Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Způsobů, jak říct arabsky "ahoj" je hned několik. Nabízíme vám ty, které stojí za to znát.

Část 1
Část 1 ze 3:
Standardní pozdrav

 1. 1
  Pozdravte někoho "As-salam alaykom."[1] Jedná se o základní, formální pozdrav, který používají muži i ženy v naprosté většině společenských situací.
  • Doslovným překladem je vlastně žehnání "mír buď s tebou" nebo "mír s vámi".
  • Obvykle se použije, když muslim zdraví muslima, ale jeho užití je možné i za jiných okolností.
  • V arabštině vypadá zápis tohoto pozdravu zprava doleva takto السلام عليكم
  • Výslovnost této fráze je Al sah-LÁM ah-LAj-kuhm.[2]
 2. 2
  Odpovědí na tento standardní pozdrav je "Wa Alykom As-slam." Touto větou byste měli odpovědět, pokud vás někdo pozdraví “as-salam alaykom”.
  • Doslovným překladem je vlastně zpětné požehnání "mír i s tebou" nebo "mír tobě".
  • Opět se používá hlavně mezi muslimy, ale užití najde i v jiných kontextech.
  • Arabský zápis, psaný zprava doleva, vypadá takto وعليكم السلام
  • Výslovnost by měla být následující Wá ah-LAJ-kum ahl sah-LÁM.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 3:
Pozdravy podle denní doby

 1. 1
  Ráno někoho pozdravte "Sabaḥu Al-khair." Jedná se o arabský ekvivalent našeho "dobré ráno".
  • Nejpřímějším způsobem, jak tuto arabskou frázi přeložit je skutečně "dobré ráno". Používá se pouze před polednem.
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: صباح الخير
  • Výslovnost tohoto pozdravu je sah-bah-hu ahl-kha-ir.
 2. 2
  Na tento pozdrav odpovězte "Sabaḥu An-Nur." Pokud vás někdo pozdraví “Sabaḥu Al-khair”, "Sabahu An-Nur" je vhodnou odpovědí.
  • Prakticky řečeno, tato fráze v podstatě znamená "dobré ráno i vám", ale v doslovnějším překladu jde spíše o něco jako “ranní světlo“
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: صباح النور
  • Výslovnost tohoto pozdravu je sah-bah-hu ahn-nur.
 3. 3
  Odpoledne nebo večer zdravte "Masa’u Al-khair.” Jedná se o ekvivalent našeho "dobrý den."
  • Tuto frázi můžete použít, když chcete říct "dobré odpoledne" nebo "dobrý večer". Tímto způsobem zdravte tedy kdykoli během dne po poledni.
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: مساء الخير
  • Výslovnost tohoto pozdravu je mah-sah-u ahl-kha-ir.
 4. 4
  Na tento pozdrav odpovězte "Al-khair An-Nur." Pokud vás někdo pozdraví “ Masa’u Al-khair”, "Al-khair An-Nur" je vhodnou odpovědí.
  • Prakticky řečeno, tato fráze v podstatě znamená "dobrý večer i vám", ale v doslovnějším překladu jde spíše o něco jako "večerní světlo".
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: مساء النور
  • Výslovnost tohoto pozdravu je ahl-kha-ir ahn-nur.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 3:
Další pozdravy

 1. 1
  Zkraťte svůj pozdrav na "Salam." Jedná se o velmi běžnou formu, jak někomu v arabštině říct "čau".
  • Doslovný překlad tohoto slova je "mír". Vyřčením této fráze vlastně z důvodu zjednodušení zkracujete plnou verzi běžného pozdravu “as-salam alaykom,” nebo “mír s tebou”. Jako zkráceninu byste tento pozdrav měli ale používat pouze mezi rodinou a přáteli, ke kterým můžete mluvit neformálně.
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: سلام
  • Výslovnost tohoto pozdravu je sah-LÁM.
 2. 2
  Občas někoho můžete pozdravit "Marḥaban." Jedná se o další formu, jak říct "čau" někomu, s kým jste si blízcí.
  • Toto citoslovce se dá přeložit buď jako "ahoj" nebo "čau". Je to sekulárnější pozdrav, běžný mezi nevěřícími arabskými mluvčími, kteří zdraví jiné nevěřící.
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: مرحبا
  • Výslovnost tohoto pozdravu je MARR-ha-ba.
 3. 3
  Přivítejte někoho vyřčením "Ahlan." Jestliže někoho vítáte u sebe doma, v kanceláři nebo jinde, tento pozdrav se používá pro "ahoj" ve smyslu přivítání.
  • Tento pozdrav se překládá i jako "vítej", ale toto "vítej" je používáno opravdu spíše jako citoslovce, než jakákoli jiný slovní druh. Proto byste ho měli užívat ve formě "Vítej!", když někdo projde dveřmi.
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: أَهلا
  • Výslovnost tohoto pozdravu je ah-lán.
 4. 4
  Na toto přivítání odpovězte "Ahlan Wa Sahlan." Pokud vás někdo pozdraví “Ahlan”, "Ahlan Wa Sahlan" je vhodným způsobem odpovědi.
  • V podstatě tím říkáte "také tě vítám". Tuto frázi použijte jako odpověď na "ahlan" nebo "marhaban".
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psaný zprava doleva, potom vypadá takto: أهلا وسهلا
  • Výslovnost tohoto pozdravu je ah-lán vah sah-lán.
 5. 5
  Blízkého přítele pozdravte použitím "Ahlan sadiqi" nebo "Ahlan sadiqati."[3] Prvně uvedený pozdrav použijete pro zvolání "Ahoj, příteli" na mužskou osobu (kamaráda) a druhý pozdrav pro ženskou osobu (kamarádku).
  • “Ahlan sadiqi” se překládá jako “ahoj, kamaráde” a “Ahlan sadiqati” jako “ahoj, kamarádko.” První pozdrav patří pouze mužům, druhý zase pouze ženám.
  • Arabský zápis “ Ahlan sadiqi”, psáno zprava doleva, je: أهلا صديقي
  • Výslovnost tohoto pozdravu je potom ah-lán sah-dii-kii.
  • Arabský zápis “Ahlan sadiqati", psáno zprava doleva, je: أهلا صديقتي
  • Výslovnost tohoto pozdravu je potom ah-lán sah-dii-kah-tii.
 6. 6
  Telefon zvedněte se slovem "āllō."[4] Tento pozdrav je ekvivalentem při telefonování běžného slůvka "haló", a používá se téměř výhradně v telefonické konverzaci.
  • Toto arabské citoslovce má nejblíže anglickému "hello" nebo našemu "haló".
  • Arabský zápis tohoto pozdravu, psáno zprava doleva, je: آلو
  • Výslovnost tohoto pozdravu je ahl-lou.
  Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 20 840 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 20 840 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama