Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní porucha, na kterou v současné době neexistuje lék. Choroba je charakterizována necitlivostí nebo slabostí v celém těle, problémy se zrakem, nedostatkem rovnováhy a únavou. Protože není žádný specifický diagnostický protokol pro tuto chorobu, obvykle se podstupuje série vyšetření, k vyloučení jiných příčin pacientových příznaků. Vyšetření k odhalení roztroušené sklerózy mohou zahrnovat krevní testy, lumbální punkci a diagnostický postup známý jako vyšetření evokovaných potenciálů. Diagnóza roztroušené sklerózy je výsledkem, když nejsou během vyšetření objeveny jiné fyzické poruchy.

Část 1
Část 1 ze 2:

Hledání příznaků

 1. 1
  Objednejte se k vašemu lékaři kvůli prodiskutování vašich příznaků a možné diagnóze roztroušené sklerózy (RS). I když je v pořádku pokusit se diagnostikovat si RS sami, kvůli obšírné a těžké diagnóze je těžké i pro licencovaného odborníka dosáhnout jistoty.
 2. 2
  Hledejte časné příznaky RS. Mnoho lidí s RS pociťují své první příznaky mezi 20 a 40 lety věku. [1] Pokud narazíte na některý z následujících příznaků, zapište si je pro vašeho lékaře, aby je mohl použít k vyloučení jiných možných zdravotních potíží:
  • Rozmazané nebo dvojité vidění
  • Nemotornost nebo potíže s koordinací
  • Potíže s myšlením
  • Ztráta rovnováhy
  • Necitlivost a brnění
  • Slabost v ruce nebo noze
 3. 3
  Uvědomte si, že příznaky RS se projevují u různých pacientů různě. Žádné dva případy RS se neprezentují stejným způsobem. Tak můžete mít:
  • Jeden příznak následovaný obdobím měsíců nebo dokonce let, než se příznak znovu projeví nebo se objeví nový příznak. [1]
  • Jeden nebo několik příznaků v blízkosti jiného, s příznaky zhoršujícími se během týdnů nebo měsíců. [1]
 4. 4
  Hledejte nejčastější příznaky RS. Mezi tyto příznaky patří:
  • Pocity mravenčení, ale také necitlivosti, svědění, pálení nebo bodání po těle. Tyto příznaky se objevují zhruba u poloviny pacientů s RS.
  • Potíže se střevy a močovým měchýřem. Mezi ty patří zácpa, časté močení, náhlé naléhavé nutkání k močení, potíže s úplným vyprázdněným močového měchýře a potřeba močení v noci.
  • Svalová slabost nebo křeče ústící v potíže s chůzí. Další potenciální příznaky mohou tento příznak zhoršit.
  • Malátnost nebo motání hlavy. Zatímco úplná závrať nebývá častá, pocity malátnosti a motání hlavy časté jsou.
  • Únava. Zhruba 80% pacientů s RS cítí chronickou únavu. Dokonce i po kvalitním spánku moho pacientů trpících RS říká, že se cítí unavení a vyčerpaní. Únava spojená s RS je často nezávislá na množství fyzické práce nebo cvičení, které děláte.
  • Sexuální potíže včetně vaginální suchosti u žen a potíží s dosahováním erekce u mužů. Sexuální potíže mohou vést k nižší reakci na dotek, nižším sexuálním potřebám a potížím s dosahováním orgasmu.
  • Potíže s mluvením. Ty zahrnují dlouhé mezery mezi řetězcem slov, nezřetelnou mluvu nebo intenzivní nosovostí.
  • Potíže s myšlením. Časté jsou potíže se soustředěním, potíže s pamětí a nízký rozsah pozornosti.
  • Třes nebo chvění, které ztěžují některé každodenní činnosti.
  • Potíže se zrakem obvykle postihující pouze jedno oko. Mezi příklady patří tmavá skvrna (skvrny) ve středu oka, rozmazané nebo našedlé vidění, bolest nebo dočasná ztráta zraku.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 2:

Dokončení diagnózy

 1. 1
  Zajděte si na krevní testy, které přivedou vašeho lékaře blíže k diagnostice roztroušené sklerózy. To se stane vyloučením jiných potenciálních chorob, které by mohly způsobovat příznaky. Zánětlivé onemocnění, infekce a chemická nerovnováha mohou vést k podobným příznakům, takže se vám rozbliká varovná kontrolka, ale zároveň to může být jen falešný poplach. Kromě toho mnoho z těchto nemocí může být účinně léčeno léky nebo jinými prostředky.
 2. 2
  Naplánujte s vaším lékařem lumbální punkci. Přestože může být lumbální punkce bolestivá, je to základní krok při diagnostice RS. Toto vyšetření zahrnuje odběr malého vzorku tekutiny z míšního kanálu, které se posílá na analýzu do laboratoře. Lumbální punkce je často součástí diagnostiky roztroušené sklerózy, protože tekutina může vykazovat abnormality v bílých krvinkách nebo bílkovinách, které mohou značit funkční poruchy v imunitním systému těla a přítomnost choroby. Tento test také může vyloučit jiné choroby a infekce.
  • Při přípravě na lumbální punkci:
   • Řekněte svému lékaři, jestli berete nějaké léky nebo bylinné přípravky, které mohou zředit vaší krev.
   • Vyprázdněte si močový měchýř.
   • Podepište informovaný souhlas a případně vyplňte požadované formuláře.
 3. 3
  Připravte se na MRI prostřednictvím vašeho lékaře nebo místního zdravotního zařízení. Toto vyšetření, také známé jako magnetická rezonance, využívá magnet, radiové vlny a počítač k vytvoření obrazu mozku a míchy. Toto vyšetření může být nápomocné při tvorbě diagnózy roztroušené sklerózy, protože často vykazuje abnormality nebo poškození v těchto oblastech, které mohou značit přítomnost choroby.
  • MRI je považována za jedno z nejlepších vyšetření v současnosti používaných k diagnostikování roztroušen sklerózy, přestože diagnóza RS je nemožná pouze pomocí samotné MRI. [2] To proto, že pacienti mohou ještě vykazovat normální MRI a přitom mít RS. Na druhou stranu obzvlášť starší lidé mohou mít na mozku léze, které vypadají jako RS, ale nejsou jí.
 4. 4
  Požádejte svého lékaře o test evokovaných potenciálů. Jak se doktoři učí více o tom, jak diagnostikovat roztroušenou sklerózu, poskytuje toto vyšetření další informace k přesnému stanovení choroby. Postup není bolestivý a zahrnuje použití vizuálních nebo elektrických stimulů k měření elektrických signálů, které vaše tělo vysílá k mozku. Toto vyšetření může provést váš lékař, ale pro interpretaci se obvykle posílá neurologovi.
 5. 5
  Domluvte si následnou návštěvu vašeho lékaře, jakmile budou všechna vyšetření hotová, abyste zjistili, zda je možné udělat definitivní diagnózu roztroušené sklerózy. Pokud váš lékař může na základě vyšetření rozhodnout o diagnóze roztroušené sklerózy, přejdete k léčbě. Ta zahrnuje učení se účinného zvládání příznaků a zpomalení postupu nemoci.
  Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 6 113 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 6 113 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama