Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Myslí si o vás vaši známí a přátelé, že jste hlasití, otravní, nebo upovídaní? Mluvíte tak často, že nedokážete naslouchat ostatním lidem? Pokud ano, měli byste tento problém řešit a být trochu tišší. Když se utišíte, zlepšíte všechny své vztahy, protože budete schopni se věnovat ostatním lidem. Budete si více cenit svých přátel a rodiny a ostatní už si nebudou přát, abyste konečně zmlkli.

Začněte tím, že si vědomě vyberete situace, ve kterých budete chtít být tišší a budete na tom pracovat, aby se to stalo přirozenou součástí vaší osobnosti. Všechny změny ovšem musejí být postupné. Když zničehonic přepnete z extrovertního upovídaného člověka na tichého introverta, lidé si budou myslet, že s vámi něco není v pořádku. Řekněte svým blízkým, že se snažíte být trochu tišší a uvidíte, že vaši změnu ocení.

Pokud máte pocit, že byste se tímto směrem měli vydat, čtěte dál.

Část 1
Část 1 ze 3:

Tiché vystupování

 1. 1
  Více přemýšlejte o tom, co děláte. Tišší lidé jsou méně impulzivní a než se do něčeho pustí, zváží to ze všech stran. Pohybují se životem rozhodně a nenechávají se strhnout situacemi. Většinou mají dobrý přehled o tom, co se kolem nich děje a vždy vědí, jak budou postupovat dále. [1] Než něco uděláte, zastavte se zamyslete se nad tím, jaké následky by to mohlo mít.
  • Tiší lidé většinou zůstávají na okrajích společenských skupin. Když všichni utíkají k oknu, aby se podívali, co vydává ten divný zvuk, tichý člověk se chvíli zamyslí nad tím, zda mu to vůbec stojí za to. Tito lidé obecně vyhledávají méně rozptýlení, než hlučnější lidé.
 2. 2
  Mějte příjemnou řeč těla. Tiší lidé jsou pro ostatní příjemnější, než hlasití a agresivní lidé. Většinou mají neutrální řeč těla a výraz a nejsou pohrouženi do dramat okolního světa. Díky tomu je ostatní lidé mívají raději, než hlasitější a agresivnější lidi.
  • Pokud chcete na lidi působit příjemně, mějte vždy zvednutou hlavu a pozorujte své okolí. Stůjte rovně, ale pohodlně, jako kdybyste byli v prázdné místnosti. Všímejte si věcí, kterých byste si jinak vůbec nevšímali.
 3. 3
  Buďte klidní a trpěliví. Když jste s tichým člověkem, může to na vás mít zklidňující vliv a může vám to pomoci myslet jasněji. Proč byste takoví nemohli být i vy? Zachovejte si kamennou tvář i ve chvíli, kdy všichni ostatní šílí. Když už se rozhodnete se projevit, lidé si vás automaticky všimnou.
  • Může vám to dokonce dodat zvláštní moc a udělat z vás tichého vůdce. Když budete jediný, kdo si zachová chladnou hlavu a budete mluvit chytře, lidé vás budou následovat.
 4. 4
  Získejte si důvěru ostatních tím, že budete spolehliví. Tiší lidé většinou dobře zvládají situace, ve kterých je důležité, aby jim ostatní lidé důvěřovali. Hluční lidé působí na ostatní příliš temperamentně a sebestředně. Zapracujte na své nové osobnosti a uvidíte, že vám ostatní lidé začnou brzy více důvěřovat.
  • Díky tomu byste měli být také spolehlivější. Nenecháte se strhnout vším, co se kolem vás děje a budete schopni plnit své závazky. Snažte se toho dosáhnout, zejména pokud jste s tím v minulosti měli problémy.
 5. 5
  Měli byste sami sebe dobře znát. Pokud máte pocit, že jste hluční a drzí, zamyslete se nad svojí impulzivností. Když budete sedět u večeře s rodinou, myslete na to, jak se chcete chovat a co chcete říkat. Potom začněte dělat pravý opak. Pokud chcete například začít mluvit o bramborové kaši, odolejte své touze a buďte potichu.
  • Pochopitelně byste to neměli přehánět. Neměli byste zničehonic být úplně tiší. Vyberte si několik situací, ve kterých si to budete trénovat a naučte se odolávat své touze mluvit. Po nějaké době to pro vás bude snadné a přirozené.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Jak být tišší při rozhovoru

 1. 1
  Mluvte vždy jen k věci. Tiší lidé se často stáhnou do ústraní a nakonec se vrátí v plné parádě ve chvíli, kdy je už nikdo nečeká. Většina lidí mluví naprosto bezmyšlenkovitě, dokud tichý člověk jemně nepoukáže na to, že budova už několik minut hoří. Než se zapojíte do rozhovoru, dobře si rozmyslete, zda máte skutečně co říct.
  • Když se s někým budete bavit, říkejte si, že než budete mluvit znovu, všichni ostatní by měli mít co říct. Pomůže vám to rozhodnout se, co skutečně chcete říct. [2]
 2. 2
  Nechejte toho druhého, aby rozhovor vedl. Snažte se jemně odvést pozornost od sebe a zaměřit rozhovor na toho druhého. Když s ním nebudete souhlasit, požádejte ho o vysvětlení. Přemýšlejte o tom, co vám říká a jak to ovlivňuje jeho uvažování. Když budete mít dostatek informací, budete vědět, co máte říct, až na vás přijde řada.
  • Pomůže vám to být lepším posluchačem. Budete se aktivně soustředit na toho druhého a nebudete rozhovor stáčet k sobě. Také vás pravděpodobně překvapí, kolik se toho dozvíte.
  • Když se seznámíte s někým novým, neměli byste být příliš potichu, jinak by si ten člověk mohl myslet, že vás nezajímá. Snažte se najít rovnováhu mezi mluvením a nasloucháním.
  • Nemluvte zbytečně. Než něco řeknete, rozmyslete si to. Když budete mít pocit, že jste pod tlakem, na chvíli se zastavte. A dávejte si pozor na to, abyste nikoho nepřerušovali.
 3. 3
  Všímejte si řeči těla lidí, se kterými mluvíte. Snažte se zjistit, co mají na mysli a nemyslete jen na to, co řeknete vy. Jak se ten druhý cítí? Jak bude reagovat? Jakých věcí jste si nikdy dříve nevšimli?
  • Nejde o to, že by to upovídaní lidé neuměli. Jde o to, že je jednodušší se soustředit pouze na pozorování a ne na pozorování a mluvení zároveň. Vzpomeňte si, jaké to bylo, když jste byli hlučnější – jakých věcí si nyní všímáte a dříve jste jim nevěnovali pozornost?
 4. 4
  Přestaňte přerušovat ostatní lidi. Když někoho přerušíte, dáte tím najevo, že naprosto nerespektujete jeho myšlenky a pocity. Vždy nechejte ostatní lidi domluvit a potom teprve řekněte, co si myslíte. Když si nebudete jistí tím, zda jste někoho přerušili, slušně se zeptejte.
  • Zamyslete se nad tím, jak dlouho jste v daném rozhovoru mluvili vy a jak dlouho mluvil ten druhý. Pokud jste již delší dobu nic neřekli, klidně začněte mluvit. V rozhovoru by měli mluvit vždy všechny strany. Pokud ale mluvíte již nějakou dobu, odmlčte se a dejte prostor tomu druhému. Vždy se ujistěte, že všichni měli šanci říct vše, co chtěli.
 5. 5
  Pokládejte otázky zaměřené na toho druhého. Lidé milují, když mohou mluvit o sobě. Když jim to čas od času umožníte, budou vás za to mít rádi. Být tichý neznamená nemluvit – znamená to šetřit slovy, pokládat zajímavé otázky a mluvit k věci. Nemusíte si tedy říkat, že musíte být zticha. Musíte se jen umět ptát na správné otázky.
  • Řekněme, že nějaký váš známý například skákal s padákem. Místo abyste mu říkali: „Já jsem taky jednou skákal s padákem, bylo to skvělé,“ byste se ho měli raději zeptat, jak se mu to líbilo a zda skákal poprvé. Když ho do rozhovoru zapojíte, pravděpodobně se vás sám od sebe zeptá, zda jste někdy také skákali.
 6. 6
  Mluvte tišeji. Uberte trochu na hlasitosti svého projevu, ale stále mluvte tak, aby vás bylo slyšet. Tiší lidé jsou jemnější, i když zrovna mluví. Jen máloco je rozhodí a své emoce dokážou projevovat jinak, než hlasitou mluvou.
  • U hlasitosti projevu si ovšem musíte dávat pozor. Lidé, kteří mluví příliš potichu, jsou pro ostatní otravní. Když vás lidé neuslyší, brzy se o vás přestanou zajímat. Dávejte si tedy pozor na to, abyste mluvili sice tišeji, než jste zvyklí, ale ne příliš potichu.
 7. 7
  Naučte se vynucovat si respekt bez zbytečných slov. Lidé, kteří si vždy rozmyslí, co řeknou, většinou mluví moudřeji. Díky tomu si získávají úctu ostatních a působí příjemnějším dojmem. Když budete mít pocit, že je nutné něco říci, řekněte to, ale nemyslete si, že musíte zaplnit každou chvíli ticha.
  • Když si svá slova necháte projít hlavou, budete mluvit moudřeji. Mluvte vždy k věci a snažte se zachovat si své tiché vystupování. Vaše slova by měla mít vždy význam.
  • Oční kontakt se vám bude hodit. Když se lidem nebudete dívat do očí, budou si myslet, že jste nejistí a stydliví. Když se budete lidem dívat do očí, ale nebudete mluvit, budou si myslet, že jste přemýšliví a rezervovaní.
 8. 8
  Vyjadřujte se pomocí obličejových výrazů. Když budete chtít něco říct, snažte se vyjádřit to svým obličejem. Můžete sami pro sebe protočit oči, nebo se uchechtnout – nemusíte nic říkat a lidé si vás možná všimnou ještě více. Už jste někdy přistihli nějakého kamaráda, jak něco „komentuje“ pouze výrazem v obličeji? Většinou je to velmi zábavné. Zkuste si z těchto lidí vzít příklad a využijte svůj obličej jako náhradu pro slova.
  • Pochopitelně postupujte opatrně. Je snadné někoho urazit i když vůbec nic neřeknete. Dejte si pozor hlavně na protáčení očí. Myslete na to, s kým mluvíte a snažte se nikoho neurazit.
 9. 9
  Mějte otevřenou mysl. Nepředpokládejte, že někdo, kdo má jiný názor než vy, se musí nutně plést, být hloupý, nebo mít nekalé úmysly. Snažte se pochopit, proč mají lidé jiný názor než vy a zamyslete se nad tím, zda danou věc nevidíte zbytečně černobíle. Budete díky tomu schopni klást otázky a přemýšlet o rozhovoru, který vedete.
  • Neznamená to, že tišší lidé jsou automaticky chápavější. Znamená to pouze to, že když budete ostatním naslouchat, bude pro vás snadnější pochopit jejich myšlenky a umožnit jim vyjádřit jejich názory. Když tedy někdo začne mluvit o něčem, s čím vůbec nesouhlasíte, odolejte pokušení jeho názory napadnout a vyslechněte ho. Až domluví, budete mu moci říct, co si myslíte vy.
  • Neměli byste být potichu jen proto, abyste někoho naštvali. Když budete potichu, abyste se vyhnuli konfrontaci, budete se chovat zbaběle. Nebojte se vyjádřit svůj názor, ale snažte se to udělat v klidu a rozumně.
  • Nechovejte se neslušně – mluvte tiše a slušně, nepřerušujte ostatní lidi a odpovídejte inteligentně. Cílem je být tichý, ne neslušný nebo snobský. Mluvte stručně, ne pohrdlivě.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Jak vést tichý život

 1. 1
  Každý den alespoň chvíli meditujte, abyste zklidnili svoji mysl. Meditace vám pročistí a zklidní hlavu a také vám pomůže snížit hladinu cholesterolu a vysoký krevní tlak. [3] Jen 10-15 minut meditace denně vás zklidní na celých následujících 24 hodin.
  • Pokud na meditace nejste, můžete je nahradit jinými činnostmi. Jděte na procházku do parku, nebo si sedněte na lavičku a čtěte si svoji oblíbenou knihu. Můžete si také zapisovat své pocity a myšlenky do deníku. Jednoduše se každý den chvíli věnujte jen sami sobě.
  • Žijte přítomným okamžikem a věnujte se zenové meditaci a bdělosti. Můžete také přemýšlet o tajemstvích vědy a vesmíru.
 2. 2
  Veďte si deník. Pokud chcete zklidnit své myšlenky a být pozornější, začněte si vést deník. Každý den si zapisujte, co se vám honí hlavou a zodpovídejte si následující otázky:
  • Jak jsem se cítil a proč jsem se tak cítil?
  • Co jsem se dnes naučil? Od koho jsem se to naučil?
  • Na co jsem dnes myslel? Jaké nové myšlenky mne dnes napadly?
  • Čím se dnešek lišil od včerejška? Čím se lišil od minulého týdne?
  • Za co mohu být dnes vděčný? Napadá mě někdo, kdo je osamělý?
 3. 3
  Najděte si nějaký koníček. Když budete moci trávit čas sami se sebou a zabývat se svými myšlenkami, bude pro vás snadnější to dělat i mezi lidmi. Pravděpodobně vás překvapí, jak si to budete užívat. Naučíte se být trpěliví a vážit si svého vlastního světa a budete mít více témat k hovoru pro situace, kdy budete opět mezi lidmi. Zkuste například pletení, péči o zenovou zahradu, nebo jinou činnost, při které nemusíte mluvit. Pro začátek bude stačit vybrat si nějakou zajímavou knížku.
  • V knize What Do I Say Next? Susan RoAne píše: „Tiché vody bývají hluboké, ale stejně tak mohou být mělké.“ Když budete hloupí, lidé budou rádi, když budete zticha. Měli byste na sobě pracovat a stát se člověkem, se kterým budou lidé chtít trávit čas, i když nebudete upovídaní.
  • Také si pamatujte, že i tiší lidé dělají věci, které dělají hlasití lidé. Můžete zpívat, tančit, hrát na nějaký hudební nástroj atd. Jakmile s něčím takovým skončíte, měli byste být opět potichu.
  • Když budete o samotě vždy potichu, bude pro vás těžší být hlasitější v jiných situacích, které to budou vyžadovat. Představte si, že si například celý den čtete svoji oblíbenou knížku a potom se zvednete a jdete na hlučný večírek. Pravděpodobně byste byli stále ve svém vlastním světě a byli byste automaticky tišší.
 4. 4
  Travte více času o samotě. Susan Cain tvrdí, že „samota je katalyzátorem inovace.“ [4] Když budete sami se svými myšlenkami, pravděpodobně to bude nejproduktivnější doba celého vašeho dne. Kromě toho budete moci dělat přesně to, co chcete a naučíte se být sami se sebou a užívat si to.
  • Můžete se věnovat svému koníčku, zapisovat si do deníku, vzít psa na procházku, nebo jít například sami nakupovat. Nezáleží na tom, co budete dělat – jde jen o to se do toho pustit. Uvědomíte si, že není nutné komunikovat s ostatními lidmi, abyste se měli dobře. Na druhou stranu ovšem není dobré se ani příliš stranit ostatních lidí. Využívejte svůj volný čas k tomu, abyste rozvíjeli svoji kreativitu.
 5. 5
  Travte čas s introvertními přáteli. Když se budete obklopovat energickými a hlučnými lidmi, budete sami hlučnější. Travte čas s klidnějšími a introvertními lidmi, kteří jsou přirozeně tišší. Brzy zjistíte, že se s nimi nebudete nudit.
  • Tiší lidé většinou tráví čas s jinými tichými lidmi (i když tomu tak nemusí být vždy). Pokud neznáte moc tichých lidí, vyberte si svého nejtiššího kamaráda a požádejte ho, aby vás seznámil s některými svými přáteli. Vždy je dobré mít někoho, kdo vás podpoří. Můžete si také najít nějakou skupinu klidných lidí – například knižní klub, nebo lekce vaření.
 6. 6
  Zajděte si k terapeutovi. Budete mít šanci mluvit o sobě a také budete moci mluvit o své potřebě být tišší a o tom, zda vyžadujete pozornost ostatních lidí. Psychologové nejsou jen pro lidi, kteří trpí duševními chorobami, ale také pro lidi, kteří chtějí najít cestu sami k sobě.
  • Pokud vám někdo naznačuje, že jste příliš hlasití, také si o tom můžete promluvit. Pokud nemáte pocit, že je to problém, pravděpodobně si s tím nemusíte dělat starosti. Je důležité se cítit dobře a nemít problém se svojí osobností.
 7. 7
  Buďte sami sebou. Někteří lidé jsou jednoduše hlasitější, než jiní. Možná není nutné být tišší, možná jste naprosto v pořádku. Pokud nemáte pocit, že je nutné se změnit, nedělejte to. Pokud chcete mluvit hlasitě, mluvte. Pokud chcete tančit v kavárně, udělejte to. Všichni jsme dynamické osobnosti a máme více než jednu tvář. Možná je vaše introvertní stránka jednoduše skrytá a neobjevuje se tak často.
  • Pokud máte pocit, že musíte být tišší, vyberte si situace, ve kterých je to pro vás nejdůležitější. Rodinné večeře? Vyučovací hodiny ve škole? Nesnažte se stát se všeobecně klidnějším člověkem – snažte se být tišší za určitých okolností. V některých situacích je lepší být vidět a slyšet.
 8. 8
  Pokud jste připraveni se do toho pustit, dejte si na krátkou dobu „bobříka mlčení“. Zkuste vydržet úplně potichu třeba hodinu. Když se vám to povede, vydržte to tři hodiny. Když to vydržíte celý den, zjistíte, že si najednou všímáte věcí, které vám dříve vždy unikaly, protože jste neustále mluvili.
  • Je dobré zkusit si bobříka mlčení například po nějaké operaci zubů nebo hlavy, například po nasazování rovnátek, nebo po trhání zubu. Nemusíte si kvůli tomu ubližovat, ale když budete trpět bolestí, nebude pro vás problém nemluvit.
  Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 23 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 6 320 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 6 320 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama