky jsou nedílnou součástí toho, kdo jste. Jsou často vodítkem k tomu, jak se cítíte, stejně jako k vašim postojům a vnímání situací. Sledujte své myšlenky a uvědomujte si jejich obsah. jsou vaše myšlenky negativní? Ponižujete se, nebo si vždycky říkáte, že se něco určitě pokazí? Ve kterých oblastech života jste sami na sebe nejpřísnější?
  • Udělejte to ve všech oblastech života. Uvědomujte si své myšlenky každý den a při nejrůznějších aktivitách.[2]
 2. 2
  Pište si deník. Abyste měli přehled o svých každodenních myšlenkách, začněte si psát deník. Zaznamenávejte, co se vám ten den přihodilo, s čím bojujete, jaké máte cíle a sny. Analyzujte své zápisky v deníku a hodnoťte je. Jsou plné naděje, nebo jsou bez života? Cítíte se silní, nebo zaseknutí na místě? Pokračujte v analýze svých myšlenek, abyste si lépe uvědomili, kdo jste.
 3. 3
  Uvědomte si své vnímání. Občas nás naše vnímání situací vede k tomu, že děláme chybné závěry o tom, co se stalo, nebo co jsme viděli.[3] Například, pokud na vás byla kamarádka při obědě naštvaná, můžete být zmatení a automaticky si myslet, že jste něco udělali špatně. Ani vás nenapadne, že kamarádka prostě měla špatnou náladu. Když si uvědomíte, že jste nevnímali její špatnou náladu, dojde vám, proč jste hned předpokládali, že se na vás zlobí.
  • Když nastane podobná situace, udělejte si čas na analýzu svých činů a toho, co věříte, že se stalo. Napište si, co jste viděli, slyšeli nebo cítili a co vás přimělo interpretovat situaci konkrétním způsobem. Zeptejte se sami sebe, zda mohl být jiný důvod pro kamarádčinu špatnou náladu, nebo zda jsou nějaké vnější faktory, o kterých nevíte.
 4. 4
  Uvědomujte si své pocity. Vaše pocity vám také mohou ukázat, kdo jste a proč reagujete na určité situace nebo osoby určitým konkrétním způsobem. Své pocity můžete analyzovat tak, že si budete uvědomovat své reakce na témata hovoru, tón hlasu, mimiku nebo řeč těla. Přijďte na to, co cítíte a zeptejte se, proč emočně odpovídáte konkrétním způsobem. Na co jste reagovali? Co vás přimělo cítit se tak, jak jste se cítili?
  • Abyste přesně dokázali popsat své pocity, všímejte si i fyzických projevů. Například, pokud si všimnete, že dýcháte ztěžka nebo rychleji, můžete být vystresovaní, naštvaní nebo mít strach.[4]
  • Pokud zpočátku nejste schopni přesně říct, jak se cítíte, zapisujte si svoje reakce a myšlenky ohledně konkrétních situací. Možná, že budete potřebovat trochu času a nějaký odstup, abyste své pocity dokázali lépe zhodnotit.
  • Můžete také požádat důvěrného kamaráda nebo člena rodiny, aby vám pomohli projít si vaše myšlenky a reakce a zjistit, co přesně jste cítili. Pro vás může být náročné se dostatečně odpoutat od myšlenek, abyste opravdu poznali, co cítíte, a co to pro vás znamená.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 3:
Analyzujte své hodnoty

 1. 1
  Pochopte, co to jsou hodnoty. Vědět, jaké máte hodnoty, vám pomůže pochopit, kdo v opravdovém jádru jste. Mnoho hodnot je založeno na osobních zkušenostech některé se mění s tím, jak sami sebe lépe poznáváte.
  • Někdy je těžké hodnoty rozpoznat, protože ten pojen a koncept je abstraktní a často vágní. Vaše hodnoty jsou vaše přesvědčení a ideály, na kterých stavíte během života svá rozhodnutí.[5]
 2. 2
  Najděte své hodnoty. Definování a nalezení hodnot vás přiblíží k tomu, abyste si uvědomili, kdo jste a co je pro vás důležité. Abyste nalezli své hodnoty, budete muset strávit trochu času sebereflexí, přemýšlením, na čem vám záleží a jaké hodnoty vás dělají tím, čím jste. Napište si odpovědi na následující otázky:
  • Uvědomte si, které dva lidi nejvíc obdivujete. Jaké vlastnosti vám na nich imponují? Proč máte rádi právě toho konkrétního člověka?
  • Pokud byste si po zbytek života mohli ponechat jen tři věci, které vlastníte, které by to byly? Proč?
  • Jaká témata, události nebo koníčky máte rádi? Proč jsou pro vás tak důležité? Co ve vás vzbuzuje vášeň pro tyto věci?
  • Kdy jste se cítili nejvíce naplnění a spokojení? Co přesně ve vás tehdy tyto pocity vyvolalo? Why?[6]
 3. 3
  Seskupte si své základní hodnoty. Měli byste už začít mít představu o tom, co je pro vás důležité a hodnotné. Seskupte teď tyto myšlenky, chvíle nebo věci do klíčových hodnot, abyste měli lepší představu o vašich přesvědčeních a ideálech. Některé příklady klíčových hodnot jsou například zdvořilost, upřímnost, optimismus, důvěra, přátelství, víra, dobrota, právo, důvěra nebo mír.
  • Použijte tyto klíčové hodnoty, abyste sami sebe lépe poznali, a porozuměli si. Tyto hodnoty by vám měly pomoci rozhodovat se, a určit, co je pro vás důležité. Skrze tuto analýzu se velmi přiblížíte k tomu, abyste odemkli své skutečné já.[7]
  • Můžete mít několik skupin hodnot. Je to normální, protože lidé jsou komplexní a cítí mnoho různých věcí. Můžete například uznávat upřímnost, víru, schopnost a důvěru, hodnoty, které spolu zdánlivě vůbec nesouvisí. Tyto vlastnosti vám ukážou situace a lidi okolo vás, kterých si vážíte, stejně jako věci, které mají vysokou hodnotu jen pro vás.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 3:
Objevte svůj příběh

 1. 1
  Pište svůj příběh. Psaním svého příběhu můžete zjistit hodně o tom, kdo jste, stejně jako to, jak se díváte ve svém životě na výzvy, radosti, příležitosti a překážky. Když si napíšete svůj osobní příběh, lépe si uvědomíte, co jste se naučili, a jak vás vaše zkušenosti ovlivnily.[8]
  • Tímto způsobem můžete analyzovat, jak vaše zkušenosti pomáhaly utvářet to, kdo jste, jaké máte hodnoty, postoje, přesvědčení, rozpory, reakce a jak si vedete ve svém světě.
 2. 2
  Analyzujte svůj příběh. Až příběh svého života napíšete, zeptejte se sami sebe na následující otázky:
  • Jaká témata se ve vašem příběhu objevují? Jste vždycky zachráněni, nebo spíš vy zachraňujete druhé? Objevuje se ve vašem příběhu téma bezmoci nebo naopak schopnost řešení? Je váš příběh lovestory, komedie, drama, nebo něco jiného?
  • Pokud byste měli svůj příběh pojmenovat, jaký by měl název?
  • Rozdělte svůj příběh do kapitol. Proč jsou kapitoly rozdělené tak, jak jsou? Co se změnilo? Co jste se naučili? Jaké jsou názvy jednotlivých kapitol?
  • Označili jste nějak ve svém příběhu sami sebe? Označili jste ostatní? Co pro vás tato označení znamenají a co říkají o vás, o ostatních a o okolním světě?
  • Jakými slovy jste popisovali sami sebe, druhé a okolní svět? Co vám tato slova říkají o vašem příběhu a o tom, jak jste ho žili?[9]
 3. 3
  Rozhodněte se, co vaše analýza znamená. Jakmile napíšete svůj příběh, musíte se rozhodnout, co vlastně znamená. To, co je na psaní vlastního příběhu - odborně se tomu říká narativní terapie - zajímavé, je, že vám ukáže, co si myslíte že je důležité nebo klíčové pro vaší existenci. Vypíchnete momenty z vašeho života, kdy jste se cítili důležití, a které stály za zaznamenání. Ukáže vám, jak vidíte sami sebe a dosavadní dráhu vlastního života.
  • Pokud například svůj příběh pojmete jako drama, je možné, že cítíte, že je váš život hodně dramatický a intenzivní. Jestliže je to komedie, váš život mohl být zábavný a plný radosti. Pokud jste psaní pojali jako lovestory, možná jste beznadějný romantik, který našel životní lásku, nebo doufá, že ji jednoho dne najde.[10]
 4. 4
  Pamatujte, že všechno chce čas. I za předpokladu, že jste se řídili všemi popsanými kroky, stále je zapotřebí čas. Je důležité si uvědomit, že abyste věděli, kdo jste, nebo sami sebe analyzovali, musíte na tom pracovat po celý život. To, kým jste právě teď a čemu věříte, se může v budoucnu mnohokrát změnit.[11]
  Reklama

O tomto wikiHow

Amy Wong
Spoluautor od:
Transformační a vedoucí kouč
Tento článek spoluautor od Amy Wong. Amy Eliza Wong je transformační a vedoucí kouč. Je zakladatelkou Always on Purpose, soukromé koučovací služby pro jednotlivce a vedoucí pracovníky, kteří hledají pomoc s cílem zlepšit jejich pohodu a dosáhnout úspěchu, a přispět k transformaci pracovních kultur, rozvoji vůdců a stabilitě. Amy vede soukromé koučinkové sezení a vyvíjí workshopy a přednášky pro podniky, začínající podniky, kliniky, neziskové organizace, univerzity a školy. Bydlí v San Franciscu a pracuje s největšími jmény v technologickém podnikání a pomáhá rozvíjet inovativní strategie vedení a interní komunikace pro týmy po celém světě. Amy je pravidelným učitelem na Stanford Continuing Studies. Má magisterský titul v oboru Transpersonální psychologie na Sofijské univerzitě. Je držitelem certifikátu Transformation Life Coaching na Sofia University a certifikátu Conversational Intelligence z CreatingWE Institute. Tento článek byl zobrazen 4 585 krát
Stránka byla zobrazena 4 585 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama