Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Chcete-li se stát lepším člověkem, pak na sobě budete muset začít pracovat. Předtím, než se k ostatním začnete chovat milým a soucitným způsobem, musíte projít obdobím seberozvoje a sebereflexe. Pokud toužíte po obdivu ostatních lidí, pracujte na sobě a následně se věnujte lidem s úctou a pokorou.

Část 1
Část 1 ze 2:

Pracujte na sobě

 1. 1
  Identifikujte své osobní kvality. Co z vás dělá "dobrého" člověka? Různí lidé mají různé představy o tom, co dobro vlastně znamená, ale existují určité rysy, které většina z nás považuje na lidech za pozitivní a úctyhodné vždy. Sestavte si svůj vlastní seznam vlastností, na kterých potřebujete zapracovat, aby k vám ostatní vzhlíželi.
  • Mezi "dobré" vlastnosti tak můžete zařadit například čestnost, spolehlivost a upřímnost.
  • Někdo vidí dobro v pokoře, štědrosti a milém přístupu.
  • Další pozitivně vnímané vlastnosti jsou například schopnost soucitu s druhými nebo to, že nemáte potřebu nikoho soudit.
 2. 2
  Při získávání úcty ostatních buďte opatrní. Na touze po tom, být dobrým člověkem, není nic špatného. Ovšem pokud se rozhodnete měnit vlastní osobnost jen kvůli oblíbenosti, pak to není úplně dobrý nápad. Nikdy se nemůžete zavděčit všem. Snažte se být dobří, protože je to prostě správné a ne proto, že tím oslníte své okolí.
  • Jestliže je vaše snaha o vlastní změnu motivovaná názory druhých lidí, pak je pravděpodobnější, že selžete. Začnete se starat o to, co je od vás očekáváno a přestanete se soustředit na to, co je správné.
  • Jak již ale bylo řečeno, na touze po tom, stát se pro druhé vzorem, obzvláště pro děti, není nic špatného. Jste-li rodič, pak budou mít vaše zásady určitě vliv i na vaše děti.
 3. 3
  Buďte upřímní. Být upřímný obnáší říkat věci, které si skutečně myslíte a svá slova přitom dokazovat i činy. Lidé mají rádi upřímné lidi, kteří se nesnaží být někým jiným a kterým můžete věřit to, co říkají.
  • Při rozvoji vlastní upřímnosti zhodnoťte, zda žijete podle svých vlastních zásad. Pokud je jednou z vašich zásad například péče o životní prostředí, projevuje se to nějak ve vašem životním stylu? Myšleno ve vztahu k recyklaci, spolujízdě, sběru dešťové vody a dalších činností, které by odpovídaly vašemu ekologickému přesvědčení. [1]
  • Akceptujte své vlastní já. Každý z nás se cítí být silný v nějaké oblasti, stejně jako dokážeme odhalit i nedostatky. Všichni se musíme vyrovnávat s chybami a nevyhledávat neustále odměny za každou naší snahu. Lidé nemusí být perfektní, aby byli dobří. Upřímní lidé si nic nedělají z faktu, že přese všechny svoje silné stránky mají také spoustu nedostatků. Také jim nevadí vyzkoušet všechno několikrát, než v tom skutečně uspějí.
  • Nesuďte lidi kolem sebe. Upřímní lidé sebe ani nikoho jiného neporovnávají s ostatními ani s vnějšími standardy. Upřímní lidé přijímají ostatní takové, jací jsou. Snažte se nesoudit své přátele, rodinu a kolegy.[2]
 4. 4
  Pracujte na svém sebevědomí. Uvědomte si své pozitivní stránky a oslavujte vlastní úspěchy. Vycházet sám se sebou je nezbytnou podmínkou pro to, být dobrým a obdivovaným člověkem. Lidé mají tendenci vzhlížet k těm, kteří mají rozumnou míru sebevědomí a navíc je snadnější přemýšlet o ostatních, když nejste zatížení vlastními nedostatky.
  • Pokud se vám zdá, že máte malé sebevědomí, věnujte se aktivitám, při kterých ze sebe máte dobrý pocit. Jste-li dobří v naslouchání druhým lidem, můžete dělat třeba dobrovolníky v hospicu a trávit čas s místními pacienty. Budete mít dobrý pocit, že děláte něco prospěšného, co navíc odpovídá vašim dovednostem.
  • Mluvte k sobě pozitivním způsobem. Když čelíte nějaké výzvě, řekněte si "To dokážu." Když se vám něco podaří, pogratulujte si.
  • Zvýšit sebevědomí může být skutečně náročné, obzvláště pokud trpíte nějakými psychickými potížemi, které ovlivňují vaše vnímání sebe sama. Pokud je to váš případ, zvažte návštěvu terapeuta nebo nějakého poradce, se kterým si o těchto problémech můžete promluvit. Vhodného terapeuta vám může doporučit váš praktický lékař nebo si projděte příslušné internetové stránky a vyhledejte služby podobného charakteru. Jste-li student, pak můžete využít služeb psychologa nebo poradce, které jsou poskytovány přímo vzdělávací institucí.
 5. 5
  Zabraňte negativním impulzům. Pociťovat čas od času negativní emoce je naprosto normální. Přesto je však velmi důležité, abyste se s těmito emocemi dokázali konstruktivně vypořádat, jinak to negativně ovlivní vaše chování. Dosáhnout toho můžete pomocí emocionální regulace, což je zdravý způsob zpracování emocí.
  • Emocionální regulace je postupný proces. Nejdříve si musíte uvědomit, že právě pociťujete vztek nebo jinou negativní emoci. Zaznamenejte daný pocit a pojmenujte ho. Potom přemýšlejte o tom, co tuto emoci způsobilo. Chvíli se věnujte přemýšlení nad tím, jaké to je, prožívat takový pocit a jak se s ním asi vyrovnáte. Nakonec zvolte nejvhodnější způsob reakce.[3]
  • Dopřejete-li si dostatek času pro zpracování emoce tímto způsobem, získáte šanci využít emoci zdravým způsobem, namísto abyste nějak impulzivně vybouchli. Tak například řekněme, že vaše dcera dorazila domů až po nařízené večerce. Namísto toho, abyste ji naštvaně seřvali, dejte si na čas a zpracujte svůj vztek. Následně se rozhodněte k nějaké vhodné reakci. Třeba jí řekněte, že si o tom promluvíte druhý den ráno.
  • Prodělané trauma či zneužívání může často vyvtvořit emocionální vzorce, které mohou procesu emocionální regulace bránit. Je možné, že u vás dochází k náhlým emocionálním výbuchům, které ovlivňují lidi ve vašem okolí. V takovém případě se zkuste uklidnit nějakým rozptýlením a potom zapracujte na produktivním vnitřním dialogu, jako např. “To nic, mám jenom špatný den. Čas od času se to stane. Zítra bude líp.” Někdy může také pomoct, když to vysvětlíte lidem okolo sebe: “Měl jsem špatný den, cítím se ve stresu a trochu naštvaný. Nejdřív se zkusím uklidnit a až mi bude lépe, promluvíme si o tom.”
  • Odpuštění je ve snaze stát se dobrým člověkem velmi důležité. Odpouštět druhým i sám sobě chyby z minulosti vás může osvobodit od pocitů nelibosti, nedůvěry a vzteku, které mohou ovlivňovat vaše chování v přítomnosti.
  • Jestliže máte s odpouštěním problém a nosíte v sobě zášť, promluvte si s terapeutem o tom, jak hodit všechny staré křivdy za hlavu. Pomoc v osvojování si schopnosti odpouštět vám může přinést jóga, která nás učí, jak žít spirituálním způsobem v přítomném okamžiku.[4]
 6. 6
  Pracujte na chování, které může být potencionálně škodlivé pro ostatní lidi. Zhodnoťte vlastní osobnost a buďte upřímní. Existuje ve vašem životě něco, co ovlivňuje vztahy s jinými lidmi? Co můžete udělat pro to, abyste to napravili?
  • V potaz vezměte také své mentální zdraví. Neumíte-li se o sebe postarat, pak je těžké být dobrý ve vztahu k jiným lidem. Trpíte-li depresí, úzkostí nebo jiným psychickým problémem, vyhledejte pomoc zkušeného psychiatra nebo psychologa. Mentální stabilita je stěžejním faktorem, pokud chcete být vzorem pro své okolí.
  • Čelte všem existujícím závislostem. Závislosti mohou být jak psychické (kouření, pití, užívání drog), tak fyzické (hraní počítačových her, internet). Ať už se u vás jedná o cokoli, jste-li závislí, bude pro vás velmi obtížné získat smysluplné vztahy s lidmi ve svém okolí a získat si jejich obdiv a respekt. Pro posouzení vlastních závislostí existuje celá řada různých online testů, kterými můžete zhodnotit vlastní příznaky závislosti. Pokud takové symptomy vykazujete, měli byste vyhledat odbornou pomoc. Navíc existují různé terapeutické skupiny, například Anonymní alkoholici, nebo léčebná centra, kde vám od vaší závislosti pomůžou školení pracovníci.
  • Hlídejte si svou hladinu stresu. Pokud máte tendenci stresovat, může to ovlivňovat lidi ve vašem okolí, aniž byste si to uvědomovali. Jestliže si děláte velké starosti se svými problémy, můžete nechtěně přehlížet nebo odmítat potíže a potřeby druhých lidí. Stres vám pomůže zvládat například meditace, terapie, pravidelné cvičení nebo rozhovor s terapeutem.[5]
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 2:

Komunikujte s ostatními

 1. 1
  Buďte charismatičtí. Charisma je velice důležité, chcete-li, aby k vám lidé vzhlíželi. Pracujte na své mluvě, naslouchání a schopnosti vyprávět - to všechno vám pomůže vypadat charismatičtěji.
  • Buďte dobrý posluchač a procvičujte si aktivní naslouchání. Když na vás někdo mluví, nepřemýšlejte nad tím, co odpovíte, ale skutečně se zaposlouchejte do vět a snažte se být přítomní. Hovor podporujte přikyvováním a občasnou otázkou.
  • Informujte se o okolním světě. Lidé bývají ohromeni těmi, kteří mají široké povědomí a všeobecný rozhled. Čtěte proto noviny, časopisy i online deníky a sledujte současné dění. Sami o sobě nemusíte mít nijak silné politické přesvědčení, ale všeobecné povědomí o současné politické scéně vám rozhodně přidá na charismatu.[6]
  • Vyzařujte sebevědomí skrze řeč těla. Udržujte s ostatními oční kontakt a stůjte vzpřímeně. Když někdo mluví, přikyvujte a odpovídejte - ukážete tím svůj zájem a porozumění. Při konverzaci pokládejte otázky. Lidé jsou přitahování k těm, kteří se o ně skutečně zajímají.[7]
  • Cvičte si vyprávěcí schopnosti. Lidé obvykle vzhlížejí k lidem, kteří dokážou vyprávět dobré příběhy, takže se pokuste ostatní bavit nějakými osobními historkami ze života. Se schopností vyprávět vám může pomoct například poslech různých mluvených rozhlasových pořadů.[8]
 2. 2
  Buďte čestní a asertivní. Jinými slovy, říkejte lidem, co opravdu cítíte a nelakujte své pravé myšlenky narůžovo. Tímto způsobem si vybudujete důvěryhodné postavení. Budete-li se k lidem okolo chovat čestně, ale asertivně, bude z vás lepší a obdivovanější člověk.
  • Svou čestnost nacvičujte s ostatními na svém chování, a to i když třeba uděláte chybu. Například pokud nestihnete uzávěrku v práci, nesvádějte to na nedostatek spánku, na stres ani na jiné faktory. Prostě se postavte a řekněte "Nedával jsem pozor a podělal jsem to. Příště na tom zapracuju mnohem lépe."[9]
  • Být upřímný i za předpokladu, že tím zraníte něčí city, není vždy úplně snadné, ale jde to udělat i tak, abyste nemuseli nikomu ublížit. Zasaďte svou kritiku do konstruktivního rámce. Pokud vás například někdo požádá o váš názor na své nové tričko, které se vám příliš nelíbí, můžete říct "Tohle triko se mi na tobě zrovna moc nelíbí. Co kdybych ti ukázal nějaké, které by na tobě podle mě vypadalo úžasně?"[10]
  • To ale neznamená, že byste měli rozdávat nevyžádané rady. Vypadali byste jako moralisti a lidé by vám nenaslouchali. Své vlastní návrhy a názory si nechte pro sebe, pokud se na ně nikdo vyloženě neptá, a to zejména u citlivých věcí typu váhy, práce nebo partnerského vztahu.[11]
 3. 3
  Rozdávejte. Být štědrý k přátelům a rodině je skvělý způsob, jak se stát lepším a obdivovaným člověkem. Malá, ale milá gesta mohou dělat zázraky.
  • Pozve-li vás někdo na večíre, přineste něco s sebou. Nějaká pochutina nebo pití ukáže hostiteli vaši vděčnost za pozvání. I přes vědomí, že se bude určitě podávat nějaké jídlo, neuškodí, když s sebou něco k snědku pro ostatní přinesete i vy.[12]
  • Vyrážíte-li s kamarády ven, nabídněte jim, že zaplatíte jednu rundu nebo že nebudete pít a odvezete je domů.
  • Pokud má některý z vašich přátel špatný den, vyrobte pro něj malý dárek, například vlastnoručně vyrobené přání nebo koláč.
  • Dávat nemusíte vždy jen hmatatelné dárky. Lidem můžete věnovat také svůj čas. Udělejte si například hodinu čas na návštěvu kamaráda v nemocnici nebo se zastavte u nějakého příbuzného, který si zrovna prochází těžkým rozchodem. Někdy dokáže pomoct i pouhá přítomnost vaší osoby a pozitivní energie.
 4. 4
  Věnujte se svému okolí. No a konečně, být dobrým člověkem znamená napnout své síly i za hranice okruhu svých nejbližších přátel. Najděte způsob, jak se odvděčit širšímu okolí.
  • Jedním z těchto způsobů je například dobrovolná činnost. Pokuste se najít oblast, která vás bude zajímat a které můžete nějak přispět. Pokud jste například vášniví čtenáři, nabídněte se, že budete předčítat dětem nebo seniorům v místní nemocnici, hospicu nebo mateřské školce. Jestliže dáváte přednost zvířatům, můžete nabídnout svou pomoc v místním útulku.[13]
  • Darování vlastních peněz může samozřejmě pomoct také, ale vy to můžete vzít z gruntu a pokusit se o fundraising. Nabídněte se, že obvoláte původní dárce jménem organizace, které chcete pomoct. Účastnit se můžete také fundraisingových akcí, jako jsou různé charitativní večeře, aukce, maratony apod.[14]
  • Pomáhat ale můžete také v menším měřítku. Všímejte si dění ve svém sousedství. Máte-li kolem sebe třeba nějaké starší sousedy, nabídněte se, že jim shrabete listí ze zahrady nebo odhážete sníh z příjezdové cesty. Pokud je ve vašem okolí několik rodin s malými dětmi, můžete je občas pohlídat. Když někdo ze sousedů přijde o člena rodiny, zastavte se u něj a přineste mu nějaké vlastnoručně připravené jídlo, které ho alespoň trochu potěší v těžké době truchlení.[15]
  Reklama

Tipy

 • K druhým se vždy chovejte slušně. Bez ohledu na vaší aktuální frustraci, k ostatním musíte přistupovat klidně a zdvořile.
Reklama

Související články

Jak někomu udělat cucflekJak někomu udělat cucflek
Jak zařídit, aby vás postrádalJak zařídit, aby vás postrádal
Jak na francouzské líbání
Jak poznat, zda o vás má dívka zájemJak poznat, zda o vás má dívka zájem
Jak přestat milovat někoho, kdo vás nemilujeJak přestat milovat někoho, kdo vás nemiluje
Jak zajistit, aby se do vás muž zamilovalJak zajistit, aby se do vás muž zamiloval
Jak poznat, že někoho milujeteJak poznat, že někoho milujete
Jak se komukoliv pomstítJak se komukoliv pomstít
Jak na něco (nebo na někoho) přestat mysletJak na něco (nebo na někoho) přestat myslet
Jak rozpoznat flirtovací signály u ženJak rozpoznat flirtovací signály u žen
Jak poznat psychopataJak poznat psychopata
Jak se naučit skvěle líbatJak se naučit skvěle líbat
Jak si najít přítelkyniJak si najít přítelkyni
Jak zajistit, aby vás někdo přestal ignorovatJak zajistit, aby vás někdo přestal ignorovat
Reklama

O tomto wikiHow

Trudi Griffin, LPC, MS
Spoluautorem článku je :
Licencovaná profesionální poradkyně
Tento článek spoluautorem článku je Trudi Griffin, LPC, MS. Trudi Griffin je licencovaný profesionální poradce ve Wisconsinu. V roce 2011 získala titul MS v Klinickém poradenství pro duševní zdraví na Marquette University. Tento článek byl zobrazen 5 055 krát
Kategorie: Vztahy
Stránka byla zobrazena 5 055 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama