Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Podkožní injekce se píchá do tukové tkáně těsně pod kůží (na rozdíl od intravenózní injekce, která se píchá přímo do krevního oběhu). Protože se látky podané tímto způsobem uvolňují pomaleji, používá se tento typ injekcí zejména k podávání vakcín a léků (například lidé trpící cukrovkou si tímto způsobem píchají inzulin). Předpisy na léky, které se podávají tímto způsobem, většinou obsahují detailní instrukce ohledně píchání injekce. Instrukce v toto článku slouží pouze jako obecný návod – než budete někomu píchat podkožní injekci, poraďte se s lékařem.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Příprava

 1. 1
  Připravte si vše, co budete potřebovat. Podkožní injekce vyžaduje více než jen jehlu, stříkačku a lék. Než se do toho pustíte, nachystejte si následující věci:
  • Sterilní dávku léku nebo vakcíny (většinou v označené ampuli)
  • Vhodnou stříkačku se sterilní jehlou. Vyberte si některou z následujících možností podle množství léků a konstituce pacienta:
   • Stříkačka 0.5, 1 nebo 2 s jehlou velikosti 27
   • Již naplněná, sterilní stříkačka na jedno použití
  • Nádoba, do které budete moci stříkačku vyhodit
  • Sterilní polštářky z gázy (5x5 cm)
  • Sterilní náplast (pacient nesmí být na náplast alergický)
  • Čistý ručník
 2. 2
  Ujistěte se, že máte správné léky ve správných dávkách. Většina léků, které se podávají tímto způsobem, jsou ve formě čirých tekutin a dostanete je v podobných ampulích. Je tedy snadné si je splést. Vždy si několikrát zkontrolujte, zda máte správný lék a správnou dávku.
  • Poznámka: některé ampule obsahují pouze jednu dávku, jiné zase obsahují více dávek. Ujistěte se, že máte dostatečné množství léku.
 3. 3
  Připravte si místo, kde budete injekci podávat. Pokud chcete někomu dát injekci, měli byste se snažit nepřijít do styku s nesterilními věcmi. Připravte si všechny nástroje dopředu a zajistěte, abyste měli pracovní plochu čistou. Rozložte si čistý ručník na čistý povrch a položte si na něj všechny věci, které budete potřebovat.
  • Položte si nástroje na ručník v takovém pořadí, v jakém je budete potřebovat. Můžete si nastřihnout balíček s vlhčenými alkoholovými ubrousky, aby se vám později snáze vytahovaly.
 4. 4
  Vyberte si místo pro injekci. Podkožní injekce se píchají do tukové vrstvy pod kůží. Některá místa na těle jsou pro tyto injekce vhodnější, než jiná. Pravděpodobně jste od lékaře obdrželi instrukce ohledně toho, kam je vhodné injekci píchat. Zde uvádíme seznam míst, do kterých se podkožní injekce píchají nejčastěji: [1]
  • Tučná část tricepsu na zadní straně paže mezi loktem a ramenem.
  • Tučná část stehna na přední straně mezi tříslem a kolenem.
  • Tučná část břicha pod žebry, nad bokem, ale ne přímo vedle pupíku.
  • Poznámka: Je nutné střídat místa vpichu, protože opakované vpichy do jednoho místa způsobují jizvy a tuhnutí tukové tkáně, což ovlivňuje absorpci léku.
 5. 5
  Otřete místo vpichu alkoholovým ubrouskem. Vezměte si jeden čistý ubrousek napuštěný lihem a jemně s ním otřete místo vpichu. Potom počkejte, až pokožka uschne.
  • Před otřením je nutné odhalit místo, do kterého budete injekci píchat a sundat pacientovi oblečení, šperky atd. Díky tomu se vám injekce bude podávat snadněji a omezíte riziko infekce způsobené nesterilními předměty a materiály.
  • Pokud zjistíte, že je místo vpichu podrážděné, je na něm modřina, kůže je nesprávně zbarvená atp., vyberte si jiné místo.
 6. 6
  Umyjte si ruce mýdlem a vodou. Protože budete pacientovi muset propíchnout kůži, je nutné si důkladně umýt ruce. Zbavíte se tím bakterií, které máte na rukou a které by se mohly dostat do rány a způsobit infekci. Po umytí si ruce důkladně osušte.
  • Myjte si ruce metodicky a nevynechejte ani jedno místo. Studie prokázaly, že většina dospělých lidí si nemyje ruce dostatečně. [2]
  • Pokud je to možné, vezměte se jednorázové rukavice.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Natáhněte lék do stříkačky

 1. 1
  Odstraňte ochranný pásek z ampule s lékem a odložte ho na ručník. Pokud máte ampuli s více dávkami a pásek jste již sundali, otřete gumové hrdlo ampule alkoholovým ubrouskem.
  • Pokud máte již naplněnou stříkačku, tento krok vynechejte.
 2. 2
  Vezměte si stříkačku do dominantní ruky a držte ji jako tužku jehlou nahoru.
  • Přestože by v tuto chvíli stříkačka měla být zavřená, zacházejte s ní opatrně.
 3. 3
  Sundejte z jehly ochranný obal. Opatrně prsty sundejte ochranný obal z jehly. Od této chvíle si dávejte velký pozor, aby se jehla nedotkla ničeho jiného, než pacientovy kůže v místě vpichu. Ochranný obal položte na ručník.
  • Nyní máte v ruce malou, ale extrémně ostrou jehlu – zacházejte s ní velmi opatrně a nedělejte žádné rychlé pohyby.
  • Pokud máte naplněnou stříkačku na jedno použití, přejděte k následujícímu kroku.
 4. 4
  Vytáhněte píst ze stříkačky. Jehlu namiřte pryč od těla a nedominantní rukou vytáhněte ze stříkačky píst, abyste do ní natáhli vzduch.
 5. 5
  Vezměte si ampuli. Opatrně si vezměte ampuli s lékem vzhůru nohama a dejte si pozor, abyste se nedotkli gumového hrdla, které musí zůstat sterilní.
 6. 6
  Vsuňte jehlu do gumové části ampule. V tuto chvíli by ve stříkačce měl být stále ještě vzduch.
 7. 7
  Vytlačte ze stříkačky vzduch do ampule s lékem. Vzduch by měl naplnit ampuli tak, aby se tekutina dostala nahoru. Tímto dosáhnete dvou věcí – za prvé si vyprázdníte stříkačku a budete mít jistotu, že pacientovi do těla nepíchnete vzduchové bublinky, za druhé se vám bude lék do stříkačky snáze natahovat, protože ampule bude pod tlakem.
  • To nemusí být nutné v závislosti na hustotě léku.
 8. 8
  Natáhněte do stříkačky lék. Špička jehly musí být ponořena v tekutině – dejte pozor, aby nebyla ve vzduchu. Pomalu a jemně vytáhněte píst, abyste natáhli požadovanou dávku léku.
  • Možná budete muset na stříkačku poklepat, aby se z ní dostaly vzduchové bublinky. Vytlačte je pístem zpět do ampule.
 9. 9
  V případě potřeby předchozí krok opakujte. Natáhněte do stříkačky více léku a opět vytlačte všechny bublinky, abyste měli požadovanou dávku léku bez vzduchu.
 10. 10
  Sundejte ampuli ze stříkačky a položte ji na ručník. Neodkládejte si stříkačku, jinak byste ji mohli kontaminovat.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Podávání injekce

 1. 1
  Vezměte si stříkačku do dominantní ruky a držte ji jako tužku nebo jako šipku. Ujistěte se, že snadno dosáhnete na píst.
 2. 2
  Jemně pacientovi nadzvedněte kůži v místě vpichu. Nedominantní rukou pacientovi jemně vezměte kůži v místě vpichu a nadzvedněte ji. Když takto štípnete kůži, vytvoříte si silnější tukovou vrstvu, do které budete moci píchnout injekci a budete mít jistotu, že se lék dostane pouze pod kůži a ne do svalu.
  • Dejte si pozor, abyste nenadzvedli také sval. Měli byste snadno poznat rozdíl mezi svalem a tukovou tkání. Léky, které se podávají do tukové tkáně, se nesmějí píchat do svalů.
  • Kdybyste píchli jehlu až do svalu, mohli byste pacientovi způsobit krvácení. Platí to zejména v případě, kdy jde o léky proti srážlivosti krve.
 3. 3
  Píchněte jehlu do kůže. Jemně trhněte zápěstím a protlačte jehlu kůží. Měli byste injekci píchat v pravém úhlu (rovně dolů), abyste měli jistotu, že lék vstřikujete do tukové tkáně. [3] Pokud ale podáváte injekci extrémně štíhlému nebo svalnatému člověku, který má málo podkožního tuku, nakloňte jehlu do úhlu 45 stupňů, abyste se vyhnuli svalu.
  • Postupujte rázně a pevně, ale nebodejte pacienta silou. Když budete váhat, jehla se může od kůže odrazit, nebo procházet příliš pomalu, což způsobuje zbytečnou bolest.
 4. 4
  Vytlačte ze stříkačky lék plynulým tlakem. Zatlačte na píst a vstříkněte pacientovi do tkáně veškerý lék. Snažte se na píst tlačit stále stejně silně.
 5. 5
  Jemně na jehlu přitlačte kousek gázy. Tento sterilní materiál nasaje krev, která se objeví po vytažení jehly. Když na kůži gázu přitlačíte, nebudete při vytahování jehly zbytečně bolestivě napínat pokožku.
 6. 6
  Jedním plynulým pohybem vytáhněte jehlu z kůže. Můžete si jednou rukou držet gázu na jehle, nebo o to můžete požádat pacienta. Netřete místo vpichu, ani ho nemasírujte, jinak se pod kůží objeví krvácení a modřiny.[4]
 7. 7
  Zlikvidujte jehlu a stříkačku. Opatrně vložte jehlu a stříkačku do nádoby na ostré předměty odolné proti propíchnutí. Je velmi důležité zajistit, aby jehly nebyly vyhazovány „normálním“ odpadem, protože použité jehly mohou šířit potenciálně smrtelná onemocnění přenášená krví.[5]
 8. 8
  V tuto chvíli můžete pacientovi gázu na místě vpichu přilepit náplastí. Protože pacient pravděpodobně nebude téměř krvácet, můžete ho pouze požádat, aby si několik minut držel gázu na místě vpichu a počkal, až krvácení ustane. Pokud chcete použít náplast, ujistěte se, že pacient netrpí alergií na lepidlo.
 9. 9
  Odložte si všechno další vybavení. Právě se vám podařilo píchnout pacientovi injekci
  Reklama

Tipy

 • Nechejte své dítě, aby si vybralo, jak chce injekci dostávat. Může vám například držet ochranné pouzdro jehly, nebo vám může pomoci s něčím jiným. Když dítěti dovolíte, aby se zapojilo, nebudou pro něj injekce tak nepříjemné.
 • Před podáváním injekce můžete pacientovi znecitlivit místo vpichu ledem.
 • Pokud se chcete vyhnout modřinám, přitlačte na místo vpichu po vstříknutí léku alespoň na 30 vteřin kousek gázy. Tento trik je skvělý zejména pro lidi, kteří si musejí každý den píchat léky.
 • Když na místo vpichu před vytažením jehly přitisknete kousek gázy, vyhnete se zbytečné bolesti při vytahování jehly.
 • Měli byste střídat místa vpichu (nohy, paže, břicho), abyste pacientovi nepíchali injekci na stejné místo častěji, než jednou za dva týdny. Najděte si několik míst, která budete střídat stále dokola. Pokud pícháte injekci dítěti, jistě si brzy zvykne na to, že ji dostává každý den jinam a bude to pro něj zábava.
 • Pokud potřebujete píchnout injekci dítěti, používejte Emla – anestetickou mast, která místo vpichu znecitliví.
 • Pokud máte přístup k internetu, vyhledejte si všechny informace o lécích, které pacientovi podáváte.
Reklama

Varování

 • Pečlivě si přečtěte příbalový leták léku, abyste měli jistotu, že pacientovi dáváte správný lék ve správné dávce.
 • Neházejte jehly do normální popelnice – nejprve je musíte bezpečně zavřít do krabičky, kterou nepropíchnou.
 • Pokud pacientovi chcete místo vpichu znecitlivět kostkou ledu, nenechávejte ji na kůži příliš dlouho, jinak by mohlo dojít k poškození tkáně.
 • Nepokoušejte se nikomu píchat injekci aniž by vám nejprve lékař ukázal, jak se to dělá.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Ampule s lékem a vhodná stříkačka s jehlou
 • Alkoholové ubrousky
 • Čistý ručník
 • Malé čtverečky sterilní gázy
 • Obal na použité jehly
 • Sterilní náplast

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 23 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 13 307 krát
Stránka byla zobrazena 13 307 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama