Jak komunikovat s mrtvými

V tomto článku:Jak komunikovat s mrtvými přímoKomunikace s mrtvými s vnější pomocíModlitba a další techniky5 Reference

Chtěli byste mluvit s někým, kdo již zemřel nebo si něco zjistit o svých předcích? Nebo se chcete zbavit ducha, který straší ve vašem domě? Lidé rozmlouvají s mrtvými již po tisíce let pomocí různých metod. Čtěte dál a zjistíte, jak komunikovat s duchy o samotě nebo s pomocí vnějšího zdroje.

Část 1
Jak komunikovat s mrtvými přímo

 1. 1
  Snažte se zlepšit svůj šestý smysl. [1] Pokud vám nestačí pouze si v hlavě představit obraz zemřelého člověka, můžete si najít lepší metodu, která vám pomůže soustředit se na tyto pocity a vjemy.
  • Uvědomujte si, jaké je to prožívat přítomnou chvíli. Uvědomujte si, kde se nacházíte a jaké máte pocity. Jinak pro vás bude těžké se k tomu po skončení seance vrátit.
  • Postupně zbystřujte své smysly tak, abyste se dostali do stavu, kdy nevnímáte to, co se děje okolo vás.
  • Jakmile se dostanete do tohoto stavu, zaměřte se na energii, která je v místnosti. Nehledejte ji, ale otevřete se její přítomnosti. Pokud ucítíte něčí přítomnost, začněte se ptát na otázky. Uvědomte si, že odpovědi mohou přijít jako obrazy nebo pocity a ne nutně ve formě slov.
 2. 2
  Zkuste komunikovat silou mysli. [2] Někteří vědci věří, že schopnost komunikovat s mrtvými není omezena na profesionální média, ale že tuto schopnost má každý, kdo se dokáže spojit se svým duchovním vědomím. Může chvíli trvat, že se vám to povede, ale podle této teorie je to možné.
  • Uklidněte se vyčistěte si mysl, jako kdybyste se připravovali na meditaci. Sedněte si na tiché a klidné místo. Zavřete oči a na nic nemyslete.
  • Začněte myslet na svého milovaného zemřelého hned po tom, co přestanete myslet na vše ostatní. Představujte si ho v hlavě naprosto živě a do detailů. Čím silnější pro vás tento obraz bude, tím snáze s danou osobou navážete spojení.
  • Nejprve na otázky několik vteřin myslete a potom se na ně ptejte. Myslete na mrtvého a na svoji otázku a čekejte. Neodpovídejte sami ani neodhadujte, jak bude odpověď znít. Místo toho trpělivě čekejte, až dostanete odpověď, která nepochází z vaší vlastní mysli.
 3. 3
  Hledejte odpovědi na jednoduché otázky. Tato technika není tak užitečná při kontaktování zemřelých milovaných, ale často ji používají paranormální vyšetřovatelé, kteří se snaží spojit s duchy na místech, na kterých údajně straší. Jděte do místnosti, kde se paranormální jevy vyskytují nejčastěji. Ptejte se na základní otázky, na které lze odpovědět ano nebo ne. Můžete také požádat o konkrétní formu odpovědi. Nejčastější věci jsou klepání a světelné záblesky.
  • U klepání dejte duchovi instrukce, aby zaklepal jednou pro ano a dvakrát pro ne.
  • Pokud používáte baterku, vezměte si nějakou, kterou je snadné zapnout, například s knoflíkem na konci. Zapněte ji a odšroubujte horní část tak, aby baterka skoro nesvítila. Položte ji na rovný povrch tak, aby se nemohla sama pohybovat. Jemně zatlačte na tlačítko a přesvědčte se, že se baterka může snadno vypínat a zapínat. Duchovi řekněte, aby ji zapnul jednou pro ano a dvakrát pro ne.

Část 2
Komunikace s mrtvými s vnější pomocí

 1. 1
  Pracujte s médiem.[3] Média mají velké zkušenosti s komunikací s mrtvými. Můžete si nějaké takové lidi najít na internetu. Pokud chcete mluvit s mrtvým člověkem, médium může přijít k vám domů, nebo si vás pozve k sobě do kanceláře.
  • Pokud chcete, aby médium mluvilo s duchy, kteří straší ve vašem domě, budete si ho muset pozvat k sobě. Ne každé médium bude ochotné tuto službu provést, ale většinou nebude problém kontaktovat své zemřelé blízké.
  • Zjistěte si všechny informace o médiu, které si vyberete. I lidé, kteří nejsou skeptičtí, by si měli uvědomit, že někteří lidé jsou pouze podvodníci. Jako u všeho jiného i v tomto oboru vás mohou podvést a právě v tomto oboru je to snad nejčastější. Vždy si tedy vyhledejte reference a doporučení média, ke kterému chcete jít. Na schůzce se zeptejte na všechno, co vás zajímá a ověřte si, že z vás tento člověk opatrně netahá odpovědi na vaše otázky.
 2. 2
  Zjistěte si něco o technologiích EVP a EMP[4] EVP, neboli fenomén elektronického hlasu je jev, kdy se hlas neslyšitelný pro lidské ucho nahraje na digitální nahrávku. EMP neboli elektromagnetický pulz lze zachytit pouze elektromagnetickým měřidlem. Pro vyzkoušení těchto metod byste měli jít na místa, která jsou silně nabitá spirituální energií a hledat své odpovědi tam.
  • Když hledáte EVP, můžete se ptát na jakékoli otázky. Jde o praktiku, která se nejčastěji používá, když není identita ducha známá. Ptejte se na otázky a mezi nimi nechávejte hodně času, aby měli duchové čas odpovědět. Po skončení seance si nahrávku poslechněte a dávejte pozor na všechny divné zvuky, které by bylo možné brát jako odpovědi.

  • EMP se většinou omezuje na odpovědi „ano“ nebo „ne“. Nejčastěji se používá zařízení se světelnými diodami, které se rozsvítí, když se elektromagnetická energie zvedne. Ptejte se na otázky a duchům v místnosti řekněte, že mají rozsvítit jednou pro ano a dvakrát pro ne.
 3. 3
  Uspořádejte seanci. Seance je setkání lidí, kteří spolu pomocí kolektivní energie komunikují s mrtvými lidmi. Budete potřebovat alespoň tři lidi, kteří mají chuť do toho jít. Můžete tak komunikovat s milovanými lidmi, nebo s náhodnými duchy. Buďte ale opatrní, protože je zde velké riziko, že vyvoláte zlého ducha.

Část 3
Modlitba a další techniky

 1. 1
  Modlete se. Ne každá víra má modlitby za mrtvé, ale jistě nějaké najdete. Tyto modlitby jsou často přímluvné a objevují se ve dvou podobách.
  • Při první se modlíte za to, aby zemřelý člověk nalezl mír a radost v posmrtném životě. Nekontaktujete tedy zemřelého přímo, ale můžete na něho při modlení myslet a pocítit jeho přítomnost.
  • Při druhé modlitbě se modlíte přímo k zemřelému. Nechcete osvobodit od jeho ducha, ale žádáte ho, aby se za vás modlil z druhé strany. Někteří lidé věří, že jako součást spirituálního světa má duch možnost se za vás „přimluvit“ u božstev z druhé strany světa.
 2. 2
  Dívejte se do zrcadla. Sledování zrcadla chce trochu cviku, ale můžete se tak spojit s mrtvými. Je to podobné, jako snažit se spojit s duchem pomocí síly mysli, ale při této technice pro spojení používáte zrcadlo.
  • Zklidněte své myšlenky. Jděte do klidného pokoje, kde můžete být úplně sami a stoupněte si před zrcadlo. Zavřete oči a zbavte se všech úzkostí, emocí a myšlenek.
  • Soustřeďte se na osobu, kterou chcete kontaktovat. Vytvořte si v hlavě její obraz a snažte se ho před sebou vidět tak jasně, jak je to jen možné.
  • Pomalu otevřete oči a podívejte se do zrcadla. Představte si, že v zrcadle uvidíte to, na co jste právě mysleli. I když je obraz rozostřený nebo se překrývá s vaším, měli byste v zrcadle vidět obraz svého zemřelého milovaného.
  • Ptejte se na své otázky. Nevynucujte si odpovědi, pouze je přijímejte. Také nezapomeňte, že odpovědi mohou přijít v podobě obrazů nebo pocitů.
 3. 3
  Komunikujte s mrtvými pomocí věcí. Někteří lidé věří, že předměty, které zemřelý člověk vlastnil, jsou propojeny s jeho duší. Tyto věci vám mohou pomoci spojit se se zemřelými a umožnit tak komunikaci. Pokud chcete komunikovat s někým, kdo již zemřel, snažte se získat nějakou jeho oblíbenou věc, například oblečení nebo knihu. Jděte na místo, kde se tento člověk často zdržoval, vezměte si předmět do ruky a začněte komunikovat s duchem.
 4. 4
  Mluvte a neříkejte si o odpověď. Pokud váháte nebo jste skeptičtí, vždy se můžete ducha zeptat na nějakou otázku, aniž byste nutně požadovali odpověď. [5] Pokud věříte v existenci duchů, pravděpodobně také věříte, že duchové bdí nad svými milovanými. Můžete tedy s duchy komunikovat úplně kdekoli, nebo si můžete vybrat místo, které je pro vás nějakým způsobe důležité. Řekněte duchům cokoli, co vás napadne. Můžete se ptát na otázky, ale protože nepotřebujete nutně odpovědi, nemusíte se omezovat pouze na otázky a můžete s duchy jen tak rozmlouvat.

Tipy

 • Pokud máte něco, co patřilo člověku, jehož ducha chcete vyvolat, nebo něco, co jste měli u sebe na jeho pohřbu, vezměte si to při vyvolávání ducha do ruky.
 • Skepticismus vyrovnejte otevřenou myslí. Aby tyto metody fungovaly, budete jim muset věřit. Je ale také jednoduché nechat se unést a vymýšlet si odpovědi, které neexistují.
 • Při kontaktování mrtvých lidí musíte být velmi opatrní, hlavně pokud jste náchylní ke kontaktování zlých duchů. Existují hodní a zlí duchové a pokud jen trochu věříte na nadpřirozeno, měli byste věřit i tomuto. Tito duchové vás mohou posednout i na krátkou dobu a vy to ani nezaznamenáte. Buďte opatrní a krátce po vyvolávání duchů nesedejte za volant ani neberte do ruky zbraň.
 • Zeptejte se sami sebe, proč chcete komunikovat s mrtvými. Pokud je to jen ze zvědavosti, možná byste to měli přehodnotit. Takové věci byste neměli brát na lehkou váhu a měli byste se do nich pouštět pouze pokud skutečně chcete navázat spojení s mrtvými.
 • Při kontaktování mrtvých buďte velmi opatrní. Pokud nějaká metoda vyžaduje vyvolání ducha, vždy riskujete, že vyvoláte nějakého zlého a nebezpečného. Mnoho lidí, kteří věří v komunikaci s duchy také věří tomu, že se zlí duchové mohou spojit s člověkem a dokonce ho i posednout.


Co budete potřebovat

 • Baterka
 • Svíčky
 • Zrcadlo

Informace o článku

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 11 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili.

Kategorie: Víra v nadpřirozeno

V jiných jazycích:

English: Talk to the Dead, Italiano: Entrare in Contatto con i Defunti, Deutsch: Mit den Toten reden, Español: hablar con los muertos, Português: Falar com Mortos, Français: communiquer avec les morts, 中文: 与死者对话, Nederlands: Met de doden praten, Русский: разговаривать с мертвыми, 日本語: 死者と会話をする, Bahasa Indonesia: Berkomunikasi dengan Arwah, Tiếng Việt: Trò chuyện với Người Cõi âm, हिन्दी: किसी मृत व्यक्ति से बात करें

Stránka byla zobrazena 33 554 krát.
Byl tento článek přesný?