Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Jestli už máte nového psího společníka, nebo jste už se svým psem nějakou tu dobu, je užitečné vědět, co znamenají signály, které vám váš pes dává. Pak můžete svoje chování vhodně přizpůsobit a také rozeznat, jak se váš pes cítí. Stejně tak jako lidé i psy používají na vyjádření svých pocitů hlasové projevy, výrazy tváře a pohyby těla. I když se některá tato gesta můžou zdát velice podobná lidským gestům, u psů můžou mít opravdu odlišný význam. V tomto článku vám vysvětlíme jak s vaším psím společníkem efektivněji komunikovat.

Část 1
Část 1 ze 5:
Pochopení psího chování

 1. 1
  Sledujte svého psa. To, že sledováním pochopíte zvyky, zvláštní návyky a pohyby vašeho psa vám pomůže přirozeněji začít s procesem pochopení jeho komunikačního chování. Mnoho věcí, které váš pes bude dělat, které vám i bez vysvětlení bude dávat smysl. Tak jako je každý člověk jedinečný, stejně je i váš pes.
  • Uvědomte si, že většina psích komunikačních technik je velice jemná a nevýrazná.
  • Pochopením psí komunikace budete moci reagovat na jakýkoliv problém, se kterým se váš pes setká, předtím než by se situace vyhrotila. Nevšímání si počátečních znaků stresu nebo nespokojenosti může brzy vést k agresivnímu nebo rozrušenému chování.
  • Pamatujte si, že tento učební proces je obousměrný. Psi se také musí naučit rozeznávat znaky našeho chování, a proto byste si měli dávat pozor na svoje gesta a držení těla. Psi také samozřejmě nerozumí česky. Je důležité naučit vašeho psa, co znamená, když řeknete „Ne“ nebo „Sedni“. Když budete jenom pořád dokola říkat „Sedni“, pes tomu nepochopí a bude si myslet, že je to jen prostě součást těch náhodných nesmyslů, co říkáte v průběhu dne. Když svého psa navedete do sedící pozice a pak ho silně odměníte za to, že to udělal, způsobí, že to bude dělat velice rád. K tomu stačí přidat slovíčko „sedni“ když si sedá a pes si spojí, že slovo „sedni“ značí „polož zadek na podlahu“.
  • Mějte na paměti, že některé signály můžou být u určitých plemen omezeny. Ku příkladu, jestli váš pes má povislé uši, nebo kupírovaný ocas, některé signály u něj neuvidíte.
 2. 2
  Poznejte, jak váš pes reaguje na oční kontakt. Zvažte, jak se sami cítíte, když na vás někdo intenzivně civí, místo toho aby se vám do očí díval normálně. Stejně tak, jak se to zdá konfrontační vám, psy se budou také cítit zmatení a ohrožení přímým civěním, protože to je pro ně výhrůžný postoj. Pes, který v takové situaci odvrátí pohled, je vlastně slušný a snaží se vyhnout konfrontaci. Na druhé straně, cvičení vašeho psa v používání očního kontaktu jako prostředku komunikace je nesmírně užitečné pro udržení jeho pozornosti na vás. [1]
  • Nejefektivnější forma psího cvičení je nazývaná „Pozitivní posilování“ (eng. "Positive reinforcement") nebo „Klikr trénink“ (eng. "clicker training"). Je to vědci, veterináři a zvířecími behavioristi dokázaný nejdůslednější trénink. Trestání je odsuzováno, jelikož se dokázalo, že psy mají velice krátkodobou paměť a pravděpodobně si nespojí situace, jako je třeba jejich vyprázdnění se na podlahu a vaše nespokojenost. Psy vlastně necítí vinu. Jejich páníčkové prostě jen přestanou vypadat tak rozčileně, když „vypadají provinile“ a tak se jak pro psa, tak i pro páníčka stane užitečné, když pes jeví známky „viny“. Pes zjistí, že se vám nelíbí, když se vyprázdní na podlahu a když přijdete domů, bude se „tvářit provinile“, aby si vás udobřil. Nespojí si fakt, že jste rozčilení s vyprazdňováním na podlahu.
  • Klikr trénink spočívá v navedení psa do správné pozice a následné pochvale a odměně za to, že udělali něco správně.
  • Psí chování se vždy řídí v směru nejvíce odměňované nebo nejméně trestané možnosti, kterou v dané situaci mají. Pokud je nejvíce odměňovaná možnost rozkousat vám boty, udělají to. Jestli je odměníte za nerozkousání bot, nebudou to dělat ani, když jste pryč. Protikladně k tomu, trest nebo dominance značí ukázat psovi kdo je pán, co v konečném důsledku prostě vyústí v to, že tyto akce bude pes provádět, když nejste poblíž.
  • Psi jsou odměnami opravdu motivováni a teorie dominance byla již vyvrácena. Psi se chovají takovým způsobem, který přinese největší odměnu, ne na základě snahy „dominovat“ vám nebo jinému psu. Staňte se zdrojem největších odměn v životu vašeho psa a on s radostí poslechne, cokoliv mu řeknete.
  • Když si pes lehne břichem nahoru a odkryje ho tak, je to způsob jak vás potěšit. Škrábání břicha je pak dobrý způsob jak tohle chování povzbudit.
  • Odhalené břicho může také znamenat pasivní odpor k zpozorované hrozbě.[2]
  • Naskakování na jiné psy nebo vaši nohu může být u psa i znakem stresu, hlavně když se pes s nízkým sebevědomím snaží navázat vztah s více sebevědomým zvířetem. [3]
  • Psi užívají různá gesta a držení těla, aby vyjádřili nepohodlí, a to včetně přehnaného/nepotřebného kýchání nebo zívání, olizování rtů, vyhýbání se očnímu kontaktu, schovávání se, široké otevření očí (když vidíte jejich bělmo) a ztuhlé tělo. Když pes jeví známky nepohodlí, nejlepším řešením je přestat to, co děláte a v budoucnu to nedělat. Pokud potřebujete, aby si pes na něco přivykl, odměňujte je mnoha odměnami a nepříjemnou věc jim pomalu představujte. Brzy se váš pes bude sám hrnout do dané situace s vidinou čekající odměny!
  • Pes může mnoho emocí ukázat svým ocasem. Vrtění ocasem a zadní částí těla znamená čistou radost. Pomalu vrtící ocas znamená opatrnost. Ztuhlý ocas držený vysoko znamená ostražitost, ocas držený nízko je známka spokojenosti. Zastrčený ocas značí, že pes je vystrašený.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 5:
Pochopení řeči těla vašeho psa

 1. 1
  Naučte se interpretovat držení těla vašeho psa. Způsob jakým pes stojí, vám může napovědět opravdu mnoho o jeho náladě a emocích. Mnoho těchto signálů bude jemných a může nějakou dobu trvat, než se naučíte všechny jeho výrazy, ale opravdu to stojí za tu námahu.
 2. 2
  Rozeznejte hravé a přátelské chování. Psy postojem a řečí těla komunikují sebejistotu a přání se hrát.
  • Sebejistý postoj: Pes, který se cítí sebejistý, bude stát vzpřímeně se zdviženým ocasem a pravděpodobně pomalu vrtícím, jeho uši budou buď vztyčené, nebo uvolněné, a všeobecně bude vypadat uvolněně. Jeho oči budou mít menší zornice, protože budou také uvolněné.[4]
  • Poklona: Když je pes natočený směrem k vám s hlavou a hrudí skloněnými k zemi, předními tlapami roztaženými a zadní částí a ocasem vystrčeným vzhůru, je to jasná pozvánka na hraní. Říka se tomu "hravá poklona".[5] Páníčkové si to často můžou pomýlit s útočným postojem, ale jasně to značí hravost.
  • Kývání bokami: Kývání bokami nebo pošťouchnutí jsou dalším znakem hry. To platí i na to, když váš pes zakývá bokem při jiném psu tak, že ho svým zadkem (strana psa, která nemá zuby!) srazí na zem.[6] Když se vám pes otočí zády, je to také znak důvěry a v závislosti na tom, jaký váš pes je, to také může znamenat, že chce, abyste mu škrábali záda. Vrtění zadkem je známka vzrušení a přátelskosti.[7]
  • Pokud se pes natahuje se zadkem ve vzduchu, předními nohami a tlapkami roztaženými a hlavou blízko při zemi, pravděpodobně má náladu na hraní.
  • Pokud váš pes zvedne tlapku a dotkne se vašeho kolene nebo jiné části vašeho těla, chce získat vaši pozornost, o něco požádat, nebo naznačit, že se chce hrát.[8] Tohle gesto se vyvíjí už od dětství, kdy bylo spojeno s hnětím břicha matky kvůli mléku[9] ale časem se změní na gesto podobné podání ruky – je o navázání kontaktu a přátelství.[10]
  • Opakované zvedání tlapky do vzduchu často užívají štěňata jako pozvánku na hraní.[11]
  • Pokud je psí ocas v neutrální poloze (za rovně s tělem nebo trochu níže), pes se zřejmě cítí jistě a přátelsky.[12]
  • Pokud váš pes intenzivně vrtí zvednutým ocasem, je v uličnické náladě a má chuť zlobit a dráždit buď vás, nebo jiného psa![13] Také to může značit odehnání jiného zvířete.
  • Pokud váš pes pomalu nebo jemně vrtí ocasem a při tom vás sleduje, je uvolněný ale ostražitý a připravený si hrát.
 3. 3
  Rozeznejte nepohodlí a znepokojení. Rozeznání kdy se váš pes cítí nesvůj nebo nejistý vám může pomoci naplnit jeho potřeby a poskytnout mu útěchu a uklidnění, kdy je potřeba.
  • Neposednost může být známkou nervozity, ale také i známkou vzrušní nebo nudy. Pokud má váš pes dostatek pohybu a zábavy, všímejte si, jestli tuto neposednost neprovází další známky nervozity.
  • Pes, který se cítí ohrožený, se může naježit. Tato taktika, která značí, že se psí srst zježí v pásu na psím hřbetě, je snahou vašeho psa jevit se větší než obvykle. Není to nutně agresivní postoj, ale určitě značí postoj „vysoké ostražitosti“ – pes se připravuje na cokoliv, co by mohlo přijít.[14] Vystrašený pes může kousnout, proto buďte extrémně opatrní při psech se zježenou srstí.[15]
  • Pes, který je vystrašený nebo nejistý se může skrýt nebo přikrčit. Jemné přikrčení může značit podřízenost nebo nervozitu. Podobným postojem může být i obloukový hřbet, jemně přikrčené nohy a skloněný chvost (ne však zastrčený pod tělem), a sledování toho, co jej znepokojuje.[16]
  • Pes, který zvedá jednu tlapku, zatímco si drží odstup od člověka, zvířete nebo věci, která ho rozrušuje, tímto ukazuje nejistotu nebo zmatenost. Pokud pes nakloní hlavu na jednu stranu, znamená to, že naslouchá, nebo je nejistý a čeká na další informace.
  • Pomalé zavrtění ocasem v jemně nízké poloze může znamenat, že pes je zmatený a očekává vysvětlení, nebo zkoumá nový nevýhrůžný objekt.
  • Pokud je ocas vašeho psa v jemně nízké poloze a v klidu, pes je ostražitý a sleduje. Pokud je ocas skloněný a téměř se nehýbe, může to také značit nejistotu. [17]
  • Pokud pes jemně hýbe skloněným chvostem, může to znamenat, že je smutný, nebo se necítí dobře.
 4. 4
  Rozeznejte výstražná znamení agresivity. Agresivita může vést k nechtěným psím rvačkám nebo útokům. Rozpoznání časných varovných signálů agrese vám může pomoct uklidnit situaci předtím, než se zhorší.
  • Pes, kterého ocas je skloněný nebo zastrčený pod tělem, jeví známky úzkosti, strachu a nejistoty. [18] [19] I v této situaci můžete zpozorovat vrtění chvostem, co by mohlo způsobit, že si budete chybně myslet, že je pes šťastný. Tenhle postoj může také znamenat, že pes potřebuje útěchu a ochranu.
  • Pes, který se náhle zastaví a zamrzne uprostřed nějaké akce, se cítí nejistý sám sebou a radši by byl sám, nebo se připravuje na útok.[20] Tohle je běžné, když pes drží kost. Nikdy se nevměšujte mezi psa a jeho kost!
  • Pokud se váš pes nakloní dopředu a bude se zdát velmi strnulý, zřejmě se cítí být v ohrožení, nebo cítí agresivitu. Tohle se děje jako odezva na něco, co se psu zdá být hrozba nebo výzva. Ocas bude většinou zastrčený pod tělem, nebo bude vrtět velmi rychlým zuřivým způsobem. [21]
  • Pokud pes zvažuje útok, nebo se cítí ohrožený, je pravděpodobné, že mu budou vidět bělma očí, protože bude sledovat zpozorovanou hrozbu.
  • Pes, který jevil známky agrese, ale pak zatřásl hlavou a rameny může signalizovat konec určitého napětí, jako třeba stavu ostražitosti před hrozbou, nebo očekávání stavu, který nenastal.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 5:
Rozeznání signálů hlavy a tváře vašeho psa

 1. 1
  Porozumějte pozici uší vašeho psa. Přestože naše uši nedokážou vyjádřit nic moc, psí uši mohou být neuvěřitelně výmluvné. Uvědomte si, že psy, kteří měli jako štěňata uši kupírované, nemusí být schopni plně vyjádřit své emoce s pomocí svých uší.
  • Pes, kterého uši jsou vztyčené směrem vpřed nebo přímo vzhůru, je plně zabraný hrou, lovem, nebo soustředěním.[22] Tahle pozice uší může také značit zvědavost a může vyjádřit úmysl něco udělat, protože pes se takhle otáčí, aby zachytil zvuky. Je to celkem zjevná pozice v počátcích honu. [23]
  • Pokud jsou psí uši zploštěné, přimáčknuté k jeho hlavě, pes cítí strach nebo ohrožení. Uši, které směřují vpřed, ale blízko při hlavě můžou také značit agresivitu. [24]
  • Když jsou psí uši otočené vzad ale ne zploštěné, pes se možná cítí nešťastný, úzkostlivý, nebo nejistý. [25]
 2. 2
  Pochopte signály očí vašeho psa. Psí oči jsou schopné vyjádřit tolik co lidské, a přesně tak, jak se učíte interpretovat signály očí jiných lidí, se také můžete naučit interpretovat signály očí vašeho psa. Tady jsou některé běžnější oční signály:
  • Zeširoka otevřené oči: tohle znamená, že se váš pes cítí ostražitě, hravě a připraveně. [26]
  • Civění: civění značí dominantní, vyzývavé chování.
  • Odvracení pohledu: pes, který se snaží vyhnout očnímu kontaktu s vámi, může projevovat slušnost, úctu a podřízenost.
  • Mrkání: tohle značí, že vás pes je v hravé náladě.
  • Zúžené oči: tohle může značit agresivitu a to, že se pes připravuje na útok. [27] Tohle gesto může být spojeno s civěním.
 3. 3
  Sledujte tvář vašeho psa. Psy často výrazy tváře ukazují svoje emoce. Pochopení těchto výrazů vám může pomoct pochopit, jak se váš pes cítí, a komunikovat s ním.
  • Úsměv: Věřte nebo ne, psy se dokážou usmívat. I když může být těžké rozlišit úsměv od vrčení, v spojení s ostatními neverbálními znaky, které váš pes projeví, vám pomůže pochopit, jestli se váš pes cítí šťastný, nebo agresivní. Pokud všechny ostatní signály značí, že pes je šťastný, pak se váš pes usmívá, což znamená, že je šťastný a uvolněný.
  • Zívání: význam psího zívání závisí na kontextu, přesně tak, jak je to u lidí (lidé zívají když jsou unaveni, potřebují více kyslíku, cítí se být pod stresem nebo zahanbení, nebo když vidíme zívat někoho jiného). U psů se zívání zdá být stejně nakažlivé jako i u lidí. [28] Vskutku, pokud zívnete před svým psem, ten si to může vyložit jako znak toho, že jste pod stresem (v tom případě se od vás pravděpodobně odvrátí, aby vám dal nějaký prostor), nebo odpoví stejně a také si zívne.[29] Psi také zívají, aby odlehčili napětí, dali najevo zmatení, nebo když se cítí mírně ohroženi, hlavně když se setkají s novou situací nebo novým psem či zvířetem.
  • Pozice úst: pes, kterého ústa jsou natažené dozadu, zavřené nebo jen trochu pootevřené, naznačuje, že je pod velkým stresem, že se bojí, nebo ho něco bolí. [30] K tomu může patřit i výrazné dychčení. Pokud jsou jeho ústa nataženy dozadu a otevřeny, je to neutrální nebo podřízené znamení. Pes, který je ostražitý a spokojený bude mít tlamu zavřenou nebo trochu pootevřenou, se zuby zakrytými. [31]
  • Olizování rtů: pokud si váš pes líže rty a při tom zívá, může to být jasným znamením, že je pod tlakem, nebo čelí hrozbě.[32] Tohle gesto je běžné u štěňat v přítomnosti dospělých, avšak toto chování by nemělo pokračovat do dospělosti. U dospělého psa může být olizování také součástí sexuálního chování, protože nachází chemické signály na trávě, koberci, a na pohlavních orgánech jiných psů. [33] Pes, který olizuje rty jiného psa ukazuje podřízené chování. [34]
  • Odhalené zuby: Pes, kterého rty jsou zkroucené a který cení zuby, signalizuje agresi a úmysl použít zuby na kousnutí.[35] Tohle ovšem neznamená, že každý záblesk zubů znamená agresi, a musíte si všímat i jiných elementů. Pokud jsou zuby odhalené a čenich není zvrásněný, je to varování a signál dominance a teritoriální obrany. Pokud jsou rty zkroucené, zuby odhalené, čenich je zvrásněný a pes vrčí, znamená to, že pes je rozčilený a připravený bojovat, a je vysoká pravděpodobnost, že kousne.
  Reklama

Část 4
Část 4 ze 5:
Pochopení zvukových signálů vašeho psa

 1. 1
  Naslouchejte svému psu. Štěkání, vrčení, kničení a vytí mají svůj vlastní jedinečný jazyk, který vám možná potrvá se naučit, ale je také důležitou součástí pochopení celkového chování vašeho psa. Mnoho lidí si myslí, že štěknutí je prostě jen štěknutí. Když však začnete naslouchat, budete slyšet velmi zřetelné rozdíly v typech zvukové komunikace.
  • Uvědomte si, že nedostatek štěkání, nebo jiných psích zvuků může naznačovat, že pes je v módu dravce a cíleně se snaží nevyplašit kořist. K tomu se může přidat i čichání vzduchu, držení se nízko, strnulost, pohyb uší vpřed a vzad, aby zachytili zvuky, zavřená tlama a široce rozevřené oči.[36] Stejně tak může nedostatek zvuku znamenat, že submisivní pes hledá pochvalu.
 2. 2
  Rozlišujte štěkání vašeho psa. Psí štěkání má různé důvody a pozorování a naslouchání vám může pomoci naučit se rozlišovat specifické typy štěkání v různých situacích.
  • Hlasitý, vysoký a náhlý štěk může být buď agresivní, nebo teritoriální.[37]
  • Krátké časté hrdelní ostražité štěky mají za cíl varovat svorku (vlků nebo lidí) před možným nebezpečím. K tomu se může přidat vrčení.[38]
  • Ostrý krátký štěk je obvykle forma pozdravu od vašeho psa.
  • Vysoký štěk často přichází, když se váš pes cítí hravě. Krátký vysoký štěk je znakem přátelskosti a může se k němu přidat kničení nebo kňourání.[39]
  • Náhlé vysoké a ostré zakničení může znamenat, že vašeho psa něco bolí.
  • Hluboký jednorázový nebo osamělý štěk je dalším znamením, abyste se drželi dál.
 3. 3
  Rozlišujte vrčení vašeho psa. Vrčení přicházející od cizího psa může být strašidelné, avšak ne každé vrčení je agresivní. Váš pes může vrčet jako součást hry nebo jako alternativní formu zvukové komunikace místo štěkání. Měli byste se však mít na pozoru před všemi psími vrčeními, protože i hrající si pes, který se moc rozdováděl a je rozpustilý, může pořád kousnout člověka, který zasáhne, nebo se příliš přiblíží.
  • Hluboké tiché zavrčení značí, že osoba/zvíře na které pes vrčí, má ustoupit. Je to známka asertivity u dominantního psa.[40]
  • Hluboké vrčení zakončené krátkým štěknutím je zvuk, který váš pes vydá v reakci na hrozbu. Tohle může vést ke kousnutí.
  • Střední vrčení, které vede nebo je spojeno se štěkáním značí, že je váš pes nervózní a možná i agresivní. Měli byste postupovat opatrně.
  • Nízké vytrvalé vrčení nebo „hafání“ je známkou, že se váš pes cítí znepokojeně nebo podezřívavě.
  • Nízké bublavé vrčení je příjemnou známkou spokojenosti. Jemné vrčení je zpravidla hravé vrčení;[41] odhadněte ho zvážením kontextu a celkového postoje vašeho psa. Hravé vrčení bude často provázek i vzrušené štěkání.
 4. 4
  Zjistěte, proč váš pes vyje. Pochopení různých důvodů, kvůli kterým váš pes může výt, vám pomůže naplnit jeho potřeby. Existuje několik různých druhů vytí, které mají odlišný význam.
  • Dlouhé vytrvalé vytí se týká odloučení a osamělosti. Pokud byl váš nový pes nebo štěně oddělený od jiných psů, aby mohl přijít k vám, může zpočátku výt. Tím, že ho budete mít co nejblíže u sebe, mu pomůžete se cítit méně osaměle.
  • Krátké zavytí se stoupající intenzitou zpravidla signalizuje, že váš pes je šťastný a/nebo vzrušený.
  • Existuje také specifické vytí a štěkání u plemen loveckých psů a váš pes z loveckého plemene se může takto projevovat, i když nikdy nebyl cvičen jako lovecký pes.
  • Sirénové vytí je odpověď na jiné vytí nebo nějaký vytrvalý zvuk. Můžete si všimnout, že vás pes štěká jako v odpověď na sirény, které projdou kolem vašeho domu. Pokud váš pes vyje v noci, je možné, že vyje v odpověď jinému vyjícímu psu, který je mimo lidského sluchového spektra.
 5. 5
  Naučte se rozpoznat kničení a kňourání. Dalším z typů psích zvukových projevů je kničení. Stejně tak jako štěkání, vytí a vrčení má kničení a kňourání mnoho různých významů v různých kontextech.
  • Krátké kničení s krátkými štěky značí, že vás pes je dychtivý, zvědavý a vzrušený. [42]
  • Krátké zakničení jsou často znakem strachu nebo úzkosti.
  • Hluboké kničení značí, že je váš pes trochu neklidný nebo podřízený. [43]
  • Nepřestajné vysoké kničení může být voláním po pozornosti, může odrážet silnou úzkost, nebo naznačovat velké nepohodlí a bolest.
  Reklama

Část 5
Část 5 ze 5:
Vyjádření lidské komunikace

 1. 1
  Vyhněte se neúmyslným signálům. Psy do určité míry vašemu jazyku rozumí, avšak je velmi důležité porozumět, jak se jevíte vašemu psu a jak některá vaše gesta u něj mohou způsobit tíseň, strach nebo obavy, i když si to vy vůbec neuvědomujete. Vždy si uvědomujte, že váš pes vás sleduje, učí se a snaží se předpokládat vaši rutinu, zvyky a záliby. [44]
  • Odvrácení pohledu a odtažení rukou ve stejné chvíli pro psa znamená, že jste se rozhodli se ho už nedotknout a může reagovat negativně. [45]
  • Zívání může vašemu psu naznačit, že jste rozrušení a způsobí, že se od vás odtáhne. Dobrým nápadem je třeba zakrýt si při psu zívající ústa, pokud na tuhle akci reaguje negativně.
 2. 2
  Předcházejte neklidu vašeho psa. Některé akce, které se nám zdají být normální nebo láskyplné se špatně překládají z „lidské řeči“ do té „psí“. Vyhněte se aktivitám, které u vašeho psa způsobují nepohodlí a posilněte tak váš vztah s ním.
  • Civění na vašeho psa může působit jako hrozba. Kdysi někteří trenéři věřili, že když pes odvrátil pohled od vašeho, ukazoval neposlušnost. Dnes už tomu ale lépe rozumíme a víme, že je to znak slušnosti a podřízenosti.[46]
  • Trestání a negativní reakce na známky strachu u psa poslouží jenom na umocnění strachu a vůbec nijak nepomůže posilnit z našeho pohledu dobré chování. Nezaměňte si známky nepohodlí nebo strachu se známkami viny.
  • Mnoho psů nemá rádo, když je hladíte přímo na hlavě. Ovšem tohle je něco, co se pes obvykle potřebuje naučit tolerovat.[47] Nikdy byste cizího psa neměli hladit po hlavě, dokud se s ním lépe neseznámíte, ale pokud žijete v městském prostředí, kde pravděpodobně mnoho lidí bude chtít vašeho psa pohladit, včasný tréning (s odměnami) je nezbytnou pomůckou k naučení vašeho psa tolerovat hlazení.
  • Objímání a mazlení jsou další akce, které psi často nemají rádi. Příroda naprogramovala psy k přesvědčení, že být držený v takové blízkosti znamená jedno ze dvou: buď, že je chycen jako kořist, nebo že na něho někdo naskakuje.[48] Jelikož ani jedna z těchto akcí nepřináší šťastné reakce, pes, který není zvyklý na časté mazlení a objímání může reagovat útěkem, kroucením se, a kousnutím. Pokud je to případ vašeho psa, buďte trpěliví a postupně ho zvykejte na milující objetí. Ujistěte se, že děti, které psi objímají, vždy drží tváře směrem od psa a sledujte psí reakci, abyste mohli v případě potřeby rychle zasáhnout.
  • Psi jsou sociální zvířata a potřebují kontakt, takže byste se měli vyhnout jejich přílišnému izolování. První noc, kdy máte doma štěně, je hlavní. Pokuste se zůstat poblíž štěněte (například si dejte bedýnku s ním k sobě do pokoje), pak postupně posouvejte bedýnku tam, kde bude spát natrvalo. Tohle psa ujistí o tom, že je vše jak má být. Svou postel se psem nesdílejte, pokud nechcete, aby se to stalo permanentním návykem. Tohle totiž u vašeho štěněte vytvoří permanentní očekávání.
 3. 3
  Ujasněte si úmyslné povely. To, že budete zřetelní, důslední a struční se svými povely a přímí v komunikaci s vaším psem, mu pomůže pochopit, co po něm chcete. Většina psů chce své páníčky potěšit, takže se budou snažit svoje chování přizpůsobit vašim očekáváním.
  • Vždy svoje povely opakujte stejnými slovy a tónem hlasu, tak aby váš pes věděl své jméno a pochopil, že vám má naslouchat.
  • Měňte tón svého hlasu, když se snažíte vašemu psu komunikovat různé emoce. Psy mají instinkt, který jim pomáhá rozlišit, jestli jsme s nimi spokojení, nebo ne. Pokud se usmějete a řekne svému psu, že je hodný šťastným tónem, bude vědět, že něco udělal dobře. Přesně tak, když ho opravíte rozčileným tónem, bude vědět, že udělal něco špatně. Tohle je velice důležitý bod, proto ho při tréninku dobře zvažte.
  • Pamatujte, že psy věci často zapomínají. Budou si však pamatovat věci, ve kterých jste je trénovali, kde jsou určité věci a lidé, kdo jste vy, a kdo jsou jeho přátelé, pochvaly a překvapivé (dobré nebo zlé) věci, které se stanou.
  • Křičení na psa, divoká gestikulace a vyhrožování „zbraněmi“ jako třeba koštětem se mu bude zdát jako šílené chování a nijak jeho chování nezmění. Může to však ještě více rozrušit už tak nejistého a polekaného psa. Ušetřete si tu energii a zůstaňte klidní. Udržujte vaši komunikační taktiku jasnou a rozumnou.
  • Pamatujte si na to, když psa opravujete. Když po příchodu domů najdete zničený gauč, křičením na psa nic nedosáhnete, protože pes si zničení gauče s tímto křikem nespojí.
 4. 4
  Rozviňte vzájemnou komunikaci. Mít vztah oboustranné komunikace s vaším psem vám oběma pomůže udržet si zdravý vztah. Udržení otevřených komunikačních spojů a ukázání vašemu psovi, že mu rozumíte, vám pomůže, kdy zakročit, když se něco zvrtne.
  • Probádejte, jak psy komunikují mezi sebou. Pokud svoji komunikační strategii vybudujete na tom, jak funguje komunikace mezi samotnými psy, budete o dost úspěšnější.
  Reklama

Tipy

 • Dejte si na čas, s chápáním zpráv od vašeho psa. Jako unikátní jedinec, i když většina toho, co se tu píše, bude platit, váš pes bude také jevit své vlastní formy zpráv a jenom trávením času s ním ho opravdu poznáte.
 • Ujistěte se, že povely opakujte stejným tónem hlasu, jinak bude váš pes zmatený.
 • Váš hlas by měl vždy být výmluvný.
 • Je důležité všímat si chování vašeho psa i při jiných živočiších než jsou lidé a psi. Když přibíráte do domu nová zvířátka, jako třeba kočky, nebo zajíce, reakce vašeho psa je důležitým indikátorem úspěchu nebo neúspěchu jejich přijetí. Buďte připravení kdykoliv zakročit, pokud se věci vymknou kontrole. Tím budete moci zajistit bezpečnost obou zvířat. Postupné představování, opatrný dozor a trpělivost jsou všechny potřebné při představování nového zvířátka psovi, který si už v domácnosti vybudoval své postavení.
 • Pamatujte, každý pes je jiný. Pokud je osobnost vašeho psa o něco pasivnější, možná vaše výsledky budou jiné, než se tady píše.
 • Existuje mnoho jemných znaků, které psy používají na demonstrování úzkosti, stresu, zájmu nebo jiných nálad. Poznejte tyto znaky, abyste mohli lépe předpokládat reakce vašeho psa.
 • Buďte důslední v tom, co vašemu miláčkovi dovolíte. Například se rozhodněte, jestli pes může na gauč nebo ne, a při tomto rozhodnutí setrvejte.
 • Pokud váš pes žije v bytě, nebo nemá zahradu, kam by si mohl jít ulevit, začněte psa trénovat na vykonání potřeby na „povel“. Tohle je užitečné za špatného počasí, nebo když máte hektické ráno. Naučit psa zazvonit na zvoneček u dveří, když potřebuje jít je také celkem užitečné.
Reklama

Varování

 • Pozor! Jakékoli kničení nebo kňourání může značit bolest nebo zranění. Neignorujte žádné vytrvalé kničení nebo kňourání, pokud nevíte jeho příčinu. Pořádně si psa prohlédněte, a pokud pořád nemůžete najít nic nezvyklého a pes pořád nepřestává kničet, co nejdříve navštivte veterináře.
 • Když se na ulici přibližujete k jakémukoliv neznámému psu, pochopte, že vždy musíte být nad úrovní jejich očí, nikdy však výhružným způsobem, protože by se mohli vystrašit a zaútočit. Mluvení k nim v téhle pozici vám může pomoci zůstat v bezpečí.
 • Jak jsme si v článku ujasnili, buďte si vědomi, že vrtění ocasem ne vždy značí, že je pes přátelský nebo šťastný. Psi můžou ocasem vrtět z mnoha důvodů (stejně tak jak se lidé můžou usmívat, nebo ukazovat zuby z mnoha důvodů). Pokud psa neznáte, vždy hledejte znamení, která by mohla naznačit, že pes není v náladě se s vámi bavit, nebo že je lepší rychle odejít.
 • Nenuťte svého psa něco dělat, a nekomunikujte s ním způsobem, který by mohl vyznít neblaze nebo útočně.
Reklama

Reference

 1. Sarah Whitehead, The City Dog: The Essential Guide for the Urban Owner, pp. 26-27, (2008), ISBN 978-0-600-61724-2
 2. Sarah Whitehead, The City Dog: The Essential Guide for the Urban Owner, p. 33, (2008), ISBN 978-0-600-61724-2
 3. Stacy Braslau-Schneck, Talking Dog: Body Language, http://www.wagntrain.com/BodyLanguage.htm
 4. Stacy Braslau-Schneck, Talking Dog: Body Language, http://www.wagntrain.com/BodyLanguage.htm
 5. Sarah Whitehead, The City Dog: The Essential Guide for the Urban Owner, p. 30, (2008), ISBN 978-0-600-61724-2
 6. Sarah Whitehead, The City Dog: The Essential Guide for the Urban Owner, p. 30, (2008), ISBN 978-0-600-61724-2
 7. Paws Across America, How to interpret your dog's body language, facial expressions, and vocalizations, http://www.pawsacrossamerica.com/interpret.html
 8. Sarah Whitehead, The City Dog: The Essential Guide for the Urban Owner, p. 30, (2008), ISBN 978-0-600-61724-2
 9. Sarah Whitehead, The City Dog: The Essential Guide for the Urban Owner, p. 30, (2008), ISBN 978-0-600-61724-2
 1. See Fido, How to speak dog language, http://www.seefido.com/html/dog_language.htm
 2. Stacy Braslau-Schneck, Talking Dog: Body Language, http://www.wagntrain.com/BodyLanguage.htm
 3. Sarah Whitehead, The City Dog: The Essential Guide for the Urban Owner, p. 34, (2008), ISBN 978-0-600-61724-2
 4. See Fido, How to speak dog language, http://www.seefido.com/html/dog_language.htm
 5. Stacy Braslau-Schneck, Talking Dog: Body Language, http://www.wagntrain.com/BodyLanguage.htm
 6. See Fido, How to speak dog language, http://www.seefido.com/html/dog_language.htm
 7. Stacy Braslau-Schneck, Talking Dog: Body Language, http://www.wagntrain.com/BodyLanguage.htm
 8. See Fido, How to speak dog language, http://www.seefido.com/html/dog_language.htm
 9. Sarah Whitehead, The City Dog: The Essential Guide for the Urban Owner, p. 34, (2008), ISBN 978-0-600-61724-2
 10. See Fido, How to speak dog language, http://www.seefido.com/html/dog_language.htm
 11. See Fido, How to speak dog language, http://www.seefido.com/html/dog_language.htm
 12. Stacy Braslau-Schneck, Talking Dog: Body Language, http://www.wagntrain.com/BodyLanguage.htm
 13. Stacy Braslau-Schneck, Talking Dog: Body Language, http://www.wagntrain.com/BodyLanguage.htm
 14. Paws Across America, How to interpret your dog's body language, facial expressions, and vocalizations, http://www.pawsacrossamerica.com/interpret.html
 15. Paws Across America, How to interpret your dog's body language, facial expressions, and vocalizations, http://www.pawsacrossamerica.com/interpret.html
 16. Paws Across America, How to interpret your dog's body language, facial expressions, and vocalizations, http://www.pawsacrossamerica.com/interpret.html
 17. Paws Across America, How to interpret your dog's body language, facial expressions, and vocalizations, http://www.pawsacrossamerica.com/interpret.html
 18. Paws Across America, How to interpret your dog's body language, facial expressions, and vocalizations, http://www.pawsacrossamerica.com/interpret.html
 19. Sarah Whitehead, The City Dog: The Essential Guide for the Urban Owner, p. 32, (2008), ISBN 978-0-600-61724-2
 20. Sarah Whitehead, The City Dog: The Essential Guide for the Urban Owner, p. 32, (2008), ISBN 978-0-600-61724-2
 21. Paws Across America, How to interpret your dog's body language, facial expressions, and vocalizations, http://www.pawsacrossamerica.com/interpret.html
 22. Paws Across America, How to interpret your dog's body language, facial expressions, and vocalizations, http://www.pawsacrossamerica.com/interpret.html
 23. Sarah Whitehead, The City Dog: The Essential Guide for the Urban Owner, p. 32, (2008), ISBN 978-0-600-61724-2
 24. Sarah Whitehead, The City Dog: The Essential Guide for the Urban Owner, p. 32, (2008), ISBN 978-0-600-61724-2
 25. Stacy Braslau-Schneck, Talking Dog: Body Language, http://www.wagntrain.com/BodyLanguage.htm
 26. See Fido, How to speak dog language, http://www.seefido.com/html/dog_language.htm
 27. Paws Across America, How to interpret your dog's body language, facial expressions, and vocalizations, http://www.pawsacrossamerica.com/interpret.html
 28. Paws Across America, How to interpret your dog's body language, facial expressions, and vocalizations, http://www.pawsacrossamerica.com/interpret.html
 29. Paws Across America, How to interpret your dog's body language, facial expressions, and vocalizations, http://www.pawsacrossamerica.com/interpret.html
 30. Paws Across America, How to interpret your dog's body language, facial expressions, and vocalizations, http://www.pawsacrossamerica.com/interpret.html
 31. Paws Across America, How to interpret your dog's body language, facial expressions, and vocalizations, http://www.pawsacrossamerica.com/interpret.html
 32. Paws Across America, How to interpret your dog's body language, facial expressions, and vocalizations, http://www.pawsacrossamerica.com/interpret.html
 33. Paws Across America, How to interpret your dog's body language, facial expressions, and vocalizations, http://www.pawsacrossamerica.com/interpret.html
 34. Paws Across America, How to interpret your dog's body language, facial expressions, and vocalizations, http://www.pawsacrossamerica.com/interpret.html
 35. Sarah Whitehead, The City Dog: The Essential Guide for the Urban Owner, p. 26, (2008), ISBN 978-0-600-61724-2
 36. Jo Navarro and Marvin Karlins, What Every Body is Saying, p. 118, (2008), ISBN 978-006-1438-295
 37. Sarah Whitehead, The City Dog: The Essential Guide for the Urban Owner, p. 27, (2008), ISBN 978-0-600-61724-2
 38. Sarah Whitehead, The City Dog: The Essential Guide for the Urban Owner, p. 29, (2008), ISBN 978-0-600-61724-2
 39. Sarah Whitehead, The City Dog: The Essential Guide for the Urban Owner, p. 34, (2008), ISBN 978-0-600-61724-2

O tomto wikiHow

Star of Texas Veterinary Hospital
Spoluautorem článku je :
Veterináři
Spoluautorem tohoto článku je Star of Texas Veterinary Hospital, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 8 488 krát
Stránka byla zobrazena 8 488 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama