Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Hypnóza sice může působit jako čarování, ale ve skutečnosti jde o vědu, která vyžaduje spoustu tréninku a učení. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak někoho zhypnotizovat, je využít oči, které jsou branou do duše. Nepoužívejte tuto metodu na nikoho, kdo vám nejprve neudělá souhlas a nezapomeňte k ní přistupovat velmi zodpovědně.

Část 1
Část 1 ze 3:

Cvičení na posílení očí

 1. 1
  Snažte se udržet oční kontakt co nejdéle bez mrkání. Podívejte se na sebe do zrcadla a stopujte si dobu, po kterou si vydržíte hledět do očí, aniž byste mrkli. [1]
  • Můžete si to vyzkoušet také s nějakým kamarádem.
  • Když se naučíte ovládat své oči, pomůže vám to udržet oční kontakt s člověkem, kterého se budete snažit zhypnotizovat.
 2. 2
  Trénujte si schopnost zaostřování. Podívejte se na předmět, který máte blízko u hlavy, například na tužku nebo pero a potom se podívejte na předmět, který je místnosti co nejdál od vás. [2]
  • Podržte si tužku před obličejem a zaostřete na ni.
  • Potom zaostřete zrakem na předmět, který je vzdálený, například na kliku od dveří, nebo na obraz na stěně.
  • Znovu zaostřete na tužku a potom znovu na vzdálený předmět. Tímto způsobem si trénujte ostření, abyste dosáhli vyšší flexibility.
 3. 3
  Zlepšete své periferní vidění. Periferní vidění je schopnost vidět předměty a pohyby po stranách, aniž byste museli otáčet hlavou. Tuto schopnost zlepšíte následovně: [3]
  • Sedněte si na lavičku na ulici, nebo se posaďte k televizi nebo k počítači, kde se na monitoru bude odehrávat akční scéna.
  • Snažte se soustředit se na to, co se odehrává na monitoru a otočte hlavu do strany. Potom hlavu otočte na druhou stranu a opět se soustřeďte na scénu, která probíhá na monitoru. Snažte se vnímat co nejvíce z obou stran.
  • Nezapomeňte trénovat jak z pravé, tak z levé strany.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Hypnóza pomocí očí

 1. 1
  Požádejte danou osobu o svolení. Musíte se zeptat, zda ji můžete zhypnotizovat, abyste získali svolení.
  • Je dobré zkusit si hypnózu na kamarádovi, nebo na někom blízkém, kdo vám důvěřuje, protože tito lidé budou ochotnější hypnózu podstoupit. [4]
  • Je nutné zajistit, aby s vámi ten druhý chtěl spolupracovat. Když nebude chtít spolupracovat, nebo se nebude chtít nechat zhypnotizovat, hypnóza na něj nebude fungovat.
 2. 2
  Požádejte danou osobu, aby se pohodlně posadila do křesla. Nenechávejte ji stát, jinak by se mohla při hypnóze uvolnit tak, že by upadla na zem. [5]
 3. 3
  Řekněte hypnotizované osobě, aby se soustředila na jedno místo pod vaším pravým okem a požádejte ji, aby se nedívala nikam jinam.
 4. 4
  Začněte se hypnotizované osobě dívat do očí a nemrkejte. Počítejte od pěti k jedné klidným hlasem a říkejte: [6]
  • „Tvoje víčka jsou stále těžší a těžší.“
  • „Tvoje víčka jsou velmi těžká a začínají se zavírat.“
  • „Máš tak těžká víčka, že se ti brzy zavřou oči.“
  • „Čím více se snažíš otevřít oči, tím těžší a uvolněnější víčka máš.“
  • Opakujte tyto fráze několikrát za sebou a přitom počítejte od pěti do jedné.
 5. 5
  Řekněte dané osobě, že se jí dotknete na rameni a v tu chvíli se celé její tělo uvolní. Je nutné hypnotizované osobě říct, co uděláte, ještě než to uděláte. Díky tomu její mysl pochopí, že od vás dostane pokyn a zareaguje na to tím, že ho splní. [7]
  • Řekněte: „Až se tě dotknu na rameni, budeš uvolněný, těžký a zrelaxovaný. Jsi připraven?“
 6. 6
  Dotkněte se dané osoby na rameni a řekněte jí, že je na čase se naprosto uvolnit. Nelekněte se, když se zakloní, nebo „zapadne“ do křesla – znamená to, že se skutečně uvolnila a je nyní ve stavu hypnózy.
 7. 7
  Ujistěte danou osobu, že je zhypnotizovaná. Je důležité, aby si daná osoba uvědomovala svůj uvolněný stav a věděla, že je zhypnotizovaná. [8]
  • Je také důležité ji ujistit, že je v bezpečí a že se jí nic nestane. Ujistěte ji, že vám může důvěřovat a že se nemusí bát plnit vaše pokyny. [9]
 8. 8
  Řekněte hypnotizované osobě, že by její pravá ruka měla být dokonale uvolněná a těžká a že by měla mít pocit, že je úplně bezvládná. Potom se pravé paže dotkněte, abyste vyvolali reakci. [10]
  • Zvedněte hypnotizované osobě pravou paži, abyste si potvrdili, že je skutečně uvolněná. Potom ji vraťte dolů.
  • Tímto testem si potvrdíte, že jste osobu skutečně zhypnotizovali a že je ochotná poslouchat váš hlas a plnit vaše pokyny.
 9. 9
  Zajistěte, aby daná osoba poslouchala pouze vás. Počítejte od pěti do jedné a řekněte zhypnotizované osobě, že až dojdete k jedničce, neuslyší nic jiného, než váš hlas. [11]
  • U jedničky luskněte prsty, abyste zajistili, že se daná osoba začne soustředit na váš hlas. Řekněte jí, aby se ještě více uvolnila a požádejte ji, aby pozorně poslouchala každé slovo, které řeknete.
  • Požádejte danou osobu, aby se přesně řídila tím, co řeknete a neposlouchala nic jiného.
 10. 10
  Otestujte si hypnotický stav dané osoby. Nyní máte toho druhého zhypnotizovaného a máte nad ním kontrolu, takže si můžete svoji schopnost otestovat například tím, že ho požádáte, aby se dotknul nosu, nebo ucha. Můžete mu také říct, aby na povel pohnul nohama nebo rukama.
  • Uvědomte si, že s hypnózou musíte zacházet zodpovědně a opatrně. Daná osoba vám naprosto důvěřuje, takže toho nesmíte zneužít tím, že byste ji ztrapnili, nebo jí nějak ublížili.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Jak porozumět hypnóze

 1. 1
  Nepleťte si hypnózu se spánkem nebo bezvědomím. Hypnóza je ve skutečnosti hluboce soustředěný stav mysli, který vám umožní poslouchat návrhy a přijímat je. [12]
  • Je nutné si uvědomit, že zhypnotizovaný člověk neztrácí kontrolu, ani se z něj nestane loutka hypnotizéra. Ve skutečnosti je pouze více otevřen návrhům a vedení.
  • Lidé jsou často ve stavu hypnózy nebo transu. Zkuste si vzpomenout na to, jak často během vyučování zapomenete, co se děje, nebo se zasníte. Když se začnete soustředit na film nebo seriál, také si přestanete všímat toho, co se děje kolem vás. Všechny tyto případy jsou určitou formou transu.
 2. 2
  Uvědomte si, že hypnóza má své výhody. Hypnóza není jen zábavným trikem na večírky, kterým své kamarády donutíte předvádět trapné taneční kreace. Ve skutečnosti je možné pomocí hypnózy překonat nespavost, přestat kouřit, přejídat se atd. [13]
 3. 3
  Hypnóza je dovednost jako každá jiná. Aktuálně neexistují žádné předpisy, které by hypnotické činnosti regulovaly, ale terapeuti mohou získat speciální certifikáty z hypnoterapie. Tato profese ovšem není nijak regulovaná. [14]
  • Kurzy se zabývají například profesionální etikou a základními hypnotickými dovednostmi.
  • Najděte si zkušeného hypnoterapeuta, který vám poskytne více informací ohledně zdravotních výhod této terapie.
  Reklama

Tipy

 • Na internetu najdete několik instruktážních videí. Vyhledejte si je a nastudujte si metody profesionálních hypnotizérů, které vám pomohou vypilovat vaše umění.
Reklama

Varování

 • Hypnóza nefunguje na každého! Někteří lidé buď nejsou dostatečně otevření, nebo z hypnózy mají strach. Je tedy nutné vždy nejprve získat souhlas hypnotizované osoby.
Reklama

O tomto wikiHow

Julia Lyubchenko, MS, MA
Spoluautorem článku je :
Poradkyně pro dospělé & Hypnoterapeutka
Tento článek spoluautorem článku je Julia Lyubchenko, MS, MA. Julia Lyubchenko je poradkyně pro dospělé a hypnoterapeutka se sídlem v Los Angeles v Kalifornii. Julia provozuje praxi zvanou Therapy Under Hypnosis a má více než osm let zkušeností s poradenstvím a terapií se specializací na řešení emočních a behaviorálních problémů. Je držitelkou certifikátu klinické hypnózy ze školy Bosurgi Method School a je držitelem certifikátu Psychodynamická psychoterapie a hypnoterapie. Získala magisterský titul z poradenské psychologie a manželské a rodinné terapie na Alliant International University a MSc v oboru vývojová a dětská psychologie na Moskevské státní univerzitě. Tento článek byl zobrazen 14 257 krát
Stránka byla zobrazena 14 257 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama