Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Nikdy není snadné jednat s člověkem, který musí mít vše pod kontrolou, ať už jde o panovačného kamaráda, úzkostlivého šéfa, nebo starší sestru, která musí mít vše vždy tak, jak chce ona. V některých chvílích jednoduše není možné utéct a je nutné se naučit s těmito lidmi jednat a vypořádat se s jejich chováním, abyste si nemuseli vzteky vytrhat všechny vlasy. Pokud jde o jednání s takovými lidmi, musíte zachovat klid, pochopit, proč se tak chovají a co nejvíce se jim vyhýbat. Pokud chcete vědět, jak jednat s panovačným člověkem, v tomto článku se dozvíte, jak na to.

Část 1
Část 1 ze 4:

Pochopte jeho potřebu vše ovládat

 1. 1
  Pochopte, proč se daná osoba chová panovačně. Lidé, kteří mají tendence mít vše neustále pod kontrolou mají potřebu ovládat výsledky situací a často i jiné lidi. Mají pocit, že svůj život nemají pevně v rukou a snaží se ovládat ostatní lidi. Bojí se neúspěchu, zejména svého vlastního, a mají strach, že nebudou schopni čelit důsledkům svých potenciálních chyb. V jádru jde o strach nebo úzkost z jejich vlastních omezení (čehož si často nejsou vědomi) a o obavy z toho, že je lidé nebudou respektovat a o neschopnost důvěřovat ostatním.
  • Tito lidé nedůvěřují nikomu a mají pocit, že vše udělají sami lépe, než ostatní lidé. Ve věku, kdy nám neustále někdo říká, co bychom měli dělat, aniž by nám řekl, proč to musíme dělat (zamyslete se nad všemi pravidly, výčitkami a varováními, které nás obklopují), se tito lidé snaží tuto mezeru zaplnit a stát se jedinou autoritou ve svém okolí, ať už na to mají schopnosti, nebo ne (a bohužel je často nemají).
  • Mezi základní vlastnosti těchto lidí patří nedůvěra v ostatní, potřeba kritizovat ostatní lidi, pocit nadřazenosti (arogance) a touha po moci. Někdy mohou mít také pocit, že si zaslouží věci, které si ostatní lidé nezaslouží a mohou si myslet, že nemusejí trávit čas s ostatními a projevovat jim úctu.
 2. 2
  Zjistěte, zda daná osoba musí vyhledat odbornou pomoc. Někdy jsou lidé pouze posedlí tím, že musejí mít nad vším kontrolu, ale v některých případech se jejich potřeba stává něčím více než jen otravnou vlastností. Panovační a ovládající lidé mohou trpět poruchou osobnosti (nejčastěji narcistní poruchou nebo asociální poruchou), která pramení z dětství nebo z dospívání a ze zkušeností, které v této době prožili a nebyli schopni se s nimi vypořádat. Pokud jste si jistí, že má daná panovačná osoba nějakou takovou poruchu, nejlepším způsobem, jak její problém vyřešit, bude vyhledat psychologickou pomoc.
  • Pokud máte podezření, že tomu tak je, přesnou duševní poruchu může u pacienta určit pouze lékař. Měli byste si uvědomit, že lidé, kteří trpí potřebou vše ovládat, pravděpodobně nebudou schopni akceptovat, že musejí navštívit psychologa. Musejí si sami uvědomit, že jejich tendence vše ovládat nejsou v pořádku a musejí s tím sami chtít něco udělat. Většina takových lidí ovšem raději svalí vinu na ostatní lidi a nepřizná svoji vlastní chybu.
  • Kromě toho někdy není možné dané osobě navrhnout, aby vyhledala psychologa. Pokud jde například o vašeho nadřízeného, nebo o nějakého staršího člena rodiny, pravděpodobně nejste v pozici, kdy byste si mohli dovolit něco takového navrhnout.
 3. 3
  Uvědomte si, jak ovládající chování ovlivňuje ostatní lidi. Panovační a ovládající lidé znějí jako zlí a nekompromisní rodiče. Pravděpodobně často říkají věci jako: „Udělej to hned teď,“ „Já jsem tady šéf,“ nebo třeba: „Okamžitě se do toho pusť,“ aniž by lidi dokázali o něco slušně požádat a chovali se uctivě. Pokud máte pocit, že se k vám tento člověk neustále chová jako k dítěti, je pravděpodobné, že se snaží převzít kontrolu nad vámi i nad situací. Tito lidé pravděpodobně budou ignorovat vaše dovednosti, zkušenosti a práva a budou se snažit své dovednosti vyzdvihnout nad ty vaše. Ovládající lidé si myslí, že mají právo se nad ostatní lidi povyšovat a řídit celou situaci. Mají díky tomu ze sebe lepší pocit.
  • I v situacích, kdy pro vás daná osoba skutečně představuje nějakou autoritu (učitel ve škole, policista, nebo nadřízený), lze jeho tendence odhalit pomocí toho, že si budete všímat toho, jak využívá svoji moc. Pokud se k lidem chová neuctivě, mluví arogantním tónem, chová se diktátorsky a prosazuje pouze své myšlenky, pravděpodobně to znamená, že se vás snaží ovládat, místo aby vás o něco slušně žádal, vyjednával s vámi, nebo vám prokazoval úctu. Lidé na vysokých pozicích jsou většinou dobrými vůdci pouze když respektují ty, které mají vést. Patří sem například vedení pomocí dobrého příkladu, důvěra v podřízené, nebo delegace úkolů a odpovědností.
 4. 4
  Uvědomte si, že i „milí“ lidé mohou být panovační a ovládající. Jde o druh osobnosti, který vás neustále k něčemu nutí a trvá na tom, že když něco neuděláte, zboří se svět. Tito lidé vám to mohou říkat velmi mile a sladce, v očekávání, že jejich připomínky ještě oceníte. Mohou se prezentovat jako jediní rozumní lidé v dané situaci a dávat vám tím najevo, že se chováte extrémně nerozumně. Pokud zaznamenáte, že se někdo snaží dosahovat rozhodnutí, která se vás týkají, aniž by vás do procesu zapojil a tvrdí, že je to „pro vaše dobro,“ a očekává, že z toho budete mít radost, pravděpodobně jste přišli do styku s diktátorem.
  • Mnoho z těchto lidí postrádá empatii a neuvědomují si dopad svých činů a slov na ostatní lidi (nebo jim na něm nezáleží). Může jít o důsledek vlastní nejistoty (který se projevuje jako pocit nadřazenosti a moci) a nespokojenosti. Může jít také o příznak čisté arogance.
 5. 5
  Uvědomte si, že se vaše hodnota neodvíjí od toho druhého. Měli byste sami sebe vždy vnímat jako osobu, která je na stejné úrovni, jako ten, kdo se vás snaží ovládat, přestože se tento člověk bude chovat jinak. Je to naprosto nezbytné pro vaši duševní pohodu. Ovládající člověk, zejména pokud jde o někoho z rodiny, vám může značně zhoršit sebevědomí. Bez ohledu na to, jak špatně se k vám tato osoba chová, si uvědomujte, že jeho chování je jeho problém – ne váš. Když těmto lidem dovolíte, aby se vám dostali do hlavy, umožníte jim zvítězit nad vámi.
  • Uvědomte si, že jste jediným rozumným člověkem a mějte rozumná očekávání ohledně toho, co umíte a co neumíte. Nedovolte, aby vás jakýmkoli způsobem ovlivňovaly touhy a pocity ostatních lidí.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 4:

Jak na tyto lidi konstruktivně reagovat

 1. 1
  Chovejte se asertivně. Pokud na to nejste zvyklí, pravděpodobně to pro vás nebude vůbec snadné, ale když se naučíte s panovačnými lidmi jednat, budete se cítit mnohem lépe. Je důležité zajistit, aby panovačný člověk věděl, že jeho chování nehodláte tolerovat. Čím déle si na vás bude moci dovolovat, tím více si na to oba zvyknete a panovačný člověk bude předpokládat, že s tím souhlasíte.
  • Promluvte si s danou osobou v soukromí a vyjádřete své obavy. V žádném případě z toho nedělejte veřejnou aféru.
  • Zaměřte se na to, jak ovládající chování dané osoby ovlivňuje vás – neurážejte ho tím, že mu budete říkat, že je panovačný. Pokud máte pocit, že vám váš šéf neustále říká, co máte dělat, ale nikdy neocení vaše snahy a dovednosti, můžete mu říct například: „Pracuji v této společnosti už pět let a myslím, že svoji práci dělám dobře. Když mi ale říkáte, abych vám přinesl své výsledky, abyste po mně mohl celou práci předělat, mám pocit, že přehlížíte mé kvalifikace a že si nevážíte mého přispění k práci. V podstatě mám pocit, že mi nedůvěřujete v práci, na kterou jsem dobře vyškolený a nechováte se ke mně uctivě.“
 2. 2
  Zachovejte klid. Je důležité chovat se v přítomnosti ovládající osoby klidně a trpělivě, i když budete mít chuť hlasitě křičet. Když se rozzlobíte, ničeho tím nedosáhnete. Je také dobré chovat se k tomu druhému shovívavě, když je jasné, že je unavený, vystresovaný, nebo mu není dobře. Když se začnete rozčilovat, pouze tím chování panovačného člověka zhoršíte. Je důležité se zhluboka nadechnout, vyhnout se agresivnímu jazyku a mluvit stále stejně a klidně.
  • Když na sobě dáte znát, že jste rozzlobení nebo smutní, ten druhý uvidí, že vás má ve své moci, což pouze posílí jeho panovačné chování.
  • Když dáte najevo, že se zlobíte, panovačná osoba vás uvidí jako slabé a bude mít pocit, že vás může velmi snadno ovládat. Neměli byste dávat svůj vztek najevo, jinak se stanete ještě snadnějším cílem.
 3. 3
  Co nejvíce se panovačné osobě vyhýbejte. Někdy je ze všeho nejlepší vyhýbat se panovačným lidem. Přestože vám může pomoci promluvit si s danou osobou a dát jí najevo, jak vás její chování ovlivňuje, což mu pomůže uvědomit si dopady svého chování a vytvořit si plán, díky kterému spolu budete lépe vycházet, někdy budete mít pocit, že to jediné, co můžete udělat, je prostě odejít. Záleží samozřejmě na tom, o koho jde, ale měli byste se řídit několika věcmi:
  • Pokud jde o někoho z vaší rodiny, snažte se mu jít z cesty. Někdy se může zdát, že není možné se panovačným lidem ničím zavděčit. Tito lidé vás budou kritizovat za úplně všechno a nebude lehké nebrat si to osobně. Může vás to rozčílit a může vám to značně ublížit. To nejhorší, co můžete udělat, je hádat se s takovými lidmi, protože byste tím pouze promarnili čas. Tito lidé se bez pomoci ostatních nikdy nezmění. Uvědomte si, že toto jejich chování je způsobem, jak se vypořádat s vlastními nedostatky a že s vámi nemá nic společného – jde o jejich problém, ne o váš.
  • Pokud jste v osobním vztahu s partnerem, který se vás snaží ovládat a manipulovat s vámi, měli byste se sebrat a odejít. Řekněte partnerovi, že potřebujete chvíli klidu a pokračujte ve svém vlastním životě. Lidé, kteří se uchylují k násilí a zneužívání se bez dlouhodobé intenzivní terapie nikdy nezmění.
  • Pokud jste teenager, snažte se chovat se mile a mějte neustále co dělat. Můžete se dostat ven díky tomu, že budete hrát sporty, nebo se budete více učit, abyste měli co nejlepší známky. Řekněte panovačnému člověku, že byste s ním rádi trávili čas, ale máte spoustu práce s učením, sportem, dobrovolnickou prací atd. Vymýšlejte si dobré výmluvy. Potom si najděte nové přátele, díky kterým ze sebe budete mít dobrý pocit. Stanovujte si vysoké, ale realistické cíle a plňte si je.
 4. 4
  Monitorujte úroveň úzkosti u ovládající osoby. Lidé, kteří mají sklony mít vše pod kontrolou, neumějí řešit stres a proto se snaží šlapat po ostatních lidech. Věří, že umějí vše nejlépe a že nikdo není tak dobrý, jako oni. Budou si toho na sebe nakládat příliš mnoho a potom selžou. Snažte se všímat si jejich změn nálad a buďte stále na pozoru. Když si budete všímat nárůstu úzkosti dané osoby, budete vědět, že vás tato osoba bude chtít brzy ovládat.
  • Když si budete aktivně všímat nekontrolovatelných emocí dané osoby a nabídnete jí v pravou chvíli pomoc, možná to bude stačit k tomu, abyste její panovačnost zarazit. Můžete si například všimnout toho, že když je váš partner ve stresu, začne se chovat nepříjemně a manipulativně. Den před důležitou a stresující pracovní prezentací mu nabídněte morální podporu a řekněte mu, že vidíte, jak unavený a nervózní je a že jste si jistá tím, že se mu prezentace povede. Nepřehrávejte a myslete na to, že na vás může stejně vyjet, ale uvědomte si, že tyto malé věci vám mohou pomoci zbavit ho části jeho úzkosti.
 5. 5
  Hledejte pozitiva. Zní to sice jako nemožný úkol, ale může vám to pomoci získat kontrolu nad situací, zejména pokud nemáte jinou možnost, než s tímto člověkem jednat každý den. Můžete si například říkat: „Můj šéf je nepříjemný a panovačný, ale umí udělat dobrý dojem na klienty a je v naší společnosti nepostradatelný. Umí také spoustu dobrých věcí, takže jde jen o to, abychom dali pozor na to, aby nemusel dělat to, co mu nejde.“ Snažte se najít na všem negativním něco pozitivního a hledejte způsoby, jak dosáhnout úspěchu.
  • Někdy bude nutné zapojit kreativitu, ale možná zjistíte, že když si panovačný člověk uvědomí, že máte své vlastní způsoby jednání a neustále do světa vytrubujete jeho pozitivní vlastnosti, jeho úzkostlivá mysl vás přestane vnímat jako hrozbu.
 6. 6
  Když si panovačný člověk zaslouží pochvalu, pochvalte ho. Všímejte si toho, když tento člověk projeví důvěru k někomu jinému. Pokud vám panovačná osoba dá najevo, ž vám důvěřuje, respektuje vás, nebo vám dá nějakou zodpovědnost, užívejte si to a pochvalte ji za to. Když dáte otevřeně najevo pozitivní emoce, váš nepřítel si možná uvědomí, že by chtěl, abyste se k němu takto chovali častěji.
  • Můžete například říct něco jako: „Děkuju, že mi důvěřuješ, že tento úkol zvládnu.“ Panovačný člověk se díky tomu bude cítit lépe a možná mu to pomůže povolit otěže.
 7. 7
  Uvědomte si, že vás panovačný člověk možná nebude poslouchat. Pokud máte hodně nápadů, jste kreativní, nebo umíte dobře řešit problémy, práce s panovačnou osobou vás může naprosto vyždímat. Možná se vám bude zdát, že navrhujete řešení a nápady a varujete ho před možnými důsledky jen proto, aby vás mohl přehlédnout, nebo dokonce ponížit. Potom se může stát, že vaše nápady bude o několik týdnů nebo měsíců později vydávat za své vlastní. Nějakým způsobem vám tedy porozuměl, pouze vás neuznal. Toto frustrující chování je u panovačných lidí velmi běžné. Pokud se s tím také potýkáte, zkuste následující tipy:
  • Berte to takové, jaké to je. Někdy je lepší se vzdát uznání za nějaký nápad nebo řešení, než ho vůbec nedosáhnout. V tomto případě zatněte zuby a udělejte to pro dobro skupiny, společnosti, nebo organizace. Soustřeďte se na výsledek a neberte si to osobně.
  • Řekněte panovačnému člověku, že s tím nesouhlasíte. Je to riskantní a vždy to závisí na kontextu, skupinové dynamice a osobě, se kterou jednáte. Pokud je pro vás důležité objasnit všem, že jde o váš nápad, nejprve byste měli využít fakta: „O tomto nápadu jsme se bavili už v květnu 2012 a stále mám v počítači uložené prototypy. Myslel jsem si, že se do tohoto projektu zapojí celý tým a jsem si téměř jistý, že jsme se tak i dohodli. Jsem trochu zklamaný, že o něm slyšíme až teď, když už je v testovací fázi. Protože jsme ale už tady, rádi vám ho pomůžeme otestovat.“
  • Veďte si dobré záznamy. Pokud potřebujete někomu dokázat, že jste s nápadem přišli první, veďte si dobré záznamy, které budete moci použít jako důkazy (když to bude nutné).
  • Přestaňte v práci navrhovat nové myšlenky, pokud váš šéf vaše snahy ignoruje, nebo se vám je snaží sebrat. Dělejte jen to, co se od vás očekává a snažte se zajistit, aby kvůli vám panovačný šéf neměl žádné obavy. Pravděpodobně ho budete muset neustále ujišťovat, že „šéfem“ je tady on a že si své práce vážíte. Pokud je to pro vás možné, začněte si hledat novou práci.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 4:

Zaměřte se na své vlastní tendence

 1. 1
  Zamyslete se nad svojí vlastní rolí v dané situaci. Někdy se nad vámi lidé mohou povyšovat kvůli věcem, které jste v minulosti udělali. Nejde ovšem o omluvu jejich manipulativního chování. Měli byste se na danou situaci dívat objektivně a uvědomovat si, že se v minulosti mohlo stát, že jste někomu ublížili. Zhodnoťte sami sebe upřímně, jinak se nedostanete k příčině toho, proč se nad vámi lidé povyšují. Zde je několik věcí, nad kterými byste se měli zamyslet:
  • Udělal jste něco (nebo jste něco neudělali), co by mohlo vyprovokovat panovačné chování. Pokud jste například dříve pravidelně odevzdávali všechny úkoly pozdě, nebo jste si nikdy neuklízeli v pokoji, nemělo by vás překvapovat, když se k vám váš šéf, nebo vaši rodiče budou chovat trochu panovačně.
  • Panovační lidé se chovají panovačně často ve chvíli, kdy mají pocit, že jim ostatní lidé nepomáhají. Zejména pasivně agresivní chování je pro ně jako červený hadr pro býka – způsobíte jím jen to, že se budou chovat ještě panovačněji, protože budou frustrovaní vaší nečinností. Je lepší otevřeně vyjádřit svoji nespokojenost a chovat se asertivně, než se snažit panovačného člověka podrýt.
 2. 2
  Všímejte si svých vlastních panovačných tendencí. Co se týče panovačnosti, nikdo není svatý – všichni máme tendence se nad ostatní lidi někdy povyšovat. Může se to stát ve chvíli, kdy toho o nějakém tématu víte více než ostatní, nebo kdy budete v pozici autority, nebo když budete ve stresu nebo pod tlakem a budete se snažit prosadit své myšlenky - v některých případech se vám to jednoduše stane také. Využijte své vzpomínky na tyto situace k tomu, abyste porozuměli panovačné osobě lépe a zamysleli se nad důvody jejího chování.
  • Zkuste být citlivější k panovačným lidem, i když budete sami panovační – všímejte si reakcí ostatních. Když se to naučíte, dozvíte se toho spoustu o tom, jak nakládat s emocemi, kterými panovační lidé často trpí.
 3. 3
  Naučte se upřímně zhodnotit své silné a slabé stránky. Můžete to například zkusit v soukromí probrat s nějakým kamarádem. Vyberte si někoho, komu můžete důvěřovat, kdo umí řešit podobné situace a kdo vás zná dost dobře na to, aby vám mohl poskytnout přesnou zpětnou vazbu. Nikdo není jen dobrý nebo jen špatný – každý má své silné stránky a své slabé stránky. Když budete znát pravdu o sobě (dobrou i špatnou), nenecháte se ovlivnit emocionálními výlevy a taktikami panovačné osoby.
  • Když budete lépe znát sami sebe a budete vědět, jak působíte na ostatní lidi, ať u v práci nebo ve vztahu, budete mít lepší přehled o tom, zda jsou očekávání panovačné osoby skutečně realistická. Když budete mít někoho, kdo vás podpoří, nebudete muset být paranoidní a budete mít jistotu, že se panovačná osoba chová nerozumně.
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 4:

Odpoutejte se

 1. 1
  Uvědomte si, že váš život je důležitý. Vždy je možné najít si novou práci a nové lidi, se kterými můžete mít zdravé vztahy. Pokud je vaše situace již neúnosná, neměli byste se mučit a raději byste měli odejít. Nikdo by neměl mít kontrolu nad vaším životem. Je to jen váš život. Nezapomínejte na to! I když budete mít pocit, že si novou práci nikdy nenajdete, pro vlastní duševní zdraví je vždy lepší z toxického pracovního prostředí odejít.
  • Pokud jste teenager a musíte počkat, až budete dostatečně staří na to, abyste mohli odejít, věnujte se dobrovolnické práci, sportovním činnostem, práci, nebo jiným věcem, které vám umožní netrávit čas doma. Požádejte své rodiče, aby vám zaplatili studium na univerzitě a přihlaste se na školu v jiném městě nebo jiné zemi. Když se s vámi budou hádat, vysvětlete jim, že musíte jít na tuto univerzitu, protože jako jediná nabízí obor, kterému se chcete věnovat (najděte si něco rozumného a realistického).
 2. 2
  Odpusťte. Panovační lidé jsou často plní strachu a nejistoty, která jim způsobuje neustálé pocity nespokojenosti. Vyžadují sami od sebe dokonalost, což je jak obtížné, tak nemožné. Jejich neschopnost uvědomovat si, že neúspěchy jsou součástí lidského života poškozuje jejich schopnost stát se kompetentními lidskými bytostmi a oslabuje jejich emoce. Takový stav mysli je v každém případě nevhodný. Bez ohledu na to, jaká je vaše situace, můžete odejít a hledat si vlastní štěstí jinde. Pokud se tento člověk nerozhodne sám změnit své chování, nikdy nedosáhne duševního klidu.
  • Najít štěstí nemusí vždy znamenat odejít. Můžete si najít nějakého časově náročného koníčka, nové náboženství, nebo můžete s panovačnou osobou trávit méně času. Uvědomte si, že její názor na vás nemusí mít vliv na vaše sebevědomí. Zaměřte se sami na sebe a uvědomte si, že nejste zodpovědní za to, že se panovačná osoba musí změnit.
 3. 3
  Začněte pracovat na svém sebevědomí. Pravděpodobně při jednání s panovačnou osobou utrpělo. Buďte k sobě laskaví. Pokud jste pod vlivem panovačné osoby, je možné, že vás dokázala přesvědčit, že nemáte žádnou cenu – dělá to proto, aby vás zastavila a zabránila vám, abyste ji opustili. Nesmíte tomu ani na chvíli uvěřit. Panovační lidé chtějí, aby se ostatní lidé cítili nepříjemně. Neměli byste jim na jejich triky skákat. Začněte se postupně distancovat a důvěřujete ve svoji vlastní sílu.
  • Své sebevědomí můžete značně vylepšit tím, že budete trávit čas s lidmi, díky kterým ze sebe máte dobrý pocit a kteří nemají potřebu vás ovládat.
  • Dělejte věci, díky kterým se cítíte schopní a cenění. Je pravděpodobné, že jste měli kvůli panovačné osobě pocit, že neumíte udělat nic správně. Udělejte si čas na to, co vám jde, ať už je to jóga, nebo pracovní úkoly.
 4. 4
  Rozhodněte se, co uděláte dál. V tomto případě byste si měli stanovit plán, který vám umožní buď pokračovat ve vztahu s panovačnou osobou, nebo odejít. Stanovte si také časový limit, abyste měli pocit, že máte situaci pevně v rukou. Pokud s panovačnou osobou žijete, snažte se vyřešit vaše problémy strategicky a opatrně. Nevyvolávejte hádky – sdílejte s ní své pocity klidně. Nemusíte jednat podle toho, co si myslí ostatní lidé. Pamatujte si, že máte právo na to se chovat jak sami chcete.
  • Někdy je nejlepší jednoduše odejít, zejména pokud se snažíte získat svůj život zpět a nedaří se vám s panovačnou osobou jednat.
  Reklama

Tipy

 • Panovačný člověk se vás může snažit ovládat pomocí emocí – například bude panikařit, protože když s ním budete soucítit, bude vás mít ve své moci.
 • Pokud chodíte s panovačnou osobou, všímejte si známek její panovačnosti. Žárlivost a vzbuzování pocitů viny jsou častými způsoby ovládání ostatních. Lidé, kteří ovládají ostatní lidi, s nimi umějí také dobře manipulovat. Dávejte si pozor a mějte oči otevřené.
 • Pro panovačnou osobu je důležitější mít pocit, že má pravdu, než zachovat vztah, který s vámi má. Pokud jde o vašeho šéfa, měli byste s ním souhlasit, i když budete mít jiný názor. Neměli byste ale kompromisovat tak, že budete porušovat zákon, nebo ubližovat ostatním lidem. Stůjte si za svým a nezahazujte své morální hodnoty.
 • Pokud se pro vás panovačná osoba ve vztahu snaží dělat vše možné, například vás všude vozí, nakupuje vám atd., zkuste jí říct, že máte na víkend jiné plány. Když vám přestane volat a nebude se vás snažit začlenit do svého života, pravděpodobně se jedná o panovačnou osobu. Dejte si pozor – je to cesta do pekel.
 • Panovačná osoba může tvrdit, že jí na vás záleží a že všechno dělá jen pro vaše dobro. Možná se díky tomu budete cítit lépe a budete mít pocit, že jste si její chování špatně vyložili. Tím se automaticky dostanete do její moci.
 • Pokud jste teenager a vaši rodiče vás ovládají, je nutné jim vysvětlit, jak vás jejich chování ovlivňuje. Možná se vás snaží jen ochránit před nesprávnými rozhodnutími, ale musejí si uvědomit, že máte právo se rozhodovat sami, protože jde o váš život a že je naprosto přirozené, že chcete mít svůj život pod kontrolou.
 • Uvědomte si, že si panovačná osoba může procházet těžkým obdobím. Snažte se chovat se k ní soucitně. Pomůže vám to zachovat si klid a vyhnout se zbytečné frustraci. Možná to nebude přijatelné chování, ale tito lidé to berou jako způsob, jak ze sebe mít lepší pocit a zbavit se stresu. Neměli byste po sobě ovšem nechat šlapat a dělat vše, co chtějí – jednoduše si uvědomujte, co způsobuje jejich chování a potom se s tím vypořádejte takovým způsobem, abyste se ubránili.
 • Vyhněte se vztahům s panovačnými osobami i pracovním projektům s těmito lidmi. *Pokud někdo neustále trvá na tom, aby bylo vše podle jeho představ, hledá na ostatních lidech samé chyby, neumí se uvolnit a nedovolí ostatním převzít kontrolu nad projektem, pravděpodobně se bude snažit ovládat vaše činy i celý váš vztah. *Tito lidé jsou často žárliví a majetničtí.
 • Panovační lidé mohou dosáhnout toho, že se budete cítit paranoidně a budete si myslet, že problémem jste vy. Může vám to způsobit duševní problémy. Uvědomte si, že problém nemáte vy a nezapomínejte na to, že se vás panovačná osoba snaží zmást, aby vás mohla ovládat.
Reklama

Varování

 • Nepředpokládejte, že není možné s panovačnou osobou úspěšně jednat, zejména v práci a ve společenských situacích. Je pravda, že existují velmi agresivní lidé a někdy není možné napravit vztahy s těmito lidmi, aniž byste nemuseli odcházet, ale obecně platí, že byste se měli snažit vycházet se všemi lidmi ve vašem životě. Když omezíte kontakt, bude to pro vás lepší, než když budete vyvolávat hádky. Berte chování těchto lidí objektivně a snažte se řešit všechny problémy, na které narazíte, abyste vytvořili hranice. Naučte se například komunikovat jasněji a zřetelněji.
 • Určité typy panovačných lidí jsou lidé, se kterými není snadné vycházet a někdy mohou být i nebezpeční, například když je někdo odmítne v milostném vztahu. Pokud máte pocit, že jde o výbušného člověka s křehkými pocity, dávejte si při ukončování vztahu pozor. Pokud to bude možné, dejte tomuto člověku důvod, aby se rozešel on s vámi – například s ním málo komunikujte, utrácejte spoustu peněz za věci, které nemá rád, nebo mu dejte najevo, že vás nemůže ovládat. Pokud je to pro vás příliš těžké, rozejděte se s ním nějakým bezpečným způsobem, například po telefonu, nebo v přítomnosti jiných lidí. Je dobré dát těmto lidem najevo, že máte podpůrnou síť přátel a rodiny ještě dříve, než vám začnou vyhrožovat.
 • Zapisujte si všechny výhružky, které kdy od panovačného člověka uslyšíte, jinak se ze vztahu s ním nedostanete. Potom jděte na policii a nechejte si vystavit soudní zákaz styku. Ujistěte se, že o tom ten druhý ví a mějte na telefonu neustále nachystané číslo na policii. Požádejte své sousedy, aby na vás dávali pozor. Když se budete bát, přestěhujte se do jiného města, nebo k někomu, u koho se budete cítit bezpečně a požádejte nějakého kamaráda, aby s vámi zůstal. Pokud máte přátele nebo rodinu, měli byste zůstat s nimi a zajistit, abyste byli všichni v bezpečí. Požádejte o to někoho, u koho se budete cítit bezpečně a kdo je ochoten se panovačné osobě v případě potřeby postavit. Měl by to být někdo, s kým by se daná panovačná osoba sama nechtěla pouštět do problémů (tedy někdo, koho nemůže ovládat).


Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 44 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 19 348 krát
Kategorie: Vztahy
Stránka byla zobrazena 19 348 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama