Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Všimli jste si někdy toho, jak někteří lidé dokážou uchvátit úplně každého? Nezáleží na tom, jak vypadají, ani kolik peněz mají, tito lidé prostě vejdou do místnosti a okamžitě se stanou centrem pozornosti. Když odejdou, lidé se je snaží napodobit. To je charisma – určitá magnetická síla, která v lidech probouzí sebevědomí a obdiv. Stejně jako krása, štěstí a sociální pozice může charisma otevřít v životě mnoho dveří. Toho ostatního sice tak snadno nedosáhnete, ale charismatičtější může být kdokoli. Zde najdete návod, který vás naučí, jak na to.

 1. 1
  Vyzařujte sebevědomí. Charisma není to samé, co sebevědomí, ale když budete působit sebejistě, budete charismatičtější, protože sebejistota lidem dodá klid a podpoří jejich víru ve vaše schopnosti. Pokud vás lidé vnímají jako sebejistou osobu, přirozeně se budou dobře cítit ve vaší přítomnosti. Zde je návod, jak být sebevědomý:
  • Buďte pozitivní. Sebejistí lidé jsou obecně pozitivnější, protože milují sami sebe a to, co dělají. Nezačínejte rozhovor tím, že budete kritizovat nějakou osobu, místo nebo politika. Místo toho se zaměřte na věci, které milujete, což podpoří ostatní a ti se tak budou ve vaší společnosti cítit lépe. Pokud působíte tak, že nesnášíte všechno, co vidíte, lidé se budou bát, že na ně svoji negativitu přenesete.
  • Mluvte sebejistě. Mluvit sebejistě neznamená mluvit více, nebo hlasitěji než všichni ostatní. Řekněte něco důležitého a řekněte to s přesvědčením. Mluvte pomaleji a jasně. Střídejte svůj tón, rytmus, hlasitost a barvu hlasu, abyste zdůraznili ta nejdůležitější slova a udrželi svůj proslov zajímavý. Můžete si procvičit mluvení se sebejistotou tak, že se budete nahrávat a ujistíte se, že skutečně zníte sebejistě.
  • Abyste vypadali sebejistě, musíte nejprve sebejistí být. Skutečně sebejistí lidé mají rádi sami sebe, to, co dělají a také to, jak vypadají. Pokud se necítíte uvnitř sebevědomí, pracujte na svých dobrých vlastnostech, řešte své chyby a vylepšete svůj vzhled, abyste dokázali, že vám na něm záleží.
   • Pamatujte, že pokud stále pracujete na svém vnitřním sebevědomí, na tom, abyste měli sebevědomý hlas, oblečení a řeč těla, může trvat dlouho, než si lidé budou skutečně myslet, že jste sebevědomí.
 2. 2
  Ukažte charisma pomocí řeči těla. Vaše řeč těla toho může mnoho říct o tom, jak se cítíte a pomoci vám najít cestu k ostatním. Nesprávná řeč těla může způsobit, že budete působit nesměle nebo nerozhodně, je tedy nutné se pohybovat tak, abyste ukázali, že jste sebejistí, máte zájem a jste energičtí. Zde je návod:
  • Charismatická osoba stojí rovně a chodí vzpřímeně a rozhodně. Když vejdou do místnosti plné cizích lidí, cítí se sebejistě a těší se na nové příležitosti. Také gestikulují rukama, místo aby si je skládali přes hrudník.
  • Vylepšete svoji pozici. Nic nevyzařuje sebejistotu tak, jako vaše pozice. Stůjte i seďte rovně, ale ne příliš toporně. Když se s někým potkáte, potřeste mu rukou a podívejte se mu do očí. Mějte příjemnou řeč těla, když s někým mluvíte, ale také když pouze na někoho čekáte. Když s někým mluvíte vsedě, seďte směrem k němu, nemějte překřížené nohy ani ruce a držte si ruce dál od obličeje. Měli byste vypadat klidně, nikoli nervózně a neměli byste se vrtět.
  • Zamyslete se nad svými gesty. Když mluvíte, pohybujete se v souladu s tím, co říkáte, nebo vypadáte nervózně, nebo znuděně? Pokud máte něco opravdu rádi, vyjadřujete to také gestikulací?
  • Zkoušejte si to před zrcadlem. Sledujte se v zrcadle a zkuste si říct nějaký proslov, nebo předstírat rozhovor. Co dělají vaše oči? Co vaše ruce? Působíte, jak ten nepříjemný politik, nebo jako ten charismatický? Mohl by někdo zjistit, jakou emoci vyjadřujete, i kdyby vás neslyšel? Procvičujte si to pravidelně a brzy si všimnete zlepšení.
  • Napodobujte řeč těla těch, se kterými mluvíte, abyste se k nim dostali blíže na podvědomé úrovni. Pokud někdo hodně gestikuluje, můžete se k němu připojit. Pokud je naopak někdo rezervovaný, neměli byste před ním gestikulovat až příliš.
  • Dívejte se lidem do očí, když s nimi mluvíte. Nezírejte k zemi, ale také se nekoukejte po místnosti nebo kamkoli jinam, jen ne na ně. Zapojte se i svýma očima, nejen svým hlasem. Nesledujte svůj telefon, hodinky, ani se nedívejte po ostatních lidech, budete působit, že nemáte zájem.
  • Sledujte, jak gestikulují ostatní lidé. Všimněte si toho, jak gesta některých lidí působí falešně, nebo nejsou v souladu s tím, co říkají. Tito lidé působí nestále, nebo tak, že si nejsou jistí tím, co říkají. Jiní mluvčí zase využívají řeč těla dokonale. Většinou jde o lepší komunikátory, kteří se zdají důvěryhodnější a schopnější. Tito lidé jsou často úspěšnými herci, náboženskými vůdci a vědci. Sledujte dobré a špatné příklady využití řeči těla. Sledujte pozorně a učte se
  • Když se s někým seznámíte, usmívejte se. Ukážete tak svůj zájem a nadšení z toho, že se setkáváte.
 3. 3
  Zajistěte, aby se lidé cítili jedinečně. Nezáleží na tom, s kým mluvíte, měli byste se vždy snažit osobu okouzlit a zajistit, aby si myslela, že je jediná na celém světě. Abyste měli skutečné charisma, měli byste být schopni se bavit s kýmkoli o čemkoli a být dobrým posluchačem. Zde je návod, jak na to:
  • Buďte s každým na stejné lodi. Pokud mluvíte s potenciálním zaměstnavatelem, skupinou bohatých dárců charity, dítětem, cizincem nebo atraktivní ženou či mužem, nestavte je na podstavec, ani s nimi nemluvte spatra. Mějte k ostatním lidem respekt, ale berte je jako sobě rovné a očekávejte od nich to samé.
  • Ukažte, že máte zájem o lidské životy. Nestrkejte nos tam, kam nemáte, ale ptejte se lidí na jejich životy, jejich zázemí nebo jejich názory na různé věci. Zajistěte, aby věděli, že vám na jejich názoru a myšlenkách záleží.
  • Aktivně naslouchejte, když mluví ostatní. Věnujte někomu svoji plnou pozornost, když s vámi mluví. Pokývejte, nebo přitakávejte frázemi jako „aha“ nebo „dobře“, abyste osobu ujistili, že posloucháte a máte zájem o to, co vám říká. Když se člověka lehce dotknete na paži, můžete tím zdůraznit, že souhlasíte a lépe se tak s ním spojit.
  • Naučte se a pamatujte si jména lidí a oslovujte je jmény. Budete si tak pamatovat jejich jména i při dalších setkáních.
  • Lichoťte lidem, ale buďte upřímní. Také se naučte přijímat lichotky s grácií.
  • Pamatujte, že mít charisma neznamená zavděčit se všem. Charismatičtí lidé se nezajímají o to, co si myslí ostatní. Jsou prostě okouzlující sami o sobě.
 4. 4
  Buďte vtipní. Skutečně charismatická osoba by měla být schopná lidi rozesmát, aniž by se musela příliš snažit. Být někdo, koho lidé chtějí potkávat, znamená také být schopni rozesmát partu lidí. Měli byste zvládnout svým smyslem pro humor okouzlit lidi. Zde je několik návrhů:
  • Naučte se smát sami sobě. Pokud se naučíte dělat si legraci sami ze sebe, lidé budou okouzleni tím, jak jste sebejistí a budou se s vámi cítit lépe. Nemusíte se ale shazovat, ani ponižovat, abyste ukázali, že víte o svých vadách a dovolit lidem se jim také zasmát. Když to dokážete, znamená to, že máte skutečné charisma.
  • Naučte se být vtipní pro mnoho různých lidí. Měli byste se naladit na smysl pro humor skupiny lidí, se kterými právě mluvíte. Pokud jste ve skupině, která má trochu urážlivý či černý smysl pro humor, nebojte se zapojit se. Pokud jste ale ve společnosti starších, nebo citlivějších lidí, držte se krátkých a neurážlivých vtipů. Pokud jste ve společnosti někoho nového, nejprve buďte zdrženliví. Nechcete přece riskovat, že danou osobu odradíte nějakým nejapným vtipem.
  • Nesnažte se ale příliš být vtipní. Nemusíte každých pět vteřin vtipkovat, abyste byli vtipní. Dobře načasovaný vtip je mnohem lepší. Kvalita je důležitější než kvantita, soustřeďte se tedy pouze na několik menších vtipů během celého rozhovoru.
  • Naučte se lidi škádlit, Pokud se se někým cítíte dobře a jste na správné cestě tohoto člověka okouzlit, buďte vtipní i tak, že ho lehce poškádlíte. Může vás to sblížit a také tím ukážete, že neberete nic příliš vážně. Ujistěte se ale, že dané osobě vaše vtipy přijdou skutečně vtipné.
 5. 5
  Zajímejte se. Abyste byli skutečně charismatičtí, musíte být schopni nejen oslovit, okouzlit lidi a naslouchat jim, ale měli byste se také zajímat o ostatní a vždy mít něco zajímavého, s čím můžete přispět do diskuse, aby to k vám lidi automaticky táhlo. Zde je návod, jak na to:
  • Buďte všestranní. Skutečně charismatická osoba by měla být schopná konverzovat s mnoha lidmi o mnoha věcech. Měli byste být sečtělí, každý den číst noviny a mít mnoho různých zájmů, jako jsou cizí jazyky nebo moderní umění, abyste se o těchto tématech mohli bavit s kýmkoli.
  • Můžete pracovat na tom, abyste měli dobré znalosti a vyznali se v politice, dějinách, vědě a literatuře, abyste mohli rozhovor nastavit tak, abyste se skutečně mohli bavit s kýmkoli.
  • Myslete, než budete mluvit. Omezte množství „keců“ ve vaší denní komunikaci. Snažte se, aby každé slovo mělo váhu a myslete na to, jak věci řeknete ještě dříve, než otevřete pusu. Pokud nemáte nic zajímavého, co byste řekli, raději mlčte. Může se to zdát zajímavé, ale když omezíte své mluvení, zjistíte, že máte spoustu zajímavých věcí, které můžete lidem říci.
  • Buďte v kontaktu se svými pocity. Výzkumy prokázaly, že lidé, kteří jsou považováni za charismatické, prožívají emoce silněji a také jsou schopni se ztotožnit s tím, co cítí ostatní. Nebojte se pocítit vztek, bolest, smutek nebo nadšení a nebojte se své emoce správným způsobem sdělovat ostatním.
  • Otevřete se světu. Lidé své myšlenky a pocity často před druhými skrývají, aniž by měli nějaké postranní úmysly, ale všichni mají rádi lidi, kteří jsou upřímní, ale nepůsobí divně. Pokud dokážete upřímně komunikovat a pomáhat lidem se otevřít, jste na správné cestě stát se okouzlujícím člověkem. Samozřejmě existují výjimky, neříkejte třeba nic, kvůli čemu by se lidé mohli cítit nepříjemně, nebo co by je donutilo odejít od vás.
  Reklama

Tipy

 • Vytvořit si charisma je umění. Obecné rady popsané výše vám mohou pomoci být charismatičtější, ale vaše charisma musí vyzařovat z vás a musí odrážet vás jako jedince, jinak bude působit falešně. Naštěstí má každý schopnost být charismatickým a jde je o to dostat to ze sebe. Procvičujte a dělejte si poznámky o tom, co funguje a co potřebujete zlepšit.
 • Buďte upřímní. Lidé nemají rádi „ovce“ – lidi, kteří se chytnou ostatních a bojí se dát najevo svůj vlastní názor. Nebuďte ale nepříjemně upřímní. Charismatičtí lidé neurážejí ostatní, pouze vyjadřují své upřímné názory tak, aby nezranili ostatní lidi.
 • Zapište se na hodiny herectví. Herci a charismatičtí lidé používají ty samé metody, jak zaujmout publikum a vyvolat v lidech emoce.
 • Zapište se do debatního klubu, kde si procvičíte komunikaci a vůdcovské schopnosti a budete ve společnosti lidí, kteří mají stejné zájmy.
 • Nesnažte se být falešně charismatičtí. Charisma se můžete naučit, ale nesnažte se být charismatičtí, aniž byste si to procvičovali – budete působit bizarně a nedůvěryhodně.
 • Úspěch je něco jiného, než charisma. Pokud nemáte schopnosti a vůli dosáhnout toho, co jste si určili, pravděpodobně stejně selžete.
Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 21 609 krát
Kategorie: Vztahy
Stránka byla zobrazena 21 609 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama