Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Někdy potřebujete jen zlomek stránek z rozsáhlého reportu, nebo je možná tak velký, že se vám ani nevejde na flashku. U jiného dokumentu vás zase zajímá pouze několik konkrétních stránek. Nejlepší bude uložit takové stránky jako nový samostatný dokument. Zapomeňte tedy na soubory s obrovskou kapacitou a vytvořte si kapacitně mnohem menší PDF.

Metoda 1
Metoda 1 ze 6:

Acrobat Professional na PC nebo Mac

 1. 1
  Spusťte Adobe Acrobat Professional. Otevřete v něm dokument, jehož stránky chcete extrahovat.
 2. 2
  V levé části okna dokumentu klikněte na kartu Pages (Stránky). Zobrazí se panel Pages, díky kterému uvidíte náhled stránek.
 3. 3
  Vyberte stránky. Na panelu Pages přetáhněte náhledy stránek, které chcete extrahovat, tak, aby se za sebe postupně řadily.
  • Pokud například chcete extrahovat první a třetí stránku dokumentu, přetáhněte náhled třetí stránky směrem nahoru, dokud se nad náhledem stránky číslo 2 neobjeví modrý proužek. Modrý proužek označuje novou pozici třetí stránky.
  • Uvolněte tlačítko myši, aby se třetí stránka zařadila hned za první. Stránka, kterou jste nyní posunuli, se po tomto kroku stane druhou stránkou dokumentu.
 4. 4
  V menu dokumentu klikněte na ikonu Pages a poté klikněte na Extract Pages. Do stejné nabídky se případně dostanete i kliknutím pravým tlačítkem myši na kteroukoliv vybranou stránku.
  • Zobrazí se dialogové okénko Extract Pages.
 5. 5
  Nastavte rozsah stránek. Pokud je rozsah stránek v tomto dialogovém okně zobrazený špatně, zadejte správný rozsah stránek, které chcete extrahovat.
 6. 6
  Upravte nastavení. Pokud chcete extrahované stránky po extrakci smazat, zaškrtněte možnost "Delete Pages After Extracting".
  • Pokud chcete každou extrahovanou stránku uložit jako samostatný soubor, zatrhněte možnost "Extract Pages As Separate Files". Pokud chcete mít všechny extrahované stránky v jednom souboru, pak tuto možnost nezaškrtávejte.
 7. 7
  Klikněte na OK. Acrobat uloží vybrané stránky jako nový PDF dokument.
 8. 8
  Nový dokument uložte a zavřete. Můžete změnit název a umístění nového dokumentu a pak se vrátit k tomu původnímu. Pro automatické uložení ve formátu PDF vyberte možnost Save. Pokud chcete zvolit jiný formát, např. PNG, JPEG, DOC či mnohé další, klikněte na Save As...".
 9. 9
  Dejte do pořádku původní soubor. Pokud jste zvolili možnost extrahované stránky z původního dokumentu nemazat a chcete vrátit stránky do původního stavu, klikněte v hlavním menu na možnost Revert. V opačném případě uložte upravený PDF soubor obvyklým způsobem.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 6:

Pomocí Google Chrome

 1. 1
  Spusťte prohlížeč Google Chrome.
 2. 2
  Zmáčkněte Ctrl-O a najděte soubor, ze kterého chcete stránky extrahovat.
 3. 3
  Vyhledejte název souboru, nebo ho do příslušného řádku napište a klikněte na "Open (Otevřít)".
 4. 4
  Při prohlížení souboru klikněte vpravo nahoře na menu, jehož ikona vypadá jako tři horizontální čárky nad sebou.
 5. 5
  Zvolte "Print (Tisk)".
 6. 6
  V sekci "Destination (Cíl)" klikněte na tlačítko "Change (Změnit)".
 7. 7
  Vyberte "Save as PDF (Uložit jako PDF)".
 8. 8
  V sekci "Pages (Stránky)" zatrhněte druhou možnost, kde napíšete požadovaný rozsah stránek.
 9. 9
  Klikněte na "Save (Uložit)".
 10. 10
  Dialogové okno vás vyzve k zadání názvu souboru a jeho umístění. Poté klikněte na "Save (Uložit)".
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 6:

Preview na Macintosh

 1. 1
  Spusťte Preview (Náhled). Otevřete dokument, jehož stránky chcete extrahovat, a poté klikněte na tlačítko Thumbnail v horní části okna. Zobrazí se panel s náhledy stránek dokumentu.
 2. 2
  Vyberte stránky. Pokud chcete extrahovat různé stránky, které nenásledují hned po sobě, přetahujte je tak, aby jejich pořadí odpovídalo požadovanému řazení v novém dokumentu. Stránky, které chcete extrahovat, můžete také označit postupným klikáním na ně se současně zmáčknutou klávesou Shift.
 3. 3
  V nabídce File zvolte Print. V tomto okně zvolte rozsah stránek, které chcete tisknout. Pokud jste vybrali stránky pro tisk v postranním panelu, stačí v něm vybrat možnost "Selected Pages".
 4. 4
  Vytiskněte jako PDF. Vlevo dole klikněte na tlačítko PDF, poté zvolte Save as PDF..."
 5. 5
  Pojmenujte soubor. Vyberte složku, do které chcete soubor uložit, pojmenujte ho a uložte. To je vše!
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 6:

Online nástroj SmallPDF (všechny platformy)

 1. 1
  Navštivte Smallpdf.com Ve svém prohlížeči přejděte na stránku http://merge.smallpdf.com.
 2. 2
  Vyberte dokumenty, z nichž chcete extrahovat konkrétní stránky. Přetáhněte PDF soubor (nebo více PDF souborů) do příslušného místa na webové stránce.
 3. 3
  Upravte soubory a určete správné pořadí. Na webové stránce se přepněte do režimu "Page mode" (2.). V něm uvidíte jednotlivé stránky. Pod každým obrázkem vpravo najdete číslo dokumentu (po najetí nad číslo myší se zobrazí titulek) a nalevo číslo stránky. Zde můžete změnit pořadí stránek, vybrat ty, které chcete extrahovat, a kliknutím na křížek v rohu obrázku odstranit ty zbývající.
 4. 4
  Vytvořte PDF. Až se soubor nahraje, vytvoříte finální PDF zmáčknutím tlačítka pod náhledem. PDF soubor bude vygenerován, automaticky se stáhne a vy ho najdete ve složce Stažené soubory.
  Reklama
Metoda 5
Metoda 5 ze 6:

CutePDF Writer

 1. 1
  Otevřete webovou stránku CutePDF. Vyberte CutePDF Writer. Dostanete se na stránku stahování. Program CutePDF Writer je zdarma.
 2. 2
  Stáhněte potřebné soubory. Bude třeba stáhnout instalační soubor CutePDF, ale zároveň i GPL Ghostscript konvertor. Oba odkazy na tomto webu najdete.
 3. 3
  Nainstalujte oba soubory. Nejdřív nainstalujte konvertor a poté CutePDF. Nenainstaluje se program, který by se dal spustit. Nainstaluje se pouze virtuální tiskárna, kterou budete moci vybrat z nabídky Tisk v jakémkoliv programu.
 4. 4
  Otevřete PDF soubor, z nějž chcete extrahovat jednotlivé stránky. Můžete ho otevřít v jakémkoliv programu, který umí číst formát PDF. Otevřete nabídku Print (Tisk) a místo abyste tiskli úplně všechny stránky, vyberte pouze ty, které chcete extrahovat. V sekci Range (Rozsah) můžete vybrat více stránek najednou.
 5. 5
  Ze seznamu dostupných tiskáren zvolte CutePDF. Každá nabídka Print (Tisk) by měla mít rozbalovací menu či seznam dostupných tiskáren. Zvolte CutePDF a poté klikněte na Print (Tisk).
 6. 6
  Vyberte, kam soubor uložíte. Pár sekund po kliknutí na Print se objeví okno, které se vás zeptá, kam chcete PDF uložit a jak ho chcete pojmenovat. CutePDF tedy vlastně nic netiskne, pouze vytváří PDF dokumenty z vámi vybraných stránek.
  Reklama
Metoda 6
Metoda 6 ze 6:

PDFsam

 1. 1
  Stáhněte si program z webové stránky PDFsam website. Navštivte oficiální stránku a stáhněte si vhodnou verzi programu PDFsam pro váš systém.
 2. 2
  Nainstalujte PDFsam. Instalační soubor je k dispozici jak pro Windows, tak i pro Mac, přičemž soubor Zip je spustitelný na každém systému, který podporuje Javu.
 3. 3
  Vyberte plugin Merge/Extract. Otevřete PDFsam a vyberte režim Merge/Extract.
 4. 4
  Přidejte PDF dokument, z něhož chcete stránky extrahovat. Klikněte na Add a vyberte PDF dokument, z něhož chcete pomocí PDFsam extrahovat jednotlivé stránky.
 5. 5
  Zvolte počet stran, které chcete extrahovat. Dvojklikem zaktivníte editovatelný řádek "Page Selection" a napíšete do něj čísla stránek, nebo rozsah stránek, které chcete extrahovat. Více stránek či rozsahů musíte oddělovat čárkou.
 6. 6
  Zvolte název a umístění. Zvolte název dokumentu a jeho umístění.
 7. 7
  Klikněte na Run (Spustit). Až bude PDF soubor extrahován, uslyšíte přátelské cinknutí.
  Reklama

Tipy

 • Pokud nastavení zabezpečení vašeho počítače extrakci stránek zakazuje, výše zmíněné metody nebudou fungovat. V takovém případě bude nejlepší jednoduchý tisk do formátu PDF.
Reklama

Varování

 • V aplikacích Acrobat (Acrobat Reader i Acrobat Pro) není tisk do PDF umožněn. Acrobat Pro podporuje pouze extrakci, zatímco Acrobat Reader nepodporuje extrakci, ani tisk.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 22 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 15 843 krát
Stránka byla zobrazena 15 843 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama