Jak arabsky pozdravit

Prozkoumat tento článek Standardní pozdrav Pozdravy podle denní doby Další pozdravy Související články Reference

Způsobů, jak říct arabsky "ahoj" je hned několik. Nabízíme vám ty, které stojí za to znát.

Část 1
Standardní pozdrav

 1. 1
  Pozdravte někoho "As-salam alaykom."[1] Jedná se o základní, formální pozdrav, který používají muži i ženy v naprosté většině společenských situací.
  • Doslovným překladem je vlastně žehnání "mír buď s tebou" nebo "mír s vámi".
  • Obvykle se použije, když muslim zdraví muslima, ale jeho užití je možné i za jiných okolností.
  • V arabštině vypadá zápis tohoto pozdravu zprava doleva takto السلام عليكم
  • Výslovnost této fráze je Al sah-LÁM ah-LAj-kuhm.[2]
 2. 2
  Odpovědí na tento standardní pozdrav je "Wa Alykom As-slam." Touto větou byste měli odpovědět, pokud vás někdo pozdraví “as-salam alaykom”.
  • Doslovným překladem je vlastně zpětné požehnání "mír i s tebou" nebo "mír tobě".
  • Opět se používá hlavně mezi muslimy, ale užití najde i v jiných kontextech.
  • Arabský zápis, psaný zprava doleva, vypadá takto وعليكم السلام
  • Výslovnost by měla být následující Wá ah-LAJ-kum ahl sah-LÁM.

Část 2
Pozdravy podle denní doby

 1. 1
  Ráno někoho pozdravte "Sabaḥu Al-khair." Jedná se o arabský ekvivalent našeho "dobré ráno".
  • Nejpřímějším způsobem, jak tuto arabskou frázi přeložit je skutečně "dobré ráno". Používá se pouze před polednem.
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: صباح الخير
  • Výslovnost tohoto pozdravu je sah-bah-hu ahl-kha-ir.
 2. 2
  Na tento pozdrav odpovězte "Sabaḥu An-Nur." Pokud vás někdo pozdraví “Sabaḥu Al-khair”, "Sabahu An-Nur" je vhodnou odpovědí.
  • Prakticky řečeno, tato fráze v podstatě znamená "dobré ráno i vám", ale v doslovnějším překladu jde spíše o něco jako “ranní světlo“
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: صباح النور
  • Výslovnost tohoto pozdravu je sah-bah-hu ahn-nur.
 3. 3
  Odpoledne nebo večer zdravte "Masa’u Al-khair.” Jedná se o ekvivalent našeho "dobrý den."
  • Tuto frázi můžete použít, když chcete říct "dobré odpoledne" nebo "dobrý večer". Tímto způsobem zdravte tedy kdykoli během dne po poledni.
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: مساء الخير
  • Výslovnost tohoto pozdravu je mah-sah-u ahl-kha-ir.
 4. 4
  Na tento pozdrav odpovězte "Al-khair An-Nur." Pokud vás někdo pozdraví “ Masa’u Al-khair”, "Al-khair An-Nur" je vhodnou odpovědí.
  • Prakticky řečeno, tato fráze v podstatě znamená "dobrý večer i vám", ale v doslovnějším překladu jde spíše o něco jako "večerní světlo".
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: مساء النور
  • Výslovnost tohoto pozdravu je ahl-kha-ir ahn-nur.

Část 3
Další pozdravy

 1. 1
  Zkraťte svůj pozdrav na "Salam." Jedná se o velmi běžnou formu, jak někomu v arabštině říct "čau".
  • Doslovný překlad tohoto slova je "mír". Vyřčením této fráze vlastně z důvodu zjednodušení zkracujete plnou verzi běžného pozdravu “as-salam alaykom,” nebo “mír s tebou”. Jako zkráceninu byste tento pozdrav měli ale používat pouze mezi rodinou a přáteli, ke kterým můžete mluvit neformálně.
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: سلام
  • Výslovnost tohoto pozdravu je sah-LÁM.
 2. 2
  Občas někoho můžete pozdravit "Marḥaban." Jedná se o další formu, jak říct "čau" někomu, s kým jste si blízcí.
  • Toto citoslovce se dá přeložit buď jako "ahoj" nebo "čau". Je to sekulárnější pozdrav, běžný mezi nevěřícími arabskými mluvčími, kteří zdraví jiné nevěřící.
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: مرحبا
  • Výslovnost tohoto pozdravu je MARR-ha-ba.
 3. 3
  Přivítejte někoho vyřčením "Ahlan." Jestliže někoho vítáte u sebe doma, v kanceláři nebo jinde, tento pozdrav se používá pro "ahoj" ve smyslu přivítání.
  • Tento pozdrav se překládá i jako "vítej", ale toto "vítej" je používáno opravdu spíše jako citoslovce, než jakákoli jiný slovní druh. Proto byste ho měli užívat ve formě "Vítej!", když někdo projde dveřmi.
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: أَهلا
  • Výslovnost tohoto pozdravu je ah-lán.
 4. 4
  Na toto přivítání odpovězte "Ahlan Wa Sahlan." Pokud vás někdo pozdraví “Ahlan”, "Ahlan Wa Sahlan" je vhodným způsobem odpovědi.
  • V podstatě tím říkáte "také tě vítám". Tuto frázi použijte jako odpověď na "ahlan" nebo "marhaban".
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: أهلا وسهلا
  • Výslovnost tohoto pozdravu je ah-lán vah sah-lán.
 5. 5
  Blízkého přítele pozdravte použitím "Ahlan sadiqi" nebo "Ahlan sadiqati."[3] Prvně uvedený pozdrav použijete pro zvolání "Ahoj, příteli" na mužskou osobu (kamaráda) a druhý pozdrav pro ženskou osobu (kamarádku).
  • “Ahlan sadiqi” se překládá jako “ahoj, kamaráde” a “Ahlan sadiqati” jako “ahoj, kamarádko.” První pozdrav patří pouze mužům, druhý zase pouze ženám.
  • Arabský zápis “ Ahlan sadiqi”, psáno zprava doleva, je: أهلا صديقي
  • Výslovnost tohoto pozdravu je potom ah-lán sah-dii-kii.
  • Arabský zápis “Ahlan sadiqati", psáno zprava doleva, je: أهلا صديقتي
  • Výslovnost tohoto pozdravu je potom ah-lán sah-dii-kah-tii.
 6. 6
  Telefon zvedněte se slovem "āllō."[4] Tento pozdrav je ekvivalentem při telefonování běžného slůvka "haló", a používá se téměř výhradně v telefonické konverzaci.
  • Toto arabské citoslovce má nejblíže anglickému "hello" nebo našemu "haló".
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psáno zprava doleva, je: آلو
  • Výslovnost tohoto pozdravu je ahl-lou.

Informace o článku

Kategorie: Jazyky

V jiných jazycích:

English: Say Hello in Arabic, Português: Cumprimentar em Árabe, Italiano: Dire Ciao in Arabo, Español: decir hola en árabe, Deutsch: Hallo auf Arabisch, Français: dire bonjour en arabe, Русский: сказать «привет» на арабском языке, 中文: 用阿拉伯语问好, Bahasa Indonesia: Mengatakan Halo dalam Bahasa Arab, Nederlands: Groeten in het Arabisch, ไทย: กล่าวทักทายเป็นภาษาอาหรับ

Stránka byla zobrazena 8 653 krát.
Byl tento článek přesný?