Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Dobrá babička ví, jak to udělat, aby se s ní její vnoučata cítila skvěle a zároveň je dokáže připravit na život. Měla by zastávat jinou úlohu, než rodiče dítěte, ale zároveň by neměla překračovat jejich hranice. Pokud chcete být dobrou babičkou, musíte si se svými vnoučaty vytvořit pevný, dynamický vztah plný lásky a péče.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Travte čas se svými vnoučaty

 1. 1
  Připravte si herní plán. Je dobré vědět, co s vnoučaty budete dělat, až vás přijdou navštívit. Pokud chcete vyrazit někam ven, budete muset rodičům dětí říct, jak je mají obléci a v případě potřeby je požádat, aby vám finančně přispěli. Je také dobré si předem zkontrolovat otvírací dobu zábavních parků, bazénů a dalších míst a zjistit si odjezdy autobusů a vlaků, abyste nemusela nic řešit na poslední chvíli. Při přípravě plánu na celý den nezapomeňte také na odpočinek, abyste se příliš neunavila. I děti si potřebují čas od času odpočinout.
  • Snažte se dělat s dětmi něco, co s nimi rodiče většinou nedělávají. Vezměte je na procházku do části města, kam nechodí, nebo je naučte něco, co jejich rodiče neumějí. Díky tomu bude váš společně strávený čas pro děti zábavný a přínosný.
 2. 2
  Někdy nemusíte vymýšlet žádné plány. Nechejte děti, aby se podívaly, co běžně přes den doma děláte. Pravděpodobně je to bude zajímat a budou vám chtít pomáhat. Kromě toho si u toho s nimi budete moci povídat. Važte si těchto chvil, protože se při nich s dětmi sblížíte. Děti vám jistě rády pomohou při vaření, půjdou s vámi vyvenčit psa, nebo se s vámi podívají na váš oblíbený televizní seriál. [1]
  • Vaše vnoučata jsou zvyklá na život u nich doma a bude je zajímat, jak žijete vy. Netlačte na sebe a nenuťte se vymýšlet pro ně neustále něco zábavného – zábavné pro ně bude už to, že s vámi budou moci trávit čas.
  • Je ovšem dobré mít v záloze nějakou činnost, například sledování filmu, nebo pečení koláče pro případ, že vnoučata budou neposedná a budou chtít něco dělat.
 3. 3
  Připravujte svá vnoučata na život ve světe dospělých. Předávejte jim své zkušenosti tím, že jim budete vyprávět příběhy ze svého života. Nebojte se s nimi sdílet i zvláštnosti ze své minulosti. Pro ně to možná bude zvláštní, ale v budoucnu jistě ocení, že jste měla zajímavou minulost a pomůže jim to porozumět lépe nejen vám, ale i ostatním lidem. Vyprávění z první ruky je nejlepším způsobem, jak se dozvědět něco o minulých dobách, takže si se svými vnoučaty často povídejte.
  • Vyprávějte jim o svém životě a o zkušenostech, které vám pomohly vytvořit si názor na svět. Ukažte jim, jak se svět změnil od doby, kdy jste vyrůstala, vyprávějte jim, kde jste pracovala a naučte je některé z věcí, které se jim v budoucnu budou hodit.
  • Předávejte jim životní lekce, které se jim budou hodit, například jak mít spokojené manželství, nebo jak se starat o domov. Neměla byste jim všechny tyto informace říkat najednou, jinak by vás přestaly poslouchat, ale měla byste je postupně učit různé věci tak, aby je nezapomněly.
  • Řekněte vnoučatům, aby se vás ptaly na vše, co je na vašem minulém životě bude zajímat. Neměla byste mluvit jen vy, dejte jim šanci, aby se vás ptali sami.
 4. 4
  Vyprávějte jim o vaší rodinné historii. Je sice možné, že vnoučata nebudou zajímat detaily vaší rodinné historie, ale měla byste se snažit jim vyprávět o důležitých milnících vaší rodiny, aby věděly, kdo jsou. Ukažte jim fotografie jejich předků a vyprávějte jim o nich zajímavé příběhy, aby si je zapamatovaly a aby měly pocit, že jsou s nimi spojeni. [2]
  • Můžete vaši rodinou historii klidně i zapsat do deníku a dát ho svým vnoučatům, aby si v něm mohli číst.
  • Některé mladší děti jejich rodinná historie nezajímá a nebudou vás chtít poslouchat. V takovém případě se snažte jim tyto informace předávat postupně během každodenních činností, aby neměly pocit, že se s vámi učí jako ve škole.
 5. 5
  Naučte se něco od svých vnoučat. Váš vztah by neměl být jednostranný. Doba se rychle mění a pokud chcete, aby vaše vnoučata měla pocit, že jsou pro vás jedinečná, měla byste se od nich také učit. Ptejte se jich na různé zajímavosti z dnešního světa, nechejte se poučit o technologii atd. Pokud umíte zacházet s počítačem, můžete se jich ptát například na módu nebo na to, o čem se dnes mezi mladými lidmi mluví. Projevte zájem o jejich svět a uvidíte, že si s vámi budou rádi povídat.
  • Lidé mají rádi, když mohou někoho učit. Když se od svých vnoučat budete učit, budou vědět, že jsou pro vás důležití a budou s vámi chtít sdílet své znalosti.
  • Kdykoli se od nich něco naučíte, poděkujte jim a dejte najevo, že si jejich pomoci ceníte.
 6. 6
  Buďte u důležitých událostí v jejich životě. Měla byste se snažit nepromeškat žádné důležité chvíle v životech svých vnoučat, od narozenin až po promoce. Přestože nebudete moci být vždy fyzicky přítomná (zejména pokud bydlíte daleko), vždy jim alespoň zatelefonujte a dejte jim najevo, že na ně myslíte. Vaše vnoučata si budou tyto chvíle pamatovat celý život, takže byste se měla snažit být jejich součástí.
  • Vaše vnoučata u vás budou hledat lásku a podporu, ne kritiku. Podporujte je v tom, co dělají a dávejte jim najevo, že jste na ně pyšná, i když nebudete souhlasit se všemi jejich rozhodnutími.
 7. 7
  Nezapomeňte si udělat čas na sebe. Čas na sebe byste si měla dělat ještě dříve, než budete mít vnoučata. Uvědomte si, že byste neměla dělat chůvu zdarma, je důležité nastavit pevné hranice. Ujasněte si se svými dětmi, že máte svá vnoučata ráda a těšíte se na každou jejich návštěvu, ale že není v pořádku, aby u vás trávila každou volnou chvíli. Když nebudete s vnoučaty trávit každý den, budete si společné chvíle užívat mnohem více a nebudete zbytečně vyčerpaná. [3]
  • Nepředpokládejte, že budete automaticky hlídat děti vnoučata vždy, když to vaše děti budou vyžadovat. Můžete jim věnovat tolik čas, kolik chcete, ale domluvte se se svými dětmi na pevném plánu, kterým se budete moci řídit.
  • Pokud máte pocit, že je na vás vyvíjen tlak a že nemáte čas pro sebe, váš vztah s vnoučaty nebude tak vřelý, jak by mohl být.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Pečujte o svá vnoučata

 1. 1
  Pečujte o svá vnoučata s láskou. Vnoučata nemůžete rozmazlovat. Můžete je sice omylem naučit, že mít hodně věcí je dobré, ale to byste jistě neudělala. Učte je základní hodnoty, jako je respekt, vděk a trpělivost a nezahrnujte je zbytečnými věcmi. Zahrnujte je raději chválou a láskou. Všímejte si všech dobrých věcí, které dělají a nikdy je nezapomeňte pochválit. Také jim dopřejte dostatek času a prostoru pro sebe. Když budou děti svobodné, budou se s vámi chovat uvolněněji. Koneckonců peskovat je mohou rodiče. Kdykoli svá vnoučata uvidíte, obejměte je a dejte jim najevo, že je máte ráda.
  • Můžete sice čas od času zkritizovat jejich chování, ale měla byste se snažit být zdrojem radosti a pozitivity. Vaše vnoučata mají rodiče, kteří je učí, co je správné a co je špatné. Neměla byste jít proti svým dětem, ale neměla byste být ani příliš přísná.
  • Neměla byste samozřejmě svým vnoučatům dovolit porušovat pravidla, jinak by byla zmatená a nevěděla by, která pravidla se skutečně musí dodržovat, ale zároveň byste na ně neměla být přísná a měla byste je hlavně chválit a dávat jim najevo, že jsou jedinečná.
 2. 2
  Pamatujte si narozeniny svých vnoučat. Na narozeniny jim kupujte promyšlené dárky, které nebudou příliš drahé. Někdy jim můžete dát to, o co si řeknou, jindy jim zase připravte překvapení. Nejdůležitější je být jim v tento důležitý den nablízku a projevovat jim svou lásku. K dárku jim připojte přání a napište jim, jak moc pro vás znamenají.
  • Než vnoučatům dáte nějaký dárek, domluvte se s jejich rodiči, abyste jim omylem nekoupila něco, co již dostanou od rodičů.
 3. 3
  Projevujte jim lásku. Měla byste svá vnoučata zahrnovat láskou a náklonností. Objímejte je, líbejte je, hlaďte je a jednoduše jim dávejte najevo, že vám na nich záleží. Když budete sedět vedle nich, držte je za ruku. Až budou trochu starší, nebudou tak otevření projevům náklonnosti, ale přesto byste je měla zahrnovat láskou.
  • Měla byste pro svá vnoučata být zdrojem vřelých citů, aby věděli, že za vámi mohou přijít vždy, když budou potřebovat utěšit.
 4. 4
  Naslouchejte jim. Vyslechněte si vše, co vám chtějí říct a nepřerušujte je. Nenechejte se rozptýlit a skutečně vnímejte, co vám vyprávějí. Dívejte se jim do očí a dávejte jim najevo, jak moc vám na nich záleží, ale nedávejte jim rady, pokud si o ně neřeknou. Nejdůležitější je neodsuzovat je a brát vážně vše, co řeknou.
  • Někdy vám vnoučata budou říkat i věci, které by svým rodičům neřekli. Snažte se jim pomáhat, ale dejte jim najevo, že by se s některými věcmi měli svěřovat i svým rodičům.
  • Když s vámi vnoučata budou mluvit, chovejte se k nim láskyplně. Obejměte je a snažte se je utěšit.
 5. 5
  Rozmazlujte svá vnoučata. Rodičovstvím jste si už prošla a naučila jste se děti vychovávat. Nyní se můžete trochu uvolnit a soustředit se na to, abyste si vnoučaty užila zábavu. Některá pravidla sice budete muset prosazovat, hlavně pokud s vámi vnoučata budou trávit delší dobu (například dovolenou), ale měla byste se snažit, aby se s vámi cítili dobře. Někdy jim můžete i dovolit, aby si přidaly dezert. Měly by za vámi chodit proto, že jim dáváte lásku, ne proto, že je vychováváte. [4]
  • Neměla byste je samozřejmě rozmazlovat tak, aby jejich rodiče byli naštvaní, že jim kazíte jejich výchovu. Najděte si způsob, jak zajistit, aby byli spokojená jak vaše vnoučata, tak jejich rodiče.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Respektujte rodiče svých vnoučat

 1. 1
  Nedávejte svým dětem nevyžádané rady. I v případě, že jste úspěšně vychovala patnáct dětí a máte pocit, že o rodičovství víte vše, byste svým dětem nikdy neměla radit ohledně výchovy jejich dětí. Vaše děti a jejich partneři mohou mít na výchovu dětí jiný názor než vy a pravděpodobně nebudou chtít slyšet vše, co jim k tomu chcete říci. Pokud si o vaše rady řeknou, samozřejmě jim je můžete poskytnout, ale neměla byste předpokládat, že se jimi budou řídit a že budou dělat vše tak, jak byste to dělala vy. [5]
  • Když budete rodičům svých vnoučat radit příliš často, mohou se vám vzdálit a vaše vztahy to může narušit.
 2. 2
  Akceptujte svoji roli v životě vašich vnoučat. Pokud chcete uspět jako babička, měla byste akceptovat fakt, že jste babička, ne rodič dítěte. Vaším úkolem je trávit s vnoučetem čas, dávat mu rady a pomáhat jeho rodičům v případě potřeby. Čím dříve akceptujete, že byste na sebe neměla přebírat roli matky dítěte, tím dříve si začnete užívat to, že jste babičkou. [6]
  • Neměla byste se zaměřovat na výchovu a dítěte a jeho přípravu na život. Myslete spíše na lásku, péči a podporu.
 3. 3
  Věnujte se svému vlastnímu životu. Možná si myslíte, že jakmile přijdou vnoučata, musíte všeho nechat a věnovat se jim, ale to nejlepší, co můžete udělat, je věnovat se stále i svému vlastnímu životu. Měla byste mít přátele, chodit mezi lidi a věnovat se svým koníčkům. Když všeho necháte kvůli svým vnoučatům, budete vyvíjet zbytečně příliš velký tlak na jejich rodiče. [7]
  • Najděte si způsob, jak trávit čas s vnoučaty a zároveň se věnovat i věcem, které děláte ráda, aby se celý váš život netočil pouze kolem vnoučat. Samozřejmě se může stát, že vaše děti budou na poslední chvíli potřebovat pohlídat vnoučata, ale neměla byste mít celé dny volno pro případ, že se to stane.
 4. 4
  Pomáhejte svým dětem s péčí o domácnost. Když budete moci, pomáhejte svým dětem starat se o domácnost, vařit, mýt nádobí, nakupovat atd. Neměla byste sice dělat práci služky, ale měla byste se snažit dopřát svým dětem více volného času, aby ho mohly trávit se svými dětmi – vašimi vnoučaty. [8]
  • Vaše děti to nejvíce ocení v době, kdy se vnoučata narodí a najednou budou mít spoustu práce s rodičovskými povinnostmi.
 5. 5
  Dopřejte svým dětem čas, aby se se svými dětmi mohli sbližovat. Někdy rodiče potřebují jen trochu času, který by mohli strávit se svými dětmi. Měla byste být přítomna u všech důležitých chvil v životech svých vnoučat, měla byste je brát na výlety a trávit s nimi čas, ale měla byste také zajistit, aby vnoučata měla dost času pouze s rodiči. Pomáhejte svým dětem, aby měli více času, který budou moci trávit pouze se svými dětmi. [9]
  • Alespoň jednou nebo dvakrát za měsíc vnoučata pohlídejte, aby si jejich rodiče mohli vyjít sami. Zbavíte je tím stresu a umožníte jim věnovat se tomu, co mají rádi a nestarat se chvíli jen o děti.
  Reklama

Varování

 • Vnoučata se někdy mohou chovat zle a neposlouchat, ale neměla byste jim nadávat. Zkuste počkat, až se uklidní a potom si s nimi sedněte a v klidu se jich zeptejte, co se děje a zda jim můžete nějak pomoci. Dejte jim najevo, že se k vám nemohou chovat nepřípustně, ale že je vždy vyslechnete.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 11 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 4 187 krát
Kategorie: Rodinné soužití
Stránka byla zobrazena 4 187 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama