Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Bez ohledu na to, kolik je vám let, odkud pocházíte, nebo jaké máte zkušenosti, je možné se naučit komunikovat efektivně. Ti největší vůdci byli vždy skvělí řečníci a uměli komunikovat. Studijní obory komunikace jsou velmi oblíbené na všech univerzitách a lidé si kvalitních řečníků váží. Když budete mít sebevědomí a budete vědět, jak se správně vyjadřovat, nebudete mít s komunikací žádný problém.

Část 1
Část 1 ze 5:

Vytvořte vhodné prostředí

 1. 1
  Vyberte si správný čas. Pro vše existuje správný čas i místo a komunikace není výjimkou.
  • Nezačínejte složité diskuse pozdě večer. Nikdo se nechce večer bavit o financích, nebo složitém plánování. Tato témata raději řešte ráno a odpoledne, když mají lidé hodně energie, mají čas a budou reagovat promyšleněji.
 2. 2
  Umožněte lidem mluvit s vámi otevřeně a upřímně. Zvolte si pro rozhovor správné místo, na kterém se budete cítit uvolněně a budete schopni se projevovat jako dospělí lidé. Pokud potřebujete někomu říct něco, co se mu nebude líbit (například že někdo zemřel, nebo že se s ním rozcházíte), nedělejte to na veřejnosti, mezi kolegy ani nikde, kde jsou ostatní lidé. Mějte úctu a promluvte si o tom v soukromí. Díky tomu budete mít šanci komunikovat efektivněji a lépe si navzájem porozumět.
  • Pokud mluvíte ke skupině lidí, nejprve si zkontrolujte akustiku, abyste měli jistotu, že mluvíte dost hlasitě. V případě potřeby použijte mikrofon, aby vás všichni slyšeli.
 3. 3
  Zbavte se zdrojů rozptýlení. Vypněte všechny elektronické přístroje, které by mohly vaši komunikaci narušit. Když zazvoní telefon, zasmějte se, ale ihned ho vypněte a pokračujte v rozhovoru. Nedovolte, aby vám cokoli narušilo vaše soustředění. Tyto věci by otravovaly vás i vaše posluchače a celou komunikaci by zničily.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 5:

Zorganizujte si svoji komunikaci

 1. 1
  Uspořádejte si v hlavě všechny myšlenky. Měli byste to udělat ještě před tím, než se do komunikace pustíte. Pokud vás nějaké téma opravdu zajímá, možná máte své nápady v hlavě trochu zpřeházené a nedokážete je vyjádřit tak, aby jim všichni porozuměli. Držte se klíčových bodů, které vám umožní komunikovat jasně a efektivně.
  • Je dobré si vybrat tři hlavní klíčové body a zaměřit se na ně. Když se vám potom stane, že se zapovídáte o něčem jiném, budete se moci snadno k jednomu z těchto bodů vrátit. Pomůže vám napsat si všechny body na papír.
 2. 2
  Komunikujte naprosto jasně. Hned ze začátku si vyjasněte, co chcete sdělit. Účel komunikace může být například informovat ostatní, získat informace, nebo někoho pobídnout k nějaké činnosti.
 3. 3
  Držte se tématu. Až začnete mluvit o svých třech hlavních bodech, snažte se mluvit tak, aby vše, co řeknete, tyto body podporovalo a posilovalo vaše argumenty. Pokud jste si to dobře promysleli a vypíchli jste si ze všech bodů to nedůležitější, budete mít jistě připraveno dostatečné množství frází. Nebojte se je používat. I sebejistí světoznámí řečníci používají své klíčové fráze několikrát dokola, aby tím posílili své argumenty. Snažte se udělat vše pro to, aby bylo posluchačům jasné, co se jim snažíte sdělit.
 4. 4
  Poděkujte svým posluchačům. Na konci poděkujte těm, se kterými jste mluvili. Bez ohledu na výsledek vaší komunikace se snažte ji ukončit slušně a uctivě.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 5:

Komunikace při projevu

 1. 1
  Snažte se zajistit, aby se posluchači uvolnili. Toho byste měli dosáhnout ještě před začátkem projevu či prezentace. Někdy je dobré začít třeba vtipem. Posluchači potom budou mít pocit, že jste s nimi na jedné lodi a že vám jde o to samé.
 2. 2
  Mluvte jasně a obsáhle. Je důležité dát jasně najevo, co chcete sdělit, aby tomu každý z posluchačů porozumět. Vaše slova si lidé budou pamatovat, protože budou přesně vědět, o co vám jde. Měli byste tedy používat jednoduchá slova a fráze a vyhýbat se složitým strukturám.
 3. 3
  Správně vyslovujte. Mluvte dost nahlas, aby vás slyšeli úplně všichni a aby si lidé nemysleli, že jste zamlklí a lhostejní. Správně vyslovujte zejména klíčové body, aby nedošlo ke zbytečnému nedorozumění. Pokud často mumláte, protože máte z rozhovorů strach, natrénujte si to doma před zrcadlem. Někdy je nejlepší promluvit si o tématu komunikace se svými blízkými. Díky tomu si v hlavě ujasníte, co přesně chcete říct. Každý trénink a práce na vašem projevu vám pomůže získat sebevědomí.
 4. 4
  Pozorně naslouchejte a tvařte se zaujatě. Naučte se naslouchat pozorně. Uvědomte si, že komunikace je oboustrannou činností a že se poslechem ostatních lidí učíte. Když budete aktivně naslouchat, budete schopni odhadnout, zda posluchači vašemu projevu rozumí a zda nemluvíte špatně nebo víceznačně. Pokud posluchači působí zmateně, je dobré se jich zeptat na něco, o čem jste mluvili. Pomůže vám to napravit chyby, které jste mohli omylem napáchat.
 5. 5
  Mluvte zajímavým hlasem. Monotónní hlas není příjemný, takže zkušení řečníci využívají různé barvy hlasu k posílení komunikace. Norma Michael doporučuje: [1]
  • Při přechodu od jednoho tématu k druhému změňte výšku a hlasitost svého projevu.
  • U důležitého bodu, nebo shrnutí mluvte trochu hlasitěji a pomaleji.
  • Mluvte střední rychlostí, ale u klíčových slov dělejte pauzy.
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 5:

Komunikace pomocí řeči těla

 1. 1
  Všímejte si posluchačů. Nemusíte znát každého, kdo sedí v publiku, ale pokud se na vás tito lidé dívají a souhlasně pokyvují, znamená to, že vám věnují pozornost. Odměňte je tím, že jim také věnujete trochu své pozornosti.
 2. 2
  Dávejte si pozor, abyste neměli zmatenou řeč těla. Obličejové výrazy používejte opatrně. Snažte se dávat najevo empatii a vášeň a používejte jemné výrazivo. Vyhýbejte se negativním obličejovým výrazům – nemračte se a nezvedejte obočí. Co je nebo není negativní závisí vždy na kontextu (zejména na kulturním kontextu), takže se chovejte tak, jak to situace vyžaduje.
  • Naučte se rychle odhalit neočekávané chování, které naznačuje kulturní kolizi – například zatnuté pěsti, shrbený postoj, nebo dokonce ticho. [2] Pokud se nevyznáte v kultuře, k jejímž příslušníkům mluvíte, nejprve se někoho zeptejte na problémy v komunikaci, kterým byste mohli čelit.
 3. 3
  Komunikujte z očí do očí. Oční kontakt vytváří mezi lidmi důvěru, pomáhá vám přesvědčit ostatní, že jste důvěryhodní a dává najevo zájem. Při rozhovoru nebo prezentaci je důležité se dívat posluchačům do očí a neuhýbat pohledem. Dejte si pozor, abyste to nepřehnali – oční kontakt je v pořádku, ale neměli byste nikomu dlouze zírat do očí. [3]
  • Dívejte se na všechny posluchače. Pokud mluvíte k plné místnosti, podívejte se do očí všem lidem. Když někoho zanedbáte, mohl by si to vykládat jako urážku a mohli byste tím ztratit klienta, nebo si dokonce udělat nepřítele.
  • Když mluvíte k publiku, zastavte se a zadívejte se někomu do očí. Potom zase začněte mluvit. Díky tomu se členové publika budou cítit vážení.
  • Uvědomte si, že i oční kontakt je podmíněn kulturou. V některých kulturách je oční kontakt považován za něco nevhodného. Vždy si tedy nejprve zjistěte, ke komu budete mluvit.
 4. 4
  Využívejte pauzy a dýchání. Pauzy jsou důležité. Simon Reynolds říká, že pauzy způsobují, že se obecenstvo nakloní blíže a pozorněji poslouchá. Pauzy vám pomohou zdůraznit své klíčové body a posluchačům umožní vstřebat to, co se dozvěděli. Také vám pomohou efektivněji sdělit to, co chcete říct a pro posluchače je díky nim snadnější pochopit vše, co slyší. [4]
  • Než začnete mluvit, několikrát se zhluboka nadechněte.
  • Při komunikaci si zvykněte dýchat klidně a pravidelně. Budete mít klidnější hlas a budete se cítit uvolněněji.
  • Pauzy využívejte k tomu, abyste plynule přešli od tématu k tématu.
 5. 5
  Zamyslete se nad tím, jak působí vaše gestikulace. Nepřehánějte to s gesty. Všímejte si toho, co říkají vaše ruce. Některá gesta vám pomohou zdůraznit vaše hlavní body, ale jiná mohou být zase rušivá a pro některé posluchače dokonce urážlivá. Je dobré sledovat gesta ostatních mluvčích a všímat si toho, jak na vás působí. Napodobujte ta gesta, která se vám líbí a všímejte si toho, že většina efektivních gest je přirozená, pomalá a empatická.
 6. 6
  Všímejte si signálů svého těla. Uvědomujte si, kam se díváte, co děláte rukama, zda se pohupujete atd. Tato malá gesta se sčítají a když to s nimi budete přehánět, vaše komunikace nebude tak účinná.
  • Požádejte někoho, aby vás natočil a potom si pusťte svůj projev zrychleně. Všechna opakující se gesta a podvědomé pohyby se vám ukážou a budou působit komicky. Až toto chování vypozorujete, bude pro vás snadnější zapracovat na své řeči těla.
  Reklama
Část 5
Část 5 ze 5:

Efektivní komunikace při konfliktu

 1. 1
  Zajistěte, abyste si byli oba rovni. Nestůjte výš a nenaklánějte se nad tím druhým. Tím byste mezi sebou vytvořili nerovný vztah a problém by nabral větších rozměrů. Pokud ten druhý sedí, měli byste také sedět.
 2. 2
  Naslouchejte druhé straně. Dejte tomu druhému příležitost, aby řekl, co si myslí. Než začnete mluvit, počkejte, až řekne vše, co měl na srdci.
 3. 3
  Mluvte klidně a pomalu. Nekřičte a nikoho neobviňujte.
 4. 4
  Dejte tomu druhému najevo, že jste poslouchali, co vám říkal. Můžete říct například: „Pokud tomu dobře rozumím, myslíš si, že...“
 5. 5
  Nesnažte se hádku ukončit za každou cenu. Pokud ten druhý odejde, nepronásledujte ho. Dejte mu čas, aby se uklidnil a promluvte si o tom později.
 6. 6
  Nesnažte se mít poslední slovo. To by mohlo způsobit daleko větší problém. Někdy budete muset souhlasit a jít dál.
 7. 7
  Mluvte v první osobě. Když vyjadřujete své obavy, snažte se začínat všechny věty slovem „já“ a jasně sdělit, jak se cítíte. Díky tomu bude ten druhý ochotnější vám naslouchat. Místo abyste říkali „Jsi hrozně nezodpovědný,“ řekněte „Mám pocit, že je tvoje nezodpovědnost pro mě velkým problémem.“
  Reklama

Tipy

 • Buďte opatrní s humorem. Trocha vtipu v diskusi může pomoci, ale neměli byste se spoléhat na humor jako na univerzální způsob, jak zaonačit složité a nepříjemné věci. Když budete stále jen vtipkovat, nikdo vás nebude brát vážně.
 • Pokud prezentujete pro skupinu lidí, připravte se na to, že se vás budou ptát na těžké otázky a snažte se zachovat klid. Pokud si chcete udržet pozici pro efektivní komunikaci, Michael Brown navrhuje zlaté pravidlo řešení složitých otázek ve skupinách – naslouchejte otázce a zopakujte problém. Odpověď sdílejte se všemi, což znamená, že byste se měli dívat jak na tazatele, tak na ostatní členy publika. Odpovídejte jasně a hlasitě a po malé pauze změňte téma. [5]
 • Nenaříkejte ani neproste. Nic z toho vám nezajistí úctu. Pokud jste smutní nebo naštvaní, omluvte se a vraťte se zpět až budete klidnější.
 • Neodbíhejte od tématu – posluchači by nevěděli, co se jim snažíte sdělit.
 • Na internetu si najděte slavné řečníky v akci. Pusťte si nejlepší projevy na Ted Talks. Existuje spousta lidí, jejichž komunikaci můžete studovat. Berte je jako své osobní trenéry komunikace!
Reklama

Související články

Reference

 1. Norma Michael, How to Say What You Mean, (1988), p.33, ISBN 0-474-00303-5
 2. Don W Prince and Michael H Hoppe, Listen and Watch for Cultural Differences, in Communicating Across Cultures, (2000), pp.14-19
 3. Linda Talley, Body Talk, Career World, a Weekly Reader publication 38.6, (April-May 2010), p.6
 4. Siimon Reynolds, Why People Fail; The 16 obstacles to success and how you can overcome them, (2010), p. 94, ISBN 978-0-670-07431-0
 5. Michael Brown, Speaking Easy, (undated), Media Associates, NZ, p.114.
 6. Some elements of this article were sourced from FEMA, Effective Communication: An Independent Study, December 2005, at PDF document - downloads on clicking, a US government copyright free information source.
 7. Center for Nonverbal Studies, (http://center-for-nonverbal-studies.org/ CN), is an organization dedicated to the study of all forms of non-spoken communication; here you'll find a thorough explanation of the various forms of non-verbal communication.

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 78 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 8 483 krát
Stránka byla zobrazena 8 483 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama