Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Charakteristiky ctnostných žen jsou v náboženských textech a dílech filozofů popisovány již od pradávna. Každý zdroj sice uvádí jiné informace, ale existuje několik základních principů, na kterých se většina myslitelů shoduje. Pokud se snažíte být ctnostnou ženou, v tomto článku se dozvíte, jak na to.

Část 1
Část 1 ze 5:

Krása

 1. 1
  Uvědomte si, že skutečná krása je uvnitř. Skutečná krása je ctnost, protože rozvíjí dobrý charakter. Než se zamyslíte nad tím, zda vypadáte ctnostně, měla byste se podívat do svého nitra, abyste měla jistotu, že jste skutečně ctnostná.
  • Vnitřní krása a ctnost jdou ruku v ruce. Když budete žít ctnostným životem, stanete se také krásnou ženou.
 2. 2
  Nechejte svoji vnější krásu, aby odrážela vaši vnitřní krásu. Udržovat si vnitřní krásu neznamená, že nemůžete vypadat krásně i zvenčí. Krása je harmonická, takže když budete krásná uvnitř, měla byste také pečovat o své tělo a chovat se k němu uctivě, aby lidé viděli i vaši vnější krásu.
  • Podle svatého Tomáše Akvinského jsou třemi znaky krásy záře, harmonie a celistvost. Krásné věci září a jejich záře jde vidět i na povrchu. Pokud má být krása kompletní, její vnitřní aspekt musí odpovídat jejímu vnějšímu aspektu. Pokud má být krása celistvá, musí se nacházet jak uvnitř, tak zvenčí. [1]
  • Neznamená to, že musíte vypadat jako modelka, nebo že musíte lpět na svém vzhledu. Jde jen o to, že byste se neměla bát vypadat co nejlépe. Když se podíváte do zrcadla a budete spokojená s tím, co vidíte, přinese vám to radost a uspokojení. Sebeláska na této úrovni je zdravá a ctnostná.
 3. 3
  Nevyužívejte svoji vnější krásu k tomu, abyste pokoušela ostatní. Pro ženy je v dnešní době těžké vyrovnat vnější krásu a zároveň se oblékat skromně. Nemusíte vypadat jako stará panna, ale než si na sebe něco obléknete, zeptejte se sama sebe, zda tímto oděvem nebude příliš lákat muže k nectnostnému jednání. Pokud máte pocit, že se oblékáte příliš vyzývavě, vyberte si jiný oděv.
  • Vyzývavým oblečením můžete dočasně přilákat muže, ale muži s dobrou povahou hledají skutečně ctnostné ženy.
  • Muži jsou sice zodpovědní za své vlastní myšlenky a chování, ale jsou také silně vizuálně založení, takže se nechají snadno ovlivnit tím, co vidí. Když k nim budete dostatečně laskavá a nebudete jim dávat další zdroje pokušení, dosáhnete skutečné ctnosti.
 4. 4
  Pečujte o své tělo. Dobře se starat o své tělo je také známkou ctnosti. Snažte se udržet si pevné zdraví – jezte zdravě a pravidelně cvičte, abyste byla v kondici.
  • Můžete být samozřejmě ctnostná, i když nebudete v dokonalé fyzické kondici, nebo si čas od času dáte něco nezdravého. Mezi základní ctnosti ovšem patří úcta a to platí také pro sebeúctu. Když budete respektovat své tělo a budete o něj dobře pečovat, aby bylo stále zdravé a nebudete ho vystavovat škodlivým látkám, jako jsou drogy a alkohol, dosáhnete pravé ctnosti.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 5:

Další vnější projevy ctnosti

 1. 1
  Snažte se pomáhat ostatním. Neměla byste sice přehlížet své vlastní potřeby, ale zároveň by pro vás měly být důležité potřeby ostatních lidí a měla byste být ochotná jim v případě potřeby pomoci.
  • Můžete například věnovat svůj čas dobrovolnické práci, ale můžete také neformálním způsobem věnovat svůj čas a energii lidem, kteří potřebují pomoci. Ctnostná žena například vždy vyslechne kamaráda, který si potřebuje vylít srdce, i kdyby to mělo znamenat, že kvůli tomu nestihne svůj oblíbený seriál.
 2. 2
  Buďte štědrá a laskavá. Laskavost znamená více než jen milá slova a příjemné úsměvy. Pokud chcete být skutečně laskavá, musíte k lidem přistupovat štědře a nápomocně.
  • Být laskavá znamená být člověkem, na kterého se ostatní mohou obrátit v případě potřeby. Nestačí jen rozhazovat kolem sebe laskavými slovy.
 3. 3
  Splňte všechny úkoly, které dostanete. Neměla byste zanedbávat své povinnosti. Když dostanete v práci nebo ve škole nějaký úkol, splňte ho včas a nikdy neodkládejte práci na později.
  • Dalším způsobem, jak na tento princip pohlížet, je sebedisciplína. I když se na vás nikdo nebude dívat a budete si moci dovolit odpočívat, nebo odkládat práci na později, měla byste se snažit ze všech sil splnit své úkoly včas a správně. Ctnost se nenachází pouze v tom, co děláte, když vás vidí ostatní lidé, ale zejména v tom, co děláte, když jste o samotě.
 4. 4
  Naučte se zacházet s penězi. Můžete si čas od času dopřát něco hezkého, ale obecně byste neměla s penězi zacházet nezodpovědně a utrácet za zbytečnosti. Šetřivost je typem ctnosti.
  • Neznamená to ovšem, že byste měla být lakomá.
  • Znamená to, že byste měla mít přehled o svých finančních povinnostech a neutrácet peníze za zbytečnosti. Jinými slovy, neměla byste si kupovat drahé věci, pokud nemáte zaplacené všechny své dluhy.
 5. 5
  Naučte se využívat svůj čas. Každý potřebuje čas na odpočinek, ale obecně byste měla být aktivní a neměla byste lenivět a poflakovat se.
  • Každý den chvíli relaxujte a odpočívejte – když nebudete mít dostatek odpočinku, nebudete schopná podávat dobré výkony.
  • Neměla byste ovšem být aktivní jen proto, abyste něco dělala. Nemusíte si v pokoji dělat nepořádek jen abyste ho mohla uklízet. Nepřidělávejte si zbytečně další práci, ale buďte ochotná udělat vše, co je potřeba udělat.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 5:

Vnitřní ctnosti

 1. 1
  Mějte víru. Z tradičního hlediska se víra vztahuje k víře v boha, nebo nějaký vyšší princip. Pokud ovšem nevěříte v boha, můžete mít i přesto víru ve svoji snahu o dosažení štěstí.
  • Biblickým příkladem ctnostné ženy je Rút, která si vybrala následovat boha Izraele bez ohledu na to, jaké těžkosti jí to způsobilo, i když pro ni bylo jednodušší zůstat v Moábu a věřit v bohy svého dětství.
  • Tento příběh vás může naučit cennou lekci, i když se neřídíte křesťanskou vírou. Rút se oddala bohu izraelskému a byla připravená čelit všem důsledkům, i když by pro ni bylo jednodušší ustoupit. I vy byste měla být oddaná víře – v boha, nebo ve svoji ctnost a nepřestávat věřit za žádných okolností.
 2. 2
  Mějte čisté tělo. Lze to vyjádřit také tak, že byste měla respektovat své tělo. Berte své tělo jako bohatství a nedávejte ho jen tak někomu.
  • Z tradičního pohledu znamená čistota těla sex až po svatbě. Téměř každé hlavní náboženství se na tomto bodu shoduje.
  • I když nejste členkou žádného náboženství, princip čistoty pro vás platí. Sex byste měla brát jako něco jedinečného, co by spolu měli sdílet pouze dva zamilovaní lidé.
 3. 3
  Buďte otevřená. Místo toho, abyste se slepě držela svých názorů bez ohledu na to, zda jsou správné nebo ne, byste měla být otevřená kritice a přijímat rady. Zvažte vždy všechny vnější vlivy a zamyslete se nad tím, zda jsou prospěšné, nebo škodlivé.
 4. 4
  Pěstujte zdravý rozum. Ženy jsou velmi emocionální bytosti a nevýhodou emocí je to, že vám mohou často zamlžit úsudek. Ctnostná žena akceptuje své emoce, ale jedná s rozumem.
  • Řiďte se moudrostí, ne pošetilostí. Tento princi pochází z Bible, konkrétně z Knihy přísloví, [2] ale můžete ho aplikovat i v případě, že nejste křesťanka. Naslouchejte svému srdci, ale nakonec se vždy rozhodujte myslí a využívejte moudrost, kterou jste v životě získala a naučte se zhodnocovat věci objektivně.
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 5:

Ctnost doma

 1. 1
  Respektujte své rodiče. Vaši rodiče vás přivedli na svět a vychovali z vás toho, kým jste. Pokud chcete být ctnostná, musíte jim projevit úctu a v mládí dodržovat jejich pravidla a v dospělosti musíte respektovat jejich myšlenky.
  • Pokud se k vám vaši rodiče nechovali dobře, je to něco jiného. Musíte mít sama sebe ráda, stejně jako své rodiče a vždy dělat to, co je pro vás nejlepší. Pokud vás někdo zneužívá, snažte se uniknout – je to to nejctnostnější, co můžete udělat.
 2. 2
  Pokud jste vdaná, respektujte svého manžela. Pokud jste vdaná, musíte svého manžela milovat a respektovat. Vaše manželství je partnerstvím a měla byste očekávat, že vás bude manžel také respektovat.
  • Nemusíte poslouchat svého manžela na slovo, ale pokud jste si vzala charakterního muže, nebude chtít udělat nic, co by vám mohlo ublížit. Pokud budete v manželství spokojená, měla byste svého muže respektovat alespoň tím, že budete brát ohledy na jeho názory a budete se pokoušet dosahovat společných řešení.
  • Věrnost je dalším způsobem, jak respektovat svého muže. Musíte mu být věrná a nikdy ho nesmíte podvádět.
 3. 3
  Pokud máte děti, buďte milující matkou. Pokud máte děti, jejich potřeby musejí být důležitější, než ty vaše. Vychovávejte je v ctnosti a pomáhejte jim rozvíjet se v ctnostné muže a ženy. [3]
  • Musíte se vždy snažit naplnit potřeby svých dětí, i kdybyste kvůli tomu musela dělat kompromisy. Ctnostná žena a matka například vždy pečuje o své nemocné dítě, i když to znamená, že by se mohla sama nakazit jeho nemocí.
  • Musíte své děti umět také správně kárat, aby se naučily, co je správné a co je špatné.
  Reklama
Část 5
Část 5 ze 5:

Jak rozvíjet ctnost

 1. 1
  Orientujte se na zlatý střed a vyhýbejte se extrémům. Tento princip uvádí už Aristoteles. Příliš mnoho dobrého se může snadno zvrátit ve špatné. Ctnost je často projevem střední cesty mezi dvěma extrémy.[4]
  • Vezměte si například sebelásku. Extrémním příkladem tohoto principu je narcismus, ale extrémním nedostatkem je zase nízké sebevědomí. Musíte sama sebe milovat a respektovat se, abyste mohla prokazovat lásku i ostatním, ale nesmíte se milovat tak moc, abyste se tím nechala unést.
 2. 2
  Odhodlejte se žít ctnostný život. Pokud chcete být ctnostnou ženou musíte se připravit na to, že budete žít celý život ctnostně. Ctnostný život není něco, co si můžete vybrat, jen když se vám to bude hodit. Jde o životní styl.
 3. 3
  Praktikujte ctnost, dokud pro vás nebude naprosto přirozená. Můžete se odhodlat k ctnostnému životu, aniž byste se musela stát ctnostnou ženou přes noc. Nejlepší je vytvářet si vlastní ctnosti a praktikovat je tak dlouho, dokud pro vás nebudou přirozené. [5]
  • Nenechejte se odradit svými chybami, nebo neúspěchy. Když budete ctnost praktikovat dostatečně dlouho, nakonec si na ni zvyknete a stane se vaší součástí.
  Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 3 888 krát
Stránka byla zobrazena 3 888 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama