Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Laskavost je skvělým způsobem, jak dodat svému životu smysl a potěšit i ostatní lidi. Když budete laskaví, budete s ostatními lépe komunikovat, budete soucitnější a na ostatní lidi budete působit pozitivněji. Laskavost musí vycházet z vašeho nitra. Někteří lidé jsou od přírody laskaví, jiní se to musí naučit. Pokud chcete vědět, jak můžete být laskaví i vy, přečtěte si tento článek.

Část 1
Část 1 ze 3:

Naučte se vnímat svět laskavě

 1. 1
  Upřímně se zajímejte o ostatní lidi. V zásadě je laskavost o tom, že se upřímně zajímáte o lidi ve vašem okolí, přejete si, aby se měli co nejlépe a uznáváte jejich touhy, potřeby, ambice a dokonce i obavy. Laskavost je vřelá, trpělivá, důvěřivá, loajální a vděčná. [1] Pietro Ferrucci laskavost vidí jako „menší snahu“, protože nás osvobozuje od negativních pocitů a názorů, jako je žárlivost, pohrdání, manipulace a podezřívavost. [2] Být laskavý znamená starat se o ostatní lidské bytosti.
  • Trénujte si laskavost a štědrost k ostatním lidem. Když na sobě nebudete pracovat a nebude se snažit, nikdy se vám nepovede být skutečně laskaví. Musíte to zkoušet tak dlouho, dokud to pro vás nebude naprosto přirozené.
  • Nežádejte nic nazpět. Ta nejčistší laskavost je bezpodmínečná, neočekává nic za nazpět a všechno dělá nezávisle na tom, do kdokoli udělá nebo řekne.
 2. 2
  Nebuďte laskaví jen proto, abyste dostali to, co chcete. Dejte si pozor na podmínečnou laskavost. Být laskaví neznamená být vypočítavý a povrchně milý. [3] Když budete k lidem laskaví jen proto, že si budete myslet, že byste díky tomu mohli získat to, co chcete, jde o manipulaci a ne laskavost. Laskavost také neznamená předstírat, že vám na někom záleží a přitom potlačovat hněv nebo pohrdání, nebo skrývat své frustrace za falešnou laskavost.
  • Snažit se potěšit každého také není laskavost – to je chování, které značí, že jste se podřídili a bojíte se toho, co by se mohlo stát, kdybyste se chovali tak, jak sami chcete.
 3. 3
  Buďte laskaví sami k sobě. Mnoho lidí dělá tu chybu, že se snaží být laskaví k ostatním a zároveň zapomínají na sebe. Někdy to je proto, že se jim na sobě samých něco nelíbí, ale většinou jde o to, že sami sebe neznají moc dobře. Když nevíte, co sami chcete, riskujete tím to, že budete dělat vše jen pro ostatní a nepomyslíte na sebe. Může se také stát, že vyhoříte, protože stavíte potřeby ostatních před své vlastní potřeby.
  • Znát sám sebe vám umožní zjistit, co vám způsobuje bolest a co vám vadí a naučit se žít se svými problémy a protiklady. Umožní vám to pracovat na tom, co se vám na sobě nelíbí. Navíc nebudete riskovat, že budete své negativní aspekty projektovat na ostatní lidi a budete tedy schopní být k nim laskavější. [4] .
  • Snažte se poznat sami sebe lépe a využijte toho k tomu, abyste byli laskavější sami k sobě (protože my všichni máme své slabosti) i k ostatním. Díky tomu svůj vnitřní vztek vyřešíte a nebudete ho muset přenášet na ostatní a ubližovat jim.
  • Nesmíte to brát jako sobeckost, právě naopak – jde o důležitou součást učení laskavosti k ostatním lidem a řešení vlastních nedostatků.
  • Zeptejte se sami sebe, co pro vás znamená být k sobě laskaví. Pro mnoho lidí to znamená sledovat negativní myšlenky, kterými sami sebe shazují a naučit se přemýšlet o sobě pozitivně.
 4. 4
  Učte se laskavosti od ostatních. Vzpomeňte si na skutečně laskavé lidi, které máte kolem sebe a na to, jaký z nich máte pocit. Zlepší se vám nálada, kdykoli na ně pomyslíte? To proto, že laskavost se přenáší na ostatní lidi a setrvává. Pomůže vám v těžkých chvílích. Když vás ostatní lidi mají rádi takové, jací jste, je nemožné na jejich důvěru a laskavost zapomenout.
  • Vzpomeňte si na to, jak vám laskavost ostatních lidí zlepšuje náladu a zkuste zjistit, proč se díky tomu cítíte tak skvěle. Dokážete tyto věci najít sami v sobě a předat je ostatním?
 5. 5
  Buďte laskaví pro své vlastní zdraví. Psychické zdraví a štěstí pramení z pozitivního myšlení a laskavost je pozitivním stavem mysli. Laskavost sice znamená myslet na ostatní a předávat jim pozitivitu, ale tohle vše se vám vrátí v podobě pevného psychického i fyzického zdraví.
  • Je to jednoduché – když budete laskaví, budete mít stále dobrý pocit a díky tomu i lepší sebevědomí. [5]
 6. 6
  Zvykněte si soustředit se na laskavost. Leo Babauta tvrdí, že laskavost je zvyk, který si může osvojit kdokoli. Navrhuje, abyste se zkusili po jeden měsíc každý den soustředit na to, abyste byli laskaví. Na konci měsíce budete schopni vnímat ve svém životě velké změny, budete se cítit lépe a všimnete si toho, že na vás lidé reagují jinak a chovají se k vám mnohem lépe. Laskavost je z dlouhodobého hlediska vlastně karma v praxi. [6] Laskavost můžete pěstovat například takto:
  • Každý den pro někoho udělejte jeden dobrý skutek. Rozhodněte se už ráno, jaký skutek to bude a udělejte si na něho během dne čas.
  • Buďte milí, přátelští a soucitní k ostatním lidem. Platí to hlavně pro lidi, kteří vás většinou otravují, stresují nebo rozzlobí. Používejte laskavost jako sílu.
  • Malé dobré skutky transformujte do velkých soucitných skutků. Když budete například dělat dobrovolnickou práci a pomáhat těm, kteří to potřebují, prokážete tím velkou laskavost. [7]
  • Meditujte a předávejte lidem svoji laskavost.
 7. 7
  Buďte laskaví ke všem, ne jen k lidem, kteří to „potřebují“. Snažte se rozšířit svůj okruh laskavosti. Je jednoduché být laskavý, když praktikujeme „povýšenou laskavost“, jak říká Stephanie Dowrick. [8] To platí pro laskavost, kterou věnujeme lidem, o kterých si myslíme, že to potřebují (nemocní, chudí, zranitelní a ti, kteří tato kritéria splňují v našich očích). Buďte milí k lidem, kteří jsou vám emocionálně blízcí (přátelé a rodina), ale i jinak blízcí (lidé ze stejné země, lidé stejné barvy pleti atd.). Je to jednodušší, než být milý k těm, které filozof Hegel nazývá „těmi ostatními“. Někdy je těžké být laskavý k lidem, které považujeme za sobě rovné, ale když to zkusíte, uvidíte, že to bude stát za to.
  • Když svoji laskavost omezujeme pouze na „pohodlné“ případy, problém je to, že si kvůli tomu neuvědomujeme, že musíme být laskaví ke všem, bez ohledu na to, jak jsou bohatí, jaké mají hodnoty, jak se chovají, odkud pocházejí, co mají rádi a jací jsou.
  • Když budete vědomě pouze k těm, o kterých si myslíte, že si to zaslouží, budete zaujatí a budete soudit. To je pouze podmínečná laskavost. Skutečná laskavost zahrnuje všechny bytosti a i když je někdy těžké si ji osvojit, je důležité se to naučit, abyste nepřestali pracovat na své schopnosti být skutečně laskaví.
  • Když budete zanedbávat laskavost k ostatním lidem jen proto, že si budete myslet, že to zvládnou i bez vaší podpory a pochopení, budete praktikovat pouze selektivní laskavost.
 8. 8
  Přestaňte odsuzovat. Pokud chcete být skutečně laskaví, musíte se zbavit svých soudů. Místo abyste ostatní lidi kritizovali, pracujte na své soucitnosti a pozitivním myšlení. Když budete o ostatních smýšlet negativně, budete jim přát něco špatného, nebo si budete myslet, že jsou hloupí nebo špatní, nikdy se nenaučíte být skutečně laskaví. Přestaňte lidi soudit a uvědomte si, že je nikdy nemůžete úplně pochopit, pokud se nedokážete vcítit do nich. Zaměřte se na to, abyste jim pomáhali a nesoudili je za to, že nejsou lepší.
  • Když budete lidi soudit a pomlouvat, nikdy nebudete schopni se přenést přes to, co vám brání být skutečně laskaví.
  • Být laskavý znamená nesoudit lidi dopředu a neočekávat od nich automaticky dokonalost.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Mějte laskavé vlastnosti

 1. 1
  Mějte k ostatním lidem soucit. Je důležité si stále opakovat: „Buďte milí, každý má své vlastní starosti.“ Podle Platóna toto rčení znamená, že každý si prochází změnami ve svém životě a někdy je pro nás příliš jednoduché na to zapomenout, když řešíme své vlastní problémy a změny. Než se upíšete k něčemu, co by mohlo negativně ovlivnit někoho jiného, zeptejte se sami sebe, zda tím jednáte laskavě. Pokud si na to nedokážete odpovědět kladně, neměli byste tuto věc dělat.
  • I ve chvíli, kdy se cítíte opravdu špatně, si vzpomeňte na to, že i ostatní lidé prožívají nejistotu, bolest, problémy, smutek, zklamání a ztrátu. Neberte to tak, že by proti tomu byly vaše problémy malicherné, ale uvědomte si, že lidé často jednají jak jednají kvůli tomu, čím si procházejí. Laskavost vám umožní přehlédnout tyto pocity a najít spojení se skutečnou osobou, která se za těmito problémy skrývá.
 2. 2
  Neočekávejte od lidí dokonalost. Pokud máte sklony k perfekcionismu, soutěživosti nebo pocitu naléhavosti, může pro vás být problém být laskaví sami k sobě, protože se bojíte toho, abyste nebyli líní nebo sobečtí. [9] Musíte se naučit zpomalit a odpustit si, když se vám něco nepovede přesně podle plánu.
  • Poučte se ze svých chyb – nevyčítejte si je a nesrovnávejte se s ostatními. [10] Když se naučíte mít soucit sami se sebou, budete se moci chovat soucitněji i k ostatním lidem.
 3. 3
  Buďte lidem k dispozici. Největším darem laskavosti je být lidem k dispozici v době, kdy to potřebují, naslouchat jim a věnovat jim svoji pozornost. Udělejte si během dne čas na to, abyste se zastavili s ostatními lidmi a naučte se nespěchat. Být lidem k dispozici se vám podaří pouze když nebudete stále plánovat a snažit se udělat si čas na lidi násilím mezi svými ostatními aktivitami.
  • Zkuste omezit technické způsoby komunikace s ostatními. Neosobní a uspěchané metody komunikace, jako jsou SMS zprávy a emaily mají místo v našem životě, ale měli bychom si uvědomit, že nejde o jediné způsoby, jak přijít do kontaktu s lidmi. Udělejte si čas na osobní rozhovory s lidmi, nebo alespoň nepřerušované telefonáty. Pošlete někomu místo emailu dopis a překvapte ho svojí laskavostí. Tím ukážete, že jste si udělali čas na to, abyste své myšlenky dostali na skutečný papír.
 4. 4
  Buďte dobrým posluchačem. Naslouchat ostatním se v dnešním rychlém světě snadno řekne. Odstřihnout lidi jen proto, že jste zrovna příliš zaneprázdnění, je na denním pořádku. Mít stále příliš mnoho práce ale není výmluvou pro nedostatek soucitu a laskavosti. Když si s někým povídáte, naučte se poslouchat a věnovat mu pozornost, dokud nedomluví.
  • Skutečně někomu naslouchat, dívat se mu do očí, nevšímat si rozptýlení a věnovat mu svůj čas je jedním z hlavních znaků laskavosti. Když si uděláte čas na to, abyste skutečně pochopili to, co vám ten druhý říká a až potom mu odpověděli, ukážete tím, že umíte být skutečně laskaví. Ukažte tomu druhému, že oceňujete to, co vám chce říci a že ho umíte a chcete poslouchat.
  • Být dobrým posluchačem neznamená být člověkem, který řeší cizí problémy. Někdy stačí jen poslouchat a dát najevo, že nevíte, co byste tomu druhému měli poradit.
 5. 5
  Buďte optimisté. Štěstí, radost a vděk jsou základními znaky laskavosti. Když v ostatních uvidíte to dobré, umožníte sami sobě překonat své problémy, zoufalost a krutost, kterou v životě vidíte a naučíte se obnovit svoji víru v lidskost. Když si budete udržovat pozitivní přístup, budete upřímně laskaví a nebudete to muset dělat z pocitu povinnosti. Když si k tomu ještě udržíte smysl pro humor, budete mít jistotu, že se neberete zbytečně příliš vážně a umíte brát život s nadhledem a dobrou vírou.
  • Není vždy snadné být optimistický, hlavně pokud zrovna nemáte svůj den. Když to ale budete trénovat, podaří se vám to – soustřeďte se na pozitivní věci, ne na ty negativní a myslete dopředu na budoucnost. Žijte život tak, aby byl plný radosti a ne smutku. Dívat se na svět optimisticky nic nestojí.
  • Když budete optimističtí a pozitivní, budete mít lepší předpoklady k tomu, abyste byli laskaví a budete schopni i ostatním lidem předávat svoji radost. Když si budete neustále jen stěžovat, bude pro vás problém předávat ostatním lidem štěstí.
  • Read How to be happy, How to be funny, and How to be thankful for more information on how to cultivate optimism.
 6. 6
  Buďte přátelští. Lidé, kteří jsou laskaví, jsou také většinou přátelští. Neznamená to, že musí jít o ty nejspolečenštější lidi, ale znamená to to, že se rádi poznávají s novými lidmi a záleží jim na tom, aby se s nimi cítili dobře. Pokud máte ve škole někoho nového, můžete se s ním dát do řeči, ukázat mu, kde co je a jak co funguje a třeba ho někam pozvat. I když nejste zrovna společenští, můžete se na něho alespoň usmát a nezávazně si popovídat. Taková laskavost rozhodně nezůstane bez odezvy.
  • Přátelští lidé jsou laskaví a vidí v ostatních lidech to nejlepší. Dokážou se bavit se všemi lidmi stejně a není pro ně problém zajistit, aby se s nimi všichni cítili dobře.
  • Pokud jste nesmělí, nemusíte se měnit. Jen se snažte být k lidem milejší a věnovat jim svoji pozornost. Ptejte se jich, jak se mají a ukažte jim, že se o ně zajímáte.
 7. 7
  Buďte slušní. Slušné chování není sice samo o sobě znakem laskavosti, ale upřímnou slušností ukážete, že respektujete lidi, se kterými přijdete do styku. Být slušný je skvělým způsobem, jak si získat pozornost a sdělit lidem to, co jim chcete říct. Zkuste to například takto:
  • Hledejte způsoby, jak přeformulovat své požadavky nebo reakce na ostatní lidi. Například místo „Můžu“ řekněte „Nevadilo by vám“. Místo „To není fér“ řekněte „To mě překvapuje“. Místo „Takhle jsem to neřekl“ řekněte „Chtěl bych vám to vysvětlit jinak.“ Když se naučíte volit správně slova, dosáhnete mnohem lepších výsledků.
  • Buďte vychovaní. Podržte lidem dveře, nebuďte vulgární a nechovejte se příliš familiárně k lidem, které neznáte.
  • Lichoťte ostatním lidem a myslete to upřímně.
 8. 8
  Buďte vděční. Skutečně laskaví lidé jsou schopni vyjádřit vděk. Neberou nic jako samozřejmost a vždy lidem poděkují. Vědí, jak říct „děkuji“ a myslí to vážně. Posílají lidem děkovné dopisy a rádi uznají, že jim někdo pomohl. Vděční lidé děkují ostatním také jen tak, například za to, že jim zlepšili náladu nebo že se jim něco povedlo. Když se naučíte být vděčnější k ostatním lidem, uvidíte, že budete brzy mnohem laskavější.
  • Když si budete všímat toho, co pro vás dělají ostatní lidé, budete schopni dělat hezké věci i vy pro ně. Budete si více všímat toho, jak se cítíte, když se k vám ostatní chovají hezky a nebude pro vás problém šířit lásku dál.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Pusťte se do toho

 1. 1
  Mějte rádi zvířata a přírodu. Když budete mít rádi zvířata, budete laskavější. Není nic laskavějšího, než starat se o zvířata, hlavně v dnešní době zaměřené hlavně na lidi a jejich vynálezy. Když budete milovat a respektovat zvířata, prokážete tím velkou laskavost. Když také budete laskaví ke světu, zajistíte, že si nebudete trávit to, co vám umožňuje žít zdravý a plnohodnotný život.
  • Adoptujte nějaké zvíře. Když do svého života pustíte nějakou jinou živou bytost, vaše laskavost se vám vrátí v podobě radosti a lásky.
  • Nabídněte nějakému kamarádovi, že mu pohlídáte zvíře. Bude tak mít jistotu, že se o jeho mazlíčka postará někdo, komu skutečně záleží na tom, aby mu nic nechybělo.
  • Respektujte všechna zvířata, o která se staráte. Lidé zvířata nevlastní, spíše jsou zodpovědní za to, aby se měla dobře.
  • Udělejte si čas a pečujte o své okolí. Choďte s rodinou na procházky do přírody a starejte se o svět, jehož jste součástí. Sdílejte svoji lásku k přírodě s ostatními a pomozte jim, aby v sobě objevili své spojení s okolním světem.
 2. 2
  Buďte sdílní. Lidé mají radost, když mohou své štěstí sdílet s okolím. Můžete s ostatními sdílet své oblíbené sladkosti, nebo jen láskyplná slova a rady. Důležité je, abyste sdíleli něco, co je vám skutečně drahé a nerozdávali to, co vlastně vůbec nepotřebujete. Když své kamarádce půjčíte svůj oblíbený svetr, bude to mít větší význam, než když jí dáte něco, co už stejně nepotřebujete a nikdy si to na sebe nevezmete. Sdílet s lidmi své potěšení z vás udělá štědřejšího a laskavějšího člověka.
  • Myslete na lidi, kterým by se skutečně hodilo něco, co máte. Možná si o to neřeknou, ale vy jim to můžete nabídnout ještě než připustí, že to potřebují.
 3. 3
  Častěji se usmívejte. Úsměv je laskavý a dokáže divy. Usmívejte se na cizí lidi, i na ty, které znáte. Nemusíte chodit neustále s úsměvem, ale měli byste se usmívat na lidi a snažit se jim předat trochu svého štěstí. Kromě toho se díky úsměvu budete cítit lépe. Když se budete usmívat, všichni lidé ve vašem okolí budou spokojenější a vaše schopnost se radovat a být laskaví poroste.
  • Když se na lidi budete usmívat, budou se s vámi cítit lépe a vy na ně budete působit příjemněji, takže jim budete připadat laskavější. Chovejte se mile, usmívejte se na všechny lidi okolo sebe a budete automaticky laskavější.
 4. 4
  Zajímejte se o ostatní lidi. Skutečně laskaví lidé se upřímně zajímají o ostatní lidi. Nejsou k nim milí jen proto, že chtějí něčeho dosáhnout. Dělají to proto, že se zajímají o to, jak se ostatní lidé mají a chtějí, aby byli šťastní a zdraví. Pokud chcete být laskavější, začněte se zajímat o ostatní lidi a ukažte jim, že vám na nich záleží. Ptejte se jich na jejich život a věnujte jim pozornost. Zde je několik způsobů, jak toho dosáhnout:
  • Ptejte se lidí, jak se mají a myslete to upřímně.
  • Ptejte se lidí na jejich rodiny, práci a koníčky.
  • Pokud někoho ve vašem okolí čekala důležitá událost, zeptejte se ho, jaké to bylo.
  • Pokud víte, že někoho čeká zkouška nebo jiný test, popřejte mu štěstí.
  • Při rozhovoru s lidmi se snažte mluvit alespoň z poloviny vy. Neměli byste celou konverzaci vést sami – zaměřte se na toho druhého.
  • Když si s někým povídáte, udržujte oční kontakt a nehrajte si s telefonem. Věnujte lidem veškerou svoji pozornost.
 5. 5
  Zavolejte nějakému kamarádovi jen tak. Není vždy nutné mít důvod pro to, abyste někomu zavolali. Řekněte si, že každý týden jen tak někomu zavoláte, jen abyste se zeptali, jak se má a co dělá. Nemusíte si domlouvat žádné setkání ani se vyptávat na konkrétní věci – zavolejte jim jen proto, že vám chybí a že na ně myslíte. Když si na někoho jen tak vzpomenete, bude se cítit skvěle. Podaří se vám ukázat svoji laskavost.
  • Pokud nemáte moc času, můžete začít tím, že budete svým kamarádům volat na narozeniny. Nebuďte líní a neposílejte jim zprávu nebo vzkaz na Facebooku, ale zavolejte jim.
 6. 6
  Darujte své věci. Dalším skvělým způsobem, jak být laskavý, je darovat své věci charitě. Místo abyste své staré nepotřebné věci vyhazovali, je darujte lidem, kteří je využijí. Pokud máte staré oblečení, knihy nebo věci do domácnosti, které jsou v dobrém stavu, pravidelně je odnášejte do charity. Neskladujte je doma a nevyhazujte je do odpadu.
  • Pokud máte knihy nebo oblečení, které by se mohlo ještě někomu hodit, nebuďte stydliví a darujte je někomu osobně. Prokážete tím skutečnou laskavost.
 7. 7
  Dělejte náhodné dobré skutky. „Dělejte náhodné dobré skutky, neočekávejte za to nic nazpět a věřte tomu, že se vám to někdy vrátí.“ Tak zní slova princezny Diany. Dělání dobrých skutků je způsobem, jak rozšířit laskavost. Existují dokonce skupiny lidí, které dobré skutky dělají každý den. [11] . Můžete zkusit například následující věci:
  • Odházejte sníh ze své cesty, ale i ze sousedovy.
  • Umyjte svému kamarádovi auto.
  • Vhoďte peníze do parkovacího automatu, i když už nemusíte.
  • Pomozte někomu s těžkým zavazadlem.
  • Nechejte někomu za dveřmi dárek.
 8. 8
  Přetvořte svůj život díky laskavosti. Změnit způsob, jakým žijete a jak vnímáte svět může být velmi těžké. Vždy si ale vzpomeňte na slova Aldouse Huxleyho: „Lidé se mě často ptají, jak mohou nejlépe změnit svůj život. Je trochu trapné, že po všech těch letech průzkumů a pokusů musím vždy odpovědět jediné – buďte laskavější.“[12] Vezměte si tento výrok k srdci a dovolte laskavosti, aby vám změnila život. Zbavte se pocitů vzteku, nenávisti, pohrdání, strachu a sebeponižování a obnovte svoji sílu.
  • Když budete laskaví, budete vědět, že pečovat o ostatní, o svět okolo sebe i o sebe samé je správný způsob života. [13] Nejde o okamžitý efekt – laskavost je volba životního stylu, rytmus, který určuje vše, co v životě uděláte.
  • Když budete laskaví, zbavíte se pocitu, že mají ostatní více, než vy a že si vy sami zasloužíte více. Nebudete se starat ani o to, zda je někdo podřadnější nebo nadřazenější. Budete vědět, že všichni lidé jsou si rovni.
  • Když budete laskaví, budete vědět, že lidé jsou jedno. Když někomu uškodíte, uškodíte tím i sami sobě. A když někomu pomůžete, pomůžete tím i sami sobě. Laskavost dává důstojnost všem bytostem.
  Reklama

Tipy

 • Laskavost se přenáší z člověka na člověka. Předávejte ji tedy bez toho, abyste cokoli očekávali nazpět. Nakonec se vám vrátí.
 • Ptejte se lidí, jak se mají, naslouchejte jim a vyčkejte na jejich odpověď. Laskavost zahrnuje péči a soucit a každý je rád, když ho někdo vyslechne.
 • Nemyslete jen na krátkodobé věci – laskavost, kterou lidem prokážete dnes, někoho může naučit být laskavější k ostatním lidem. Lidé se díky vašemu příkladu naučí být vnímavější. Laskavost navíc přetrvává. Mnoho lidí je překvapeno tím, že laskavé činy ostatních v nich zůstávají velmi dlouho a inspirují je k úžasným činům či k sebedůvěře. Pamatujte si, že laskavost se nevytrácí.
 • Pomozte slepci přejít přes ulici.
 • Uvařte nějaké dobré jídlo kamarádovi, který má potíže.
 • Pomozte někomu s těžkým zavazadlem.
 • Když někdo něco upustí, zvedněte mu to, nebo mu pomozte to zvednout bez ohledu na to, o jak velkou věc jde.
 • Když se na vás usměje někdo cizí, usmějte se i vy na něj!
 • Nemusíte mít rádi všechny lidi, to je normální. I ti nejlaskavější lidé jsou někdy otrávení. Snažte se jen stále se chovat slušně.
 • Buďte laskaví k chudým lidem nebo bezdomovcům a dávejte jim jídlo nebo peníze.
Reklama

Varování

 • Nemusíte cítit potřebu vyprávět lidem o svých dobrých skutcích – buďte pokorní. *Když budete něco dělat jen proto, abyste v očích ostatních lidí vypadali lépe, nebudete laskaví. Když někomu pomůžete, aniž byste to někomu řekli, budete se také cítit skvěle.
 • Ujistěte se, že jste laskaví k lidem, kteří to ocení. Někdy se nevyplatí snažit se lidi potěšit. „Každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán,“ říká se. V některých chvílích máme pocit, že lidem pomáháme, ale ve skutečnosti jim způsobujeme problémy, protože o jejich situaci nevíme dost.
 • Pokud se na někoho skutečně zlobíte, pamatujte si, že laskavost vytváří větší dluh, než způsobování škod. Lidé si mohou své špatné činy ospravedlňovat mnoha způsoby, ale odpuštění z laskavosti nikdo neunikne.

Reklama

Reference

 1. Piero Ferrucci, The power of kindness, p. 8 (2007), ISBN 978-1-58542-588-4
 2. Piero Ferrucci, The power of kindness, p. 9 (2007), ISBN 978-1-58542-588-4
 3. Piero Ferrucci, The power of kindness, p. 7 (2007), ISBN 978-1-58542-588-4
 4. Stephanie Dowrick, Choosing Happiness, p. 55, (2005), ISBN 1-74114-521
 5. Stephanie Dowrick, Choosing Happiness, p. 4, (2005), ISBN 1-74114-521
 6. Leo Babauta, 7 Little Habits That Can Change Your Life and How to Form Them, http://zenhabits.net/7-little-habits-that-can-change-your-life-and-how-to-form-them/
 7. Leo Babauta, 7 Little Habits That Can Change Your Life and How to Form Them, http://zenhabits.net/7-little-habits-that-can-change-your-life-and-how-to-form-them/
 8. Stephanie Dowrick, Choosing Happiness, p. 357, (2005), ISBN 1-74114-521
 9. Stephanie Dowrick, Choosing Happiness, p. 341, (2005), ISBN 1-74114-521
 1. Stephanie Dowrick, Choosing Happiness, p. 279, (2005), ISBN 1-74114-521
 2. For example, see ARK, Acts of Random Kindness, Ltd., http://www.arkhq.com/
 3. Piero Ferrucci, The power of kindness, p. 11 (2007), ISBN 978-1-58542-588-4
 4. Piero Ferrucci, The power of kindness, p. 271 (2007), ISBN 978-1-58542-588-4

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 70 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 22 526 krát
Stránka byla zobrazena 22 526 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama