Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Důvěra je pravděpodobně tím nejvýznamnějším faktorem, ovlivňujícím úspěšnost mezilidských vztahů.[1] Člověk věří druhému tehdy, když má pocit, že i druhá strana může být zranitelná, a že všechno bude probíhat v pořádku. Pokud jste pro to připraveni vynaložit určité úsilí, důvěru ve svých vztazích můžete vybudovat i vy. Budování důvěry obnáší mimojiné závazek k důvěryhodnému chování.[2]

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Buďte spolehliví

 1. 1
  Vždy dostůjte svým slovům. Jedním z nejdůležitějších kroků při budování důvěry patří to, že svými činy potvrzujete vyřčená slova.[3] Může to být klidně i nějaká poměrně zanedbatelná věc, ale pokud svým jednáním porušíte dříve vyřčené nebo selžete v provedení proklamované činnosti, vaši důvěryhodnost to může trvale poškodit.
  • Občasné selhání pravděpodobně nezanechá žádné vážnější škody, ovšem pokud se takové jednání bude opakovat častěji, na důvěře to může zanechat skutečné škody. V průběhu života k vám potom budou lidé přistupovat s menší důvěrou.
 2. 2
  Plňte své sliby. Důvěra vyžaduje víru druhých lidí v to, že jste z dlouhodobého hlediska spolehliví. [4] Z toho důvodu musíte vždy dodržet všechno, co jste slíbili.
  • Pokud ale přece jen z nějakého důvodu nemůžete slib dodržet, vysvětlete to dané osobě z očí do očí.
  • Jestliže se váš slib týkal něčeho obzvlášť důležitého, pouhé vysvětlení nemusí být dostatečné. Pravděpodobně se budete muset zavázat dalším slibem, který už ale musíte dodržet, ať se děje co se děje!
  • Původní slib se nepokoušejte nijak znevažovat. Ačkoli se vám daný slib může zdát malicherný a nedůležitý, musíte si uvědomit, že druhá osoba mu možná přikládá mnohem větší váhu. Jakékoli porušení dohodnutého by potom mohlo znamenat velké zklamání.
 3. 3
  Buďte konzistentní. Důležitou složku definice spolehlivosti tvoří "dlouhodobé" dodržování svých vlastních slov a závazků. Spolehlivá osoba je z definice někdo, s kým můžete téměř vždy počítat.
  • Pamatujte, že pouhým dodržením jedné nebo dvou věcí ještě žádnou solidní důvěryhodnost nevybudujete. [5]
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Buďte čestní

 1. 1
  Buďte pravdomluvní. Ačkoli se určitě najdou situace, kdy se vám nebude chtít z etických důvodů sdělovat úplnou pravdu,[6] ve většině případů je upřímnost tou nejlepší volbou.
  • Tou pravděpodobně nejdůležitější chvílí pro upřímnost je ta, ze které byste v případě lži nějak těžili.[7] Jestliže dokážete být upřímní navzdory svému prospěchu, ukážete druhé osobě, že je pro vás tento vztah velmi důležitý. Také dáte najevo, že její dobro je pro vás důležitější než to vaše.[8]
  • Představte si například situaci, kdy vám kamarád půjčí knížku a vy na ní vylijete omylem kafe. Mohli byste říct, že jste knihu ztratili. Také byste mohli sehnat nový výtisk a vydávat ho za ten původní. Přesto je ale velmi důležité, abyste kamarádovi řekli celou pravdu. Politá knížka nemusí představovat žádnou velkou tragédii, ovšem zrazená důvěra (nebo riziko, že vás kamarád bude podezřívat ze lži) už je mnohem horší.
 2. 2
  Pokud jste zalhali, přiznejte se. Vyhnout se použití lži může být někdy velmi náročné a někdy prostě zalžete, aniž byste si to uvědomili. Pokud jste někomu lhali, co nejdříve se k tomu přiznejte a následně vysvětlete veškeré motivy, které vás k tomu vedly. Zároveň dejte najevo svou upřímnou lítost.[9]
  • Pokud vás někdo přistihne při lži, nepopírejte to. Jednalo by se opět o lež a důvěra by tak utrpěla další významnou ránu.
 3. 3
  Mluvte od srdce. Jestliže vás to svádí někomu zalhat proto, že chcete ušetřit jeho city nebo naopak ty svoje, protože se obáváte negativní reakce, najděte si určitý pevný bod a na ten se zaměřte. Zvolte něco pozitivního, čím druhá osoba oplývá, a v průběhu konverzace to zdůrazněte.
  • Mluvte k tomuto pozitivnímu bodu a nepokoušejte se kolem špatných zpráv chodit jako okolo horké kaše.
  • Nezapomeňte ukázat svou ochotu naslouchat. Určitě neuškodí, když použijete fráze jako “To mi připadá” nebo “Věřím, že,” čímž zdůrazníte, jaký je váš přístup k pravdě.[10] Také tím ukážete, že jste otevření novým perspektivám, což vám pomůže po delší dobu uchovat vztah založený na důvěře.
  • Příklad: Pokud musíte kamarádovi říct, že udělal nějakou chybu, vysvětlete mu celý problém neutrálním tónem, ze kterého nebude čišet touha po kritice. Zaměřte se na jeho silné stránky, na hodnotu vašeho přátelského vztahu a na způsob, kterým by případně mohl situaci napravit. Potom ho požádejte o jeho verzi příběhu a bedlivě mu naslouchejte. Neříkejte mu ale, že je všechno v pořádku, když není.
  • Konverzace by mohla probíhat například takto: "Tome, myslím, že jsi v našem reportu udělal vážnou chybu. Chápu, že jsi kvůli tomu novému projektu pořád pod velkým tlakem, a že tato chyba nevypovídá nic o tvém talentu ani schopnostech, ale přesto bychom měli klienta okamžitě upozornit a poslat mu nový report."
 4. 4
  Vyjadřujte své pocity. Lidé, kteří jen neustále omílají tvrdá fakta, působí chladně a odměřeně, což rozhodně nepřidává na důvěryhodnosti.
  • Možná se domníváte, že je snadnější určitá fakta prostě předložit jen tak, jak se stala. Pokud ale do svého projevu nevložíte vrstvu soucitu a pochopení, lidé vás budou považovat za osobu, která se vyžívá v nervozitě druhých.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Buďte otevření

 1. 1
  Poskytujte informace. Jakmile se naskytne příležitost být vágní, zvažte, jestli by nebylo příhodnější podělit se o více informací. Často je lepší otevřeně sdílet určité informace, abyste nevypadali jako že něco zamlčujete.[11] Příklad:
  • Pokud se v novém vztahu jeden druhého zeptá: "Jak ses dnes měl?" a následuje odpověď: "Ale jo, dobře," pak to zrovna velkou důvěru nevzbudí, protože nedošlo k předání žádné skutečné informace.
  • Teď si zkuste představit nějakou lepší odpověď, například tuto: “Dneska jsem byl na vyšetření u lékaře. Myslel jsem, že o nic nepůjde, ale doktor se domnívá, že mám srdeční šelest. Říkal, že to zatím neví s definitivní jistotou, takže si mě pozval na několik dalších testů v příštím týdnu. Nevím, jestli se mám něčeho obávat nebo ne." S takovou odpovědí budete působit otevřeně a upevníte svou důvěryhodnost.
  • Pokud byste kamarádovi nebo partnerovi o návštěvě u lékaře neřekli, zneklidnilo by ho to, a to i přesto, že zatím neznáte žádné konkrétní výsledky vyšetření. Necháte-li si takovou informaci pro sebe, uškodíte tím pevnosti vašeho nového vztahu. Důvodem pro takové tajnůstkářství můžou být například obavy, které jste několik dní před lékařskou prohlídkou měli, zatímco váš partner vůbec netušil, co se vlastně děje. Takovou informaci by patrně ocenil a nabídnul vám svou pomoc a útěchu.
 2. 2
  Nezamlčujte důležité detaily. Hlavním důvodem pro sdělování důležitých informací je to, že udržet si dlouhodobou konzistenci v předávání určitého množství detailů je velmi těžké. Lidé si postupem času začnou všímat nepřesností a protiřečení ve vašem vyprávění, čímž ztratíte potřebnou kredibilitu, a to i tehdy, zamlčujete-li jen malé množství informací.
  • Pokud chcete působit důvěryhodně, říkejte lidem věci, které potřebují nebo chtějí znát.
 3. 3
  Jestliže ale určité informace nikde šířit nechcete, nedělejte to. Svá nejniternější tajemství a soukromé věci byste neměli vykládat na potkání jen kvůli tomu, že chcete pracovat na své důvěryhodnosti. Pamatujte, že každý z nás má právo kontrolovat své osobní údaje a informace o sobě samých.[12] Klíčem k získání důvěry a současného zachování určité míry soukromí je jasné vymezení hranic.
  • Tak například můžete někomu říct: "Právě teď se mi o tom ještě nechce mluvit, ale slibuju, že nejde o nic, čeho by ses měl/a obávat." Druhé osobě tím dáte šanci ukázat, že pro vás má pochopení. Navíc ji tím dodáte na pocitu bezpečí. Určitě je to lepší cesta, než informace zamlčovat nebo o nich lhát jen proto, že si je chcete nechat pro sebe.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Ukažte svou integritu

 1. 1
  Nevyzraďte žádná svěřená tajemství. Nikdy nikomu nevyprávějte věci, se kterými se vám svěřil někdo jiný, pokud si to autor tajemství výslovně nepřeje. Jednalo by se o naprostou zradu důvěry.[13]
  • Jste-li pod tlakem, unavení nebo vám to zrovna příliš nemyslí, může se stát, že vám nějaká informace nevhodně uklouzne. Pokud k tomu dojde, rychle se přiznejte a omluvte se. Jedině tak zajistíte, že se kamarád nedozví o vašem prořeknutí od někoho jiného. Také tím dostanete šanci minimalizovat veškeré škody, které by mohly nastat.
 2. 2
  Dejte najevo svou loajalitu. Loajalita v podstatě odpovídá vaší ochotě chránit jiné a být na jejich straně. To platí jak v jejich přítomnosti, tak hlavně v jejich nepřítomnosti.
  • Důvěra získává na pevných základech tehdy, když se druhá osoba může s klidem spolehnout na vaši oddanost. Důvěru upevníte také tím, že své zájmy upozadníte před zájmy kamaráda (partnera apod.) nebo zájmy vašeho společného vztahu.[14]
  • Příkladem může být například situace, kdy zůstanete v práci déle, abyste pomohli kolegovi s novým projektem, a to i přesto, že z toho sami nebudete mít žádný prospěch.
 3. 3
  Mějte pod kontrolou vlastní pocity. Respekt a obdiv okolí můžete získat schopností ovládat své emoce. Je těžké důvěřovat někomu, jehož emoce jsou nepředvídatelné a prchavé.
  • Známý žebříček manažerů Fortune 500 ukázal, že ti, kteří dokážou regulovat a vhodně vyjadřovat své emoce, získají důvěru ostatních s mnohem větší pravděpodobností než ti, kteří své emoce neovládají.[15]
  • Pokuste se například nevybouchnout při každé malé chybě, kterou lidé kolem vás udělají. Jejich důvěru ve vaší osobu byste tím velmi oslabili.
  • Jestliže vás právě přemáhá nápor emocí, buďte opatrní, jaké signály vysíláte navenek a snažte se je co nejvíce omezit. Povolte pěsti a uvolněte čelistní i další svaly těla.
  • Lepší kontroly emocí dosáhnete tím, že se zaměříte na své dýchání. Snažte se zaměřit pozornost na pocit, který při dýchání máte. Nemusíte o tom nijak přemýšlet, ani se celý proces nesnažte měnit - prostě se na něj jen soustřeďte. Jakmile se přistihnete, že jste nechali své myšlení příliš zatoulat, vraťte ho jemným způsobem zpět k dýchání. [16]
  • Naučíte-li se kontrolovat své emoce, lidé ve vašem okolí nabydou pocit, že dokážou předvídat vaše jednání. Budou vás vnímat jako emočně spolehlivé a dále prohloubíte svou důvěryhodnost.
 4. 4
  Vyhněte se neomalenému chování. Některé činy značně poškozují vaši důvěryhodnost, a proto byste jich měli zanechat. Podrývat důvěru může například toto jednání:[17]
  • Ponižování nebo degradace vašeho partnera
  • Stranění se ostatních
  • Vyhrožování nebo fyzické ubližování ostatním
  • Časté hrubé chování. Jestliže už uděláte tu chybu a budete se k někomu chovat nevhodným způsobem, okamžitě se mu omluvte. Slibte, že se budete chovat lépe a svůj slib v budoucnu také dodržte.
 5. 5
  Komunikujte asertivně. Namísto agresivního a hrubého chování si osvojte asertivní styl komunikace. Asertivní komunikací myslíme přímé a uctivé vyjádření vlastních potřeb se souběžným důrazem na potřeby a názory ostatních.[18]
  • Asertivní komunikace obnáší kontrolu vlastních emocí a umění říct "ne," když něco nechcete dělat.[19]
  • To znamená otevřené sdílení vašich pocitů a názorů, a to takovým způsobem, kterým nebudete nikoho ponižovat nebo šikanovat.
  • Představte si například situaci, kdy si váš soused pouští hudbu příliš nahlas. Agresivní přístup by mohl vypadat tak, že byste naběhli k sousedovi domů a zařvali: "Koukej to ztlumit nebo zavolám policajty, ty debile!" Asertivní přístup by naproti tomu obnášel zaklepání na sousedovy dveře a klidné vyjádření své prosby: "Ahoj, už je docela pozdě a já musím jít brzy spát. Mohl bys to trochu ztlumit, prosím?" Soused tak pozná, že vám nějak škodí, aniž byste mu nadávali nebo vyhrožovali.
 6. 6
  Zavažte se k tomu, že v případě nutnosti změníte své chování. Pokud zradíte něčí důvěru, slibte, že své chování v budoucnu změníte. Abyste získali ztracenou důvěru zpět, budete muset tento slib naplňovat konzistentně i nadále v průběhu času.
  • Samotný slib dokáže důvěru obnovit pouze krátkodobě.[20]
  • Omluva sama o sobě nebude mít na vaši důvěryhodnost žádný dlouhodobý vliv.[21]
  Reklama

Tipy

 • Sebeklam je jen dalším typem lži. Sami sebe dokážete hravě přesvědčit, že to, co jste řekli nebo udělali, bylo čestné a upřímné. Ovšem objektivní pozorovatel situace může celou věc hodnotit zcela odlišně. Nahlížet na realitu způsobem, který se vám zamlouvá, nemusí odpovídat tomu, jak se na probíhající aktivitu nebo vyřčená slova bude tvářit vaše okolí. Jestliže bude okolí vnímat vaše jednání jako nedůvěryhodné, pak tím utrpí celková důvěra.
 • Přestaňte lhát. Jestliže jednou zalžete, musíte si celý příběh zapamatovat nebo lhát znovu. Budete-li ve lhaní pokračovat, lidé si toho časem všimnou.
Reklama

Varování

 • Podvodné jednání na důvěře rozhodně nepřidá. Pokud se z nějakého důvodu dopouštíte klamavého jednání, ptejte se sami sebe, co si od takového chování slibujete. A co víc, ptejte se, jestli se vám takové chování vůbec líbí. Pravděpodobně moc ne. Pokud jste sami sebe přesvědčili, že je to jediný způsob, kterým můžete vycházet s ostatními, pak je na čase oprášit své společenské dovednosti.
 • Lidé, kteří klamou důvěru jiných lidí, trpí často nějakou mentální poruchou, nekontrolovatelným vztekem nebo dalšími problémy. Takoví lidé by měli vyhledat pomoc terapeuta.
Reklama

Reference

 1. Simpson, J. A. (2007). Psychological foundations of trust. Current directions in psychological science, 16(5), 264-268.
 2. Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). Not so different after all: A cross-discipline view of trust. Academy of management review, 23(3), 393-404.
 3. http://www.huffingtonpost.com/margaret-paul-phd/keeping-promises_b_2519691.html
 4. Simpson, J. A. (2007). Psychological foundations of trust. Current directions in psychological science, 16(5), 264-268.
 5. Simpson, J. A. (2007). Psychological foundations of trust. Current directions in psychological science, 16(5), 264-268.
 6. Plante, T. G. (2004). Do the Right Thing. Living Ethically.
 7. Simpson, J. A. (2007). Psychological foundations of trust. Current directions in psychological science, 16(5), 264-268.
 8. Simpson, J. A. (2007). Psychological foundations of trust. Current directions in psychological science, 16(5), 264-268.
 9. http://www.relationshipgold.com/communication/apologizelyin.htm
 1. Knapp, M. L. "Lying and deception in human interaction." (2008).
 2. http://www.wphealthcarenews.com/8-ways-to-build-trust-in-uncertain-times/
 3. Petronio, S. (2013). Brief status report on communication privacy management theory. Journal of Family Communication, 13(1), 6-14.
 4. http://goweloveit.info/lifestyle/8-things-to-stop-doing-right-now-if-you-want-people-to-like-you/
 5. Simpson, J. A. (2007). Psychological foundations of trust. Current directions in psychological science, 16(5), 264-268.
 6. Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. Bantam.
 7. Arch, J. & Craske, M., (2006). Mechanisms of mindfulness: Emotion regulation following a focused breathing induction. Behaviour Research and Therapy, 44, 1849–1858.
 8. Shepard, M. F., & Campbell, J. A. (1992). The abusive behavior inventory A measure of psychological and physical abuse. Journal of Interpersonal Violence, 7(3), 291-305.
 9. http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/assertive/art-20044644
 10. http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/assertive/art-20044644.
 11. Schweitzer, M. E., Hershey, J. C., & Bradlow, E. T. (2006). Promises and lies: Restoring violated trust. Organizational behavior and human decision processes, 101(1), 1-19.
 12. Schweitzer, M. E., Hershey, J. C., & Bradlow, E. T. (2006). Promises and lies: Restoring violated trust. Organizational behavior and human decision processes, 101(1), 1-19.

O tomto wikiHow

Moshe Ratson, MFT, PCC
Spoluautorem článku je :
Terapeut pro manželství a rodinu
Tento článek spoluautorem článku je Moshe Ratson, MFT, PCC. Moshe Ratson je výkonným ředitelem spiral2grow Marriage & Family Therapy, kliniky koučování a terapie v New Yorku. Svůj titul MS v oboru manželské a rodinné terapie získal na Iona College a svou profesi vykonává již více než 10 let. Tento článek byl zobrazen 5 125 krát
Stránka byla zobrazena 5 125 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama