Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Ve všech velkých organizacích existuje manažerská hierarchie, která zajišťuje její plynulý chod. Dobrý manažer tento chod usnadňuje, ale zároveň zůstává v pozadí, jen občas udělá malé zlepšení, které má ale velký dopad. Být dobrým manažerem znamená klidně vést a jít příkladem. Je to jedno z nejtěžších zaměstnání, zčásti proto, že se potýkáte s egem a očekáváními. Navíc málokdo uzná náročnost tohoto povolání. Navzdory tomu existuje několik triků, které vám umožní úspěšně zvládnout vaši odpovědnost, se stylem a zápalem.

Metoda 1
Metoda 1 ze 5:

Motivujte vaše zaměstnance

 1. 1
  Motivujte. Proč vaši zaměstnanci pracují ve vaší společnosti? Co je vede k tomu, že zde zůstávají i po špatném dni nebo špatném týdnu? Proč neodejdou jinam? A v čem spočívá dobrý den nebo dobrý týden? Nemyslete si, že to je jen o penězích. Lidé nejsou tak jednorozměrní.
  • Pro lidi jsou důležité hodnoty. Pokud respektujete hodnoty vašeho týmu, budou pracovat na 110 procent.
  • Zeptejte se zaměstnanců, jak se jim jejich práce líbí. Poproste je, ať jsou upřímní. A zařiďte se podle toho, co vám řeknou.
  • Nabídněte výhody, které vaši zaměstnanci ocení. Pokud je pro ně důležité jejich zdraví, dejte jim čas na fitness centrum. Pokud je pro ně důležitá jejich rodina, respektujte čas, který potřebují na to, aby ráno odvezli děti do školy a odpoledne je vyzvedli.
 2. 2
  Je důležité, aby byli zaměstnanci spokojení se svou prací. Úspěšný manažer umí odhadnout silné stránky svých zaměstnanců a čas od času je pochválí. Ví totiž, že spokojení zaměstnanci jsou produktivní. Pokuste se vaše zaměstnance chválit otevřeně i v rozhovorech mezi čtyřmi očima.
  • Během setkání s vaším nadřízeným například můžete zmínit dobře odvedenou práci vašeho zaměstnance. Pokud to váš nadřízený řekne danému zaměstnanci, bude se cítit oceněný a bude pokračovat v dobré práci. Tento druh pochvaly se většinou neztratí.
  • Když k tomu máte příležitost, v soukromí vaše zaměstnance pochvalte za to, co dělají dobře. Jděte do detailů. Soukromý rozhovor, jakkoliv krátký, může mýt velký dopad na morálku a zvýší motivaci.
 3. 3
  Čas od času svým zaměstnancům řekněte, že si jich ceníte. Pozvěte je na kávu a řekněte jim, že například oceňujete to, že tvrdě pracují, že dobře motivují ostatní, rychle se učí, jsou disciplinovaní, dávají něco navíc, zvednou vám náladu, atd. Zaměstnanec, který ví, že si ho v práci cení, bude víc motivovaný, práce ho bude víc bavit a tento dobrý pocit přenese i na ostatní.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 5:

Stanovte si cíle

 1. 1
  Slibujte málo, dělejte hodně. Tuto myšlenku je možné aplikovat na různé sféry života, ale jedná se o skvělou všeobecnou mantru. Chcete být někým, kdo má divoce optimistické nápady, ale nikdy je neuskuteční, nebo radši někým, kdo si stanovuje umírněné cíle, které poté výrazně překoná?
  • To ale neznamená, že byste neměli mířit vysoko. Umírněné cíle neznamená být konzervativní a nemít ambice. I konzervativní hráči pokeru vědí, že občas je třeba vsadit všechno.
 2. 2
  Ujistěte se, že podřízení vědí, co se po nich chce. Pokud jsou stanoveny specifické cíle, zaměstnanci se budou na práci více soustředit. Řekněte, co přesně očekáváte, do kdy to má být hotovo a co se s výsledkem stane.
 3. 3
  Poskytněte zaměstnancům zpětnou vazbu ohledně jejich práce. Sejděte se s vaším týmem a nebo jen s konkrétním zaměstnancem a projděte bod po bodu vaše komentáře.
  • Naplánujte si vaši zpětnou vazbu. Poskytujte vaše komentáře s pravidelností, která zaměstnancům umožní se na ně připravit.
 4. 4
  Uplatňujte své normy i na sebe. Všichni známe manažery, kteří neustále kritizují své podřízené, ale nikdy sami sebe. Nebuďte takoví. V ideálním případě budete přísnější na sebe než na vaše zaměstnance. Zaměstnanci díky tomu zjistí, jaké normy a cíle uplatňujete na sebe, a přijmou je za své.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 5:

Delegujte zodpovědnost

 1. 1
  Delegujte. Jste manažer, protože jste dobrý v tom, co děláte, což ale neznamená, že musíte dělat všechno sám. Vaším úkolem je naučit ostatní, jak dobře pracovat.
  • Začněte postupně. Zadávejte lidem úkoly, které je možné opravit, pokud jsou provedeny nesprávně. Učte vaše zaměstnance a pak, s tím jak poznáváte jejich silné stránky a slabiny, jim postupně dávejte zodpovědnější úkoly.
  • Snažte se zaměstnance předem připravit na problémy, se kterými se mohou setkat.
 2. 2
  Rozšiřujte zodpovědnost zaměstnanců. Začněte vašim pracovníkům zadávat úkoly, které rozšíří jejich schopnosti a zodpovědnost. Díky tomu zjistíte, co všechno vaši zaměstnanci zvládnou, a oni se zároveň stanou hodnotnějšími pro společnost.
 3. 3
  Přijměte zodpovědnost za chyby vašich podřízených. Pokud jeden z vašich zaměstnanců udělá chybu, nepovyšujte se nad ně. Místo toho přijměte chybu za svou, i když technicky vzato to vaše chyba není. Snažte se vytvořit prostředí, ve kterém se vaši zaměstnanci nebojí dělat chyby. Jedná se o velmi důležitý koncept.
  • Vaši zaměstnanci se tak nebudou bát inovovat a díky tomu se budou učit a růst. Pracovníci, kteří se učí z vlastních chyb, se zlepšují. Ti, kteří nikdy chyby nedělají, jsou většinou příliš opatrní a nikdy se nevydají do neznáma.
 4. 4
  Nepřisvojujte si úspěchy vašich podřízených. Budou tak více motivováni dál usilovat o úspěch. Úspěšný ředitel je jako dirigent. Diriguje hudbu tak, že každý prvek zní co nejlépe a zároveň je v souladu s celkovým projevem. Skvělý dirigent jde příkladem a splyne s pozadím.
  • Co se stane, když ukradnete cizí myšlenku a představíte ji jako svou vlastní? Dáte tím najevo, že se staráte jen o svou vlastní úspěch a jste natolik bezohledný, že pro tento cíl obětujete druhé. To není dobrá reputace a rozhodně to nemotivuje druhé, aby pracovali usilovněji.
  • Možná se ptáte: pokud převezmu odpovědnost za chyby druhých a nechám jim jejich úspěchy, co mi zbude? Pokud odvádíte dobrou práci a jste efektivní manažer, nedělejte si starosti o svou reputaci. Lidé vaši práci ocení. A co víc, zapůsobí na ně to, jak motivujete své zaměstnance, dokážete být skromný a nestojíte v cestě. Pokud pracujete usilovně, dostane se vám ocenění.
 5. 5
  Uznejte své vlastní chyby. Pokud vám něco nevyjde tak, jak jste čekali, uvědomte si co jste mohli udělat lépe a sdělte to zaměstnancům. Tím ukážete, že i vy děláte chyby, a zaměstnanci se naučí, jak pracovat s jejich vlastními chybami.
  • Pokud děláte správně něco, co jste dříve udělali špatně, řekněte to lidem, kteří vás sledují. Sami se tak stejných chyb vyvarují.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 5:

Efektivní komunikace

 1. 1
  Nechte dveře otevřené. Vždycky lidem připomínejte, že pokud mají jakékoliv otázky nebo obavy, vždy jste připraven je vyslechnout. Díky tomu se vždy dozvíte o problémech a budete je tak moci vyřešit co nejrychleji.
  • Chovejte se tak, aby vaši zaměstnanci neměli pocit, že vás svými otázkami a prosbami otravují. Nevnímejte to jako krizi, kterou musíte řešit, ale jako příležitost ukázat zaměstnancům, že se staráte o kvalitu pracovního prostředí ve firmě.
  • Nezlehčujte ani neodmítejte problémy svých podřízených, a vždy se ujistěte, že jste jejich otázky plně zodpověděl.
 2. 2
  Zajímejte se o své zaměstnance. Nemluvte s nimi jen o práci. Ptejte se, jak se cítí, promluvte s nimi o lehčích tématech a utvořte osobní vztah.
  • Zajímejte se o život vašich zaměstnanců i mimo práci. Budete tak připraveni na nenadálé situace, například pokud bude zaměstnanec potřebovat volno kvůli pohřbu rodinného příslušníka. Pokud budete vycházet těmto požadavkům vstříc, zaměstnanci se odmění loajalitou.
  • Respektujte přirozené hranice. Neptejte se vašich zaměstnanců na příliš osobní věci, například náboženství, politiku, nebo osobní vztahy. Udržujte přátelský vztah ale nebuďte dotěrní.
 3. 3
  Nemíchejte pozitivní a negativní reakce ve vašich hodnoceních a posudcích. Pokud v takové zprávě nejdříve zaměstnance pochválíte za některé věci, a poté odsoudíte jejich nedostatky, zaměstnanec si zapamatuje hlavně to druhé.
  • Pokud smícháte pozitivní a negativní komentáře, postihne to obě dvě sdělení. Pozitivní stránka bude zastíněna kritikou, a negativní komentář ztratí část své síly. Samozřejmě, v některých situacích to bude nevyhnutelné, ale obecně to není efektivní komunikační strategie.
  • Tím, že pozitivní i negativní poznámky oddělíte, bude pozitivní komentář více vyčnívat a kritika bude více urgentní.
 4. 4
  Poslouchejte. Naslouchejte vašim zaměstnancům a kolegům. Není třeba, abyste vždy vedl všechny mítinky a všemu dominoval. Vždy se snažte upřímně naslouchat, obzvláště v následujících situacích:
  • Když zaměstnanci sdílí své nápady. Nezasahujte do konverzace jen proto, abyste byl slyšet. Můžete tím znesnadnit sdílení myšlenek.
  • Když je diskuse emotivní. Nechte lidi, aby kontrolovaně a bezpečně vyjádřili své emoce. Potlačované emoce se mohou proměnit v zášť, což naruší vztahy na pracovišti. Nezpracované emoce mohou také znemožnit racionální diskusi, která by měla být hlavní složkou pracovního prostředí.
  • Když se v týmu budují vztahy nebo vznikají diskuse. Naslouchejte svým zaměstnancům tehdy, když budují vztahy nebo jsou kreativní.
 5. 5
  Vyjasněte si, co přesně se ostatní snaží říct. Dobrý manažer se nejen snaží jasně se vyjadřovat, ale také přesně chápat, co říkají ostatní. Pomůže například několikrát si zopakovat, co přesně daná osoba řekla. Použijte tuto metodu, pokud si nejste jisti, co chtěla druhá osoba říct.
  • Neříkejte: „Je mi líto, mohl byste to zopakovat? Nejsem si jistý, jestli jsem to pochopil.“ Místo toho se zeptejte: „Takže podle vás bychom mohli zvýšit produktivitu tím, že budeme nabízet lepší pobídky. Co by to přesně znamenalo?“
 6. 6
  Pokládejte otázky. Inteligentní dotazy ukáží, že dokážete sledovat tok konverzace a ujasnit si, co ostatní říkají. Nebojte se toho, že kvůli vašim otázkám budete vypadat „hloupě.“ Výkonní manažeři se snaží pochopit to, co je důležité. Je jim jedno, jak se k tomuto výsledku dostanou. Také si uvědomte, že ostatní také mohou mít otázky, ale nezeptají se. Pokud položíte otázku za ně, týmu tím usnadníte situaci a zlepšíte jejich znalosti. To je pravým znakem manažera.
  Reklama
Metoda 5
Metoda 5 ze 5:

Vyznávejte rovnostářství

 1. 1
  Jednejte se všemi jako s rovnými. Většina z nás není tak rovnostářská, jak bychom si přáli. Mnohokrát někoho podvědomě upřednostňujeme. Máme tendenci více přijímat lidi, kteří nám připomínají sami sebe a kteří nás mají rádi, spíše než ty lidi, kteří nejvíce prospívají organizaci. Z dlouhodobého hlediska jsou to lidé ve druhé skupině, kteří organizaci nejvíce pomůžou dosáhnout jejích cílů. To znamená, že je třeba pečlivě sledovat vlastní chování a snažit se je neznevýhodňovat, i když máte pocit že vaše pochvaly na ně nemají dopad. Někteří lidé se vyhýbají pozitivním reakcím, ale ocení je.
 2. 2
  Chovejte se ke svým zaměstnancům dobře. Pokud jste na své zaměstnance hodný a oni jsou spokojeni se svým zaměstnáním, předají tuto spokojenost na zákazníky a tím zlepší reputaci firmy. A nebo udělají totéž pro jejich vlastní zaměstnance a udrží tak pozitivní firemní kulturu.
  Reklama

Tipy

 • Važte si svého týmu, protože bez nich nebudete mít úspěch.
 • Nekritizujte celé oddělení za chyby jednoho člověka. Například, pokud si všimnete, že Jana přichází často do práce pozdě, neposílejte hromadný email, ale promluvte si s Janou osobně.
 • Oslavte úspěch se svým týmem, ať už to znamená poplácat je po zádech, pozvat je na oběd, nebo jim dát na zbytek dne volno.
 • Sněžení může představovat problém pro zaměstnance s dětmi, neboť škola může být zavřená. Bylo by vhodné nechat je, aby si děti přivedli do práce? Poraďte se s oddělením lidských zdrojů, jestli zde nejsou nějaké problémy co se týče bezpečnosti nebo pojištění. Je velmi důležité respektovat čas a soukromý život zaměstnanců.
 • Snažte se, aby zaměstnanci nemuseli zůstávat v práci po skončení pracovní doby. Respektujte jejich čas a osobní závazky, odmění se vám za to výsledky.
 • Dřív než přistoupíte ke drastickým krokům, jako je vyhazov, zvažte, jestli by nebylo lepší zaměstnance přesunout na jiné oddělení. V jiném prostředí může zaměstnanec vzkvétat.
 • Pokud dojde ke konfliktu mezi zaměstnanci, ihned zasáhněte. Neignorujte problém a nenechávejte jeho řešení na samotných zaměstnancích. Zaměstnanec se v takové situaci často cítí bezmocný, obzvláště pokud je v konfliktu se zaměstnancem na vyšší pozici. Sejděte se s každým z nich zvlášť a poté pohromadě. Pokud je to nutné, využijte služeb firemního mediátora. Řešte specifické problémy, nikoliv nekonkrétní stížnosti.
 • Pokud je vyhazov nevyhnutelný, nedávejte zaměstnanci automaticky špatné hodnocení. Je možné, že se prostě na danou práci nehodil. Zdůrazněte jeho silné stránky a dovednosti.
 • Být dobrým manažerem neznamená snažit se všem zalíbit. Pokud zaměstnanec opakovaně poruší pravidla nebo nesplňuje očekávání, šetrně mu to sdělte. Pokud se nepolepší, zvažte vyhazov.
 • Nikdy zaměstnance nekárejte veřejně, bez ohledu na to jak moc si to zaslouží.
 • Zohledňuje vaše firma špatné počasí? Dobrým způsobem je sledovat, jak se chová vedení nedaleké školy. Pokud kvůli špatnému počasí ukončí předčasně vyučování, zvažte, jestli by nebylo dobré poslat zaměstnance domů předčasně. Pokud je místní škola zavřená z důvodu počasí, zvažte podobné opatření i ve firmě. Zaměstnanci by se neměli cítit, že musí kvůli dojíždění do práce riskovat své životy.
 • Zapomeňte na své renomé. Vzdělání z vás dobrého manažera neudělá. K tomu vám pomůže pouze zkušenost.


Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 55 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 7 738 krát
Kategorie: Svět práce
Stránka byla zobrazena 7 738 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama