Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Komprimace souborů je v moderních operačních systémech obvykle vcelku jednoduchou záležitostí. Pokud se však jedná o opravdu velké soubory, může se celý proces poněkud zkomplikovat. Jsou-li soubory příliš velké, nebudete moci použít žádný z vestavěných komprimačních nástrojů operačního systému. Naštěstí existují programy, které dokážou komprimovat soubory o jakékoliv velikosti, a které při správném nastavení zvládnout jejich velikost citelně zredukovat. Pokud chcete zpracovat své multimediální soubory, máte na výběr z celé řady souborových formátů obrázků, videí i hudby, které vám dovolí komprimovat multimédia bez přílišné ztráty kvality.

Postup

Než začněte

 1. 1
  Vězte, že ne všechny soubory lze výrazně zkomprimovat. Komprese funguje na principu nahrazování sad znaků, z nichž je soubor složen, menšími výplňovými znaky. Výsledkem je zmenšení souboru. Některé soubory však nejsou ke kompresi vhodné a jejich velikost se vám tak nejspíše nepodaří výrazně snížit.
 2. 2
  Tento návod se soustředí na komprimaci souborů, se kterými si kvůli jejich velikosti neporadí standardní komprimační software, a také na komprimaci multimediálních souborů. Pokud potřebujete zjistit, jak s pomocí vestavěného softwaru OS sloučit několik souborů do komprimovaného archivu, podívejte se na některý z článků o „zipování“ souborů.
  Reklama
Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Práce se softwarem pro komprimaci velkých souborů a složek

 1. 1
  Stáhněte si komprimovací program pro soubory o velikosti větší než 4 GB. Schopnosti vestavěných komprimačních programů většiny operačních systémů končí u hranice 4 GB dat v rámci jednoho ZIP archivu. Pokud potřebujete zkomprimovat větší soubor, budete si muset stáhnout a nainstalovat komprimační program třetí strany.
  • Nezapomeňte, že pokud budete chtít vytvoření komprimovaný soubor s někým sdílet, musí jeho příjemce disponovat programem pro otevření tohoto typu souboru.
  • 7-Zip je jednou z nejoblíbenějších open-source možností pro systém Windows. Stáhnete jej na adrese 7-zip.org/download.html.
  • WinRAR je výkonný (placený) program pro platformy Windows i Mac, který umí komprimovat velmi efektivně.
  • Archiver je jedním z nejpopulárnějších komprimačních programů pro Mac. Vytváří jak archivy ve formátech 7-Zip a RAR, tak ve vlastním formátu.
 2. 2
  Upravte nastavení komprese. Už ve výchozím nastavení budou programy 7-Zip a WinRAR komprimovat soubory efektivněji, než to zvládnou vestavěné nástroje vašeho operačního systému. Úpravou několika nastavení pak můžete úroveň komprese ještě zvýšit.
  • 7-Zip – Pravým tlačítkem klikněte na soubor či složku, kterou chcete komprimovat, a zvolte "7-Zip" → "Přidat do archivu". V nabídce "Přidat do archivu" pak můžete nastavit možnosti komprese. Pamatujte, že se zvýšením úrovně komprese zároveň výrazně narůstá čas, který komprimace zabere. Maximální komprese dosáhnete nastavením položky "Úroveň komprese" na "Ultra". Do pole "Velikost slovníku" zadejte hodnotu desetiny vaší dostupné paměti. Větší slovník znamená lepší kompresi, požadavky na paměť jsou však na úrovni desetinásobku jeho velikosti. "Solid Block size" nastavte pro dosažení nejlepší komprese na "Solid". [1]
  • WinRAR – Pravým tlačítkem klikněte na soubor či složku, kterou chcete komprimovat, a zvolte položku "Přidat do archivu" s logem programu WinRAR. Pamatujte, že se zvýšením úrovně komprese výrazně vzroste i doba, kterou komprimace zabere. Na záložce Obecné vyberte z výsuvné nabídky "Metoda komprese" možnost "Nejlepší". Ujistěte se, že je "Velikost slovníku" nastavena na "5096 KB". Zaškrtněte políčko "Vytvořit solid archiv". Klikněte na záložku Pokročilé, a poté na tlačítko Komprese. Nastavte "Komprese textu" na "Automatická".
  • Archiver - Archiver nenabízí tolik nastavení jako jeho protějšky pro platformu Windows, při tvorbě archivu však můžete nastavit úroveň komprese. Pamatujte, že se zvýšením úrovně komprese zároveň výrazně narůstá čas, který komprimace zabere.
 3. 3
  Rozdělte velký komprimovaný soubor na více menších částí. Jednou z výhod komprimačního softwaru třetích stran je možnost vytvářet archivy sestávající z několika částí. Například můžete vzít 12GB složku a rozdělit ji na tři menší soubory tak, aby se každý z nich vešel na jedno DVD. Pro rozbalení originálních souborů pak budete potřebovat všechny tři části archivu, takže si dejte pozor, abyste je nepoztráceli.
  • 7-Zip – V rámci nabídky "Přidat do archivu" si můžete z výsuvného menu "Rozdělit po…". Vybrat z celé řady přednastavených velikostí. Můžete také zadat velikost vlastní. Každý díl archivu pak bude mít velikost, kterou nastavíte – poslední díl pak velikost toho, co po dělení zbude.
  • WinRAR – V záložce Obecné okna "Jméno a parametry archivu" můžete použít výsuvné menu "Rozdělit archiv po…", kde lze vybrat velikost částí archivu. Můžete tam také zadat vlastní velikost a z vysouvacího menu vybrat jednotku (byte, kilobyte, megabyte atd.). Každý díl archivu pak bude mít velikost, kterou nastavíte – poslední pak velikost toho, co po dělení zbude.
  • Archiver – Klikněte na tlačítko "Rozdělit" v nabídce programu Archiver, kam se dostanete po přidání souboru do archivu. Nastavte velikost, kterou mají části mít. Poté můžete nastavit i volby komprese souboru.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Komprimace velkých video souborů

 1. 1
  Stáhněte si Avidemux. Jde o zdarma dostupný, open source video editor, který umožňuje jednoduše komprimovat a převádět video soubory. Stáhnete jej z adresy fixounet.free.fr/avidemux/. K dispozici je pro Windows, Mac i Linux.
  • Videa jsou obrovskými bloky dat, která se pomocí metody přidání do komprimovaného archivu, popsané výše, příliš dobře nezkomprimují. Namísto toho je budete muset pomocí programu Avidemux znovu převést, přičemž se za cenu mírné ztráty kvality výrazně zmenší jejich velikost.
  • Soubory filmů, které jste stáhli z internetu, už mohou být komprimované. Další komprimace buďto může vést k až nesnesitelné kvalitě výsledku, nebo naopak nedojde k výrazné změně velikosti souboru.
  • Komprimované video není možné dekomprimovat. Vždy byste proto měli komprimované video uložit do samostatného souboru, abyste nepřišli o originál.
 2. 2
  Spusťte Avidemux a načtěte soubor s videem. Můžete kliknout na "File" → "Open", načež budete moci procházet soubory v počítači. Načtení videa může chvíli trvat.
 3. 3
  Ve výsuvném menu "Video Output" nastavte "Mpeg4 AVC (x264)". Tento formát zajistí vašemu převedenému videu nejširší kompatibilitu.
 4. 4
  Ve výsuvném menu "Audio Output" nastavte "AAC (Faac)". To zajistí kompresi zvukové stopy a pomůže zmenšit video soubor.
 5. 5
  V nabídce "Output Format" nastavte "MP4 Muxer". Video díky tomu půjde přehrát na naprosté většině zařízení.
 6. 6
  Klikněte na tlačítko .Configure v sekci "Video Output".
 7. 7
  Najděte sekci "Rate Control", která se nachází na záložce .General .
 8. 8
  Z výsuvného menu vyberte "Video Size". Zadejte cílovou velikost převedeného videa. Avidemux upraví nastavení tak, aby se k této velikosti co nejvíce přiblížil. Konečná velikost souboru však může být lehce vyšší i nižší, než nastavená velikost cílová.
  • Pamatujte, že pokud nastavíte cílovou velikost výrazně menší, než je velikost originálu, dojde k drastickému snížení kvality videa.
 9. 9
  Klikněte na tlačítko "Save Video". Budete vyzváni k zadání názvu videa, a pak již začne komprimace a převod. Tento proces zabere určitý čas, který se bude odvíjet od délky videa a nastavení kvality. [2]
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Komprimace velkých obrázků

 1. 1
  Zjistěte, co lze komprimovat. Většina obrázků, které stáhnete z internetu, už komprimovaná je. Formáty .jpg, .gif a .png jsou všechny jistým druhem komprese, jejichž další komprimace povede k prudkému poklesu kvality. Komprimace obrázků je nejvhodnější využít v případě, kdy pracujete se snímky přímo z fotoaparátu, nebo se soubory ve formátu .bmp.
  • Komprimovaný obrázek nelze dekomprimovat. Vždy tedy ukládejte komprimovanou verzi do samostatného souboru, abyste nepřišli o originál.
 2. 2
  Pochopte rozdíl mezi "bezztrátovou" a "ztrátovou" kompresí. Obrázky lze v podstatě komprimovat dvěma způsoby: "bezztrátově" a "ztrátově". Bezztrátová komprese je vhodná ve chvíli, kdy potřebujete vytvořit přesnou repliku původního souboru, a nejčastěji se používá na kresby, grafy a pro lékařské zobrazování. Ztrátová komprese je pak vhodná ve chvíli, kdy si ztráty kvality téměř nepovšimnete, a nejčastěji se používá na fotografie.
  • .gif, .tiff a .png jsou bezztrátové formáty.
  • .jpg je nejrozšířenějším ztrátovým formátem obrázků.
 3. 3
  Otevřete obrázek v libovolném editoru. Téměř všechny editory obrázků podporují kompresi, jelikož vám umožní uložit obrázek v různých formátech. Pokud si pak zvolíte komprimační formát, dostanete možnost určit stupeň komprese, který se použije.
  • Photoshop, GIMP, a dokonce i Malování vám umožní uložit soubory obrázků v komprimačním formátu. Poslouží vám k tomu v podstatě libovolný program pro úpravu obrázků – s některými programy však získáte více možností nastavení kvality.
 4. 4
  Klikněte na "Soubor" → "Exportovat jako ". Pak budete moci uložit kopii originálního souboru v novém formátu.
  • Pracujete-li v Malování či jiném základním obrázkovém editoru, pak musíte kliknout na možnost "Uložit jako".
 5. 5
  Vyberte požadovaný formát z nabídky "Uložit jako typ". Formát, který vyberete, by se měl odvíjet od povahy obrázku. [3]
  • Pokud komprimujete fotografii, vyberte formát .jpg.
  • Pokud komprimujete obrázek obsahující méně než 256 barev, zvolte .gif.
  • Komprimujete-li snímek obrazovky, kresbu, komiks či jiný umělý obrázek, sáhněte po formátu .png.
  • Komprimujete-li obrázek obsahující vrstvy, které chcete zachovat, zvolte formát .tiff (pozor, .tiff nemusí být vždy nutně považován za komprimační formát). [4]
 6. 6
  Nastavte možnosti kvality (pokud to lze). Obrázkové editory typu Photoshop či GIMP po vás budou po kliknutí na tlačítko Exportovat chtít vybrat nastavení kvality a komprese. Kvalitu komprese či kvality můžete obvykle upravit pomocí posuvníku.
  • Zvýšení komprese (snížení kvality) vás dovede k výrazně menšímu obrázku, vznikne v něm však zároveň řada artefaktů a barevných změn. Pro nalezení dobrého kompromisu mezi velikostí a kvalitou si tak možná budete muset s nastavením trochu pohrát.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Komprimace velkých zvukových souborů

 1. 1
  Zjistěte, co lze komprimovat. Většina zvukových souborů, které stáhnete z internetu (.mp3 či .aac), už kompresí prošla. Další komprimací těchto souborů obvykle dosáhnete jen velmi špatné kvality nahrávky. Kompresi je tedy nejlepší používat jen u nekomprimovaných formátů, jako jsou .wav či .aiff.
 2. 2
  Stáhněte si Audacity. Jde o zdarma dostupný open-source program pro editaci zvukových souborů, který je k dispozici pro Windows, Mac i Linux. Stáhnete jej z adresy audacity.sourceforge.net/.
 3. 3
  Otevřete soubor, který chcete komprimovat. Možná budete vyzváni, abyste soubor zkopírovali do projektu programu Audacity. Tím se zabrání přepsání originálního souboru.
 4. 4
  Převeďte soubor na mono (volitelný krok). Tento postup nedoporučujeme pro hudbu ani cokoliv jiného, u čeho je stereo efekt důležitý. Když však do formátu mono (jedné stopy) převedete mluvenou řeč či další nahrávky, u kterých nelpíte na vysoké věrnosti originálu, může se vám povést soubor výrazně zmenšit.
  • Klikněte na▼ v oblasti projektu vedle jména souboru. Z nabídky vyberte "Split to Mono".
 5. 5
  Klikněte na "File" → "Export Audio". Otevře se okno, v němž budete moci nastavit, kam chcete soubor uložit, a také formát, který chcete použít.
 6. 6
  Vyberte komprimační formát, který chcete použít. Všechny formáty, které v menu "Save as type" najdete (s výjimkou .wav a.aiff) jsou formáty komprese. To, jaký formát si vyberete, záleží na vašich požadavcích.
  • .mp3 je nejrozšířenějším hudebním formátem, jelikož nabízí dobrou kompresi bez příliš slyšitelné ztráty kvality. Navíc jej podporují téměř všechna zařízení.
  • .flac je bezztrátovým komprimačním formátem. Je vhodný, pokud chcete hudbu přehrávat na vysoce kvalitní aparatuře, mezi zařízeními však není příliš dobře podporovaný. .flac vám také nezajistí výraznou redukci velikosti souborů.
 7. 7
  Klikněte na tlačítko .Options... , abyste mohli nastavit možnosti komprimace. Po výběru formátu klikněte na tlačítko Options.... Dostupné možnosti nastavení závisí na formátu, který jste si vybrali.
  • Snížením bitrate (bitového toku) u .mp3 dosáhnete menších souborů, zároveň však snížíte kvalitu zvuku. Platí, že 128 Kbps zhruba odpovídá zvukové kvalitě vysílání FM rádia, zatímco 320 Kbps se téměř vyrovná CD kvalitě.
 8. 8
  Exportujte soubor. Pokud jste vytvořili mono soubor, budete požádání o potvrzení, že chcete pokračovat. Audacity nyní převede a zkomprimuje zvukové soubory. Výsledné soubory se pak objeví v umístění, které jste zadali. [5]
  • Pokud vytváříte soubor .mp3 a nemáte nainstalovaný Lame codec, budete vyzváni k jeho stažení. Při stahování a instalaci Lame coderu postupujte dle instrukcí na obrazovce. Poté budete možná muset restartovat export.
  Reklama

Související články

Jak udělat screenshot ve WindowsJak udělat screenshot ve Windows
Jak propojit dva routeryJak propojit dva routery
Jak najít archivovanou poštou na GmailuJak najít archivovanou poštou na Gmailu
Jak kontaktovat InstagramJak kontaktovat Instagram
Jak vypnout ochranu proti zápisuJak vypnout ochranu proti zápisu
Jak opravit notebook, který se nenabíjíJak opravit notebook, který se nenabíjí
Jak hackovatJak hackovat
Jak poznat, že máte napíchnutý telefonJak poznat, že máte napíchnutý telefon
Jak získat něčí heslo k FacebookuJak získat něčí heslo k Facebooku
Jak hledat na hlubokém webuJak hledat na hlubokém webu
Jak formátovat USB disk, pokud jej Windows nerozpoznáJak formátovat USB disk, pokud jej Windows nerozpozná
Jak zobrazit XML souboryJak zobrazit XML soubory
Jak odemknout zabezpečený PDF souborJak odemknout zabezpečený PDF soubor
Jak poslat peníze z PayPalu na bankovní účetJak poslat peníze z PayPalu na bankovní účet
Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 14 370 krát
Stránka byla zobrazena 14 370 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama