Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Korejština je oficiálním jazykem Jižní Koreje, Severní Koreje, autonomní korejské prefektury v Číně a jako dominantní jazyk ji užívá také korejská diaspora, rozpínající se od Uzbekistánu, přes Japonsko, až po Kanadu. Jedná se o fascinující a komplexní jazyk nejasného původu, s velmi bohatou historií, kulturou a libozvučností. Ať už plánujete dovolenou v korejsky mluvící zemi, chcete vyhledat své kořeny nebo vás jen baví osvojování nových jazyků, držte se našich jednoduchých instrukcí a naučte se mluvit plynně korejsky!

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:

Začátky

 1. 1
  Naučte se Hangeul, korejskou abecedu. V rámci učení se korejštině je velmi vhodné začít abecedou, a to zvláště pokud se časem chcete naučit i číst a psát. Korejština má velmi jednoduchou abecedu, i přesto, že s tím česky mluvící lidé nemusí zpočátku úplně souhlasit, protože od naší abecedy se ta korejská diametrálně odlišuje.
  • Hangeul byl vytvořen během vlády dynastie Čoson v roce 1443 a skládá se z 24 písmen, sestávajících ze 14 souhlásek a 10 samohlásek. Když k tomu navíc připočtete 16 diftongů, konečný počet písmen vzroste na 40.[1]
  • Korejština používá také okolo 3000 čínských symbolů (korejsky zvaných Hanja), které reprezentují slova čínského původu. Na rozdíl od japonského Kanji, korejská Hanja se používá jen ve velmi limitovaném kontextu, jako jsou akademické práce, náboženské (budhistické) texty, slovníky, novinové titulky, klasická a předválečná korejská literatura a rodinná jména. V Severní Koreji je Hanja téměř nepoužívaná.[2]
 2. 2
  Naučte se počítat. Znalost počítání je základní dovedností, kterou si musíte osvojit při výuce jakéhokoli jazyka. Počítání v korejštině může být poměrně ošidné, protože Korejci používají dvě sady hlavních čísel, v závislosti na situaci: korejskou a sinokorejskou, jejíž původ je v čínštině a využívá některé její znaky.[3]
  • Korejskou formu počítání používejte pro počty věcí (mezi 1 a 99) a uvádění věku, například 2 děti, 5 lahví piva, věk 27 let. Do deseti napočítáte následujícím způsobem:
   • Jedna = 하나 vyslovuje se "hana"
   • Dvě = 둘 vyslovuje se "důl"
   • Tři = 셋 vyslovuje se "se(t)"(" t" je nehlasné. I přesto ale celý zvuk nezapomeňte kompletně uzavřít-někde mezi 'se' a 'set')
   • Čtyři = 넷 vyslovuje se "ne(t)"
   • Pět = 다섯 vyslovuje se "da-seo(t)"
   • Šest = 여섯 vyslovuje se "jeou-seo(t)"
   • Sedm = 일곱 vyslovuje se "il-gop"
   • Osm = 여덟 vyslovuje se "jeou-deoulb"
   • Devět = 아홉 vyslovuje se "ahop"
   • Deset = 열 vyslovuje se "jeoul"
  • Sinokorejskou formu počítání použijte pro data, peníze, adresy, telefonní čísla a číslovky nad 100. Do deseti napočítáte následujícím způsobem:
   • Jedna = 일 vyslovuje se "il"
   • Dvě = 이 vyslovuje se "í"
   • Tři = 삼 vyslovuje se "sam"
   • Čtyři = 사 vyslovuje se "sa"
   • Pět = 오 vyslovuje se "ou"
   • Šest = 육 vyslovuje se "juk"
   • Sedm = 칠 vyslovuje se "čil"
   • Osm = 팔 vyslovuje se "pal"
   • Devět = 구 vyslovuje se "gu" ( většinou je to spíš "ku")
   • Deset = 십 vyslovuje se "šip"
 3. 3
  Zapamatujte si jednoduchá slovíčka. Čím širší slovní zásobu máte, tím snadnější pro vás bude mluvit daným jazykem plynně. Seznamte se proto s co největším počtem jednoduchých slov, která jsou každodenně potřebná-budete překvapeni, jak rychle postupujete!
  • Když uslyšíte nějaké zajímavé slovo v češtině, přemýšlejte, jak byste ho řekli v korejštině. Nebudete-li vědět, poznamenejte si to a později správný překlad zjistěte. Pro tyto účely je vhodné mít po ruce neustále malý notýsek.
  • K vašim věcem, různě rozmístěným po bytě, přilepte štítky s korejským výrazem pro tu kterou věc, jako je např. zrcadlo, stolek, cukřenka apod. Korejská slova uvidíte tak často, ze si je zapamatujete, aniž byste si to uvědomovali!
  • Velmi důležité je nezůstat pouze u toho, že se naučíte slovíčka a fráze z ‘korejštiny do češtiny’, musíte se je naučit i z ‘češtiny do korejštiny.’ Tím se naučíte slova skutečně vyslovovat a ne je jen rozpoznat, když je někde uslyšíte.
 4. 4
  Naučte se několik základních konverzačních frází. Tím, že se naučíte základní a zdvořilostní konverzační fráze, budete velmi rychle schopní reagovat v jednoduchých každodenních situacích. Zkuste se naučit následující slovíčka/fráze:
  • Ahoj = 안녕 vyslovuje se "anjeaong" (neformálním způsobem) nebo "anjeong-hasejo" (formálním způsobem).
  • Ano = 네 vyslovuje se "ne" nebo "un"
  • Ne = 아니요 vyslovuje se "ani" nebo "anijo"
  • Děkuji vám = 감사합니다 vyslovuje se "kam-sa-ham-ný-da"
  • Jmenuji se... = 저는 ___ 입니다 vyslovuje se "joneun ___ imnida"
  • Jak se máš? = 어떠십니까? vyslovuje se "otto-šim-nikka"
  • Těší mě, že vás poznávám = 만나서 반가워요 vyslovuje se "mannaso bangawo-jo" nebo "mannaso bangawo"
  • Nashledanou, když zbytek společnosti zůstává na místě = 안녕히 계세요 vyslovuje se "an-njounghi kje-sajo"
  • Nashledanou když odchází vaše společnost nebo všichni včetně vás = 안녕히 가세요 vyslovuje se "an-njounghi ka-sejo"
 5. 5
  Pochopte formy zdvořilostní konverzace. Při výuce korejštiny je velmi důležité naučit se rozdíly mezi různými stupni formality. Korejština se od nám bližších jazyků odlišuje tím, že za slovesa přidává koncovky, v závislosti na věku a společenském postavení osoby, které jsou adresována. Je potřeba, abyste se naučili funkce podobných zdvořilostí, a byli tak schopni proplouvat bezchybně zdvořilou konverzací. Existují tři hlavní typy úrovně formálnosti:
  • Neformální - Používá se k oslovení lidí stejného věku nebo mladších, obzvláště blízkých přátel.
  • Zdvořilý - Používá se k oslovení starších lidí a ve formálních společenských situacích.
  • Čestný - Používá se ve velmi formálních situacích, například ve zprávách nebo v armádě. Jen výjimečně se s ním setkáte v běžné řeči.[4]
 6. 6
  Studujte základní gramatiku. Pro správné ovládnutí jakéhokoli jazyka je nezbytně nutné znát jeho konkrétní gramatiku. V korejštině existují různá specifika a odlišnosti:
  • Korejština téměř vždy používá větnou skladbu podmět - předmět - sloveso a sloveso se vždy nachází na konci věty.
  • V korejštině je běžné vynechávat ve větě podmět, pokud je známý oběma stranám konverzace-pisatel, čtenář nebo oba mluvčí. Podmět věty mohl vyplynout z kontextu nebo byl představen v některé dřívější větě.[5]
  • Adjektiva mají v korejštině podobnou funkci jako slovesa, a to tím, že mohou být pozměněna do různých forem, které pak indikují konkrétní čas věty.[5]
 7. 7
  Pracujte na své výslovnosti. Korejská výslovnost je naprosto odlišná od té naší a zabere spoustu času pro nacvičování a jejího správného ovládnutí (vyslovování slov).
  • Mluvčím některých západních jazyků dělá velké problémy výslovnost přepisu korejských písmen, protože mají tendenci vyslovovat je tak, jak jsou zvyklí ze své řeči. To je ovšem při osvojování si nového jazyka velká chyba. Začátečníci se hned v počátku budou muset přeučit na správnou korejskou výslovnost přepisů v latince. [6]
  • V angličtině například u slov končícími souhláskou mluvčí při vyslovení udělá za posledním písmenem jakýsi tichý zvuk. Je to jen velmi obtížně zaznamenatelné, ale při vyslovení takového slova (např. "ship") následuje za ‘p’ tichý zvuk výdechu. V korejštině žádný takový finální "výdech" neexistuje. Mluvčí po vyslovení slov drží ústa zavřená.[6]
 8. 8
  Nenechte se odradit! Myslíte-li korejštinu skutečně vážně, držte se toho - zadostiučinění, které ovládnutím druhého jazyka dosáhnete, vysoce převýší obtížnosti, které jste během učení museli překonávat. Naučit se nový jazyk vyžaduje čas a spoustu procvičování. Přes noc to určitě nezvládnete.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 2:

Oddejte se korejštině

 1. 1
  Najděte rodilého mluvčího. Jednou z nejlepších cest, jak zlepšit své jazykové schopnosti, je najít rodilého mluvčího a mluvit s ním. Snadno opraví vaši chybnou gramatiku, vady výslovnosti a navíc vás seznámí s méně formálními a hovorovějšími způsoby řeči, které nenajdete v žádné učebnici.
  • Máte-li nějakého korejsky mluvícího kamaráda, který je vám ochotný pomoct, máte způlky vyhráno! V opačném případě si můžete dát inzerát (online nebo do novin) nebo vyhledat nějaký místní kurz korejštiny.
  • Pokud ve svém okolí nenajdete žádné korejsky mluvící lidi, můžete některé najít například na Skypeu. Někteří budou určitě ochotní vyměnit 15 minut výuky korejštiny za 15 minut češtiny.
 2. 2
  Zapište se do kurzů korejského jazyka. Pokud potřebujete přidat na motivaci a lepším pocitu z organizované výuky, zapište se do kurzů korejštiny a učte se v mnohem formálnějším duchu.
  • Hledejte jazykové kurzy vypisované místními univerzitami, školami a komunitními centry.
  • Pokud se nechcete do podobných kurzů zapisovat sami, zkuste přesvědčit nějakého kamaráda, aby začal s vámi. Více se pobavíte a budete mít někoho, s kým můžete trénovat mezi jednotlivými lekcemi!
 3. 3
  Sledujte korejské filmy a animované seriály. Sežeňte nějaká korejská DVD (s titulky) nebo sledujte online korejské seriály, jejichž hlavní postavou je světoznámý Shakthi. Jedná se o jednoduchou a zábavnou metodu, jak vypozorovat správný zvuk a strukturu korejského jazyka.
  • Jste-li obzvláště proaktivní, můžete video po každé jednodušší větě zastavovat a snažit se ji zopakovat přesně tak, jako ve filmu. Dodáte si tím na korejském akcentu a vaše jazykové schopnosti osvěží a pozvedne závan autenticity!
  • Jestliže nenajdete žádné korejské filmy ke koupi nebo k volnému stažení z internetu, půjčte si nějaký v cizojazyčném oddělení videopůjčovny. Korejské filmy můžete také k zapůjčení objevit v některých větších knihovnách nebo požádat zaměstnance, zda by byli schopní a ochotní nějaký takový film sehnat.
 4. 4
  Najděte aplikace určené pro korejské děti. Přeložte „naučte se abecedu“ nebo „hry pro děti“ do korejštiny a poté vyjměte a vložte výsledky v korejštině do vyhledávacího pole obchodu s aplikacemi. Aplikace jsou dostatečně jednoduché, aby je mohlo používat i dítě; takže nemusíte číst ani mluvit korejsky, abyste mohli aplikaci ovládat. Je to také levnější než nákup DVD. Aplikace učí správný způsob psaní korejských písmen; a většina má i písničky a tance, také tam jsou hádanky a hry , díky kterým se naučíte běžná denně používaná korejská slovíčka. Dávejte pozor, abyste si nekoupili aplikaci určenou pro korejské děti, která má za cíl učit výhradně angličtinu.
 5. 5
  Poslouchejte korejskou hudbu a rádio. Poslech korejské hudby a/nebo rádia je další skvělou cestou, jak se obklopit jazykem, který se učíte. I když neporozumíte úplně všemu, zkuste zaznamenat klíčová slova a dát si alespoň částečně dohromady, o čem se v písni zpívá.
  • Stáhněte si do mobilu aplikaci zprostředkovávající korejská rádia a často je poslouchejte.
  • Stáhnout můžete i různé korejské podcasty a poslouchat je během procvičování nebo při tvorbě domácího úkolu pro další kurz.
 6. 6
  Vydejte se do Koreje. Jakmile získáte pocit, že jste ovládli základy korejského jazyka, zvažte, zda se nepodívat přímo do Koreje. Neexistuje lepší způsob, jak se ponořit do intenzivního studia korejštiny, než se vydat do země jejího původu!
  Reklama

Tipy

 • Nebuďte stydliví a seznamte se s korejským rodilým mluvčím, když vás k tomu situace vybízí. Někteří Korejci jsou plaší, ale jiní naopak extrémně nadšení pro český jazyk a pro možnost vzájemného předávání jazykových dovedností. Otevírá se vám skvělá příležitost, jak se zdokonalit v jazyce a naučit se něco o bohaté kultuře Koreje. Buďte ovšem opatrní, spousta lidí se bude totiž o češtinu nebo váš jazyk zajímat mnohem více, než vy o korejštinu. Proto si veškeré podmínky výměny zkušeností ujasněte ještě předtím, než začnete se spoluprací.
 • Musíte se neustále procvičovat. Každý den alespoň trošku, a to i když jste na to úplně sami.
 • Zní to zatím trochu zvláštně, ale zkuste přemýšlet v korejštině. Přemýšlejte o nějakém tématu a snažte se ho bez překládání vnímat v korejštině.
 • Můžete sledovat korejské televizní show a filmy s českými titulky. Stejně tak třeba hudební videoklipy s titulky - bude se v nich objevovat mnoho běžných slov a vy si je díky titulkům rychle spojíte s českým výrazem.
 • Procházejte si občas i své starší materiály a poznámky. Osvěžíte si všechny své vědomosti a nezačnete zapomínat.
 • Mluvte s korejsky mluvícími lidmi, když na nějaké narazíte.
 • Dvě základní cesty k dlouhodobému zapamatování slov jsou vysoká frekvence a emocionální zápal. Častým opakováním se můžete naučit 500 slov, protože to je zhruba počet těch, které jsou dostatečně běžné na to, aby se obyčejným opakováním zapamatovat dala. Všechno ostatní bude vyžadovat emocionální spojení s korejštinou a tématem, které zrovna studujete.
 • Správně vyslovujte všechna slova. V případě, že si nejste jistí, vyhledejte správnou výslovnost na internetu.
 • Sledujte korejská dramata a poslouchejte korejskou hudbu. Pouhým posloucháním korejského jazyka se s ním dobře seznámíte a zjistíte, že některá slovíčka už dokážete rozpoznat.
 • Zkuste si každý den zapamatovat 5-10 korejských slov (nebo přinejhorším alespoň 3). Opakujte spolu s jejich překladem tak, že řeknete slovo a po něm bude následovat jeho překlad (nebo opačně). Uvidíte, že vás to bude bavit.
 • Při sledování videoklipů s titulky si dělejte pravidelně screenshoty vašich oblíbených vět, zkuste je přepisovat a zapamatovat si je.
Reklama

Varování

 • Korejština může být pro česky mluvícího člověka poměrně náročným jazykem, protože je naprosto odlišná od indoevropské skupiny jazyků, jako je španělština, němčina, irština, ruština nebo řečtina. Přes všechny obtíže svou snahu naučit se korejsky nevzdávejte. Zkuste učení korejštiny brát jako řešení velkého hlavolamu nebo skládačky a bavte se!
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 53 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 32 465 krát
Kategorie: Jazyky
Stránka byla zobrazena 32 465 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama