Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Odpustit někomu, kdo vám ublížil, nebo vás zradil, je jednou z nejtěžších věcí v životě. Naučit se odpouštět je ale velmi důležité, abyste mohli rozvíjet své vztahy a byli schopni zapomenout na minulost a pokračovat v životě. Vypořádejte se se svými negativními emocemi, postavte se člověku, který vám ublížil a začněte se soustředit na budoucnost.

Část 1
Část 1 ze 3:
Řešte negativní emoce

 1. 1
  Uvědomte si, že by pro vás vztek mohl být škodlivý. Odpustit někomu, kdo vám ublížil, pravděpodobně nebude snadné. Prvotní reakcí bude jistě vztek a obviňování člověka, který vám způsobil bolest. Je to sice přirozené, ale když se budete vzteku držet příliš dlouho, způsobíte si zbytečně větší bolest, než jakou způsobíte tomu druhému. Z tohoto důvodu je nutné odpouštět – neděláte to pro toho druhého, ale pro sebe. [1]
  • Když budete k někomu chovat zášť, může vám to narušit budoucí vztahy s jinými lidmi, způsobit depresi a izolovat vás od ostatních.[2]
 2. 2
  Rozhodněte se odpustit. Odpuštění vyžaduje vědomé aktivní rozhodnutí zbavit se negativity a dívat se dopředu. Není to jednoduché, ani přirozené – na odpuštění musíte pracovat. [3]
  • Lidé často tvrdí, že někomu „nemohou odpustit.“ Myslí si, že je pro ně nemožné překonat nepříjemné pocity a vyrovnat se se zradou a bolestí. Neuvědomují si, že odpuštění je jejich vlastní volba. Když se rozhodnete odpustit lidem, kteří vám ublížili, největší pozitivní vliv to bude mít právě na vás.
 3. 3
  Zbavte se svého vzteku. Uvolněte všechny negativní emoce, které k dané osobě cítíte. Plačte, mlaťte do polštáře, jděte do přírody a křičte, nebo si najděte něco jiného, co vám umožní se svých nepříjemných pocitů zbavit. [4] Když to neuděláte, tyto pocity ve vás zůstanou a budou živit váš vztek.
  • Uvědomte si, že to neděláte proto, abyste tím tomu druhému ulevili, nebo jeho činy schvalovali. Děláte to pro sebe, abyste byli schopni se z jeho zrady zotavit a dívat se dopředu.
 4. 4
  Udržujte si vhodnou perspektivu. Snažte se vnímat danou situaci v kontextu – odstupte a podívejte se na to objektivně. Ublížil vám ten druhý schválně? Stalo se to kvůli okolnostem, na které neměl žádný vliv? Snažil se vám omluvit a napravit své chyby? Zvažte všechny aspekty situace a snažte se ji v klidu analyzovat. Když se pokusíte pochopit proč a jak se to stalo, bude pro vás snadnější tomu druhému odpustit.
  • Upřímně se zeptejte sami sebe, kolikrát jste někomu ublížili a bylo vám odpuštěno. Vzpomeňte si na to, jaký to byl pocit a jakou úlevu a vděk jste cítili, když vám ten druhý odpustil. Někdy vám může pomoci uvědomit si, že také někdy ubližujete ostatním. [5]
 5. 5
  S někým si promluvte. Když si promluvíte s někým, komu důvěřujete, pomůže vám to zpracovat vaše emoce a získat nezaujatý pohled na situaci. Když ze sebe dostanete všechny své pocity, uleví se vám. Někdo z rodiny, kamarád, nebo psycholog vám může poskytnout rameno k vyplakání.
  • Je možné, že budete chtít mluvit s tím, kdo vám ublížil, ale měli byste počkat, až se zklidníte a ujasníte si své pocity. Pomůže vám to vyhnout se tomu, že se s danou osobou pohádáte a ještě více tím poškodíte váš vztah. [6]
 6. 6
  Najděte si pozitivní způsob vyjádření. Pomůže vám to zbavit se destruktivních negativních emocí a vyřešit vaše problémy. Veďte si deník, nebo pište dopisy, věnujte se kreativním činnostem, jako je malování, nebo psaní poezie, poslouchejte nebo pište hudbu, běhejte, nebo tančete. Najděte si něco, co vám umožní uvolnit napětí a cítit se lépe.
  • Když budete řešit emoce pozitivně, budete si lépe uvědomovat problémy, kterým musíte čelit. Díky tomu budete schopni se snáze vypořádávat s negativními emocemi a nebudete mít sklony je ignorovat. [7]
 7. 7
  Hledejte inspiraci u ostatních. Čtěte si příběhy o lidech, kteří se naučili odpouštět i za obtížnějších okolností, než jaké máte vy. Mohou to být duchovní vůdci, terapeuti, členové rodiny, nebo prostě lidé, kteří píšou o svých zkušenostech. Tyto příběhy vám dodají naději a odhodlání.
 8. 8
  Dejte tomu čas. Odpuštění nedosáhnete lusknutím prstů. Vyžaduje to sebekontrolu, odhodlání, soucit a zejména čas. Na odpuštění můžete pracovat po malých krůčcích každý den. Pamatujte si, že nikdo na smrtelné posteli neříká, že by si přál, aby byl v životě častěji naštvaný. Na konci všem záleží jen na lásce, empatii a odpuštění.
  • Neexistuje optimální časové okno pro odpuštění. Někdy je možné chovat k někomu zášť dlouhé roky a potom si uvědomit, že je nutné dosáhnout smíření. Řiďte se svými instinkty. [8]
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 3:
Konfrontujte toho, kdo vám ublížil

 1. 1
  Nedělejte ukvapené závěry. Je důležité při konfrontaci s osobou, která vám ublížila nedělat ukvapené závěry. Když budete reagovat příliš rychle, mohli byste říct něco, čeho byste později litovali. Dopřejte si dostatek času na zpracování všech nových informací a než budete jednat, dobře si to rozmyslete. [9]
  • Ať už vám ublížil kamarád, nebo někdo z rodiny, neměli byste reagovat drasticky. Zamyslete se nad tím, co jste spolu prožili a zjistěte, zda šlo o ojedinělou událost, nebo se k vám tento člověk chová špatně často. Ujistěte se, že myslíte klidně a racionálně a neříkejte nic, co byste nemohli vzít zpět. Také se vyhněte tomu, že byste s danou osobou chtěli přerušit kontakt.
 2. 2
  Požádejte člověka, který vám ublížil o setkání. Sejděte se na nějakém klidném místě a ujasněte si, že to nemusí nutně znamenat, že se váš vztah vrátí do starých kolejí, ale že jste ochotní ho vyslechnout. Řekněte mu, že si rádi poslechnete jeho verzi daného příběhu.
 3. 3
  Poslechněte si, co vám ten druhý bude chtít říct. Až mu budete naslouchat, nemluvte a jen poslouchejte. Nepřerušujte ho, ani se s ním nedohadujte. Pokud je v sázce váš vztah, měli byste být ochotní ho trpělivě vyslechnout. [10]
  • Je možné, že máte pocit, že je celá situace jasná, ale nikdy není na škodu si poslechnout, jak ji vnímá ten druhý. Možná vás překvapí, co se dozvíte a když nic jiného, umožní vám to informovaně se rozhodnout, jak budete postupovat dál.
 4. 4
  Mějte soucit. Snažte se mít soucit s člověkem, který vám ublížil. Představte si, že jste na jeho místě a zamyslete se nad tím, co byste v dané situaci udělali. Zachovali byste se jinak než on?[11]
  • Snažte se pochopit motivy a záměry toho druhého. Snažil se vám záměrně ublížit? Nebo jednal s čistými úmysly? Nebo se jednoduše choval bezohledně?
 5. 5
  Nepalte mosty. Až budete mluvit s člověkem, který vám ublížil, snažte se neříkat nic, co byste nemohli vzít zpět. Když po něm ve vzteku vyjedete a budete ho urážet a obviňovat, budete se možná chvíli cítit lépe, ale v žádném případě tím nepomůžete své situaci. Bylo by to kontraproduktivní a mohlo by to váš vztah navždy zkazit.[12]
  • Až budete mluvit s člověkem, který vám ublížil, snažte se zachovat klid. Neobviňujte ho a mluvte raději v první osobě: „Měl jsem pocit...“ nebo „Myslím si...“ Dýchejte zhluboka a když vás ten druhý bude něčím provokovat, napočítejte si nejprve v duchu do deseti a potom mu odpovězte.
 6. 6
  Řekněte tomu druhému, jak se cítíte. Až se trochu uklidníte a vše si dobře promyslíte, jasně tomu druhému vysvětlete, že vám jeho činy ublížily a jaký jste z toho měli pocit. Je to velmi důležité, protože když v sobě budete své pocity dusit, budete k tomu druhému chovat zbytečnou zášť a nebudete schopni mu odpustit. Dejte mu najevo, jak jeho chování ovlivnilo váš vztah – zejména pokud jde o milostný vztah. [13]
  • Až jasně vyjádříte své pocity, je důležité na nich přestat lpět a jít dál. Pokud jste se rozhodli tomu druhému jeho činy odpustit, nesmíte o tom začínat mluvit při každé hádce a nesmíte to využívat proti němu.
 7. 7
  Nepokoušejte se o pomstu. Pokud chcete tomu druhému odpustit, musíte se zbavit představy, že se musíte vyrovnat, nebo se tomu druhému musíte pomstít. Když se budete snažit o pomstu, způsobíte tím spoustě lidem zbytečnou bolest. Musíte se naučit být moudřejší, odpustit a jít dál. Pracujte na tom, abyste obnovili důvěru ve vašem vztahu, což platí zejména v případě, že šlo o konflikt s nějakým příbuzným. [14] Měli byste vyřešit všechny problémy v rodině, protože se těmto lidem nebudete moci vyhnout.
  • Pokud vás váš partner například podvedl, nevyřešíte to tím, že ho na oplátku podvedete taky. Způsobili byste tím pouze další bolest a zášť. Dva negativní činy se navzájem nevyrovnají. Když odpustíte pouze po tom, co se pomstíte, vaše odpuštění nebude mít žádnou váhu.
 8. 8
  Dejte tomu druhému najevo, že jste mu odpustil. Pokud vás ten druhý žádal o odpuštění, bude vám jistě vděčný a uleví se mu, že se váš vztah obrátil k lepšímu. Pokud vás o odpuštění nežádal, měli byste to ze sebe alespoň dostat, abyste se mohli soustředit na budoucnost. [15]
  • Pamatujte si, že odpuštění neznamená, že se váš vztah vrátí do normálu. Pokud máte pocit, že vám daná osoba ublížila již mnohokrát, nebo si myslíte, že jí nemůžete věřit, je to v pořádku. Musíte jí to ovšem dát jasně najevo. V milostných vztazích je to u konce jednodušší, protože se pravděpodobně nebudete moc často vídat. Pokud jde ale o někoho z rodiny, je to většinou mnohem obtížnější, protože s tímto člověkem budete stále přicházet do styku.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 3:
Jděte dál

 1. 1
  Zjistěte, co potřebujete. Je důležité porozumět tomu, že i když tomu druhému odpustíte, nemusíte mu ve svém životě dělat místo. Rozhodněte se, zda chcete váš vztah obnovit, nebo ho chcete ukončit. Musíte se nad vaším vztahem pořádně zamyslet a zhodnotit, zda stojí za to na něm pracovat. Zamyslete se také nad tím, zda je pravděpodobné, že vám daná osoba ublíží znovu. [16]
  • V některých situacích, jako jsou například manipulativní vztahy, nebo vztahy s opakovaně nevěrným partnerem, je bezpečnější a zdravější vztah ukončit a vyřadit tohoto člověka ze svého života jednou provždy. Uvědomte si, že si zasloužíte něco lepšího.
 2. 2
  Zaměřte se na budoucnost. Až se rozhodnete tomu druhému odpustit, musíte zapomenout na minulost a soustředit se pouze na budoucnost. Pokud se rozhodnete vztah přebudovat, můžete se do toho pomalu pustit. Dejte tomu druhému najevo, že i když vám ublížil, máte ho stále rádi a chcete, aby zůstal součástí vašeho života. [17]
  • Když budete lpět na křivdách z minulosti, nikdy nebudete schopni tomu druhému odpustit. Najděte si na tom to dobré a berte tuto situaci jako příležitost začít znovu. Možná je to přesně to, co váš vztah potřebuje.
 3. 3
  Vybudujte si novou důvěru. Když vám někdo ublíží, je velmi těžké nalézt k němu opět důvěru. Je ale důležité naučit se důvěřovat sobě, svému úsudku a svým schopnostem činit informovaná rozhodnutí. Potom budete moci začít pracovat na obnově důvěry k tomu, kdo vám ublížil.
  • Rozhodněte se být naprosto otevření a upřímní a říct tomu druhému vše, co máte na srdci. Postupujte pomalu a opatrně. Důvěru si nezískáte zpět přes noc. Budete tomu druhému muset dopřát dostatek času na to, aby vám dokázal, že mu můžete věřit.
 4. 4
  Napište si seznam pozitivních věcí. Snažte se najít si na dané situaci něco dobrého a napište si seznam pozitivních věcí, které si z ní můžete odnést. Může to být například: uvědomění si své schopnosti porozumění a odpuštění, získání cenné životní lekce, nebo obnova vztahu s člověkem, který vám ublížil a společné nalezení řešení.
  • Když si vzpomenete na bolest, kterou vám ten druhý způsobil, snažte se nedovolit, aby vás to ovlivnilo.[18] Když se vám to nepodaří, zamyslete se nad minulostí a snažte se najít odpověď. Neberte to jako důvod rozzlobit se, ale spíše jako příležitost zahojit staré rány.
 5. 5
  Uvědomte si, že jste neudělali nic špatně. Odpuštění někdy pro toho druhého nebude znamenat vůbec nic a někdy nebude možné vztah napravit. I když se situace nevyřeší tak, jak jste doufali, pamatujte si, že jste udělali správnou věc. Odpuštění je vznešené a nikdy nebudete litovat, že jste tomu druhému nakonec odpustili.
  • Uvědomte si, že odpuštění je proces. Říct, že někomu odpustíte, vůbec nic neznamená. Budete na tom muset po malých krůčcích pracovat každý den. Když si to ale budete říkat nahlas, pomůže vám to držet se toho.
  Reklama

Varování

 • Nikdy se neuchylujte k násilí – tím byste celý problém jen zhoršili.
Reklama

O tomto wikiHow

Trudi Griffin, LPC, MS
Spoluautorem článku je :
Licencovaná profesionální poradkyně
Tento článek spoluautorem článku je Trudi Griffin, LPC, MS. Trudi Griffin je licencovaný profesionální poradce ve Wisconsinu. V roce 2011 získala titul MS v Klinickém poradenství pro duševní zdraví na Marquette University. Tento článek byl zobrazen 5 030 krát
Stránka byla zobrazena 5 030 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama