Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Emocionální inteligence (EQ) je schopnost využívat své emoce ke zlepšení kvality života. Když budete v kontaktu se svými pocity, budete zvládat svůj stres a budete umět lépe komunikovat s ostatními lidmi, což jsou věci, které se vám budou rozhodně hodit jak v osobním, tak v profesionálním životě. Na rozdíl od IQ, které je během života stále stejné, můžete na svém EQ zapracovat a vylepšovat ho. V tomto článku se dozvíte, jak své EQ vylepšit pomocí účinných technik.

Část 1
Část 1 ze 3:
Slaďte se se svými emocemi

 1. 1
  Všímejte si svých emocionálních reakcí během dne. Je snadné své pocity potlačovat. Měli byste si ale udělat čas na to, abyste si jich všímali a analyzovali je. Když budete své emoce ignorovat, budete ignorovat důležité informace, které ovlivňují vaše rozpoložení a způsob chování. Všímejte si tedy svých emocí a spojujte si je se svými zážitky. [1]
  • Řekněme například, že jste v práci a na schůzi vás někdo odřízne. Jaké pocity z toho máte? A jak se cítíte, když vás například někdo pochválí za vaši práci? Když se naučíte pojmenovávat emoce, jako je smutek, rozpaky, radost, spokojenost a další, vaše EQ se bude automaticky zlepšovat.
  • Naučte se každý den si všímat svých pocitů. Co cítíte, když se ráno probudíte? Jaké pocity máte, když jdete večer spát?
 2. 2
  Věnujte pozornost svému tělu. Místo abyste ignorovali fyzické projevy svých emocí, naslouchejte jim. Naše těla a mysli nefungují odděleně, ale navzájem se ovlivňují. Své EQ můžete zvýšit tím, že se naučíte vnímat fyzické projevy emocí, které zrovna cítíte. [2]
 3. 3
  Věnujte pozornost svému tělu. Místo abyste ignorovali fyzické projevy svých emocí, naslouchejte jim. Naše těla a mysli nefungují odděleně, ale navzájem se ovlivňují. Své EQ můžete zvýšit tím, že se naučíte vnímat fyzické projevy emocí, které zrovna cítíte.
  • Stres se projevuje pocitem těžkosti v žaludku, na hrudi, nebo zrychleným dýcháním.
  • Smutek se často projevuje pomalou a táhlou chůzí.
  • Radost se projevuje tzv. motýli v břiše, zrychleným tepem a úsměvy.
 4. 4
  Všímejte si toho, jak jsou vaše emoce a vaše chování propojeny. Jak reagujete, když cítíte silné emoce? Zkuste sledovat své reakce a situace, kterým každý den čelíte, a nereagovat bezmyšlenkovitě. Čím lépe porozumíte emocionálním reakcím, tím vyšší EQ budete mít a tím lépe budete umět se svými pocity zacházet a měnit své chování. Zde jsou příklady chování vyvolaného různými pocity:
  • Rozpaky nebo pocity nejistoty způsobují, že se lidé stáhnou do sebe a přestanou hovořit.
  • Vztek způsobuje, že lidé začnou křičet nebo rozzlobeně odejdou pryč.
  • Pocit zahlcení způsobuje lidem paniku a často také ztrácí přehled o tom, co dělají, nebo se dají do pláče.
 5. 5
  Snažte se nesoudit své vlastní emoce. Všechny vaše pocity mají své opodstatnění, dokonce i ty negativní. Když budete své pocity odsuzovat, připravíte se o schopnost je cítit a bude pro vás těžší využívat je pozitivně. Berte to takto: každý pocit, který máte, je novou informací, která se vztahuje k něčemu, co se děje ve vašem světě. Bez těchto informací byste nevěděli, jak máte reagovat. Proto je schopnost cítit emoce určitou formou inteligence.
  • Ze začátku je to těžké, ale když budete trénovat uvolňování negativních emocí a spojíte si je s tím, co se vám děje, brzy vám to půjde lépe. Pokud jste například velmi nervózní, snažte se přijít na to, co vám to napovídá o vaší současné situaci.
  • Prožívejte také pozitivní emoce. Spojujte si svoji radost a spokojenost s tím, co se děje kolem vás, abyste zjistili, jak to udělat, abyste tyto pocity měli častěji.
 6. 6
  Všímejte si u svých pocitů opakujících se vzorců. Tím se naučíte o svých vlastních pocitech a o tom, co pro vás znamenají, mnohé. Když cítíte nějaký silný pocit, zeptejte se sami sebe, zda jste ho pocítili již někdy v minulosti. Potom se zamyslete nad tím, co se tenkrát dělo.
  • Když zaznamenáte vzorce, můžete se naučit ovládat své chování. Sledujte, jak řešíte různé situace pod vlivem emocí a určete si, jak budete podobné situace řešit v budoucnu.
  • Veďte si deník emocionálních reakcí a zapisujte si, jak se cítíte, abyste věděli, jak budete v budoucnu pravděpodobně reagovat.
 7. 7
  Trénujte si rozhodování o tom, jak se budete chovat. Není možné ovlivnit pocity, které k vám přicházejí, ale můžete se rozhodnout, jak na ně budete reagovat. Když se vám stane něco nepříjemného nebo bolestného, zamyslete se nad tím, jak byste na to nejraději zareagovali Místo abyste se nechali svými pocity zahltit, se rozhodněte, jak se zachováte, až je příště pocítíte.
  • Když se vám stane něco negativního, zastavte se a zkuste své emoce pocítit. Někteří lidé to popisují jako vlnu smutku nebo vzteku. Jakmile tato prvotní vlna přejde, rozhodněte se, jak se chcete zachovat. Místo potlačování svých pocitů byste o nich měli komunikovat. Když se vám to nepovede, neházejte flintu do žita a zkuste to znovu.
  • Neuchylujte se k eskapismu. Není snadné nechat negativní emoce vyplavat na povrch a mnoho lidí se je snaží utopit v alkoholu, zahnat sledováním televize, nebo jinými věcmi, které otupují bolest. Když to budete dělat často, vaše EQ tím značně utrpí.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 3:
Komunikujte s ostatními lidmi

 1. 1
  Buďte otevření a příjemní. Otevřenost a příjemné vystupování jdou ruku v ruce s emocionální inteligencí. Uzavřená mysl většinou znamená nízké EQ. Když otevřete svoji mysl a budete chápavější, bude pro vás snadnější řešit konflikty klidně a sebejistě. Budete se umět pohybovat ve společnosti a otevřou se vám nové možnosti. Zkuste následující tipy pro posílení EQ:
  • Poslouchejte v rádiu a v televizi debaty. Vždy se zamyslete nad oběma stranami tématu a snažte se hledat detaily, které stojí za pozornost.
  • Když někdo nereaguje emocionálně stejně jako vy, snažte se zjistit, proč to tak je a snažte se vidět věc z jeho úhlu pohledu.
 2. 2
  Zapracujte na své empatii. Empatie je schopnost poznat, jak se cítí ostatní lidé a sdílet s nimi jejich emoce. [3] Když budete aktivněji naslouchat a všímat si toho, co vám lidé říkají, budete vědět, jak se cítí. Těchto informací potom můžete využít při rozhodování a vylepšování svých vztahů a tudíž i své emocionální inteligence.
  • Pokud chcete mít lepší schopnost empatie, snažte se vcítit se do ostatních lidí. Myslete na to, jak byste se cítili v jejich situaci. Aktivně si představuje, jaké to asi je prožívat to, co prožívají oni a hledejte způsoby, jak jim ulehčit a pomoci.
  • Když uvidíte někoho, kdo prožívá silné pocity, zeptejte se sami sebe, jak byste jednali na jeho místě vy.
  • Zajímejte se o to, co vám lidé říkají, abyste mohli reagovat citlivě. Místo abyste nechali své myšlenky volně plynout, se ptejte na smysluplné otázky a shrnujte to, co lidé říkají, aby jim bylo jasné, že je posloucháte.
 3. 3
  Naučte se číst řeč těla ostatních lidí. Snažte se číst mezi řádky a sledovat skutečné pocity lidí pomocí jejich obličejových výrazů a řeči těla. Lidé často říkají jednu věc, ale ve tváři je jim vidět, že si ve skutečnosti myslí něco jiného. Trénujte si to a pozorujte lidi, abyste věděli, jak pomocí svých emocí komunikují.
  • Pokud si nejste jistí, zda umíte číst lidské emoce z výrazu tváře, udělejte si na webu nějaký kvíz, který vám ukáže, na čem budete muset zapracovat. [4]
  • Všímejte si také tónu hlasu. Vyšší tón hlasu většinou naznačuje, že je člověk ve stresu.
 4. 4
  Sledujte, jak ovlivňujete ostatní lidi. Chápání emocí ostatních lidí je jen polovina EQ – musíte také vědět, jaký vliv na lidi máte. Cítí se s vámi ostatní nervózně, radostně, nebo naštvaně? Co se stane, když vejdete do místnosti plné lidí?
  • Zamyslete se nad tím, co byste měli změnit. Pokud se často pouštíte do hádek s ostatními lidmi, často rozpláčete svoji přítelkyni, nebo se lidé ve vaší přítomnosti trochu uzavřou, měli byste asi změnit svůj přístup, abyste měli lepší emocionální vliv na ostatní lidi.
  • Zeptejte se nějakého blízkého kamaráda, co si myslí o vašem emocionálním vlivu na ostatní. Možná nedokážete sami určit, jak na ostatní působíte.
 5. 5
  Trénujte si emocionální upřímnost. Když řeknete, že jste v pořádku a přitom se budete tvářit naštvaně, nebudete komunikovat upřímně. Trénujte si fyzickou i emocionální otevřenost, aby lidé dokázali určit, na co myslíte. Dávejte najevo všechny emoce, pozitivní, ale i ty negativní.
  • Když budete sami sebou, lidé budou mít možnost vás poznat a budou vám více důvěřovat.
  • Uvědomte si ale, že i toto má své meze – ovládejte své emoce, abyste jimi nikomu neubližovali.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 3:
Praktické využití emocionální inteligence

 1. 1
  Zjistěte, na čem byste měli zapracovat. [5] Intelektuální kapacita je pro život důležitá, ale není to to jediné. Když budete mít vyšší emocionální inteligenci, budete mít lepší vztahy a budete mít více pracovních příležitostí. Emocionální inteligence má základní pilíře, které vám pomohou vést vyrovnaný život. Přečtěte si následující tipy a určete si, v jakých oblastech máte mezery. Potom zapracujte na tom, abyste se zlepšili:[6]
  • Sebeuvědomění: Schopnost uvědomovat si vlastní emoce, vědět, co znamenají a chápat jejich původ. Sebeuvědomění znamená znát své silné stránky a svá omezení.
  • Sebeřízení: Schopnost odsunout odměnu, vyrovnat své potřeby s potřebami ostatních, převzít iniciativu a omezit svoji impulzivitu. Sebeřízení znamená být schopen vyrovnat se se změnami a udržet si odhodlání.
  • Sociální uvědomění: Schopnost poznat emoce a obavy ostatních lidí a být schopen vnímat sociální narážky a signály. Sociální uvědomění znamená být schopen vidět vztahovou dynamiku ve skupině lidí.
  • Řízení vztahů: Schopnost vycházet s ostatními, řešit konflikty, inspirovat a ovlivňovat lidi a umět s nimi komunikovat.
 2. 2
  Zbavte se stresu pomocí vyššího EQ. Stres je slovo, které popisuje zahlcenost velkou spoustou různých emocí. Život je plný těžkých situací od vztahových problémů až po ztrátu zaměstnání. Kromě toho existují spouštěče stresu, které z každého problému udělají ještě nepříjemnější situaci. Pokud jste často ve stresu, je těžké chovat se tak, jak byste chtěli. Když budete mít dobrý plán, budete schopni vylepšovat své EQ.
  • Zjistěte, co vám způsobuje stres a jak se ho můžete zbavit. Sepište si seznam všeho, co vás dokáže zbavit stresu, například procházka po lese nebo popovídání s kamarádem, a snažte se tyto věci často využívat.
  • Pokud potřebujete pomoc, požádejte o ni. Pokud jste tak ve stresu, že nedokážete jednat normálně, vyhledejte pomoc terapeuta nebo psychologa, který vás naučí stres řešit (a zároveň vám pomůže zvýšit svoji emocionální inteligenci).
 3. 3
  Buďte doma i v práci uvolněnější.[7]
  • Když budete optimističtější, bude pro vás snadnější vidět ve světě a v každodenních věcech krásu a rozdávat tento pocit ostatním lidem. Optimismus znamená emocionální pohodu a nové příležitosti – lidé chtějí být obklopeni optimistickými lidmi, takže tito lidé mívají více pracovních a společenských příležitostí.
  • Negativita způsobuje, že se lidé zaměřují pouze na to, co by se mohlo pokazit a nemohou tím pádem pracovat na tom, aby byli pozitivnější.
  • Lidé, kteří mají vysoké EQ, umějí využívat humor a vtip, aby se s nimi lidé cítili lépe. Snažte se pomocí smíchu ulehčit lidem v těžkých chvílích.
  Reklama

Tipy

 • Někdy je třeba věci analyzovat trochu detailněji.
 • Emocionální inteligence znamená více než jen schopnost ovládat své pocity. Jde také o schopnost ovládat sami sebe.
 • Nezoufejte – pamatujte si, že emocionální inteligenci můžete zlepšit bez ohledu na to, jakou ji máte nyní. Stačí se jen snažit a být otevření změnám.
 • Pokud máte vysoké EQ, zkuste pracovat s lidmi, a účastnit se činností, při kterých přijdete často do styku s různými lidmi.
Reklama

Varování

 • Otevřená mysl neznamená bigotnost, perzekuce menšin nebo genocidu „nezdravých“ myšlenek. Znamená to chápat, proč se někdo bojí určité kategorií lidí tak, že má potřebu je vyčleňovat ze společnosti.
 • Mít vysoké IQ neznamená mít také vysoké EQ.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 20 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 8 388 krát
Stránka byla zobrazena 8 388 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama