Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Láska se vyjadřuje jako čin a prožívá se jako pocit. Přesto jde o pojem, který se vymyká veškerým definicím – zahrnuje laskavost, odhodlání, toleranci, výdrž, podporu, víru a ještě mnohem více. Pokud nevíte, jak správně milovat, tento článek by vám měl pomoci a možná vás také naučit, jak více milovat sebe, svět okolo sebe a ostatní lidi.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Jak vypadá láska

 1. 1
  Oceňte rozsah lásky. Láska není pouze romantická – kdybychom ji popsali tak jednoduše, připravili bychom se o její krásu a plný rozsah. Láska je pocit, touha nebo emoce, kterou prožíváme většinou s lidmi, ale také často s našimi cíli, zvířaty a přírodou. Pokud hledáte lásku, můžete ji najít na mnoha místech, v mnoha situacích a vztazích.
  • Lásku sdílejí lidé – rodiče a děti, sourozenci, partneři a milenci, přátelé, sousedi, členové komunity a lidstvo jako takové.
  • Lásku najdete v zápalu pro věci, které rádi děláte, včetně práce, koníčků, dobrovolnictví a podobných věcí. Také ji najdete ve své kreativitě, nebo ve svém pracovním nasazení.
  • Láska nastává, když přijmete úžasnou krásu světa a uznáte, jak nádherný tento svět je a jak složitý a spletitý je život.
  • Lásku najdete při sledování přírody, při trávení času se svým zvířetem a při učení o jiných živých tvorech našeho světa.
  • Nejsilnější láska je ta altruistická, kterou prokážete cizinci, kterého již nemusíte nikdy znovu potkat.
  • Lásku nelze omezit, není to vždy jedno nebo druhé, přichází, když své srdce otevřete kráse a dokonalosti ostatních lidí, věcí a událostí okolo vás.
 2. 2
  Uvědomte si, co je to láska. Protože láska není pouze jediná věc, je někdy těžké určit, co je to vlastně láska. Obecně se ale lidé shodli na tom, že láska je nesobecká, trvá dlouho a je větší, než my. Lidé se také shodnou na tom, že láska není to samé, jako:
  • Chtíč (čistě fyzická přitažlivost)
  • Majetnictví nebo ovládání (manipulativní a závislý vztah)
  • Obsesivní starosti (přehnaně milující rodič nebo partner, který vás neustále kontroluje)
  • Potřeba něčí blízkosti (nejistota, nízké sebevědomí).
   • Láska není nástrojem pomocí kterého bychom lidi přiměli, aby zůstali po našem boku. Pokud těmto věcem říkáte „láska“, měli byste si zjistit, jak lásku vnímají ostatní lidé.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Naučte se milovat sami sebe

 1. 1
  Začněte tím, že budete milovat sami sebe. Můžete skutečně milovat ostatní, pouze pokud dokážete milovat sami sebe. Jinak riskujete, že na ostatní lidi budete přenášet své nejistoty, bolest a další negativní emoce. Lidí, kteří toto dělají, v lidech většinou hledají to nejhorší, aby se vyhnuli svým vlastním nejistotám, bolestem a negativitě.
  • Milovat sama sebe ovšem neznamená stavět své zájmy před ostatní lidi – to je pouze další omyl. Milovat sebe znamená respektovat se, objevit, co máte rádi a strávit svůj život tak, že se budete věnovat tomu, na co máte talent.
 2. 2
  Odpusťte si a dovolte si dělat chyby. Nebuďte k sobě příliš tvrdí. Život je krátký a je celý o učení. Nenaučíte se ale nic, pokud nebudete chybovat. Dovolte si tedy dělat chyby a milujte všechny, kteří vás mají rádi i s vašimi nedostatky.
  • Pokud milujete sami sebe pouze, když jste dokonalí, pravděpodobně děláte dvě základní chyby:
   • Myslíte si, že jste dokonalí, přestože to pravděpodobně není pravda. Pokud nejste nově vyšlechtěný super-člověk, pravděpodobně klamete sami sebe.
   • Používáte na sebe dvojí metr. Neočekáváte, že budou ostatní dokonalí, proč tedy chcete dokonalost od sebe? Chovejte se ke všem, včetně sami sebe, podle stejných měřítek.
 3. 3
  Musíte vědět, jaký je to pocit milovat sám sebe. Jakmile se naučíte milovat sebe, nebudete se cítit ohroženi úspěchem ostatních (skutečným i domnělým). Nebudete se neustále porovnávat s ostatními. Budete schopni sdílet svoji lásku s ostatními lidmi. Budete se cítit dobře, i když zrovna nebudete mít svůj den. Budete se cítit pyšně, aniž byste působili vychloubačně. Budete optimističtí a svobodní, aniž by vás svoboda svazovala. Nebudete se také bát plakat.
  • Skutečně milovat neznamená pouze být schopen dávat lásku, ale také otevřít své srdce a lásku přijímat. Musíte vědět, že si lásku zasloužíte. Všichni si ji zasloužíme. Čím více to budete cítit ve svém srdci, tím lépe budete schopni lásku dávat i ostatním.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Začněte milovat ostatní

 1. 1
  Aktivně svoji lásku projevujte slovy. Musíte se dát do akce, abyste lásku našli. Protože tyto akce jsou často špatně pochopeny, nebo nemají jasně dané cíle, často je důležité podpořit je také slovy. Lidé většinou říkají: „Miluji tě.“
  • Říkejte lidem, že je milujete, kdykoli to tak cítíte. „Miluji tě“ říkejte svým dětem, svým partnerům, rodičům, nebo přátelům.
  • Když říkáte „Miluji tě“, říkejte to s přesvědčením. Neříkáte to lidem proto, že se chcete cítit dobře, říkáte to proto, aby se cítili dobře oni!
  • Když není zrovna „miluji tě“ vhodné, existují i jiné způsoby jak vyznat lásku. „Mnoho pro mne znamenáš,“ „Inspiruješ mne,“ „Jsi ten nejúžasnější člověk jakého jsem kdy potkal/a,“ nebo „Děláš ze mne lepšího člověka“ jsou příklady ostatních frází, kterými lidé vyjadřují lásku.
 2. 2
  Milujte nezištně. Láska je něco, co byste neměli očekávat nazpět. Někdy bychom měli lásku dávat, aniž bychom ji přijímali. Pokud nedokážete někoho milovat, aniž byste vyžadovali lásku i od něj, není to pravá láska, jde pouze o obchodní vztah.
  • Pokud vaše hlavní přání není to, aby se ten druhý cítil dobře a byl šťastný a myslíte spíše na to, čím může obohatit váš život, nebo jak vám může pomoci, pletete si lásku s něčím jiným.
  • Když nebudete nic očekávat, nemusí to znamenat, že se máte nechat ponižovat nebo že dovolíte, aby se k vám lidé chovali špatně. Znamená to, že dávat lásku neznamená vždy také přijímat lásku. Přestože je dobré si uvědomit, že lidé vyjadřují lásku různými způsoby, pokud vás někdo využívá, měli byste si toho být vědomi.
 3. 3
  Buďte tolerantní. Nemůžete v jedné větě říct, že jste milující osoba a že někoho nesnášíte. Toto lásce protiřečí, protože láska znamená přijmout i ty nejméně přitažlivé vlastnosti člověka a milovat ho takového, jaký je.
  • Dovolte lidem, aby byli sami sebou. Akceptujte je takové, jací jsou a nesnaže se je měnit. Zdravá láska znamená porozumět lidem takovým, jací jsou.
  • Láska neškatulkuje – vidí člověka jak celek, nesoustředí se pouze na věci, které se vám nelíbí a nesnaží se na člověku najít to špatné. Láska nesoudí, toleruje rozdíly a respektuje životní volby toho druhého.
  • Možná jste už někdy slyšeli, jak někdo říká, že někoho miluje, ale nelíbí se mu. V tomto případě daná osoba říká, že akceptuje svého milovaného takového, jaký je, ale že by s ním nedokázali vyjít. Láska nevyžaduje, abyste se s někým spřátelili, vyžaduje toleranci, přijetí ostatních názorů a akceptování rozdílů bez souzení.
  • Mějte představivost. Představujte si různé možnosti, které můžete využít. Nesnažte se pouze zjistit, kým jste, tvořte své já takové, jaké ho chcete mít.
 4. 4
  Milujte i ty, kteří vás nemilují. Když je proti vám namířena něčí zášť, reagujte láskou a použijte jeho nenávist jako motivaci k tomu, abyste prokázali, že tolerance, laskavost a respekt jsou lepší způsoby, jak vycházet s lidmi.
  • Láska vás učí, že nenávistní lidé jsou často motivováni nedostatkem sebedůvěry a bojují proti všemu, co nemají rádi sami na sobě. Způsobuje jim to, že přenáší svoji nenávist na ostatní. Tito lidé pravděpodobně potřebují váš soucit nejvíce.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Buďte otevření

 1. 1
  Akceptujte risk. nemůžete milovat, aniž byste akceptovali to, že je vždy nebezpečí ztráty nebo bolesti. Právě proto je láska tak silná – risk je velký, proto je také odměna vysoká. Když v životě lásku ztratíte, budete si potom mnohem více vážit lásky, kterou máte.
  • Nedovolte, aby vás ztráta lásky zničila. Nedovolte, aby váš život zahořkl a vy jste se emocionálně zablokovali. Namísto toho se pokuste poučit se z bolestných zkušeností a jít dál a objevovat další lidi, kteří vaši lásku neodmítnou a budou ochotni dát vám tu svoji.
  • Zamyslete se nad tím, jaké máte štěstí, že máte v životě lidi, které milujete a oni vás také milují. Dokonce i láska jediné osoby je úžasná věc.
  • Nikdy si z žádné osoby nedělejte idol. Je pravděpodobné, že ji potom ztratíte, protože se bude cítit pod tlakem, že nedokáže splnit vaše očekávání.
 2. 2
  Naučte se vcítit do ostatních lidí. Představte si sebe v kůži ostatních lidí. Nemějte vůči lidem vysoká očekávání a raději zkuste svět vidět z jejich pohledu a porozumět tomu, jak se cítí a kým jsou. Uvědomte si, že když se takto otevřete, budou vás moci také snáze milovat. Pokud máte problémy se vcítit, zkuste následující tipy: :
  • Buďte zvídaví a zajímejte se o svět a o cizí lidi. Zvědavost znamená chtít vědět více a k empatii je potom už jen krůček.
  • Staňte se jiným člověkem. Ne doslova, ale obrazně. Zkuste si, jaké by to bylo v těle jiného člověka, zamyslete se nad tím, jaké to je, být jím. Taková empatie vám pomůže více porozumět jejich potížím (a radostem).
  • Naslouchejte ostatním lidem. Nevkládejte lidem slova do úst. Neočekávejte, že víte, co řeknou. Dovolte jim, aby to řekli sami a dobře je poslouchejte.
 3. 3
  Nikdy nepřestávejte milovat. Když budete neustále sdílet lásku, vytvoříte tím milující prostředí a inspirujete ostatní k tomu samému. Láskou také ostatním ukazujete své nejlepší stránky.
  • Když bude více lidí v našem světě projevovat svoji lásku, bude to znamenat nekonečné odpuštění, ochotu dát lidem druhou šanci a službu lidstvu, které neustále hledá rovnováhu.
  • Jean Anouilh jednou řekla, že „Láska je především dávat, ne přijímat“. [1] Když ostatním budete ze sebe dávat to nejlepší ve jménu lásky, překročíte tak sobecké motivy a skutečně oceníte ostatní lidi.
  • Láska je prostředkem, pomocí kterého začnete vidět věci jasněji, budete schopni spolupracovat a kompromisovat a najdete si čas na ostatní lidi, nejen na své ego.
  Reklama

Tipy

 • Nejste špatným člověkem jen proto, že toužíte po lásce někoho, kdo vás nemiluje. Abyste ale někoho skutečně milovali, musíte mu dát svobodu. Je sobecké vinit ho za vaše pocity.
 • Pamatujte, že v lásce neexistuje selhání, protože když někomu dáte najevo, že ho milujete, již jste uspěli, třebaže je jim to jedno.
 • Lidé jsou pro vás krásní, protože je milujete. Ve společnosti posedlé vzhledem se často může zdát, že je tomu naopak, ale ve skutečnosti láska dělá člověka krásného a dokonalého.
 • Existuje mnoho typů vztahu, které zahrnují lásku, ale samotná láska je společným jmenovatelem těchto vztahů. Například vztah mezi matkou a synem je odlišný od vztahu mezi dvěma nejlepšími přáteli, a oba tyto vztahy se liší od romantického vztahu dvojice lidí. V každém z těchto vztahů ale oba účastníci milují toho druhého (chtějí pro toho druhého pouze to nejlepší). Láska je základním kamenem pyramidy. Na ni můžete teprve pokládat další kameny, jako jsou společné zájmy (v případě přátel) nebo sex (v případě romantických vztahů). Proto se mohou vztahy vyvíjet, ale láska je neměnná a stálá. Vždy tam je.
Reklama

Varování

 • Milovat není vždy jednoduché.
 • Nikdy se nesnažte vynutit si něčí lásku. Můžete to sice zkusit, ale narazíte na strach a nejistoty, nikdy ne na lásku. Láska přijde, pokud jste ochotni sdílet ji, dávat ji lidem a neočekávat nic za odměnu.
 • Představa romantické lásky je často poháněna fantaziemi a spousta vyobrazení lásky z romantických filmů a románů je nerealistických a způsobuje, že se skuteční smrtelníci cítí méněcenně. Uvědomte si, že kreativně napsaný či zfilmovaná láska je uměleckým dílem sama o sobe – skuteční lidé by měli vědět, že i láska má své mouchy. Čím rozsáhleji lásku vnímáte, tím více si uvědomujete, že romantická láska není vždy ideální a čím více si budete jisti tím, co je pro vás v životě důležité, tím snáze najdete šťastnou lásku. Nikdy si nenasazujte růžové brýle až na nos!Reklama

Související články

Jak někomu udělat cucflekJak někomu udělat cucflek
Jak zařídit, aby vás postrádalJak zařídit, aby vás postrádal
Jak na francouzské líbání
Jak poznat, zda o vás má dívka zájemJak poznat, zda o vás má dívka zájem
Jak přestat milovat někoho, kdo vás nemilujeJak přestat milovat někoho, kdo vás nemiluje
Jak zajistit, aby se do vás muž zamilovalJak zajistit, aby se do vás muž zamiloval
Jak poznat, že někoho milujeteJak poznat, že někoho milujete
Jak se komukoliv pomstítJak se komukoliv pomstít
Jak na něco (nebo na někoho) přestat mysletJak na něco (nebo na někoho) přestat myslet
Jak rozpoznat flirtovací signály u ženJak rozpoznat flirtovací signály u žen
Jak poznat psychopataJak poznat psychopata
Jak se naučit skvěle líbatJak se naučit skvěle líbat
Jak zajistit, aby vás někdo přestal ignorovatJak zajistit, aby vás někdo přestal ignorovat
Jak si najít přítelkyniJak si najít přítelkyni
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 225 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 13 413 krát
Kategorie: Vztahy
V jiných jazycích
Stránka byla zobrazena 13 413 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama