Stáhnout PDF Stáhnout PDF

V životě každého člověka přijde chvíle, kdy bude muset mluvit o svých slabých stránkách. Jde o častou otázku při pracovních pohovorech a není jednoduché na ni odpovědět, protože neexistuje „správná“ odpověď. Pokud na tuto otázku nejste připraveni, pravděpodobně nebudete schopni odpovědět uspokojivě. Naučte se rozpoznat své slabé stránky a správným způsobem je sdělit ostatním.

Část 1
Část 1 ze 3:
Trénujte sebeuvědomění

 1. 1
  Pochopte otázku. Když se vás někdo ptá na vaše slabé stránky, zejména na pracovním pohovoru, nejde většinou přímo o vaše slabosti. Jde o to, zda jste si svých slabostí vědomi a umíte je řešit. Když odpovíte „nemám žádné slabé stránky,“ bude jasné, že vaším hlavním problémem je nedostatek sebeuvědomění. Je také důležité pochopit, že znát své slabosti neznamená nutně být slabý. Když si jich budete vědomi a budete je schopni napravit, dáte tím najevo, že jste silní a schopní.
 2. 2
  Buďte připraveni. Měli byste pravidelně zkoumat své schopnosti, abyste své slabé stránky odhalili. Pokud nevíte, jaké slabé stránky máte, nebudete schopni o nich mluvit s ostatními. Pokud už víte, nebudete muset přemýšlet a budete působit mnohem sebejistějším dojmem.
 3. 3
  Pravidelně své slabé stránky analyzujte. Jak jsme napsali výše, je nutné to dělat pravidelně. Začněte s cykly po 3 měsících a když budete mít pocit, že je to moc často, můžete své slabosti zkoumat jen každých 6 měsíců.
 4. 4
  Buďte upřímní, ale strategičtí. Když si budete říkat, že jste perfekcionista, který svaluje vinu na ostatní lidi a nebude to pravda, moc vám to nepomůže. Když se vás někdo zeptá na vaše slabé stránky, buďte opravdu upřímní a řekněte pravdu. Zároveň se naučte zformulovat tuto pravdu co nejlépe. Když to budete umět, budete působit mnohem lepším dojmem.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 3:
Jak sdělit své slabé stránky u pracovního pohovoru

 1. 1
  Na otázku odpovězte skutečnou slabostí. Když budete překrucovat otázky tak, aby se zdálo, že jste vlastně dokonalí, skončí to fiaskem. Když řeknete „Mojí největší slabostí je to, že jsem přílišný perfekcionista,“ potenciální zaměstnavatel si bude myslet, že lžete sami sobě. Pokud je to opravdu váš problém, řekněte to upřímně a bez obalu, například „Někdy se příliš detailně zabývám svojí prací a kvůli tomu potom nestíhám další povinnosti.“
 2. 2
  Mluvte stručně a jasně. Neopakujte žádné informace a nepřemýšlejte. Když vám někdo položí konkrétní otázku, měli byste odpovědět také konkrétně.
 3. 3
  Svoji odpověď doplňte návrhem aktivního řešení. Právě jste sdělili své slabé stránky a ukázali jste, že máte dostatečnou míru sebereflexe. Nyní byste měli také ukázat, že jste schopni tento problém řešit.
  • „Někdy se příliš detailně zabývám svojí prací a kvůli tomu potom nestíhám další povinnosti. Abych se tomu vyhnul, určuji si na každou kontrolu práce omezený čas. Když tento čas uplyne, přesunu se k dalšímu úkolu.“ Tím dokážete, že jste si nejen vědomi svých slabých stránek, ale umíte najít i užitečné způsoby, jak proti těmto slabým stránkám bojovat.
 4. 4
  Zastavte se počkejte. Po zodpovězení otázky přestaňte mluvit a počkejte si na to, co řekne ten druhý. Vy už jste řekli vše, co jste chtěli říct, dali jste jim to, co chtěli a teď si jen počkejte na odpověď. Možná budete muset čekat déle, než vám bude příjemné.
  • Je možné, že ten, kdo vede pohovor, udělá schválně dlouhou pauzu, aby viděl, jak na to zareagujete. Dívejte se mu do očí, tvařte se přirozeně a nenuceně a klidně počkejte, až vám odpoví.
 5. 5
  Buďte připraveni na další otázky. Měli byste mít připravené tři slabé stránky a tři možnosti řešení. Je možné, že se vás na pohovoru zeptají znovu na tu samou otázku.
  • Kdyby se vás na to samé zeptali už počtvrté, řekněte například toto: „Každého půl roku zhodnocuji své schopnosti a hledám slabé stránky, které bych mohl vylepšit. Pokaždé se ale zaměřím pouze na tři věci, abych měl klid na jejich řešení. Když se mě zeptáte v červnu, určitě pro vás budu mít jinou odpověď.“
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 3:
Vzory odpovědí

 1. 1
  „Nejsem tak iniciativní, jak bych si přál.“ Zaměstnavatelé mají většinou rádi lidi, kteří umějí převzít iniciativu. Za prvé nikoho nebaví kontrolovat všechny zaměstnance jako děti. Za druhé to znamená, že stále myslíte na to, čím byste mohli společnosti přispět. Zde je vzorová odpověď pro tento problém:
  • „Nejsem schopný převzít iniciativu tak, jak bych si přál. V mém posledním zaměstnání bylo velmi důležité dodržovat příkazy a improvizaci nikdo nepodporoval. Uvědomuju si, že jsem se odnaučil dělat věci samostatně, protože jsem měl strach, že naštvu šéfa, nebo půjdu proti pravidlům společnosti. Nyní ale vidím, že na většině pracovních pozic se iniciativa cení. Snažím se zjistit si o každém projektu co nejvíc informací ještě než začnu pracovat, abych se mohl zaměřovat na různé věci a přesto stále udržoval krok s požadavky vedení.“
 2. 2
  „Nejsem schopen si efektivně organizovat čas.“ Zvládání času je pro zaměstnavatele velmi důležité. Hledají někoho, kdo dokáže udělat co nejvíce práce za co nejkratší dobu. Tuto slabost byste měli vyjádřit opravdu co nejlépe. Zároveň si ale uvědomte, že problémy se zvládáním času má spousta lidí, takže jistě neřeknete nic, co by ten druhý ještě neslyšel.
  • '„Nejsem vždy schopný si správně zorganizovat čas. Popravdě, někdy se zaseknu u nějakého úkolu a mám pak sklony zanedbávat všechny ostatní povinnosti. Mám pocit, že musím vše udělat správně hned napoprvé a někdy je to na úkor všech ostatních věcí. Kvůli tomu často nestíhám všechno, co mám udělat. Nyní se ale učím soustředit se na daný projekt, ale nezapomínat u toho ani na ostatní věci, nehledat zkratky atd. Plánuji si dopředu, učím se žádat o pomoc ostatní a hledat efektivnější způsoby, jak svoji práci dokončit včas.“
 3. 3
  „Často přebírám vedení, i když mi není určeno.“ Tato slabost je pravým opakem slabosti č. 1, což je neschopnost převzít iniciativu. Zaměstnavatelé jsou nervózní, když se chováte jako šéf. Měli byste je ujistit, že jste si dobře vědomi toho, co děláte a umíte se v případě potřeby stát i týmovým hráčem.
  • „Někdy na sebe přebírám úlohu vedoucího, i když mi není určena. Někdy to způsobuje problémy mezi mnou a vedením, které se jen snaží dělat svoji práci. Nyní se učím, jak důvěřovat lidem v jejich schopnostech a držet své ego trochu zpátky. Uvědomuju si, že když lidi nechám udělat jejich práci, celý projekt dopadne mnohem úspěšněji, i když se někdy vyskytnou problémy. Soustředím se na to, abych se stal lepším týmovým hráčem a dovolil každému, aby pracoval na tom, co mu bylo přiděleno.“
 4. 4
  „Moc mluvím.“ Tato slabá stránka by se hodila lidem, kteří jsou introvertní laxní a nesmělí. Jinými slovy byste měli sami sebe popisovat tak, jací skutečně jste. Zaměstnavatelé chtějí lidi, kteří se umějí zaměřit na práci a nestráví většinu pracovní doby klábosením s kolegy. Ujistěte svého potenciálního zaměstnavatele, že víte, jak správně komunikovat.
  • „Moc mluvím. Jsem extrovertní a společenský člověk, takže mojí chybou je většinou to, že se někdy nechám unést. Stále se ale zlepšuji a snažím se tuto svoji slabou stránku zaměřit na správnou komunikaci. O mimopracovních věcech se s kolegy bavím až po práci a učím se naslouchat ostatním a zadržet své vlastní myšlenky. Vím, že jsem někdy moc hlasitý, takže žádám své kolegy, aby se mě nebáli usměrňovat.“
 5. 5
  „Neumím mluvit před lidmi.“ Tato slabost někdy není moc důležitá, protože u většiny pracovních pozic nemusíte často mluvit před velkými skupinami lidí. Když to ale řeknete, možná si tím získáte sympatie člověka, který vede pohovor. Mnoho lidí má soucit s těmi, kteří mají trému. I zde se ale zaměřte na pozitivní aspekty své fobie.
  • „Neumím moc dobře mluvit před lidmi. Když mám mluvit k více než 10 lidem, začnu se zakoktávat a neumím se vyjádřit. Potím se a nedokážu komunikovat tak, jak bych si představoval. Není to fobie, ale spíše úzkost z toho, jak na mě budou lidé reagovat. Uvědomuji si, že součástí této práce je spolupráce v týmu a práce se skupinami lidí a přestože ještě nejsem zdaleka dokonalý, rozhodně na sobě pracuji a zlepšuji se. Zapsal jsem se do debatního klubu, abych se naučil zvládat mluvení před velkými skupinami lidí a neustále se snažím soustředit se spíše na to, jak svoji komunikaci zvládám, než na to, co si pomyslí ostatní lidé.“
 6. 6
  „Jsem neorganizovaný.“ Určité profese, jako je například účetnictví nebo pozice sekretářky, závisí na organizovanosti a dochvilnosti. Pokud se hlásíte na takovou pozici, dobře si rozmyslete, co na pohovoru řeknete. Některé pozice, například různé kreativní práce, se ale na organizovanost moc nezaměřují.
  • „Nejsem tak organizovaný, jak bych mohl být. Nikdy jsem si nic nezapisoval a nevedl si záznamy, protože jsem byl líný. Na univerzitě jsem si pamatoval rozvrh a mohl jsem si dovolit jednou za čas na něco zapomenout. Nyní ale vím, že nedostatek organizovanosti způsobuje problémy a nedorozumění, která jsou naprosto nepřípustná. Nyní si zapisuji všechny kontakty a důležitá data a začal jsem používat online kalendář, ke kterému mám přístup z kteréhokoli počítače. Naučil jsem se přistupovat k organizaci času zodpovědněji a stanovovat si priority.“
  Reklama

Tipy

 • Toto cvičení možná využijete ke zhodnocení svého celoročního pracovního výkonu a pomůže vám odhalit oblasti, ve kterých se můžete zlepšovat.
 • Nezapomínejte na to, že silné a slabé stránky jsou ruku v ruce. Pokud například máte přílišnou tendenci se do všeho pouštět po hlavě, jistě to znamená také to, že jste ochotni pomáhat ostatním lidem a věnujete svému projektu veškerou pozornost.
 • Můžete se zaměřit na silné stránky v tomto cvičení a zkusit si pomocí nich vylepšit motivační dopis. vaše silné stránky jsou pro potenciálního zaměstnavatele důležité a vy musíte přesně vědět, jaké přednosti máte.
 • Pokud máte jednu nebo více slabých stránek, které by vám při práci mohly působit velké potíže, měli byste si zkusit najít jinou práci.
 • Čas od času si zapisujte, jaké pokroky děláte s technikami nápravy vašich slabých stránek a snažte se časem vypilovat ten nejlepší způsob.
 • Vaše finální analýza by měla být stručná a srozumitelná:
 • Pokud máte zaměstnance, pomozte jim zlepšovat se a snažte se v nich vyzdvihnout právě jejich silné stránky. Pokud mají v něčem nedostatky, snažte se jim dávat práci, při které to nebude tolik vadit.
Reklama

Varování

 • Uvědomte si, že tato technika bude jen tak dobrá, jako je ten, s kým mluvíte. Ne všichni lidé si myslí, že přiznání slabých stránek je vlastně výhoda (někteří lidé si budou myslet, že jste podřadní a budou vaše slabosti obracet proti vám). Vždy je dobré analyzovat celou situaci a přizpůsobit se. Neexistuje jediná rada, která by fungovala vždy.
 • Neignorujte věci, které neumíte spravit. Jen proto, že vám něco chybí a vy nevíte, jak to napravit, byste neměli předstírat, že to neexistuje. Napište si všechny své problémy na papír a zamyslete se nad nimi. Snažte se najít řešení každého z nich a až potom si domluvte pohovor.


Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 14 841 krát
Kategorie: Svět práce
Stránka byla zobrazena 14 841 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama