Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Nikdo nikdy netvrdil, že učení bude jednoduché. Motivovat studenty k učení je ještě těžší, než samotné učení. Ať už učíte na prvním stupni, nebo na univerzitě, není snadné přesvědčit studenty, že musí pracovat a učit se sami. Existuje ale spousta metod, které můžete použít, aby bylo učení pro studenty zajímavější a zábavnější. Pokud chcete vědět, jak motivovat studenty, tento článek vám ukáže, jak na to.

Část 1
Část 1 ze 2:

Vytvářejte pozitivní a podpůrné prostředí

 1. 1
  Uvědomte si, proč je motivování studentů tak těžké. Jde o to, že studenti jsou vystaveni mnoha různým lidem, kteří pro ně mají všichni roli „učitele“. Každý se snaží studenty nějakým způsobem nabudit, přimět je, aby přemýšleli, pracovali a udělat z nich lidi, na které bude svět moci být pyšný. Protože jsou zavaleni různými podněty a vlivy, mají sami problém si najít vlastní identitu a chovají se podezřívavě ke každému, kdo se je snaží nějakým způsobem ovlivnit.
  • Jakmile si to uvědomí, začnou se snažit vyrovnávat s tímto tlakem okolí a vymyslí si jednoduché pravilo: „Když se mě někdo bude snažit změnit, musí mi dokázat, že to stojí za to.“ Toto pravidlo je jejich mechanismem, který jim zajistí, že se k nim dostanou jen ti praví lidé v pravý čas. Problém nastává pouze v případě, že je začne ovlivňovat někdo špatný, nebo když se někdo vhodný nesnaží dostatečně.
 2. 2
  Udělejte pozitivní dojem. Pokud chcete své studenty motivovat, musíte jim dokázat, že stojí za to vás poslouchat. Možný se k vám budou první den chovat zdrženlivě, ale na vás je získat si jejich respekt a důvěru. Musíte pro ně být něčím zajímaví. Rozhodně toho nedosáhnete tím, že budete nudně opakovat základní pravidla života. Budete muset vystoupit z davu, získat si jejich pozornost a umět si ji udržet. Zde jsou tipy na to, jak udělat dobrý dojem na studenty:
  • Vyjadřujte své názory. Nebojte se dávat najevo své názory. Nemluvte příliš a nemluvte stále jen o tom, co si myslíte. Stačí na ně zapůsobit informativně, inteligentně a nebojácně. Snažte se nepůsobit arogantně na sebestředně.
  • Mějte nadšení pro svůj předmět. Když budete mít moudrý pohled, široký úsměv a nadšení pro svoji práci, na studenty to udělí ohromný dojem. I když je váš předmět nebude zajímat, budou chtít vědět, proč zajímá vás. Když vyjádříte svoji lásku ke svému předmětu, budou si vás pamatovat jako upřímného člověka.
  • Buďte energičtí. Nadšení je nakažlivé. Studenti vám v hodně nebudou usínat, když budete energičtí a projevíte svůj vlastní zájem (i když byste neměli poskakovat a pobíhat). Měli byste mít dost energie na to, abyste studentům dokázali „prodat“ svůj předmět i sami sebe.
  • Zapracujte na svém vzhledu. Měli byste se snažit udělat dobrý dojem – choďte do hodin upravení. Oblékněte se trochu lépe, než průměrní lidé.
 3. 3
  Zkuste udělat něco navíc. Můžete dělat i více, než se očekává od běžných učitelů. Pokud máte například studenta, který nedokáže pracovat v deadlinu, zavolejte si ho po škole a projděte si s ním celé zadání práce. Pomozte mu práci napsat, ukažte mu, jak se má připravovat a poskytněte mu k nahlédnutí práce jiných studentů. Zbavíte se tím několika problémů najednou: pokud jde o přístup studenta, zbavíte ho výmluv a pokud měl s prací opravdu problém, bude alespoň vědět, jak na to.
  • Buďte pozorní, odpovídejte na dotazy a dejte si pozor, aby student porozuměl tomu, co vysvětlujete. Řekněte mu, že už to s ním nebudete probírat znovu. Nakonec se ho zeptejte, jestli všechno pochopil a dokud neřekne, že ano, nepouštějte ho.
  • Existuje rozdíl mezi trochou snahy navíc a svolení nechat se využívat. Měli byste studentům pomáhat, když to budou potřebovat, ale snažit se nezradit své vlastní principy.
 4. 4
  Nabídněte studentům informace navíc. Pokud chcete, aby studenty zajímalo to, co je učíte, měli byste zajít za hranice sylabu. Říkejte jim zajímavé aktuální informace z oboru, o kterém učíte. Pokud například učíte nějaký vědní obor, přineste si do hodiny aktuální článek z nějakého časopisu, dejte studentům přehled otázek o tomto článku a řekněte jim, že jim můžete po hodině předat kopie tohoto článku, kdyby si ho chtěli přečíst doma.
  • Musíte si uvědomit, že je na vás, aby se studenti zajímali o to, co jim chcete sdělit.
 5. 5
  Zadávejte úkoly a umožněte studentům, aby přemýšleli sami za sebe. Připravte si velký projekt, který bude zábavný a netradiční. Můžete například připravit hru, která bude zaměřená na váš předmět a můžete ji zahrát v místním muzeu pro malé děti. Můžete napsat s pomocí celé třídy knihu, kterou potom vydáte na vlastní náklady a darujete ji místní knihovně.
  • Jde o to, že byste měli najít něco jiného, něco, co studenty bude bavit a na čem budou ve škole rádi pracovat. Kromě toho budete muset celou dobu pracovat s nimi.
 6. 6
  Mějte smysl pro humor. Když budete mít skvělý smysl pro humor, budete pro své studenty zajímavější, budete schopni jim materiál předat zábavněji a oni vás budou mít raději. Jde o to, že když budete stále jen seriózní, bude pro ně těžké se soustředit a vytvořit si s vámi nějaké pouto. Nemusíte sice stále jen vtipkovat, ale když pro studenty vytvoříte zábavnější prostředí, budou mít větší motivaci a budou se chtít více učit.
 7. 7
  Dejte najevo, že jste schopní. Měli byste se snažit studenty přesvědčit, že by vás měli poslouchat, hlavně pokud je chcete motivovat k tomu, aby se učili váš předmět. Nejste jen učitelem – musíte být opravdu dobří v tom, čemu se věnujete. Je to skoro jako kdybyste se chtěli prezentovat u pracovního pohovoru. Buďte skromní, ale neskrývejte své přednosti. Čas od času studentům vyprávějte o svých úspěších. Pokud máte nějaké vlivné známé z vašeho oboru, pozvěte je do hodiny. Měli by přijít a popovídat si se studenty a ne jim jen udělat nudnou přednášku.
  • Když si vaši studenti budou myslet, že vlastně vůbec nevíte, o čem mluvíte, budou v hodinách líní, nebudou vás poslouchat a budou si myslet, že si ani nevšimnete, když nějaký úkol neudělají pořádně.
 8. 8
  Dávejte si pozor na studenty, kteří potřebují ujistit ještě více. Pokud nějaký student vypadá depresivně nebo nemocně, zavolejte si ho po hodině a zeptejte se ho, zda je vše v pořádku. Snažte se působit u toho trochu zaneprázdněně. Podívejte se na něho, když se ho budete ptát, ale nezírejte na něho celou dobu. Když řekne, že je vše v pořádku, netlačte na něho, pokud si nebudete jistí, že má opravdový problém. Řekněte jen: „Jen se mi zdálo, že vypadáš trochu smutně,“ a pokračujte v práci. Pokud se neděje nic vážného, bude mu stačit jen vědomí, že vám na něm záleží.
  • Pokud nějaký student, který má problémy, uvidí, že se o něho zajímáte, bude mít větší motivaci pracovat pilněji. Když si budou studenti myslet, že vám nezáleží na tom, jak moc se snaží, nebo jak se cítí, nebudou mít žádnou motivaci pracovat.
  • Pokud má některý student opravdu problémy, nebojte se porušit pravidla. Chce to udělat to s citem, ale pomůže vám to zajistit si jeho důvěru. Pokud například nějaký student soustavně nenosí domácí úkoly, musíte poznat, že je něco špatně (i když jde pouze o jeho přístup) a pomoci mu. Dejte mu diskrétně trochu více času a trochu mu to usnadněte. Je to sice porušování pravidel, ale snažíte se přece o to, aby se tyto problémy nemusely opakovat. Jasně mu řekněte, že tuto možnost dostane pouze jednou.
 9. 9
  Chtějte po studentech, aby s vámi sdíleli své názory. Vaši studenti nebudou mít motivaci, když budou mít pocit, že jim jednoduše přednášíte nějakou látku a nezajímá vás, co si o tom myslí. Když se jich zeptáte, jaký mají názor například na nějakou politickou situaci, na literární dílo, nebo na platnost vědeckého experimentu, budou mít radost a větší motivaci se zapojit. Když budou vědět, že vám záleží na tom, co si myslí, nebude jim vadit se ozvat a rádi s vámi budou sdílet své názory.
  • Uvědomte si, že existuje velký rozdíl mezi zdravou diskusí a neopodstatněným sdílením všemožných názorů. Dejte si pozor, aby vaši studenti uměli své myšlenky vysvětlit.
  • Pokud učíte matematiku, nebo nějaký cizí jazyk a v hodinách není tolik prostoru pro vlastní názory, snažte se se studenty sdílet zajímavé informace o vašem předmětu. Studenti prvního stupně základní školy asi nebudou mít názor na užití španělského konjunktivu v přítomném čase, ale jistě budou mít co říct na styl učení slovíček. Stačí jim jen přinést relevantní článek na toto téma.
 10. 10
  Podporujte v hodinách živou diskusi. Když budete celou dobu jen přednášet, studenti neudrží pozornost. Pokud chcete studenty motivovat a udržet si jejich zájem, musíte je podporovat v tom, aby s vámi o dané tématice diskutovali. Ptejte se jich na otázky každého zvlášť a oslovujte je jménem. Žádný student nechce být vyvolán, když nezná odpověď na otázku a když studenti budou vědět, že je vysoká pravděpodobnost, že je v hodině vyvoláte, budou mít odpovědi připravené.
  • Díky tomu studenti budou chodit na hodiny připravení a budou se více těšit, protože budou vědět, že vám na jejich názorech záleží.
 11. 11
  Než začnete studenty chválit, poznejte je. Pokud začínáte učit novou třídu a poprvé před nimi stojíte, neměli byste jim říkat, že jsou skvělí a že změní svět. Nebudou vám věřit a nezískáte si jejich úctu. Budou si myslet, že není možné, abyste věděli, jací jsou, aniž byste se alespoň pokusili to zjistit. Jak si můžete myslet, že změní svět, když jim ani neřeknete, jaký ten svět je? Jak můžete mít o všech lidech stejné představy? Uvědomte si, že mají pravdu.
  • Pro většinu učitelů jsou všichni studenti stejní a proto se nebojí vyjadřovat se tímto způsobem. Pokud ale chcete být dobrým učitelem, musíte si uvědomit, že každý student je jiný.
  • Vyhněte se také frázím „někteří z vás“ („Někteří z vás se stanou lékaři nebo právníky“ atd.). Tyto fráze si nechejte až na jednu z posledních hodin, kterou se studenty budete mít a mluvte k nim osobně. Například: „Jirka jistě jednou najde lék na rakovinu, Petr porazí Billa Gatese a Jana udělá ze světa lepší místo...“.
  • Dodejte tomu trochu humoru a ujistěte se, že studenti budou vědět, že jste je všechny alespoň trochu poznali. Jsou to vaše očekávání ohledně těchto dětí, podobně jako oni dokázali ukázat, jací jsou.
 12. 12
  Ukažte studentům, jak váš předmět využít v reálném světě. Ukažte jim to, co dříve nevěděli. Představte jim problémy typických lidí, komunit, zemí a celého světa. Řekněte jim vše, co je pro vás důležité a vše, čím je můžete motivovat. Když si získáte jejich důvěru a oni vás budou chtít poslouchat, budete mít vyhráno. Budou se snažit vám porozumět, i když s vámi nebudou souhlasit.
  • Někdy je problém studenty motivovat, protože mají pocit, že váš předmět nemá žádné využití v každodenním životě. Přichystejte si nějaký aktuální novinový článek a ukažte jim, jak se váš předmět dotýká dnešního světa. Když uvidí, že má praktické využití, budou se o něho zajímat více.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 2:

Vytvářejte výzvy

 1. 1
  Udělejte ze svých studentů experty na dané téma. Budete překvapení tím, jak moc motivujete své studenty, když jim zadáte za úkol představit některá témata, buďto ve skupinách, nebo individuálně. Budou nadšení a pocítí zodpovědnost toho, když máte o něčem vědět více, než ostatní lidé, ať už jde o nějakou knihu, nebo konfiguraci elektronů. Když se budou doma připravovat na své projekty, bude je učení bavit mnohem více.
  • Zadávejte studentům prezentace a motivujte je tímto způsobem. Někdy studenty už nebaví sledovat u tabule stále jen vás. Když uvidí, jak danou látku přednášejí jejich spolužáci, budou dávat větší pozor.
 2. 2
  Podporujte studenty v týmové práci. Práce ve skupinách studentům pomůže podívat se na učivo z jiného pohledu a dodá jim motivaci. Když student pracuje sám, není pod tlakem tak jako když pracuje ve skupině, ve které má přidělenu jasnou roli. Skupinová práce je takové skvělým způsobem, jak studentům učivo trochu ozvláštnit a dělat v hodinách i jiné věci.
  • Můžete studenty podporovat v tom, aby spolu zdravě soutěžili. Když budete mít například soutěž ve španělských slovíčcích, nebo nějakou skupinovou hru, ve které jedna ze skupin vyhraje, uvidíte, že studenti mají větší motivaci a odpovídají správně častěji, než když nemají motivaci (soutěživost ovšem musí být zdravá).
 3. 3
  Zadávejte úkoly za body navíc. Úkoly za body navíc pomohou studentům naučit se toho více a zlepšit si známky. Pokud například učíte chemii a víte, že s ní někteří studenti mají problémy, zadejte třídě dobrovolný úkol na nějaké zábavné, ale vědecké téma. Studenti ocení, že se mohou vědě věnovat z jiného úhlu a zároveň si tím zlepšit známky.
  • Můžete zadávat úkoly, kterými studenti dokážou pochopení daného učiva. Pokud učíte například češtinu, dejte studentům body navíc za to, že si zajdou na autorské čtení poezie ve vašem městě a napíšou o tom referát. Nechejte je přečíst své referáty v hodině, aby motivovali ostatní studenty.
 4. 4
  Dejte studentům možnost volby. Studenti budou mít větší motivaci, když budou mít někdy možnost si vybrat. Možnost volby jim dá pocit, že mohou o svém učení a motivaci rozhodovat sami. Nechejte je, aby si vybrali partnera do dvojice, nebo jim dejte na výběr z několika možností zadání domácího úkolu. Můžete je učit strukturovaně a zároveň jim umožnit, aby si sami vybírali, co chtějí dělat.
 5. 5
  Poskytujte studentům zpětnou vazbu. Pokud chcete studenty motivovat, musíte jim poskytovat detailní, jasnou a smysluplnou zpětnou vazbu. Když budou vědět, jaké jsou jejich silné stránky a na čem by měli ještě zapracovat, budou mít větší motivaci ke studiu, než kdyby dostávali jen strohé známky. Udělejte si čas na to, abyste jim řekli naprosto přesně, co jim jde a co mohou zlepšit.
  • Pokud máte čas, můžete si naplánovat konzultace se studenty a probírat s nimi jejich pokroky. Taková pozornost jim dá najevo, že vám na nich skutečně záleží a že jejich práci sledujete.
 6. 6
  Vyjasněte svá očekávání. Dávejte studentům jasná zadání a ukazujte jim příklady úspěšných prací, aby věděli, o co vám jde. Když nebudou vědět, co mají dělat, aby ve vaší hodině uspěli, nebudou mít žádnou motivaci. Když budou mít jasnou představu o tom, co se od nich očekává, budou mít větší chuť do práce.
  • Udělejte si čas na to, abyste studentům zodpověděli všechny dotazy ohledně zadání. Mohou se tvářit jako kdyby všemu rozuměli, ale když na ně trochu zatlačíte, zjistíte, že je stále spousta prostoru pro vysvětlení.
 7. 7
  Při učení střídejte metody. Přednášení se sice může k vašemu předmětu skvěle hodit, ale čím více různých věcí budete v hodině dělat, tím větší motivaci budou studenti mít. Například můžete prvních 10 minut hodiny přednášet, potom se věnovat skupinové práci, pomocí které si studenti osvojí koncepty, které jste je právě naučili a nakonec si můžete zahrát nějakou hru, při které mohou studenti získat nějaké body navíc, nebo se naučí něco zábavného. Když bude každá hodina něčím zajímavá, studenti budou mít větší motivaci.
  • Když si na každou hodinu připravíte jasný plán, studenti budou rádi, že budou vědět, co mohou očekávat.
  Reklama

Tipy

 • Snažte se působit klidně a nenuceně, bez ohledu na to, zda mluvíte, učíte, posloucháte, nebo si uklízíte stůl. Měli byste budit dojem experta.
 • Nedělejte vědu z každého menšího vyrušování. Vaši studenti by měli mít pocit, že nejdůležitější je jejich vzdělání, ne vaše autorita.
 • Nemluvte příliš pomalu. Studenti by si mysleli, že si o nich myslíte, že jsou příliš hloupí na to, aby vás stíhali poslouchat, kdybyste mluvili normálně.
 • Uvědomte si, že nesmíte kazit vztah, který se svými studenty máte. Neměli byste se prezentovat jako „učitel, ne kamarád“, ale ani naopak. Musíte umět respektovat určité hranice. Chovejte se jako učitel, jen jako velmi dobrý učitel.
 • Nebuďte ke svým studentům příliš pozorní.
 • Pokud obyčejně mluvíte hodně pomalu, zkuste trochu zrychlit.
 • Nemůžete působit jako někdo, kdo je „také jen člověk.“ Pokud máte špatný den, nedávejte to najevo. Pokud jste naštvaní, nedejte na sobě nic znát. Musíte se chovat jako superhrdinové. V této době idolové vašich studentů začínají zklamávat a stávat se obyčejnými lidmi. Jsou nemocní, rozvádějí se, mají deprese a spoléhají se právě na vaše studenty. Studenti si to vykládají tak, že jejich idolové nejsou dost silní, aby vše zvládli sami. Vaše „smrtelnost“ by mohla zničit vaše šance, že pro své studenty budete idoly, ke kterým budou vzhlížet. Neříkejte jim o svých problémech, nedávejte jim najevo své slabé stránky (pokud nejde o něco triviálního, například že neumíte nakreslit rovnou čáru). Když za vámi přijdou s nějakým problémem, řekněte „To už jsem zažil,“ místo „Bože, tohle znám a vím, jak je to hrozné.“

Neusmívejte se neustále celou hodinu. Usmívejte se jen na konkrétní lidi a nepřehánějte to.


Reklama

Varování

 • Ke všem studentům se nedostanete, měli byste se na to připravit. Jako učitel musíte zajistit, aby vám rozuměli a získali motivaci učit se.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 25 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 4 226 krát
Stránka byla zobrazena 4 226 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama