Stáhnout PDF Stáhnout PDF

V algebře mají grafy vodorovné osy, osy x, a svislé osy, osy y. Místa, kde se tyto osy reprezentující různé hodnoty setkají, jsou nazývány průsečíky. Průsečík y je místo, kde linka protne osu y a průsečík x je místem, kde linka protíná osu x. Nalezení průsečíku x matematicky může být jednoduché nebo komplikované, záleží to na tom, zda se jedná o jednoduchou rovnici o dvou neznámých, nebo o kvadratickou rovnici. V následujících krocích si ukážeme jak na oba druhy rovnice.

Metoda 1 ze 2:
Jednoduchá rovnice o dvou neznámých

 1. 1
  Nahraďte ypsilon nulou. V bodě, kdy linka protíná vodorovnou osu, hodnota y je 0.
  • V této rovnici 2x + 3y = 6, nahradíme ypsilon nulou, čímž dojde ke změně rovnice na 2x + 3(0) = 6, a ještě jednodušeji na 2x = 6.
 2. 2
  Řešení pro x. Toto obvykle znamená vydělení obou stran rovnice takovou hodnotou, aby x bylo 1.
  • Čili počítáme-li s příkladem uvedeným výše, 2x = 6, vydělíme obě strany dvěma a máme 2/2 x = 6/2, čili x = 3. Toto je průsečík x rovnice 2x + 3y = 6.
  • Stejný postup můžete uplatnit na rovnice v podobě ax^2 + by^2 = c. V tomto případě, nahradíte-li ypsilon nulou, zůstane vám x^2 = c/a, a poté, co najdete hodnotu na pravé straně od rovnítka, bude potřeba najít druhou odmocninu z x. Čímž nám vzniknou dvě hodnoty, 1 pozitivní, 1 negativní, které, když se sečtou, dávají nulu.
  Reklama

Metoda 2 ze 2:
Kvadratické rovnice

 1. 1
  Uveďte rovnici do tvaru ax^2 + bx + c = 0. Toto je standartní forma zapisování kvadratických rovnic, kde a představuje koeficient x na druhou, b reprezentuje koeficient x, a c je čistě numerická hodnota.
  • Jako příklad použijeme tuto rovnici x^2 +3x - 10 = 0.
 2. 2
  Zjistěte x. Existuje několik způsobů, jak vypočítat kvadratickou rovnici. Ukážeme si dva způsoby, které využívají kvadratický vzorec.
  • Tímto způsobem rozdělíme kvadratickou rovnici na 2 jednodušší matematická vyjádření, které když se mezi sebou vynásobí, vytvoří kvadratickou rovnici. Protože 2 krát 5 je 10, absolutní hodnota c, a protože absolutní hodnota b je menší než absolutní hodnota c, 2 a 5 jsou s největší pravděpodobností numerickými komponenty správných faktorů. Protože 5 mínus 2 jsou 3, správnými faktory jsou x + 5 a x – 2. Zaměníme faktory za kvadratickou rovnici, (x + 5)(x - 2) = 0, dva průsečíky x jsou -5 (-5 + 5 = 0) a 2 (2 - 2 = 0).
  • Pro použití kvadratického vzorce je třeba dosadit hodnoty za a, b a c z kvadratické rovnice do vzorce (-b + nebo - ODM (b^2 - 4 ac))/2a (kde ODM reprezentuje odmocninu) tak, abychom našli hodnotu/hodnoty x.
  • Vložení hodnot 1, 3 a -10 do této rovnice nám dává vzniknout (-3 + nebo - ODM (3^2 - 4(1)(-10)))/2(1). Hodnota ODM v závorce se zredukuje na 9 -(-40) nebo 9+40, což je 49, takže se rovnice zredukuje na (-3 + nebo - 7)/2, což nás přivede k (-3 + 7)/2 nebo 4/2, což jsou 2, a (-3 -7)/2 nebo -10/2, což je 5.
  • Na rozdíl od jednoduchých rovnic o dvou neznámých v předchozí části, se kvadratické rovnice znázorňují na grafu ve formě paraboly (křivka připomínající „U“ nebo „V“) místo rovných linek. Kvadratické rovnice nemusejí mít žádný průsečík x, nebo mohou mít jeden, dva průsečíky x.
  Reklama

Tipy

 • Zaměníte-li 0 za x namísto za y v příkladu uvedeném v části „Jednoduchá rovnice o dvou neznámých“, získáte hodnotu průsečíku y.
Reklama

Související články

Jak vypočítat obsah kosočtverceJak vypočítat obsah kosočtverce
Jak vypočítat průměr kruhuJak vypočítat průměr kruhu
Jak spočítat poloměr kruhuJak spočítat poloměr kruhu
Jak vypočítat rozlohu v metrech čtverečníchJak vypočítat rozlohu v metrech čtverečních
Jak vypočítat obsah šestiúhelníkuJak vypočítat obsah šestiúhelníku
Jak vypočítat odmocninu bez kalkulačkyJak vypočítat odmocninu bez kalkulačky
Jak určit převodový poměrJak určit převodový poměr
Jak vypočítat pravděpodobnostJak vypočítat pravděpodobnost
Jak narýsovat pravidelný šestiúhelníkJak narýsovat pravidelný šestiúhelník
Jak spočítat poměryJak spočítat poměry
Jak vypočítat objemJak vypočítat objem
Jak vypočítat obsah trojúhelníkuJak vypočítat obsah trojúhelníku
Jak vypočítat obsah obdélníkuJak vypočítat obsah obdélníku
Jak vypočítat objem trojbokého hranoluJak vypočítat objem trojbokého hranolu
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 1 461 krát
Kategorie: Matematika
Stránka byla zobrazena 1 461 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama