Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Pro stabilnější osobní život a profesní vztahy je důležité znát své silné a slabé stránky. Sebepoznání je mocná pomůcka, které příliš mnoho lidí nevěnuje pozornost, protože se jim to zdá složité nebo dokonce nepříjemné. Co však jeden člověk považuje za svoji silnou stránku, druzí nemusí nutně považovat za nijak užitečnou vlastnost nebo dovednost a proto objevování svých silných a slabých stránek může někdy být pro člověka velmi frustrující nebo matoucí. Jelikož se jedná o věc, na kterou si budete muset přijít sami, tady je doporučených několik cvičení, která vám mohou pomoci při vašem objevování. Také zde najdete tipy, které vám pomůžou s praktikováním uvedených rad v reálném životě a s jejich aplikováním při pracovním pohovoru.

Část 1
Část 1 ze 6:

Pochopení svých schopností

 1. 1
  Mějte uznání pro své úsilí. Už jen to, že sami chcete zjistit, co vám jde a kde se naopak potřebujete zlepšit, dokazuje, že jste silná osobnost. Člověk musí mít odvahu na to si sednout a upřímně nad sebou popřemýšlet. Poklepejte si na rameno a zapamatujte si, že jste skvělý.
 2. 2
  Napište si, co všechno děláte. Abyste mohli identifikovat své silné a slabé stránky, tak musíte popřemýšlet o všech aktivitách, kterým se nejčastěji věnujete a které vás nejvíce baví. Věnujte se celý týden sepisování všech aktivit, které během každého dne děláte a podle toho, do jaké míry vás jednotlivé aktivity baví, každou aktivitu ohodnoťte jako ve škole od jedničky do pětky.
  • Studie zjistily, že psaní deníku je skvělá metoda, jak si být lépe vědom sám sebe a lépe poznat své osobní silné stránky a touhy. [1] Může se jednat o jednoduchý seznam všech nejzajímavějších momentů z celého dne nebo o detailní zápis nejrůznějších myšlenek. Čím lépe se poznáte, tím jednodušší pro vás bude poznat své silné stránky. [2]
 3. 3
  Popřemýšlejte nad svými hodnotami. Někdy může být obtížné identifikovat své silné a slabé stránky, protože jste si prostě neudělali čas na vyjasnění si svých hlavních životních hodnot. Existují totiž hodnoty, které formují naše názory a přesvědčení vůči lidem a světu okolo nás. Jsou základem toho, jak přistupujeme k životu. Je tedy důležité si udělat čas na jejich identifikaci, protože vám to pomůže lépe zjistit, jaké aspekty vašeho života vyjadřují vaše opravdové „já“ a jaké patří mezi vaše silné a slabé stránky bez ohledu na to, co si o tom myslí ostatní.[3]
  • Zamyslete se nad několika lidmi, které respektujete. Co na nich obdivujete? Jakých vlastností si na nich vážíte? Jak si takové vlastnosti dokážete přesvědčit u sebe?
  • Představte si, že byste mohli změnit jednu věc na vašem okolí. Co by to bylo? Proč? Co to podle vás vyjadřuje o vás a vašich hodnotách?
  • Vzpomeňte si na moment ve vašem životě, kdy jste se cítili naprosto spokojení nebo naplnění. Co to bylo za moment? Co se stalo? Kdo byl s vámi? Proč jste se tak cítili?
  • Představte si, že váš dům hoří (všichni lidé a zvířata jsou však v bezpečí) a mohli byste zachránit pouze 3 věci. Co byste zachránili a proč?
 4. 4
  Prohlédněte si své odpovědi a hledejte v nich podobná témata a vzory. Poté, co jste reflektovali své hodnoty, si prohlédněte své odpovědi a hledejte, co opakující se vzory. Například, možná obdivujete Billa Gatese a Richarda Bransona pro jejich podnikavost a kreativitu. To ukazuje, že si ceníte ambice, soutěživosti a vynalézavosti. Nebo možná byste rádi změnili míru chudoby ve vašem okolí tak, aby každý měl svůj domov a jídlo. To ukazuje, že si ceníte pomoci společnosti, své komunity a snahy udělat pozitivní změnu. Můžete mít více životních hodnot.
  • Seznam nejrůznějších hodnot můžete najít na internetu. Může vám to pomoci s uvědomováním si těch vašich.[4]
 5. 5
  Zjistěte, jestli váš život souhlasí s vašimi životními hodnotami. Někdy se stává, že nám něco nejde v oblasti, která přímo nesouvisí s našimi životními hodnotami. Snažte se žít život ve shodě se svými životními hodnotami, budete spokojenější a úspěšnější.[5]
  • Například, možná si ceníte ambice a soutěživosti, ale máte pocit, že jste zaseklí v práci, která je nudná a kde nemáte žádnou příležitost k růstu. Můžete mít tím pádem pocit, že vaše slabá stránka leží právě v této oblasti, protože váš život není v souladu s vašimi hodnotami.
  • Nebo možná jste nedávno porodila, ale chcete se vrátit do práce profesorky, protože oceňujete intelekt. Můžete mít pocit, že „být dobrou matkou“ je vaše slabá stránka, protože vaše hodnota (intelekt) je v konfliktu s druhou hodnotou (rodina). V tomto případě byste se měli snažit své hodnoty nějak vybalancovat, abyste mohli profitovat z obou. To, že chcete jít zpět do práce, přece neznamená, že si nechcete užít své miminko.
 6. 6
  Berte v úvahu i význam dané situace. Popřemýšlejte nad tím, jak se liší vaše silné nebo slabé stránky v kontextu nejrůznějších společenských situací a zvyků. Společenské konvence jsou společenská pravidla, která určují, jak se má člověk v dané společnosti (kultuře) za určitých situací chovat a tudíž pomáhají nastavit jasné společenské hranice chování. [6] Je důležité vědět, jak se společenské konvence projevují v místě, kde žijete. Budete tak schopni lépe určit, co může být vnímáno jako vaše silná nebo slabá stránka v dané geografické oblasti.[7]
  • Například, pokud žijete na venkově, kde všichni pracují manuálně, tak ostatní lidé z vašeho okolí si budou pravděpodobně vážit fyzické práce a schopnosti pracovat dlouhé hodiny denně. Ve velkoměstě by však tyto hodnoty nebyly tak důležité, pouze v případě, že i tam pracujete manuálně.
  • Zvažte, jestli má vaše prostředí nějaký vliv na to, které jsou vaše silné a slabé stránky. Případně popřemýšlejte nad tím, jak můžete situaci změnit nebo jestli je možné se přestěhovat do místa, kde budou vaše silné stránky více ceněny. [8]
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 6:

Cvičení pro sebereflexi

 1. 1
  Najděte lidi, kterých se můžete na sebe zeptat. Abyste dokázali lépe identifikovat své silné a slabé stránky, tak si můžete udělat cvičení „Reflective Best Self“ (RBS). Pomůže vám to zjistit, co si o vás myslí ostatní, díky čemuž dokážete lépe poznat své silné stránky. Nejprve se však snažte vzpomenout na všechny osoby ve vašem životě – lidi z práce, bývalé práce, bývalé profesory a učitele, přátele a rodinu.
  • Přemýšlení nad lidmi ze všech oblastí vašeho života vám pomůže lépe zhodnotit svoji osobnost na několika úrovních a v rámci mnoha situací. [9]
 2. 2
  Požádejte o zpětnou vazbu. Jakmile jste našli tu správnou osobu, pošlete jí e-mail a zeptejte se v něm na své silné stránky. Požádejte je o konkrétní příklady toho, kdy vás viděli použít nějakou z vašich silných stránek. Nezapomeňte zmínit, že tyto vlastnosti se mohou týkat jak vaší osobnosti, tak i vašich schopností. Obojí jsou důležité.
  • E-mail je obvykle nejlepší způsob, jak to celé provést, protože to zmírní tlak na dotazovanou osobu, dá jí více času na promyšlenou a dotazovaný člověk bude moct být upřímnější. Navíc je lepší mít všechno napsané pro pozdější vlastní analýzu.[10]
 3. 3
  Hledejte shodné znaky. Jakmile obdržíte všechny výsledky, tak se v nich snažte vyhledat podobné znaky nebo vlastnosti. Pročtěte si každou odpověď a popřemýšlejte, co vám vlastně říká. Snažte se v odpovědích a uvedených příkladech najít vlastnosti, které podle každého z dotázaných máte. Poté všechny uvedené vlastnosti srovnejte a najděte ty, které se shodují a které hodně lidí zmiňuje.
  • Pomůže vám, když si uděláte tabulku, v které budete mít sloupec pro každou vlastnost, sloupec pro každou odpověď a sloupec pro vaše interpretace.[11]
  • Například: Více lidí vám již řeklo, že dobře zvládáte práci pod stresem, dobře se chováte během krizí a dokážete řídit lidi v kritických situacích. To znamená, že dokážete pracovat pod tlakem a jste silní a přirození lídři. Také si to můžete interpretovat tak, že umíte pracovat s lidmi a jste soucitní.
 4. 4
  Udělejte si autoportrét. Jakmile znáte výsledky, udělejte si vlastní analýzu vašich silných stránek. Nezapomeňte zahrnout všechny aspekty vaší osobnosti, které ostatní zmínili ve svých odpovědích a vlastnosti, které vám z nich vyšly během vlastní analýzy.
  • Nejedná se o váš kompletní psychologický profil, ale o hloubkový portrét vašeho „nejlepšího já“. Připomene vám to, jaké jsou vaše nejlepší vlastnosti, pomocí kterých se můžete lépe orientovat v budoucnosti.[12]
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 6:

Sepsání svých činností

 1. 1
  Napište si všechny své činy a aktivity. Popřemýšlejte nad tím, jak se chováte nebo myslíte v určitých situacích. Předtím, než něco konkrétního uděláte, zkuste se zamyslet nad svými spontánními reakcemi na podobné situace, které jste již zažili. Pořiďte si deník a zapište si do něj své myšlenky.
  • Podle spontánních reakcí poznáte, jak se chováte v každodenních nebo stresových situacích. Napište si je, abyste byli schopni lépe pochopit své činy a schopnosti. [13]
 2. 2
  Popřemýšlejte nad nějakými těžkými situacemi, kdy se vám přihodilo něco zlého. Mohlo jít, například, o autonehodu nebo dítě, které vám vběhlo před cestu. Jak jste v dané situaci zareagovali? Ustoupili jste a utekli nebo jste čelili výzvě čelem?
  • Pokud jste se zachovali jako lídr a měli situaci pod kontrolou, tak pravděpodobně je vaší silnou stránkou odvaha a schopnost zvládat kritické situace. Pokud jste začali nekontrolovatelně brečet a cítili jste se bezmocně, tak je vaší slabou stránkou neschopnost mít během podobných situacích své emoce pod kontrolou. [14]
  • Vždy se dívejte na věci z více úhlů pohledu. Například, pocit bezmoci po autonehodě je přirozená reakce vůči nečekanému stresu. Pokud jste pak šli někoho požádat o pomoc, tak pravděpodobně je vaší silnou stránkou schopnost spolupráce a schopnost požádat o pomoc. Abyste byli silní, tak nemusíte vždy všechno dělat sami.
 3. 3
  Popřemýšlejte nad méně kritickou situací. Popřemýšlejte nad situací, kdy jste čelili těžkému rozhodnutí, ale nejednalo se o rozhodnutí mezi životem a smrtí. Například, jak jste zareagovali, když jste se ocitli v přeplné místnosti? Chtěli jste se s každým seznámit nebo jste si našli tichý koutek a snažili se seznámit pouze s jedním člověkem?
  • Člověk, který se rád seznamuje s ostatními, je společenský a extrovertní, zatímco tišší osoba preferuje individuálnější přístup a bývá dobrým posluchačem. Obojí se dá využít ku prospěchu.[15]
 4. 4
  Popřemýšlejte nad obtížnou osobní situací. Popřemýšlejte, kdy jste se ocitli v situaci, kdy jste museli okamžitě reagovat? Jak dlouho vám trvalo, než jste pochopili situaci a adaptovali se na ni? Umíte rychle myslet a rychle se otřepat z nepříjemné poznámky od vašeho kolegy? Nebo máte tendenci si brát vše osobně a podle toho i v daných situacích reagovat?
  • Nezapomeňte, že vaše silná stránka může mít i své nevýhody. Pokud většinu svého života čtete nebo píšete, tak vám asi moc nejde každodenní konverzace, ale pravděpodobně se dokážete s ostatními skvěle bavit o hlubších tématech či ději nějaké knihy. Nebo jste vyrostli s mladšími sourozenci, takže jste trpěliví, soucitní a dobří ve zvládání nejrůznějších situací.
  • Je důležité mít neustále na vědomí fakt, že svět potřebuje lidi s různými silnými stránkami a zájmy, aby byl rozmanitý a zajímavý. Není nutné být dobrý ve všem, stačí pouze to, co vás baví a zajímá.
  • Osoba, která se dokáže rychle otřepat z nějaké prohry nebo rychle vyřešit nějaký problém, může mít dobrý důvtip, ale možná se dokáže hůře soustředit na menší detaily. Osoba, které trvá, než na něco přijde, může být dobrá v detailním plánování, ale pravděpodobně méně flexibilní. [16]
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 6:

Sepsání životních snů

 1. 1
  Zjistěte, jaké jsou vaše touhy. Vaše touhy toho o vás hodně vypovídají a můžete to popírat jak chcete. Popřemýšlejte nad tím, proč chcete dělat dané aktivity nebo dosáhnout daných cílů a co budete potřebovat na to, abyste jich dosáhli. Pravděpodobně se jedná o vaše životní vášně a sny, které patří mezi vaše silné stránky. [17] Spousta lidí spadne do pasti, když dělají to, co po nich chce jejich rodina – stát se doktorem, právníkem a podobně, místo toho, aby se stali baletkou nebo horolezcem. Napište si do deníku, co jsou vaše opravdové sny a touhy.
  • Zeptejte se sami sebe: "Jaké jsou mé životní sny?" Je jedno, jestli teprve nastupujete do první práce nebo vám začal důchod, vždy byste měli mít nějaké cíle nebo sny. Zjistěte, co vás žene kupředu a co vás dělá šťastnými.
 2. 2
  Zjistěte, co vás baví. Ptejte se sami sebe, co vás v životě nejvíc baví. Napište si odpovědi na otázku: "Jaké aktivity mě nejvíce baví a uspokojují?" Některé lidi nejvíce uspokojuje, když mohou sedět u krbu se svým labradorem a jiné zase, když lezou po skalách nebo jsou na road tripu.
  • Udělejte si seznam aktivit nebo věcí, které vás dělají šťastnými a které vám přináší největší potěšení. Většinou se jedná o vaše koníčky.
 3. 3
  Popřemýšlejte nad tím, co vás motivuje. Spolu s vašimi touhami byste si měli promyslet, co vás v životě motivuje. Napište si do deníku odpovědi na otázku: "Kdy mám nejvíc motivace a energie?" Popřemýšlejte nad situacemi, kdy jste se cítili nejvíce motivovaní a inspirovaní. To, co vás obvykle nejvíce inspiruje, patří mezi vaše silné oblasti.
  • Spousta lidí začne pociťovat své touhy již velmi brzy v dětství. Kvůli tlaku rodiny a okolí se však často stává, že lidé své prvotní sny potlačí a vydají se jiným směrem.[18]
  Reklama
Část 5
Část 5 ze 6:

Vyhodnocení silných a slabých stránek

 1. 1
  Přehodnoťte své slabé stránky. Není vhodné myslet o oblastech, v kterých se chcete zlepšit jako o svých "slabých stránkách". Ve skutečnosti lidé nejsou v ničem slabí, i když si to občas o sobě myslí. Většina lidí však ví, že mohou být v některých věcech nebo oblastech lepší a tudíž je pro ně přirozené o nich myslet jako o svých "slabých stránkách", na kterých by měli více pracovat.[19] Nepřemýšlejte o svých "slabých stránkách" v negativním slova smyslu. Berte je jako věci, v kterých máte možnost se zlepšit, díky čemuž se více zaměříte na svůj budoucí růst.
  • Slabé stránky by měly být brány jako něco, v čem se můžete zlepšit, jelikož často mají určitou spojitost s vašimi životními sny a cíli. Je dobré je přijmout, protože se nejedná o vaše trvalé vlastnosti, ale o vlastnosti, které můžete změnit a které vám mohou pomoci v životě zazářit.
 2. 2
  Identifikujte oblasti, v kterých se můžete zlepšit. Oblasti, v kterých se můžete více rozvinout, mohou mít spojitost s některými vašimi profesními nebo společenskými schopnostmi nebo, například, se špatným vztahem k jídlu. Také se může jednat o „pouhou“ neschopnost chytnou balón nebo rychle počítat. Oblasti, v kterých se můžeme zlepšit, někdy shrnujeme pod termíny, jako jsou „naučit se něco od života“ a neopakovat ty stejné chyby. Jindy se zase snažíme překonat nedostatek schopností, které si myslíme, že nám chybí.
  • Zjevný "nedostatek" někdy může být pouhým ukazatelem určité aktivity, která vám prostě nesedí a kterou je pro vás těžké si připustit. Svět by byl velmi nudné místo, pokud by každému šly ty samé věci a každého bavily ty samé aktivity.[20]
 3. 3
  Zaměřte se na své silné stránky. Někteří lidé si myslí, že zaměřování se na své slabé stránky je ztráta času nebo že se nahlíží na danou situaci ze špatného úhlu pohledu. Raději se zaměřte na své silné stránky a snažte se na nich co nejvíce zapracovat. Často se jedná o efektivnější přístup, než zaměřování se na své nedostatky. Lidé také často označují za své slabé stránky věci, které je moc nezajímají. Mnohdy je tedy lepší se zaměřit na věci, které vám nejvíce jdou a opravdu vás baví. Od toho se pak dokážete posunout dále. Buďte k sobě vstřícní při posuzování svých silných stránek, protože s největší pravděpodobností jich máte hodně a to i v oblastech, v kterých si myslíte, že jste slabí. Pak se můžete postupně zaměřit na ostatní oblasti, když budete vědět, že dokážete pracovat efektivněji.
  • Například, pokud chcete být asertivnější, začněte s tím, co už děláte. Možná nedokážete říct ne, ale zároveň dokážete srozumitelně vyjádřit své záměry.[21]
  • Popřemýšlejte o aspektech vaší osobnosti, v kterých si myslíte, že jste dobří. Důležité vlastnosti, které někdy lehce přehlížíme, jsou, například, být milý, vstřícný, otevřený nebo mít schopnost naslouchat. Buďte si jich vědomi a buďte na ně pyšní.
  • Za svoji silnou stránku také můžete považovat svůj talent nebo vrozenou schopnost a touhu, která souvisí s vizí vaší budoucnosti. Jinými slovy, existují věci, u kterých můžete říct, „Nebylo to pro mě nic těžkého, vždycky mi to šlo.“[22]
 4. 4
  Napište si své silné a slabé stránky. Jakmile jste zhodnotili všechny své činy a touhy, tak nastal čas se zaměřit na své silné a slabé stránky. Použijte seznam vlastností podle odpovědí lidí na vaše dotazy a znalosti, které jste o sobě získali pomocí předchozích cvičení. Napište si oblasti, v kterých jste silní a oblasti, v kterých jste slabí. Posuzujte své vlastnosti podle toho, kde se momentálně nacházíte v životě (osobním a profesním) a neohlížejte se do minulosti.
  • Nezapomeňte, že nikdo vás nehodnotí na základě vašich odpovědích, takže buďte k sobě upřímní. Pomůže vám, když si napište dva sloupce – „Silné stránky“ a „Slabé stránky“. Zapisujte si do nich vlastnosti, které vás zrovna napadnou.[23]
 5. 5
  Porovnejte seznamy vlastností vedle sebe. Sedí k sobě nebo vás něco překvapilo? Mysleli jste si, že jste slabí v nějaké oblasti, ale podle všeho to vypadá na opak? Často se to stává, že si myslíme něco, co není nutně pravda. Obvykle jsou to právě složité životní situace, které ukáží náš opravdový charakter.
  • Neshodují se vaše touhy a s vašimi silnými stránkami? To se někdy může stát, když založíte svůj život na očekávání ostatních a nenásledujete své vlastní myšlenky a touhy.
 6. 6
  Popřemýšlejte nad všemi překvapeními nebo nesoulady. Podívejte se na seznamy vlastností, které jste udělali. Podívejte se, co vás na nich překvapuje nebo co moc nesedí. Popřemýšlejte nad tím, co si o daných vlastnostech myslíte a proč se neprojevily podle vašich očekávání. Je možné, že si myslíte, že vás motivuje a baví něco, co vás ve skutečnosti vůbec nebaví. Tyto seznamy vám pomohou přijít na podobné věci.
  • Zaměřte se na oblasti, které se liší od vašich očekávání a zkuste identifikovat situace, v kterých se dané vlastnosti projevují. Například, aspirovali jste na to stát se zpěvákem, ale podle vašeho seznamu silných stránek to vypadá, že jste dobří ve vědě nebo medicíně? Zpívající doktor sice může být novinka, ale zároveň se tyto dvě profese podstatně liší. Ujasněte si, co vás v životě opravdu motivuje.
 7. 7
  Zjistěte si názory vašich přátel a rodiny. Máte blízkého kamaráda nebo člena rodiny, který vám dokáže dát konstruktivní zpětnou vazbu? Vlastní analýza vám sice může dát nějaké odpovědi, ale názor ostatních vám může pomoci podpořit svá vlastní pozorování nebo zničit nějaké iluze. Je navíc nezbytné naučit se přijímat konstruktivní kritiku a nebrat ji jako osobní útok a nejít do obrany. Daná osoba vám pouze chce říct, co můžete zlepšit. Naučte se pracovat se zpětnou vazbou, může se to stát vaší silnou stránkou.
  • Pokud si nemyslíte, že člen rodiny k vám může být upřímný, zvolte si někoho, kdo vám řekne pravdu, aniž by vám „mazal med kolem pusy“. Najděte si někoho, kdo k vám má neutrální vztah, nejlépe nějakého mentora, který je schopný vám dát upřímnou, konstruktivní zpětnou vazbu.
  • Požádejte o zhodnocení vašich seznamů. Požádejte nějakou „vnější“ osobu o zhodnocení a okomentování seznamů vašich vlastností. Pomoci vám mohou komentáře a otázky typu: „Proč si myslíš, že nedokážeš hbitě pracovat během mimořádných události?“ Vnější pozorovatel si může vzpomenout na nějaký příklad, kdy jste byli „hrdinou dne“, zatímco vy jste na tu událost už dávno zapomněli.
 8. 8
  Vyhledejte profesionální pomoc. Pokud stále máte problémy nebo byste rádi znali názor někoho cizího, tak požádejte o pomoc nějakého profesionála, který dokáže zhodnotit vaše silné a slabé stránky. Existují společnosti, které se zabývají psychologickým profilováním a které jsou často propojené s personálními agenturami. [24] Také si můžete zaplatit nějaký test u psychologa, který zhodnotí vaši osobnost a vyhodnotí váš profesionální profil.
  • Ne vždy však tyto testy dokáží zachytit podstatu vaší osobnosti. Přesto mohou být dobrými startovními body, které vás mohou nasměrovat tím správným směrem při objevování vašich silných a slabých stránek.
  • Tyto testy by vám měly říct, co považují za vaše silné a slabé stránky. Dobrý test by měl být dlouhý, aby byl schopný najít aspekty vaší osobnosti, které se opakují. Po testu byste si měli osobně promluvit s psychologem, který vám vaše silné a slabé stránky odhalí.
  • Existují také online testy. Hledejte testy na stránkách s dobrou reputací, které byly sestaveny psychology nebo kvalifikovanými profesionály. Pokud je potřeba za test zaplatit, zjistěte si více informací o dané společnosti, abyste měli jistotu, že to nebudou vyhozené peníze.
 9. 9
  Popřemýšlejte nad vašimi zjištěními. Poté, co máte vaše silné a slabé stránky zhodnocené, dejte si nějaký čas na sebereflexi a přemýšlení nad svými pocity a o tom, co jste o sobě zjistili. Rozhodněte se, zda potřebujete zapracovat na svých slabých stránkách a zhodnoťte, co budete muset udělat, abyste je mohli změnit nebo zlepšit.
  • Udělejte si seznam aktivit nebo kurzů, které vám pomohou zlepšit své slabé stránky. Například, pokud zjistíte, že nedokážete reagovat na spontánní situace, schválně se uvádějte do nečekaných situací. Přidejte se k divadlu, začněte chodit do sportovního klubu nebo dělejte karaoke na baru.
  • Zvažte terapii nebo způsoby, jak si promluvit o svém strachu a obavách. Pokud vám nepomůže ani přidání se k divadlu nebo chození do nějakého kroužku, protože v sobě máte nějaké hluboce zakořeněné obavy, zvažte návštěvu terapeuta.
 10. 10
  Vyhněte se perfekcionismu. Nestaňte se posedlí svými slabými stránkami. Můžete lehce spadnout do pasti perfekcionismu. Perfekcionismus vás však paradoxně může brzdit na cestě za vašim úspěchem. Je lepší začít s určitými schopnostmi, které vám jdou a začít pracovat na detailech, které potřebujete zlepšit. Postupem času uvidíte značné zlepšení.[25]
  • Například, snažíte se zlepšit své komunikační schopnosti. Po nějaké sebereflexi zjistíte, že jste vlastně velmi dobří posluchači a tudíž naslouchání ostatním je vaše silná stránka. Když však dojde na to, že máte promluvit vy, tak se uzavřete do sebe a nedokážete vydat ani hlásku, což je vaše slabá stránka. Rozhodli jste se, že se chcete naučit lépe se vyjadřovat, takže pracujete na tom, jak během kratších přestávek do konverzace vložit jednu či dvě věty.
  • Pokud jste perfekcionista a nejde vám mluvení před ostatními, tak se můžete vyhýbat i práci na tom, jak zlepšit mluvení, protože máte strach, že budete dělat chyby. Uvědomte si však, že chyby jsou součástí procesu učení a je potřeba si povolit chybovat, abyste mohli dál růst a rozvíjet se.
 11. 11
  Nezapírejte důležité momenty ve vašem životě. Každý má věci, v kterých exceluje. Jsou momenty, kdy něco děláte napoprvé a vy zjistíte, že vám to bez problémů jde a že jste na to talent.
  • Může se jednat o sport, uměleckou nebo řemeslnou činnost nebo interakci se zvířaty nebo při záskoku v práci zjistíte, že vám jde práce vašeho kolegy. Ne každý zažije stejně úžasné chvíle jako vy, ale když už je zažíváte, snažte se s nimi pracovat, abyste zlepšili svůj život a dosáhli svého opravdového potenciálu.
  Reklama
Část 6
Část 6 ze 6:

Použití svých znalostí při pohovoru

 1. 1
  Zvažte relevantnost vašich silných a slabých stránek. Vše, co jste o sobě zjistili, můžete použít během pohovorů v práci. Popřemýšlejte nad tím, jak jsou vaše silné a slabé stránky relevantní vůči pracovní pozici, na kterou se hlásíte. Abyste se lépe připravili, popřemýšlejte, jaké úkoly budete muset v práci plnit a jestli jste již někdy něco podobného dělali. Které vlastnosti se během podobných úkolů projevily jako vaše silné nebo slabé stránky?[26]
  • Například, pokud se hlásíte na pozici počítačového programátora, mluvte o svých silných stránkách, které jsou nějak spojené s počítači a řešení problémů. Nemusíte jít však do detailů ohledně vaší skvělé hry ping pongu - pouze v případě, že váš zaměstnavatel o to projeví zájem.
 2. 2
  Buďte upřímní a sebevědomí. Když se vás během pohovoru zeptají na vaše vlastnosti, buďte během popisování svých silných stránek upřímní. Když se vás zaměstnavatel zeptá na vaše silné a slabé stránky, tak není pouze zvědavý, jaké máte schopnosti, ale chce také vidět, jak dokážete sami o sobě mluvit. Sociální dovednosti a osobní marketing se poslední dobou stávají na pracovním trhu čím dál tím důležitější. Pro zaměstnavatele to začíná tím, že vidí, že daný uchazeč se dokáže dobře popsat a nemá problém s odhalením vlastních nedostatků.[27]
 3. 3
  Udělejte si pohovor nanečisto. Abyste zvládli pohovor bez obav, udělejte si pohovor nanečisto. Požádejte kamaráda, aby si zahrál na zaměstnavatele a pokládal vám otázky a vy si tak mohli procvičit popisování sebe sama. Několikrát to zopakujte (i s více lidmi), abyste při reálném pohovoru neměli problém mluvit o svých silných a slabých stránkách. Zpočátku můžete mít pocit, že to vypadá jako kdybyste mluvili podle scénáře, ale časem budete uvolněnější a budete působit přirozeněji.
  • Předtím, než půjdete na pohovor, popřemýšlejte o několika příkladech, na kterých můžete ukázat své silné stránky. Zaměstnavatelé nebudou chtít slyšet pouhý seznam vlastností, ale budou chtít, abyste jim popsali situace, kdy byly dané vlastnosti naprosto nezbytné pro vyřešení daného problému. Popřemýšlejte nad tím a napište si co nejvíce příkladů, abyste byli na pohovor co nejlépe připravení. [28]
  • Například, neříkejte, „Moje silná stránka je to, že mám cit pro detail.“ Raději dejte nějaký konkrétní příklad: „V mé předchozí práci jsem měl na starosti kontrolu všech čísel v našem rozpočtu a v několik případech jsem přišel na chyby, které by naši společnost stály hodně peněz. Věřím, že můj cit pro detail se bude hodit i na tuto pozici u vaší společnosti.“
 4. 4
  Nepřekrucujte fakta. Zaměstnavatelé nejsou hloupí a okamžitě dokáží poznat, o co se snažíte. Někdy dělají pohovory se stovkami kandidátů a skoro každý kandidát se snaží prodat svoji silnou stránku jako svůj nedostatek.[29] To, co vy považujete za svoji silnou stránku, zaměstnavatel za silnou stránku považovat nemusí. Většinou hledají zaměstnance, kteří jsou flexibilní a dokáží pracovat v týmu. Takovýto typ odpovědi jim mnohdy spíše ukáže, že si nejste vědomi svých opravdových schopností. [30] Běžné příklady jsou: [31]
  • "Jsem perfekcionista a nemůžu vystát, když se něco nepovede." Perfekcionismem asi nikoho neoslníte, protože to spíše ukazuje, že se povyšujete nad ostatní a můžete mít problém s odkládáním úkolů. [32]
  • "Jsem neústupný a nic nenechám náhodě." To může naznačovat, že nejste příliš flexibilní a adaptabilní.
  • "Mám problém držet v rovnováze osobní a pracovní život, protože příliš tvrdě pracuji." To může naznačit, že se nedokážete o sebe postarat a že můžete rychle vyhořet nebo se stát nepříjemným kolegou.
 5. 5
  Buďte upřímní o svých nedostatcích. Když se vás zaměstnavatel zeptá na vaše slabé stránky, buďte upřímní. Není důvod dávat jim nějakou „zakonzervovanou“ odpověď, která by pouze potvrzovala, jak skvělí jste. To zaměstnavatel nehledá. Hledá někoho, kdo dokáže přiznat na čem potřebuje zapracovat, protože mu to zároveň dává najevo, že daný uchazeč o sobě dokáže přemýšlet. Pozor ale na: [33]
  • Přílišnou sebekritiku
  • Podezřívavost vůči autoritám nebo sobě rovným
  • Přílišné požadavky na ostatní
  • Odkládání úkolů
  • Přílišnou upovídanost
  • Přílišnou citlivost
  • Projevení nedostatku asertivity
  • Projevení nedostatku sociálního taktu
 6. 6
  Uvědomte si, jaké části svých nedostatků jsou u vás nejslabší. Existují určité části vašich slabých stránek, na kterých musíte pracovat především, protože nejvíce ovlivňují váš výkon. Promluvte o tom, jak vaše problematické vlastnosti ovlivňují (nebo potenciálně) váš výkon v práci. Zaměstnavatele tím ohromíte a dokážete mu, že jste upřímní a znáte své schopnosti. Přesto byste měli být zároveň taktní ohledně toho, co o sobě říkáte.[34]
  • Například, řekněte zaměstnavateli: „Právě teď mám tendenci odkládat úkoly. Zároveň však vím, jaký to má dopad na můj výkon v práci a jak tím můžu potenciálně ovlivnit práci mých kolegů. Na vysoké škole mi to prošlo, protože jsem znal systém a věděl jsem, jak to tam bez problémů zvládnout. Vím však, že to tak v reálném životě nefunguje a že to není zrovna nejlepší přístup k práci na cestě za mými cíli.“
 7. 7
  Dokažte zaměstnavateli, že se snažíte překonat své nedostatky. Buďte však pragmatičtí, ne idealističtí. Idealizovaná odpověď bude znít nereálně a budete působit neupřímně.[35]
  • Například, řekněte zaměstnavateli: „S naprostou vážností se snažím přestat s odkládáním úkolů. Dávám si nejrůznější termíny a osobní pobídky k tomu, abych je zvládl. Hodně mi to pomohlo s mým zlozvykem.“
 8. 8
  Sebevědomě mluvte o svých silných stránkách. Měli byste být sebejistí, ale ne namyšlení. Snažte se věřit si, ale zároveň být skromný ohledně svých úspěchů a dovedností. Snažte se podle pravdy vybrat své silné stránky tak, aby vyhovovaly organizaci a pozici, na kterou se hlásíte. Silné stránky spadají do tří hlavních kategorií:
  • Dovednosti založené na znalostech: počítačové dovednosti, jazyky, technické know-how, atd.
  • Přenositelné dovednosti: komunikační schopnosti, řízení lidí, řešení problémů, atd.
  • Osobnostní vlastnosti: společenskost, sebevědomí, dochvilnost, atd. [36]
 9. 9
  Uveďte příklady situací, kdy jste použili své silné stránky. Je v pořádku tvrdit, že skvěle vycházíte s lidmi, ale také je důležité to nějak prokázat. Na příkladech ukažte, jak své schopnosti používáte v reálném životě. Může se jednat o jednání s lidmi v osobním nebo profesním životě. Například:
  • "Skvěle komunikuji s lidmi. Dávám si pozor na to, jaká slova používám a snažím se vyhýbat dvojsmyslům. Nebojím se položit otázku svému nadřízenému, když si nejsem jistý tím, co po mně chce. Snažím se myslet na to, jak ostatní lidé mohou interpretovat moje otázky nebo věty."
  • Také můžete demonstrovat své silné stránky na poukázání na to, co vám v minulosti vyšlo a v čem jste uspěli.
  • Pokud jste vyhráli nějaké ceny nebo získali nějaké ocenění, zmiňte to.
  Reklama

Tipy

 • Při zjišťovaní svých snů buďte opatrní s tím, abyste do seznamu nezahrnuli i nějaké falešné touhy. Jedná se o touhy, které pohání nějaké falešné přesvědčení a představy, kvůli kterým si třeba myslíte, že byste měli pracovat v diplomacii, protože chcete bydlet v Paříži, Londýně a Riu nebo se chcete stát filmovou hvězdnou, abyste mohli chodit na oslnivé party a najít si bohatého manžela. To však nejsou touhy, protože naprosto postrádají podstatu, díky které byste mohli dělat v životě něco, co vás naplňuje a o čem doopravdy sníte. Rozpoznejte rozdíl a neuděláte ve své kariéře obrovskou chybu. Nebudete svůj život budovat na falešných představách, ale okolo vašich vrozených silných stránek a vašeho opravdového smyslu života.
 • Práce na nedostatcích trvá, takže se nestresujte, pokud okamžitě nevidíte nějaké zlepšení. Také se příliš nezaměřujte pouze na to, abyste proměnili své slabé stránky v silné. Nejprve hledejte cesty, jak budovat schopnosti a vlastnosti, které potřebujete a tudíž je opravdu potřebujete změnit. Následně hledejte způsoby, jak neustále zlepšovat své silné stránky, abyste mohli být nejlepší v tom, co vám jde a co děláte.
Reklama

Varování

 • Během pohovoru se nikdy nevychloubejte svými dovednostmi a nestěžujte si na své nedostatky. Buďte přímočaří a navrhněte, jak své nedostatky zlepšit. Co se týče silných stránek, buďte realističtí a dostatečně skromní, abyste nepůsobili namyšleně.
 • Nemyslete si, že byste měli mít pouze silné stránky a žádné nedostatky. Všichni lidé mají nějaké nedostatky, které se snaží překonat. Představte si sami sebe v roli zaměstnavatele a jak byste se cítili, pokud by někdo před vámi tvrdil, že nemá žádnou chybu.
Reklama

Reference

 1. Hubbs, D. L., & Brand, C. F. (2005). The Paper Mirror: Understanding Reflective Journaling. Journal of Experiential Education, 28(1), 60–71. http://doi.org/10.1177/105382590502800107
 2. Hiemstra, R. (2001). Uses and benefits of journal writing. New Directions for Adult and Continuing Education, 2001(90), 19–26. http://doi.org/10.1002/ace.17
 3. http://www.wire.wisc.edu/yourself/selfreflectknowyourself/Yourpersonalvalues.aspx
 4. http://www.mindtools.com/pages/article/newTED_85.htm
 5. https://www.psychologytoday.com/blog/dont-delay/201004/are-your-goals-value-congruent
 6. Ille, S. (2014). The Dynamics of Norms and Conventions Under Local Interactions and Imitation. International Game Theory Review, 16(3), 1–23. http://doi.org/10.1142/S0219198914500017
 7. Akhtar, S. (2006). Interpersonal boundaries : variations and violations / edited by Salman Akhtar. Lanham, Md. : Jason Aronson, c2006.
 8. Buckingham, M., & Clifton, D. O. (2001). Now, Discover Your Strengths (Abridged edition). New York, NY: Simon & Schuster Audio.
 9. https://hbr.org/2005/01/how-to-play-to-your-strengths
 1. https://hbr.org/2005/01/how-to-play-to-your-strengths
 2. https://hbr.org/2005/01/how-to-play-to-your-strengths
 3. https://hbr.org/2005/01/how-to-play-to-your-strengths
 4. Hubbs, D. L., & Brand, C. F. (2005). The Paper Mirror: Understanding Reflective Journaling. Journal of Experiential Education, 28(1), 60–71. http://doi.org/10.1177/105382590502800107
 5. Hubbs, D. L., & Brand, C. F. (2005). The Paper Mirror: Understanding Reflective Journaling. Journal of Experiential Education, 28(1), 60–71. http://doi.org/10.1177/105382590502800107
 6. Hubbs, D. L., & Brand, C. F. (2005). The Paper Mirror: Understanding Reflective Journaling. Journal of Experiential Education, 28(1), 60–71. http://doi.org/10.1177/105382590502800107
 7. Hubbs, D. L., & Brand, C. F. (2005). The Paper Mirror: Understanding Reflective Journaling. Journal of Experiential Education, 28(1), 60–71. http://doi.org/10.1177/105382590502800107
 8. http://www.careerealism.com/career-happiness-identify-top-desires/
 9. http://www.careerealism.com/career-happiness-identify-top-desires/
 10. http://www.fastcompany.com/3026105/dialed/the-importance-of-finding-and-facing-your-weaknesses
 11. http://www.fastcompany.com/3026105/dialed/the-importance-of-finding-and-facing-your-weaknesses
 12. Buckingham, M., & Clifton, D. O. (2001). Now, Discover Your Strengths (Abridged edition). New York, NY: Simon & Schuster Audio.
 13. http://www.levo.com/articles/career/owning-it-identifying-strengths-weaknesses
 14. http://www.careerealism.com/career-happiness-identify-top-desires/
 15. http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/
 16. https://www.recruiter.com/i/describing-your-weaknesses-for-interviews/
 17. https://www.recruiter.com/i/describing-your-weaknesses-for-interviews/
 18. Wyatt, W. (2014). Job Interview: That Job Is MINE! - Proven Strategies to Ace Job Interviews & Get Hired In the Blink of an Eye.
 19. Wyatt, W. (2014). Job Interview: That Job Is MINE! - Proven Strategies to Ace Job Interviews & Get Hired In the Blink of an Eye.
 20. http://www.forbes.com/sites/learnvest/2013/04/24/8-tips-for-acing-a-tough-job-interview/3/
 21. http://money.usnews.com/money/blogs/outside-voices-careers/2015/01/05/ignore-this-common-and-awful-career-advice
 22. https://www.recruiter.com/i/describing-your-weaknesses-for-interviews/
 23. https://www.psychologytoday.com/blog/science-and-sensibility/201003/break-perfectionism-procrastination-connection
 24. https://www.recruiter.com/i/describing-your-weaknesses-for-interviews/
 25. http://career-advice.monster.com/job-interview/interview-questions/greatest-strengths-and-weaknesses/article.aspx
 26. http://career-advice.monster.com/job-interview/interview-questions/greatest-strengths-and-weaknesses/article.aspx
 27. http://career-advice.monster.com/job-interview/interview-questions/greatest-strengths-and-weaknesses/article.aspx

O tomto wikiHow

Adrian Klaphaak, CPCC
Spoluautorem článku je :
Kariérní kouč
Tento článek spoluautorem článku je Adrian Klaphaak, CPCC. Adrian Klaphaak je kariérním koučem a zakladatelem A Path That Fits, společnosti pro kariérní a life koučing v San Francsico Bay. Pracuje s jednotlivci, kteří doufají, že budou mít pozitivní vliv na svět, a pomohl již více než 1000 lidem vybudovat úspěšnou kariéru a žít smysluplnější životy. Tento článek byl zobrazen 17 406 krát
Stránka byla zobrazena 17 406 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama