Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Zhypnotizovat někoho, kdo má o vlastní zhypnotizování zájem, je velmi snadné, protože celý proces je vlastně ve výsledku vždy sebehypnózou. Navzdory velmi rozšířené představě, u hypnózy nejde o žádnou mystickou sílu nebo kontrolu mysli. Vy, tedy hypnotizér, máte za úkol danou osobu pouze zrelaxovat a přivést ji do transu nebo stavu bdělého spánku. V tomto článku uvádíme návod, jak provádět tzv. progresivní relaxační metodu, což je jeden z nejsnadnějších způsobů, který na dobrovolném účastníkovi sezení můžete zvládnout i bez předchozích zkušeností.[1]

Část 1
Část 1 ze 4:

Příprava k hypnóze

Stáhnout PDF
 1. 1
  Najděte někoho, kdo si přeje zhypnotizovat. Hypnotizovat člověka proti jeho vůli je velmi obtížné, stejně jako osobu, která výsledku nevěří. Obzvlášť náročné to je, pokud s hypnózou teprve začínáte. Vyhledejte proto člověka, který ve vaše schopnosti věří a je dostatečně trpělivý a klidný pro zvládnutí celého procesu. Nejdůležitější je, aby byl sám ochotný hypnózu podstoupit.[2]
  • Nikdy nehypnotizujte psychotika ani nikoho s dalšími duševními chorobami. Mohlo by to vést k nečekaným a nebezpečným konsekvencím.[3]
 2. 2
  Zvolte tichou a pohodlnou místnost. Hypnotizovaný musí mít pocit klidu a bezpečí. Místnost musí být čistá a tlumeně osvětlená. Dobrovolníka posaďte do pohodlného křesla a zbavte se potencionálně rušivých elementů, jako je třeba televize nebo další osoby. [4]
  • Vypněte všechny mobilní telefony a hudbu.
  • Pokud je na ulici rušno, zavřete okno.
  • Obeznamte své spolubydlící se situací a poproste je, aby vás nerušili, dokud nevyjdete sami ven z místnosti.
 3. 3
  Povězte hypnotizovanému, co může od hypnózy očekávat. Většina lidí má kvůli televizi a filmům velmi zkreslené a divoké představy o tom, co to hypnóza vlastně je. Ve skutečnosti se jedná hlavně o relaxační techniku, která lidem pomáhá řešit jejich problémy v podvědomí. My všichni vlastně hypnózu zažíváme pořád -- v každodenním snění, při vstřebávání hudby a filmů nebo během hlubokého zadumání. Skutečná hypnóza obnáší tedy toto:
  • Nespíte a nejste ani v bezvědomí.
  • Nejste pod žádnou kletbou ani v ničí moci.
  • Neuděláte nic, co sami nechcete. [5] [6]
 4. 4
  Zeptejte se svého subjektu, co od hypnózy očekává. Bylo prokázáno, že hypnóza redukuje úzkostné myšlenky a dokonce dokáže povzbudit sílu imunitního systému.[7] Jedná se také o skvělý způsob, jak zvýšit svou koncentraci, například před důležitým testem nebo jinou velkou událostí, a zároveň jak navodit hlubokou relaxaci při náporech silného stresu. Budete-li znát cíle svého subjektu, bude je pro vás snadnější ve stavu transu vyřešit.
 5. 5
  Zúčastněného se také ptejte, zda už někdy byl hypnotizovaný a jaké to bylo. Pokud hypnotizovaný již byl, zeptejte se, co mu bylo řečeno a jak na to reagoval. To vám dá určitá vodítka k zjištění, jak responzivní váš partner bude vůči vašim doporučením a také k tomu, čemu byste se měli raději vyhnout.
  • Dříve hypnotizované osoby je obvykle jednodušší uvést do hypnotického stavu znovu.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 4:

Navození stavu transu

Stáhnout PDF
 1. 1
  Mluvte pomalu hlubokým a uklidňujícím hlasem. Při mluvení si dejte načas a udržujte hlas klidný a nepřerušovaný. Věty rozvíjejte více než je obvyklé. Zkuste si představit, že se snažíte uklidnit vyděšenou nebo úzkostnou osobu a přizpůsobte tomu hlas. Tento tón udržujte po celou dobu sezení. Mezi vhodné věty, které do své řeči můžete zařadit, patří například:
  • "Nech se unášet mým hlasem a přijmi instrukce, po kterých tak toužíš."
  • "Jsi v naprostém bezpečí, všechno je tu klidné a mírumilovné. Pohodlně se zanoř do křesla a hluboce relaxuj."
  • "Oči ti těžknou a zavírají se. Uvolni svaly a nech své tělo přirozeně padat. Nasloucháš svému tělu i mému hlasu a začínáš se uklidňovat."
  • "Celou situaci máš naprosto pod kontrolou. Akceptuj pouze ty instrukce, které chceš a které pro tebe mají význam."
 2. 2
  Řekněte hypnotizovanému, aby se soustředil na pravidelné, hluboké dýchání. Snažte se ho uvést do stavu hlubokých, organizovaných nádechů a výdechů. Tento stav můžete navodit sjednocením jeho a vašeho dýchání. Měli byste mluvit konkrétně: "Zhluboka se nadechni a naplň svou hruď a plíce vzduchem," v tuto chvíli se sami nadechujte a pokračujte výdechem se slovy "pomalu vydechuj, nech poklesnout hrudník a úplně vyprázdni plíce".[8]
  • Soustředěné dýchání přivede kyslík do mozku a hypnotizovaný se může zaměřit na jiné myšlenky než jen na samotnou hypnózu, stres a okolní prostředí.
 3. 3
  Zaměřte pozornost subjektu na fixní bod. To může být třeba vaše čelo (pokud sedíte přímo naproti) nebo nějaký tlumeně osvětlený objekt. Zadejte jim, aby si sami vybrali objekt podle svého uvážení a zaměřili na něj svůj zrak. Odtud pochází běžný stereotyp o hodinkách, houpajících se na řetízku. Tak malý předmět je totiž obvykle nerušivý a dá se na něj velmi dobře zaměřit pozornost. Pokud se hypnotizovaný cítí dostatečně pohodlně a zavírají se mu oči, nechte ho.
  • Všímejte si čas od času jeho očí. Pokud má roztěkaný pohled, usměrněte ho. "Chci, abys svou pozornost zaměřil na obraz, který visí na zdi" nebo "Zkus se zaměřit na místo mezi mým obočím." Řekněte mu "Oči jsou klidné, víčka ti těžknou a padají."
  • Chcete-li, aby svou pozornost zaměřil na vás, musíte zůstat v relativním klidu.
 4. 4
  Uvolněte hypnotizovanému všechny části těla, jednu po druhé. Jakmile se relativně uklidnil a pravidelně dýchá napojený na váš hlas, požádejte ho, aby uvolnil svá chodidla a prsty na nohou. Potřebujete, aby svou pozornost zaměřil pouze na uvolňování těchto svalů a následně se přesunul k lýtkům. Požádejte ho o uvolnění spodní části nohou a pokračujte až k obličejovým svalům. Přes obličej můžete přejít dozadu na krk, záda, ramena, paže a prsty.
  • Nepospíchejte a dejte si záležet na pomalém a klidném hlasu. Pokud je subjekt nervózní nebo nedostatečně uvolněný, zpomalte a celý proces opakujte pozpátku.
  • "Uvolni svá chodidla a kotníky. Soustřeď se na to, jak se tvé svaly zlehčují a povolují, aniž by ses o to snažil."[9]
 5. 5
  Povzbuzujte v hyponotizovaném pocity klidu. Jeho pozornost usměrňujte svými instrukcemi. Neustále ho přesvědčujte, že se cítí klidně a uvolněně. K dispozici máte spoustu možností, které můžete během hypnózy říkat, abyste subjekt nechali ponořit co nejvíc do vlastní osoby, zatímco se soustředí na relaxaci prostřednictvím pravidelných nádechů a výdechů.
  • "Cítíš jak ti těžknou víčka. Nech je pomalu spadnout."
  • "Nech se vtáhnout hlouběji a hlouběji do klidného, uvolněného transu."
  • "Cítíš se naprosto uvolněný. Cítíš, jak na tebe dopadá těžký pocit uvolnění. Společně s mým hlasem bude tento pocit stále silnější a silnější, dokud tě nepřivede do hlubokého stavu naprosté relaxace."[10]
 6. 6
  Využijte dýchání a řeč těla subjektu k vedení jeho mentálního stavu. Několikrát opakujte své příkazy, asi tak, jako by to byl refrén vaší oblíbené písničky, dokud subjekt nevykazuje známky naprostého uvolnění. V jeho očích hledejte stopy napětí (pohybují se prudce?), kontrolujte chodidla a prsty (klepají jimi nebo houpají?) a všímejte si dýchání (je mělké a nepravidelné?). Během toho neustále pracujte na relaxačních technikách, vedoucích k uvolnění a relaxaci.
  • "Každým slovem, které pronesu, se rychleji a hlouběji, rychleji a hlouběji, noříš do klidného stavu naprostého uvolnění."
  • "Noříš se a padáš hlouběji. Noříš se a padáš hlouběji. Noříš se a padáš hlouběji. Noříš se a padáš do úplné relaxace."
  • "Čím hlouběji se propadáš, tím větší hlubina se před tebou otevírá. Čím hlouběji se propadáš, tím hlouběji chceš padat a tím více si celou zkušenost užíváš."
 7. 7
  Přiveďte subjekt k "hypnotickému schodišti." Tuto techniku používají jak hypnoterapeuti, tak osoby, které provozují hypnózu sami na sobě, aby dosáhli hlubokého transu. Řekněte hypnotizovanému, aby si představil sám sebe, jak stojí v teplé, tiché místnosti na vrcholu dlouhého schodiště. Každý krok dolů přinese hlubší a hlubší průnik do jeho vlastní mysli. Během jeho klesání proneste, že musí sejít ještě deset schodů a vy ho jimi provedete.[11]
  • "Sejdi jeden schod a vnímej, jak se propadáš hlouběji do klidného stavu. Každý schod je krok dále do tvého podvědomí. Sejdi z druhého schodu a opět se noříš hlouběji do klidu. Po dosažení třetího schodu ucítíš, jak tvé tělo začíná blaženě odplouvat... atd."
  • Nápomocné může být také vnuknutí představy dveří na konci schodiště, které vedou ke stavu naprostého uvolnění.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 4:

Pomoc prostřednictvím hypnózy

Stáhnout PDF
 1. 1
  Snaha o ovládání člověka pod vlivem hypnózy často vůbec nefunguje a jedná se o naprostou zradu důvěry. Hypnotizovaný člověk si navíc bude pamatovat, co v hypnóze dělal, takže i když se vám ho přese všechno podaří donutit imitovat slepici, šťastný z toho nejspíš nebude. Mimo kabaretní vystoupení ovšem hypnóza nabízí mnoho vynikajících terapeutických benefitů. Snažte se subjektu vsugerovat pocit naprostého klidu a bezpečí a zkuste vyřešit jeho potíže, namísto abyste si z něj jen snažili vystřelit.
  • Pamatujte, že i dobře míněné instrukce můžou vyústit ve špatné konce, pokud nevíte, co děláte. To je právě důvod, proč certifikovaní hypnoterapeuti většinou raději pomáhají subjektu najít správný směr jednání, namísto aby se mu snažili vnutit nějaká doporučení.[12]
 2. 2
  Ke zmírnění úzkosti použijte základní hypnózu. Hypnóza redukuje úzkostné stavy sama o sobě, nezávisle na vašich instrukcích. Nesnažte se proto za každou cenu něco "řešit". Už pouhý fakt, že se vám někoho podařilo přivést do transu znamená fantastickou cestu jak zmírnit jeho hladinu stresu a úzkosti. Stav hluboké relaxace, při kterém nic "neřešíte", je v každodenním životě něco tak vzácného, že můžete všechny problémy postavit do úplně jiné perspektivy pouze tímto. [13]
 3. 3
  Vyzvěte subjekt, aby si představil možná řešení problémů. Místo toho, abyste radili, jak se problémů zbavit, vyzvěte subjekt k použití představivosti. Řekněte, aby si vybavil představu, že své problémy již vyřešil. Jaké pocity mu takový úspěch přináší? Jak se k úspěchu dostal?
  • Jaká je jeho představa budoucnosti? Co musel změnit, aby se dopracoval k úspěchu?[14]
 4. 4
  Hypnóza může být velmi užitečná při řešení různých duševních chorob. Ačkoli byste se do tohoto typu terapie neměli pouštět, pokud nejste školení odborníci, hypnoterapie se často využívá při řešení závislostí, bolesti, fóbií, problémů se sebevědomím a dalších.[15] Nikdy byste se neměli snažit někoho "napravit". Místo toho nechte subjekt, aby se vyléčil ve stavu hypnózy sám.
  • Pomozte hypnotizovanému vybavit si svět schovaný za jeho problémy -- popište mu jeho den bez kouření cigaret nebo nějaký moment, který mu zvedne sebevědomí.
  • Léčba hypnózou je vždy snadnější, pokud je subjekt rozhodnutý pracovat na svých problémech ještě před dosažením stavu transu.
 5. 5
  Uvědomte si, že hypnóza je v léčbě jakékoli mentální choroby pouhou částí velkého celku. Hlavními benefity hypnózy jsou relaxace a čas strávený přemýšlením nad potížemi. Jedná se o obojí-hlubokou relaxaci i soustředěnou pozornost. Ačkoli to není žádná zázračná léčba nebo rychlé řešení, je to jednoduše cesta, jak někomu pomoct ponořit se hlouběji do vlastní mysli. Tento typ sebereflexe je pro silnou a zdravou psychiku vynikající, ovšem hypnózu osob s vážnými a chronickými problémy by do svých rukou měl brát pouze zkušený profesionál.[16]
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 4:

Ukončení sezení

Stáhnout PDF
 1. 1
  Pomalu subjekt dostaňte z transu. Nesmíte si počínat hrubě a probouzet hypnotizované nešetrným způsobem. Uvědomte je, že si začnou pozvolna opět uvědomovat své okolí. Oznamte jim, že se začnou probouzet a plně vnímat až napočítáte do pěti. Pokud máte pocit, že je subjekt v transu skutečně velmi hluboce, proveďte ho schodištěm zpět nahoru a s jednotlivými schody ho připravujte na čím dál větší míru vědomí. [17]
  • Začněte tím, že řeknete "Nyní budu počítat od jedné do pěti a jakmile skončím, budeš vzhůru a kompletně uvolněný."
 2. 2
  Průběh hypnózy se subjektem zkonzultujte a zjistěte, co byste měli do příště zlepšit. Ptejte se, co se mu líbilo, jestli se cítil ohrožený během vystupování z transu a jak se celkově cítil. Tyto informace potom zpracujte a využijte jich pro příště, kdy se vám podaří hypnotizovaného dostat do transu mnohem rychleji a efektivněji. Také pro vás bude snadnější komunikovat se subjektem a lépe získáte informace o jeho pocitech.
  • Nikoho nenuťte do okamžitých reakcí. Nenásilně otevřete konverzaci a s konkrétními otázkami počkejte, dokud subjekt úplně nevystoupí z uvolněného stavu.
 3. 3
  Do budoucna se připravte na obvyklé otázky. Do příště se vám bude hodit příprava na odpovídání různých obvykle pokládaných otázek, protože tím v subjektu vzbudíte důvěru, která je pro hladký průběh hypnózy zcela stěžejní. Bude-li vám daná osoba věřit, poznáte dopředu lépe, jak na vaše instrukce bude reagovat. Mezi běžné otázky, které vám může subjekt položit kdykoli v průběhu hypnózy, patří:[18]
  • Co se se mnou chystáš dělat? Vyzvu tě, aby sis představil některé příjemné výjevy, zatímco budu mluvit o tom, jak bys měl používat své mentální schopnosti efektivněji. V jakékoli fázi hypnózy můžeš odmítnout všechno, s čím nebudeš souhlasit a v případě nouze se můžes během celého procesu sám probrat.
  • Jaký je to pocit, být v hypnóze? U většiny z nás probíhají změny vědomí několikrát denně, aniž bychom si to uvědomili. Kdykoli necháme svou představivost odplout společně s nějakou melodií nebo veršem zajímavé poezie, nebo se příliš ponoříme do sledování filmu či televizního dramatu, které nás pohltí, jako bychom byli hlavní postavou, zažíváme vlastně určitou formu transu. Hypnóza je pouze cestou, která ti pomůže odhalit a definovat tyto změny ve vědomém stavu, čímž začneš své mentální schopnosti využívat mnohem efektivněji.
  • Je to bezpečné? Hypnóza nenavozuje změněný stav vědomí (tak, jako se to děje například ve spánku), ale změněný "prožitek" vědomí. V žádné fázi hypnotického procesu nemusíš dělat nic, co sám nechceš a nemůžou ti být proti vůli nuceny žádné myšlenky.
  • Pokud je to celé jen představivost, k čemu je to vlastně dobré? Nenech se zmást běžným vnímáním slova "představivost" nebo "imaginace" jako opaku slova "realita" -- stejně tak bys to neměl dělat se slovem "představa". Představivost je velmi reálný soubor mentálních schopností, jehož potenciál nyní teprve začínáme zkoumat, a který se rozpíná až za hranu naší schopnosti formovat mentální představy!
  • Můžeš mě donutit k něčemu, co sám dělat nechci? Během hypnózy je stále zachována tvá osobnost, stále to jsi ty -- nemůžeš tedy říct ani udělat nic, co bys neřekl nebo neudělal v běžném životě mimo hypnózu. Jednoduše můžeš kdykoli odmítnout jakékoli doporučení, se kterým nebudeš souhlasit. (Proto to nazýváme právě "doporučení.")
  • Co můžu udělat pro to, abych lépe reagoval? Hypnóza je stav velmi podobný tomu, jako když se necháš unést pozorováním západu slunce nebo ohně v krbu, posloucháním hudby, čtením poezie nebo když se z pouhého diváka televize najednou ve své mysli staneš součástí příběhu. Všechno záleží jen na tvojí schopnosti a odhodlání dodržovat všechna vyřčená doporučení a instrukce.
  • Co když si to budu užívat tak, že se nebudu chtít vrátit? Hypnotická doporučení jsou v podstatě cvičení pro tvou mysl a představivost, jako by šlo o jakýsi filmový scénář. Po ukončení sezení se vrátíš zpět do běžného života, stejně jako vypneš mysl po skončení filmu. Někdy se ovšem může stát, že terapeut bude potřebovat několik pokusů, než tě z transu dostane. Být v naprostém klidu je velmi příjemná záležitost, ovšem během té doby nemůžeš dělat mnoho věcí.
  • Co když to nebude fungovat? Stalo se ti někdy v dětsví, že ses tak zabral do hry, že jsi vůbec neslyšel, jak tě matka volá k večeři? Nebo jsi naopak jedním z těch, kteří jsou schopni vstát každý den ve stejnou dobu, jen proto, že ses k tomu rozhodl večer předtím? Všichni jsme nadaní schopností používat naši mysl způsoby, na které nejsme zvyklí, přičemž někteří z nás si tuto schopnost osvojili více než ostatní. Pokud své mysli dovolíš reagovat svobodně a přirozeně na slova a představy, které se ti budu snažit navodit, budeš schopný nechat se zanést kamkoli budeš chtít.
  Reklama

Tipy

 • Nezapomeňte, že relaxace je zcela klíčová. Pokud někomu pomůžete relaxovat, budete ho moct snadněji dostat do hypnózy.
 • Nenechte se ošálit senzacechtivostí médií, která hypnózu vykreslují obvykle jako techniku vyvolatelnou lusknutím prstů, kterou jedna osoba využívá pro pobavení publika zmanipulováním jiné osoby k imitování různých situací.
 • Před začátkem přiveďte mysl subjektu na místo, které považuje za klidné. U každého může jít o něco jiného - lázně, pláž, park apod. Využít můžete také nahrávek se zvuky mořského pobřeží nebo čímkoli uklidňujícím.
 • Ujistěte se, že váš subjekt není příliš roztěkaný. Nemusí být sice přímo unavený, ale ani nervózní a příliš živý.
 • Buďte klidní a uvolnění.
 • Neprovádějte hypnózu příliš často na jedné osobě. Mohli byste tím negativně ovlivnit její zdraví.
Reklama

Varování

 • Nesnažte se hypnózu využívat pro léčbu jakékoli fyzické nebo psychické choroby (včetně bolestí), pokud nejste certifikovaný profesionál, který je plně kvalifikovaný pro řešení těchto potíží. Hypnóza by nikdy neměla zastupovat poradenství nebo psychoterapii a neměla by se snažit zachraňovat rozpadající se vztahy.
 • I když to již mnoho lidí zkoušelo, post-hypnotická amnézie subjektu je ve smyslu jakési ochrany neetického chování hypnotizéra krajně nepravděpodobná. Pokud se budete někoho snažit nutit do věcí, které by normálně nebyl ochoten dělat, pravděpodobně z hypnózy samovolně vystoupí.
 • Nesnažte se provádět regresivní metody pro přivádění myslí subjektů do jejich mládí. Chcete-li, můžete jim říct, aby se chovali jako desetiletí, ale nenuťte je mluvit o vzpomínkách na tuto dobu. Někteří lidé potlačili vzpomínky, které byste se v žádném případě neměli snažit vyvolávat (zneužívání, šikana, apod.) Mysl tyto vzpomínky potlačila v rámci přirozené obrany.


Reklama

O tomto wikiHow

Julia Lyubchenko, MS, MA
Spoluautorem článku je :
Certifikovaná hypnoterapeutka
Tento článek spoluautorem článku je Julia Lyubchenko, MS, MA. Julia Lyubchenko je poradkyně pro dospělé a hypnoterapeutka se sídlem v Los Angeles v Kalifornii. Julia provozuje praxi zvanou Therapy Under Hypnosis (Trapie v hypnóze) a má více než osm let zkušeností s poradenstvím a terapií se specializací na řešení emočních a behaviorálních problémů. Je držitelkou certifikátu klinické hypnózy ze školy Bosurgi Method School a je držitelkou certifikátu Psychodynamická psychoterapie a hypnoterapie. Získala magisterský titul z poradenské psychologie a manželské a rodinné terapie na Alliant International University a MSc v oboru vývojová a dětská psychologie na Moskevské státní univerzitě. Tento článek byl zobrazen 34 642 krát
Stránka byla zobrazena 34 642 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama