Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Způsobů, jak říct arabsky "ahoj" je hned několik. Nabízíme vám ty, které stojí za to znát.

Část 1
Část 1 ze 3:
Standardní pozdrav

 1. 1
  Pozdravte někoho "As-salam alaykom."[1] Jedná se o základní, formální pozdrav, který používají muži i ženy v naprosté většině společenských situací.
  • Doslovným překladem je vlastně žehnání "mír buď s tebou" nebo "mír s vámi".
  • Obvykle se použije, když muslim zdraví muslima, ale jeho užití je možné i za jiných okolností.
  • V arabštině vypadá zápis tohoto pozdravu zprava doleva takto السلام عليكم
  • Výslovnost této fráze je Al sah-LÁM ah-LAj-kuhm.[2]
 2. 2
  Odpovědí na tento standardní pozdrav je "Wa Alykom As-slam." Touto větou byste měli odpovědět, pokud vás někdo pozdraví “as-salam alaykom”.
  • Doslovným překladem je vlastně zpětné požehnání "mír i s tebou" nebo "mír tobě".
  • Opět se používá hlavně mezi muslimy, ale užití najde i v jiných kontextech.
  • Arabský zápis, psaný zprava doleva, vypadá takto وعليكم السلام
  • Výslovnost by měla být následující Wá ah-LAJ-kum ahl sah-LÁM.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 3:
Pozdravy podle denní doby

 1. 1
  Ráno někoho pozdravte "Sabaḥu Al-khair." Jedná se o arabský ekvivalent našeho "dobré ráno".
  • Nejpřímějším způsobem, jak tuto arabskou frázi přeložit je skutečně "dobré ráno". Používá se pouze před polednem.
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: صباح الخير
  • Výslovnost tohoto pozdravu je sah-bah-hu ahl-kha-ir.
 2. 2
  Na tento pozdrav odpovězte "Sabaḥu An-Nur." Pokud vás někdo pozdraví “Sabaḥu Al-khair”, "Sabahu An-Nur" je vhodnou odpovědí.
  • Prakticky řečeno, tato fráze v podstatě znamená "dobré ráno i vám", ale v doslovnějším překladu jde spíše o něco jako “ranní světlo“
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: صباح النور
  • Výslovnost tohoto pozdravu je sah-bah-hu ahn-nur.
 3. 3
  Odpoledne nebo večer zdravte "Masa’u Al-khair.” Jedná se o ekvivalent našeho "dobrý den."
  • Tuto frázi můžete použít, když chcete říct "dobré odpoledne" nebo "dobrý večer". Tímto způsobem zdravte tedy kdykoli během dne po poledni.
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: مساء الخير
  • Výslovnost tohoto pozdravu je mah-sah-u ahl-kha-ir.
 4. 4
  Na tento pozdrav odpovězte "Al-khair An-Nur." Pokud vás někdo pozdraví “ Masa’u Al-khair”, "Al-khair An-Nur" je vhodnou odpovědí.
  • Prakticky řečeno, tato fráze v podstatě znamená "dobrý večer i vám", ale v doslovnějším překladu jde spíše o něco jako "večerní světlo".
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: مساء النور
  • Výslovnost tohoto pozdravu je ahl-kha-ir ahn-nur.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 3:
Další pozdravy

 1. 1
  Zkraťte svůj pozdrav na "Salam." Jedná se o velmi běžnou formu, jak někomu v arabštině říct "čau".
  • Doslovný překlad tohoto slova je "mír". Vyřčením této fráze vlastně z důvodu zjednodušení zkracujete plnou verzi běžného pozdravu “as-salam alaykom,” nebo “mír s tebou”. Jako zkráceninu byste tento pozdrav měli ale používat pouze mezi rodinou a přáteli, ke kterým můžete mluvit neformálně.
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: سلام
  • Výslovnost tohoto pozdravu je sah-LÁM.
 2. 2
  Občas někoho můžete pozdravit "Marḥaban." Jedná se o další formu, jak říct "čau" někomu, s kým jste si blízcí.
  • Toto citoslovce se dá přeložit buď jako "ahoj" nebo "čau". Je to sekulárnější pozdrav, běžný mezi nevěřícími arabskými mluvčími, kteří zdraví jiné nevěřící.
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: مرحبا
  • Výslovnost tohoto pozdravu je MARR-ha-ba.
 3. 3
  Přivítejte někoho vyřčením "Ahlan." Jestliže někoho vítáte u sebe doma, v kanceláři nebo jinde, tento pozdrav se používá pro "ahoj" ve smyslu přivítání.
  • Tento pozdrav se překládá i jako "vítej", ale toto "vítej" je používáno opravdu spíše jako citoslovce, než jakákoli jiný slovní druh. Proto byste ho měli užívat ve formě "Vítej!", když někdo projde dveřmi.
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: أَهلا
  • Výslovnost tohoto pozdravu je ah-lán.
 4. 4
  Na toto přivítání odpovězte "Ahlan Wa Sahlan." Pokud vás někdo pozdraví “Ahlan”, "Ahlan Wa Sahlan" je vhodným způsobem odpovědi.
  • V podstatě tím říkáte "také tě vítám". Tuto frázi použijte jako odpověď na "ahlan" nebo "marhaban".
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: أهلا وسهلا
  • Výslovnost tohoto pozdravu je ah-lán vah sah-lán.
 5. 5
  Blízkého přítele pozdravte použitím "Ahlan sadiqi" nebo "Ahlan sadiqati."[3] Prvně uvedený pozdrav použijete pro zvolání "Ahoj, příteli" na mužskou osobu (kamaráda) a druhý pozdrav pro ženskou osobu (kamarádku).
  • “Ahlan sadiqi” se překládá jako “ahoj, kamaráde” a “Ahlan sadiqati” jako “ahoj, kamarádko.” První pozdrav patří pouze mužům, druhý zase pouze ženám.
  • Arabský zápis “ Ahlan sadiqi”, psáno zprava doleva, je: أهلا صديقي
  • Výslovnost tohoto pozdravu je potom ah-lán sah-dii-kii.
  • Arabský zápis “Ahlan sadiqati", psáno zprava doleva, je: أهلا صديقتي
  • Výslovnost tohoto pozdravu je potom ah-lán sah-dii-kah-tii.
 6. 6
  Telefon zvedněte se slovem "āllō."[4] Tento pozdrav je ekvivalentem při telefonování běžného slůvka "haló", a používá se téměř výhradně v telefonické konverzaci.
  • Toto arabské citoslovce má nejblíže anglickému "hello" nebo našemu "haló".
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psáno zprava doleva, je: آلو
  • Výslovnost tohoto pozdravu je ahl-lou.
  Reklama

Související články

Jak mluvit elfskyJak mluvit elfsky
Jak mluvit korejskyJak mluvit korejsky
Jak říct běžná slova a fráze v portugalštiněJak říct běžná slova a fráze v portugalštině
Jak pozdravit v polštiněJak pozdravit v polštině
Jak se naučit anglickyJak se naučit anglicky
Jak popřát vše nejlepší k narozeninám v němčiněJak popřát vše nejlepší k narozeninám v němčině
Jak španělsky popřát dobré ránoJak španělsky popřát dobré ráno
Jaký je rozdíl mezi "i.e." a "e.g." v angličtiněJaký je rozdíl mezi "i.e." a "e.g." v angličtině
Jak říct Dobré ráno ve francouzštiněJak říct Dobré ráno ve francouzštině
Jak se naučit mandarínskou čínštinuJak se naučit mandarínskou čínštinu
Jak říct děkuji japonskyJak říct děkuji japonsky
Jak se naučit japonskyJak se naučit japonsky
Jak se francouzsky rozloučitJak se francouzsky rozloučit
Jak říct francouzsky „Jak se máš“Jak říct francouzsky „Jak se máš“
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 17 794 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 17 794 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama