Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Máte video, které chcete nahrát na internetovou stránku, jako je třeba YouTube? Možná zjistíte, že je váš soubor pro nahrávání příliš velký. V tomto návodu se naučíte komprimovat svá videa bez toho, abyste obětovali jejich kvalitu.

Metoda 1 ze 5:
Základy

 1. 1
  Pochopte, jak komprimace funguje. Video je obvykle natáčeno frekvencí 24 či 30 snímků za sekundu. To znamená, že se v něm pro vytvoření iluze pohybu každou vteřinu promítne 24 nebo 30 obrázků. Díky velmi těsnému provázaní těchto obrázků se některé objekty mezi jednotlivými snímky ani nepohnou. Komprese pak namísto uchovávání celých snímků uchovává pouze změny, které se v nich odehrají.
 2. 2
  Naučte se pojmy. Existuje několik klíčových pojmů, se kterými se budete při častějším komprimování videa neustále setkávat. Když se tyto pojmy naučíte, pomůže vám to pochopit možnosti, které při komprimování videa máte.
  • Kodek (Codec) – je metodou, pomocí níž počítač rozhoduje o množství změn, které se mezi jednotlivými snímky odehrají.
  • Klíčový snímek (Keyframe) – je referenčním snímkem. Kodek jej vybere vždy po několika snímcích videa. Jde o základní snímek, podle kterého se několik dalších snímků mění. Interval mezi klíčovými snímky bude mít obrovský vliv na velikost konečného souboru. Velké množství klíčových snímků soubor zvětší, ale zlepší jeho kvalitu. Menší frekvence klíčových snímků pak povede k tvorbě spousty artefaktů.
  • Artefakty (Artifacts) – jsou kostičkované kousky obrazu, které jsou výsledkem nesprávně aktualizovaného klíčového snímku. Čím nižší je kvalita komprese, tím více artefaktů se objeví.
  • Bitový/datový tok (Bit/data rate) – je objem dat videa během jedné sekundy. Obvykle se udává v kilobitech za sekundu. Bitový tok může být jak konstantní, tak proměnný (Constant/Variable). Konstantní bitový tok má stejnou hodnotu po celou délku videa, což může znamenat nárůst velikosti souboru videa. Proměnný bitový tok se mění v závislosti na množství akce v obraze, což vede k menší velikosti souborů.
  • Proměnný bitový tok může snížit kvalitu, pokud se nemění dostatečně pružně spolu s videem. Zkuste s oběma datovými toky experimentovat a najít rovnováhu mezi velikostí souboru a přijatelnou kvalitou.
  • Snímkovací frekvence (Frame rate) – je počet snímků za sekundu. Videa jsou obvykle natáčena frekvencí 24 či 30 snímků za sekundu. Ponechte u komprimované kopie původní snímkovací frekvenci, jinak ovlivníte přehrávání a můžete rozhodit synchronizaci zvuku.
  • Rozlišení (Resolution) – je velikost výstupního videa, která se udává v pixelech šířky × pixely výšky.
  Reklama

Metoda 2 ze 5:
Pro YouTube/Vimeo

 1. 1
  Pochopte, proč musíte komprimovat. Surové video soubory, obzvláště v HD rozlišení, mohou mít velikost několika gigabytů. Přestože na YouTube i Vimeo takto velké soubory nahrávat můžete, bude nahrávání trvat velmi dlouho. Tyto služby navíc nahrané video komprimují a výsledek často nemá příliš vysokou kvalitu. Tím, že své video zkomprimujete sami, můžete určit jak jeho velikost, tak jeho kvalitu.
 2. 2
  Otevřete soubor se surovým videem v programu na úpravy videa. Na internetu najdete jak nástroje zdarma, tak profesionální produkty jako After Effects, Final Cut a další. Konkrétní menu se budou u jednotlivých programů lišit, nastavení jsou však univerzálně platná.
 3. 3
  Exportujte video. Abyste mohli začít s komprimací, musíte video exportovat. Tím video převedete do formátu, který lze přehrát na jakémkoliv systému a zařízení. To zahrnuje i formáty podporované YouTube a Vimeem.
 4. 4
  Vyberte formát souboru. Jeho výběr záleží na tom, co chcete s výsledným souborem dělat. Většina systémů a zařízení (včetně herních zařízení typu Playstation 3) umí přehrát soubory MP4. Díky tomu je MP4 souborovým formátem s nejširší podporou.
 5. 5
  Vyberte formát videa (kodek). Nejrozšířenějším a většinou zařízení podporovaným video formátem (kodekem) je H.264. Jde také o nejoblíbenější kodek pro nahrávání videí, která budou streamována online. HD video byste měli kódovat ve formátu High Profile H.264.
 6. 6
  Zvolte bitový tok. Pro SD video (video se standardním televizním rozlišením) použijte bitový tok mezi 2.000 - 5.000 kbps. HD video (720p) by mělo mít bit rate mezi 5.000 a 10.000 kbps, FullHD (1080p) video pak mezi 10.000 a 20.000 kbps.
 7. 7
  Vyberte rozlišení (velikost obrazu). Pokuste se zachovat rozlišení surového videa. Streamovací weby si po nahrání videa samy přidají vlastní volby rozlišení.
 8. 8
  Upravte frekvenci obyčejných a klíčových snímků. Převádějte své video ve stejné snímkovací frekvenci, jako jste jej natáčeli. Pokud je video natočeno s frekvencí vyšší než 30 FPS (frames per second/snímků za sekundu), převeďte jej na poloviční snímkovací frekvenci (např. video s 60 FPS převádějte na frekvenci 30 FPS). Při nastavení klíčových snímků postupujte stejně jako u nastavení snímkovací frekvence.
 9. 9
  Zvolte mód převodu. Obecně používejte převod v módu více průchodů (multi-pass). Trvá déle než převod s jediným průchodem (single-pass), zajistí však výrazně lepší kvalitu videa.
 10. 10
  Nastavte možnosti zvukové stopy. Jako formát zvuku zvolte AAC-LC, neboť zajistí nejširší podporu i nejlepší kvalitu. Datový tok nastavte na 320 kbps. Pokud je ve videu hudba, zvolte Stereo; pokud ne, zvolte Mono. Vzorkovací frekvence výstupu by měla být 48.000 kHz.
  Reklama

Metoda 3 ze 5:
Použití programu QuickTime X

 1. 1
  Otevřete film v programu QuickTIme. Tento postup je primárně určen pro videa s příponou .mov, proprietární soubory Apple QuickTime. Tyto soubory již komprimované jsou, pro nahrávání na web či přenos do mobilního telefonu je však lze zkomprimovat ještě více.
 2. 2
  Klikněte na menu Soubor (File). Vyberte Exportovat do (Export To) a poté Web. Tím otevřete okno s několika možnostmi. Pokud chcete odlišit komprimovanou kopii souboru od jeho originálu, můžete zde změnit její jméno.
 3. 3
  Nastavte kvalitu. Při exportování videa máte na výběr ze tří možností nastavení kvality: Wi-Fi, Mobilní (Cellular) nebo Web. Vyberte to, které nejlépe odpovídá vámi zamýšlenému způsobu přehrávání výsledného filmu.
  • Možnost Mobilní (Cellular) zajistí nejmenší velikosti a nejnižší kvalitu. Použijte ji tehdy, když chcete film sledovat na mobilním telefonu nebo na tabletu.
  • Možnost Wi-Fi nabídne střední kvalitu i velikost komprimovaného souboru. Zvolte ji, budete-li video streamovat skrze svou domácí bezdrátovou síť.
  • Možnost Web (Broadband) zajistí nejvyšší kvalitu komprimovaného souboru, jeho velikost však nebude o mnoho menší než velikost originálu. Tuto možnost vyberte, pokud chcete video streamovat online.
  • Můžete zaškrtnout i více polí najednou, čímž vytvoříte více kopií filmu, lišících se stupněm komprese.
  Reklama

Metoda 4 ze 5:
Použití programu Finder (OS X 10.7 )

 1. 1
  Otevřete program Finder. Přesuňte se ve vašem počítači do umístění souboru s filmem. Tento postup funguje pouze s filmovými soubory QuickTime (s příponou .mov).
 2. 2
  Pravým tlačítkem klikněte na soubor. Na spodku menu zvolte Převést vybraný filmový soubor (Encode Selected Movie File), čímž otevřete vyskakovací okno Převést média (Encode Media).
 3. 3
  Navolte si nastavení. V menu nastavení (Setting) vyberte rozlišení, na které chcete film převést. Nejvyšším nastavením a standardním HD rozlišením je 1080p. 720p má nižší kvalitu, je však stále považováno za HD rozlišení.
  • Výběrem rozlišení vyššího než originálního nedosáhnete u filmu lepšího obrazu.
  • V menu Nastavení můžete také zvolit, že chcete z filmu extrahovat pouze zvukovou stopu.
 4. 4
  Vyberte nastavení kompatibility. Pokud máte v úmyslu přehrávat film na různých zařízeních, vyberte z nabídky „Převést pro“ (“Encode for”) možnost „Široká kompatibilita“ (“Greater compatibility”). Tím nastavíte formát videa na H.264 a formát zvuku na AAC. Tyto formáty patří mezi vůbec nejlépe podporované.
 5. 5
  Převeďte film. Jakmile jste s nastavením spokojeni, můžete spustit převod. V okně Převést média (Encode Media) uvidíte jak výsledný datový tok a výsledné rozlišení souboru, tak seznam kompatibilních zařízení. Zvole cílové umístění souboru. Jakmile je vše připraveno, klikněte na Pokračovat (Continue).
  Reklama

Metoda 5 ze 5:
Použití programu QuickTime 7 Pro

 1. 1
  Otevřete film v programu QuickTIme 7 Pro. Tato metoda je určená pro komprimaci souborů s příponou .mov. Otevřete okno Informace (stiskem Command + I). Zobrazí se okno s výpisem základních vlastností filmového souboru.
 2. 2
  Změňte velikost obrazu filmu. Chcete-li film zmenšit, změňte velikost jeho okna kliknutím a potažením rohu okna. Pokud chcete dosáhnout konkrétní velikosti, sledujte odečet v políčku Aktuální velikost (Current Size) v okně Informace. Tam zjistíte, v jakých rozměrech je video právě zobrazeno.
  • 1080p značí 1920×1080 pixelů.
  • 720p značí 1280×720 pixelů.
 3. 3
  Otevřete nabídku Soubor (File). Zde zvolte Exportovat (Export). V menu Exportovat vyberte Film na QuickTime film (Movie to QuickTime movie). Klikněte na tlačítko Možnosti (Options), a poté na tlačítko Nastavení videa (Video Settings). Zde nastavíte kompresi.
  • Pro nejširší kompatibilitu nastavte typ komprese H.264. Tím zajistíte, že soubor půjde přehrát na většině systémů a zařízení.
  • Snímkovací frekvenci nastavte na Současná (Current). Zachováte tak původní snímkovací frekvenci, což zaručí plynulé přehrávání.
  • Položky Klíčové snímky (Key Frames) a Datový tok (Data Rate) by měly být nastaveny na Automaticky (Automatic). Tato nastavení jsou určena pokročilým uživatelům.
 4. 4
  Upravte kvalitu Komprese. Nastavením posuvníku v sekci Kompresor provedete úpravu finální kvality. Nastavení nižší kvality znamená menší soubor, avšak s větším množstvím artefaktů ve výsledném komprimovaném souboru. Nastavením nejlepší kvality ovlivníte velikost souboru jen nepatrně, získáte však nejkvalitnější obraz.
  • Pro vytvoření nejkvalitnějšího možného komprimovaného souboru vyberte „Nejlepší kvalita (Více průchodů)“ [“Best quality (Multi-pass)”]. Převod však bude trvat mnohem déle. Pokud vás tlačí čas, zvolte „Rychlejší převod (jeden průchod)“ [“Faster encode (Single-pass)”]. Kvalita výsledného videa však bude horší.
 5. 5
  Upravte nastavení zvuku. Klikněte na tlačítko Možnosti (Options) a následně na Nastavení zvuku (Sound Settings). V tomto okně vyberte formát AAC, čímž zajistíte, že zvuk přehraje většina zařízení. Pokud je ve videu hudba, nastavte Kanály (Channels) na Stereo. Pokud video neobsahuje hudbu, ani prostorový zvuk, vyberte Mono. Tím dosáhnete menší velikosti souboru.
  • Vzorkovací frekvenci (Rate) nastavte na 48.000. Tím zachováte malou velikost souboru bez příliš velké ztráty kvality zvuku.
 6. 6
  Klikněte na Zobrazit pokročilá nastavení (Show Advanced Settings). V sekci Nastavení renderu (Render Settings) nastavte Kvalitu (Quality) na Normální (Normal). Strategie převodu (Encode Strategy) by měla být nastavena na Průměrný bitový tok (Average Bit Rate). Cílový bitový tok (Target Bit Rate) by měl být nastaven na 40 kbps.
  • Tato nastavení můžete upravit, jak uznáte za vhodné. Změníte tím své výsledné komprimované video. Uvedená nastavení jsou optimalizována pro videa nahrávaná na stramovací stránky, jako je YouTube a Vimeo.
 7. 7
  Připravte video k nahrání na web. Zaškrtněte pole Připravit pro streamování přes Internet (Prepare for Internet Streaming) v nabídce Možnosti (Options). Zvolte Rychlý start (Fast Start) a stiskněte OK.
  Reklama

Tipy

 • Uložte své video v různých velikostech, aby měli uživatelé s rozdílně výkonnými počítači přístup k pro ně nejvhodnějšímu rozlišení. Video s vysokým rozlišením (HD) se ukládá v rozměrech 1280 na 720 pixelů, někteří uživatelé však potřebují shlédnout video v rozlišení 480 na 270 pixelů.
 • Pokud je to možné, použijte převod se dvěma průchody. Trvá sice déle než převod s jediným průchodem, váš video soubor však bude mít lepší kvalitu.
 • Pokud jste ve svém videu prováděli komplexní úpravy, nebo pokud jste jej nenatočili plynule, bude během komprese nutné uložit data všech změn obrazu, rámeček po rámečku. To může komprimaci videa ztížit.
 • Ne všechna videa vypadají při vysoké kompresi dobře. Jiná pak ani nemusí dodatečnou komprimaci potřebovat. Některá videa (jako nahrávky z mobilního telefonu) už jsou komprimována před prvním přehráním.
Reklama

Varování

 • Nahrávka na nosiči VCD (video compact disc), kterou budete přehrávat v DVD přehrávači, musí být uložena s bitovým tokem 1150 kilobitů za sekundu (Kbps) u videa a 224 Kbps a zvukové stopy.
 • Nekomprimujte video přes míru. Vaše video ztratí kvůli kompresi příliš mnoho dat a nebude sledovatelné.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Počítač
 • Přístup k Internetu
 • Software nebo službu pro komprimaci videa
 • Zařízení pro nahrávání videa
 • Program pro editaci videa
 • Soubor s digitálním videem
 • Přehrávač videa

Související články

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautor od:
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 10 657 krát
Stránka byla zobrazena 10 657 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama