Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Někdy potřebujete jen zlomek stránek z rozsáhlého reportu, nebo je možná tak velký, že se vám ani nevejde na flashku. U jiného dokumentu vás zase zajímá pouze několik konkrétních stránek. Nejlepší bude uložit takové stránky jako nový samostatný dokument. Zapomeňte tedy na soubory s obrovskou kapacitou a vytvořte si kapacitně mnohem menší PDF.

Metoda 1
Metoda 1 ze 6:
Acrobat Professional na PC nebo Mac

 1. 1
  Spusťte Adobe Acrobat Professional. Otevřete v něm dokument, jehož stránky chcete extrahovat.
 2. 2
  V levé části okna dokumentu klikněte na kartu Pages (Stránky). Zobrazí se panel Pages, díky kterému uvidíte náhled stránek.
 3. 3
  Vyberte stránky. Na panelu Pages přetáhněte náhledy stránek, které chcete extrahovat, tak, aby se za sebe postupně řadily.
  • Pokud například chcete extrahovat první a třetí stránku dokumentu, přetáhněte náhled třetí stránky směrem nahoru, dokud se nad náhledem stránky číslo 2 neobjeví modrý proužek. Modrý proužek označuje novou pozici třetí stránky.
  • Uvolněte tlačítko myši, aby se třetí stránka zařadila hned za první. Stránka, kterou jste nyní posunuli, se po tomto kroku stane druhou stránkou dokumentu.
 4. 4
  V menu dokumentu klikněte na ikonu Pages a poté klikněte na Extract Pages. Do stejné nabídky se případně dostanete i kliknutím pravým tlačítkem myši na kteroukoliv vybranou stránku.
  • Zobrazí se dialogové okénko Extract Pages.
 5. 5
  Nastavte rozsah stránek. Pokud je rozsah stránek v tomto dialogovém okně zobrazený špatně, zadejte správný rozsah stránek, které chcete extrahovat.
 6. 6
  Upravte nastavení. Pokud chcete extrahované stránky po extrakci smazat, zaškrtněte možnost "Delete Pages After Extracting".
  • Pokud chcete každou extrahovanou stránku uložit jako samostatný soubor, zatrhněte možnost "Extract Pages As Separate Files". Pokud chcete mít všechny extrahované stránky v jednom souboru, pak tuto možnost nezaškrtávejte.
 7. 7
  Klikněte na OK. Acrobat uloží vybrané stránky jako nový PDF dokument.
 8. 8
  Nový dokument uložte a zavřete. Můžete změnit název a umístění nového dokumentu a pak se vrátit k tomu původnímu. Pro automatické uložení ve formátu PDF vyberte možnost Save. Pokud chcete zvolit jiný formát, např. PNG, JPEG, DOC či mnohé další, klikněte na Save As...".
 9. 9
  Dejte do pořádku původní soubor. Pokud jste zvolili možnost extrahované stránky z původního dokumentu nemazat a chcete vrátit stránky do původního stavu, klikněte v hlavním menu na možnost Revert. V opačném případě uložte upravený PDF soubor obvyklým způsobem.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 6:
Pomocí Google Chrome

 1. 1
  Spusťte prohlížeč Google Chrome.
 2. 2
  Zmáčkněte Ctrl-O a najděte soubor, ze kterého chcete stránky extrahovat.
 3. 3
  Vyhledejte název souboru, nebo ho do příslušného řádku napište a klikněte na "Open (Otevřít)".
 4. 4
  Při prohlížení souboru klikněte vpravo nahoře na menu, jehož ikona vypadá jako tři horizontální čárky nad sebou.
 5. 5
  Zvolte "Print (Tisk)".
 6. 6
  V sekci "Destination (Cíl)" klikněte na tlačítko "Change (Změnit)".
 7. 7
  Vyberte "Save as PDF (Uložit jako PDF)".
 8. 8
  V sekci "Pages (Stránky)" zatrhněte druhou možnost, kde napíšete požadovaný rozsah stránek.
 9. 9
  Klikněte na "Save (Uložit)".
 10. 10
  Dialogové okno vás vyzve k zadání názvu souboru a jeho umístění. Poté klikněte na "Save (Uložit)".
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 6:
Preview na Macintosh

 1. 1
  Spusťte Preview (Náhled). Otevřete dokument, jehož stránky chcete extrahovat, a poté klikněte na tlačítko Thumbnail v horní části okna. Zobrazí se panel s náhledy stránek dokumentu.
 2. 2
  Vyberte stránky. Pokud chcete extrahovat různé stránky, které nenásledují hned po sobě, přetahujte je tak, aby jejich pořadí odpovídalo požadovanému řazení v novém dokumentu. Stránky, které chcete extrahovat, můžete také označit postupným klikáním na ně se současně zmáčknutou klávesou Shift.
 3. 3
  V nabídce File zvolte Print. V tomto okně zvolte rozsah stránek, které chcete tisknout. Pokud jste vybrali stránky pro tisk v postranním panelu, stačí v něm vybrat možnost "Selected Pages".
 4. 4
  Vytiskněte jako PDF. Vlevo dole klikněte na tlačítko PDF, poté zvolte Save as PDF..."
 5. 5
  Pojmenujte soubor. Vyberte složku, do které chcete soubor uložit, pojmenujte ho a uložte. To je vše!
  Reklama

Metoda 4
Metoda 4 ze 6:
Online nástroj SmallPDF (všechny platformy)

 1. 1
  Navštivte Smallpdf.com Ve svém prohlížeči přejděte na stránku http://merge.smallpdf.com.
 2. 2
  Vyberte dokumenty, z nichž chcete extrahovat konkrétní stránky. Přetáhněte PDF soubor (nebo více PDF souborů) do příslušného místa na webové stránce.
 3. 3
  Upravte soubory a určete správné pořadí. Na webové stránce se přepněte do režimu "Page mode" (2.). V něm uvidíte jednotlivé stránky. Pod každým obrázkem vpravo najdete číslo dokumentu (po najetí nad číslo myší se zobrazí titulek) a nalevo číslo stránky. Zde můžete změnit pořadí stránek, vybrat ty, které chcete extrahovat, a kliknutím na křížek v rohu obrázku odstranit ty zbývající.
 4. 4
  Vytvořte PDF. Až se soubor nahraje, vytvoříte finální PDF zmáčknutím tlačítka pod náhledem. PDF soubor bude vygenerován, automaticky se stáhne a vy ho najdete ve složce Stažené soubory.
  Reklama

Metoda 5
Metoda 5 ze 6:
CutePDF Writer

 1. 1
  Otevřete webovou stránku CutePDF. Vyberte CutePDF Writer. Dostanete se na stránku stahování. Program CutePDF Writer je zdarma.
 2. 2
  Stáhněte potřebné soubory. Bude třeba stáhnout instalační soubor CutePDF, ale zároveň i GPL Ghostscript konvertor. Oba odkazy na tomto webu najdete.
 3. 3
  Nainstalujte oba soubory. Nejdřív nainstalujte konvertor a poté CutePDF. Nenainstaluje se program, který by se dal spustit. Nainstaluje se pouze virtuální tiskárna, kterou budete moci vybrat z nabídky Tisk v jakémkoliv programu.
 4. 4
  Otevřete PDF soubor, z nějž chcete extrahovat jednotlivé stránky. Můžete ho otevřít v jakémkoliv programu, který umí číst formát PDF. Otevřete nabídku Print (Tisk) a místo abyste tiskli úplně všechny stránky, vyberte pouze ty, které chcete extrahovat. V sekci Range (Rozsah) můžete vybrat více stránek najednou.
 5. 5
  Ze seznamu dostupných tiskáren zvolte CutePDF. Každá nabídka Print (Tisk) by měla mít rozbalovací menu či seznam dostupných tiskáren. Zvolte CutePDF a poté klikněte na Print (Tisk).
 6. 6
  Vyberte, kam soubor uložíte. Pár sekund po kliknutí na Print se objeví okno, které se vás zeptá, kam chcete PDF uložit a jak ho chcete pojmenovat. CutePDF tedy vlastně nic netiskne, pouze vytváří PDF dokumenty z vámi vybraných stránek.
  Reklama

Metoda 6
Metoda 6 ze 6:
PDFsam

 1. 1
  Stáhněte si program z webové stránky PDFsam website. Navštivte oficiální stránku a stáhněte si vhodnou verzi programu PDFsam pro váš systém.
 2. 2
  Nainstalujte PDFsam. Instalační soubor je k dispozici jak pro Windows, tak i pro Mac, přičemž soubor Zip je spustitelný na každém systému, který podporuje Javu.
 3. 3
  Vyberte plugin Merge/Extract. Otevřete PDFsam a vyberte režim Merge/Extract.
 4. 4
  Přidejte PDF dokument, z něhož chcete stránky extrahovat. Klikněte na Add a vyberte PDF dokument, z něhož chcete pomocí PDFsam extrahovat jednotlivé stránky.
 5. 5
  Zvolte počet stran, které chcete extrahovat. Dvojklikem zaktivníte editovatelný řádek "Page Selection" a napíšete do něj čísla stránek, nebo rozsah stránek, které chcete extrahovat. Více stránek či rozsahů musíte oddělovat čárkou.
 6. 6
  Zvolte název a umístění. Zvolte název dokumentu a jeho umístění.
 7. 7
  Klikněte na Run (Spustit). Až bude PDF soubor extrahován, uslyšíte přátelské cinknutí.
  Reklama

Tipy

 • Pokud nastavení zabezpečení vašeho počítače extrakci stránek zakazuje, výše zmíněné metody nebudou fungovat. V takovém případě bude nejlepší jednoduchý tisk do formátu PDF.
Reklama

Varování

 • V aplikacích Acrobat (Acrobat Reader i Acrobat Pro) není tisk do PDF umožněn. Acrobat Pro podporuje pouze extrakci, zatímco Acrobat Reader nepodporuje extrakci, ani tisk.
Reklama

Související články

Jak smazat prázdnou stránku ve Wordu
Jak na SD kartě odstranit ochranu proti zápisuJak na SD kartě odstranit ochranu proti zápisu
Jak vložit video do PowerPointuJak vložit video do PowerPointu
Jak kopírovat soubory v příkazovém řádkuJak kopírovat soubory v příkazovém řádku
Jak zjistit hesloJak zjistit heslo
Jak si změnit IP adresu (Windows)Jak si změnit IP adresu (Windows)
Jak ve Wordu otočit textJak ve Wordu otočit text
Jak změnit adresář v Příkazovém řádkuJak změnit adresář v Příkazovém řádku
Jak převést obrázek do formátu JPEGJak převést obrázek do formátu JPEG
Jak zjistit, zda máte na počítači BluetoothJak zjistit, zda máte na počítači Bluetooth
Jak přehrávat soubory MKVJak přehrávat soubory MKV
Jak zjistit zapomenuté heslo na WiFiJak zjistit zapomenuté heslo na WiFi
Jak kopírovat a vkládatJak kopírovat a vkládat
Jak otvírat portyJak otvírat porty
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 22 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 14 135 krát
Stránka byla zobrazena 14 135 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama