Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Chcete se naučit nakreslit hvězdu? Pokud budete následovat tyto kroky, nakreslíte běžnou pěticípou nebo šesticípou nebo i sedmicípou hvězdu během okamžiku.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Kreslení pěticípé hvězdy

 1. 1
  Nakreslete obrácené "V." Začněte na levé dolní straně vaší kresby, jděte nahoru do špičky a táhněte tužkou dolů a doprava. Nezvedejte tužku od papíru, dokud neskončíte.
 2. 2
  Nakreslete rovnou čáru šikmo doleva nahoru. Překřižte cestou nahoru první čáru zhruba v 1/3 aniž byste zvedli tužku od papíru.
 3. 3
  Nakreslete napříč vaší kresbou rovnou horizontální čáru, která bude končit na pravé straně. Překřižte obrácený tvar V zhruba v horní 1/3. Znovu nezvedejte tužku.
 4. 4
  Nakreslete rovnou čáru šikmo zpět do vašeho počátečního bodu. Čárou se spojíte s dolním levým rohem vaší kresby.
 5. 5
  Zvedněte tužku od papíru. Vaše hvězda je hotová.
 6. 6
  Vygumujte dobře čáry uprostřed hvězdy, pokud nechcete, aby byly vidět.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Kreslení šesticípé hvězdy

 1. 1
  Začněte nakreslením velkého kruhu pomocí kružítka.
  • Dejte tužku do držáku tužky na vašem kružítku. Potom zapíchněte špičku do středu kusu papíru.
  • Otočte vrškem kružítka a přidržujte špičku na místě. Tužka nakreslí kruh, který je perfektně vystředěný kolem špičky.
 2. 2
  Udělejte tužkou tečku na vrchu vašeho kruhu. Potom posuňte špičkou vašeho kružítka tak, aby byla na tečce. Neměňte poloměr kružítka při posouvání.
 3. 3
  Otočte kružítkem, abyste vytvořili tužkou značku, která protíná kruh nalevo. Opakujte to na pravé straně od bodu, který jste nakreslili.
 4. 4
  Posuňte špičku na jeden z bodů, aniž byste měnili poloměr kružítka. Udělejte další značku na hraně kruhu.
 5. 5
  Pokračujte v posouvání vašeho kružítka na nové značky a kreslení značek, dokud nebudete mít celkem 6 značek, které jsou stejně vzdálené. Dejte kružítko na stranu.
 6. 6
  Použijte pravítko k vytvoření trojúhelníku, který začíná od horní značky na hraně kruhu.
  • Dejte tužku na horní značku. Vynechejte první značku nalevo a spojte horní značku s druhou značkou nalevo.
  • Nakreslete druhou čáru rovně doprava a vynechejte značku dole.
  • Dokončete spojením další značky s horní značkou. Tak dokončíte svůj první trojúhelník.
 7. 7
  Vytvořte druhý trojúhelník tak, že začnete se značkou vespod vašeho kruhu.
  • Dejte tužku na dolní značku. Spojte jí rovnou čárou s druhou značkou nalevo.
  • Nakreslete čáru rovně doprava a vynechejte horní značku.
  • Dokončete druhý trojúhelník nakreslením další čáry zpět k dolní značce na hraně kruhu.
 8. 8
  Vymažte kruh. Vaše šesticípá hvězda je hotová.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Kreslení sedmicípé hvězdy (typ 1)

 1. 1
  Udělejte první dva kroky pěticípé metody. Tento typ hvězdy je podobný pěticípé hvězdě.
 2. 2
  Místo toho, abyste šli horizontálně doprava, kreslete trošku níž. Ušetřete si mezeru pro další cíp.
 3. 3
  Kreslete horizontálně doleva.
 4. 4
  Kreslete zpět k mezeře, kterou jste udělali v kroku 2.
 5. 5
  Dokončete sedmicípou hvězdu propojením jí zpět, kde jste začali.
 6. 6
  Teď se můžete posadit a ohromit přátele.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Kreslení sedmicípé hvězdy (typ 2)

 1. 1
  Nakreslete nedokončený trojúhelník. Nechte mezeru mezi počátečním a konečným bodem, jak následuje.
 2. 2
  Nakreslete čáru z posledního bodu někam mezi první a druhý bod.
 3. 3
  Pokračujte jako v předcházejícím kroku. Kreslete směrem někam mezi druhý a třetí bod, potom mezi třetí a čtvrtý bod.
 4. 4
  Propojte tam, kde jste začali.
  Reklama

Tipy

 • Hodně trénujte.
 • Když kreslíte sedmicípou hvězdu typ 1, můžete mít pocit, že chcete nakreslit místo toho pěticípou. Zbavte se toho pocitu více tréninkem.
 • Dětem můžete při kreslení pěticípé hvězdy pomoci jednoduchou říkankou: dolů, přes, doleva a doprava.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Tužku, voskovky nebo pastelky na kreslení
 • Papír
 • Kružítko
 • Pravítko
 • Gumu

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 67 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 39 919 krát
Kategorie: Záliby a Řemesla
Stránka byla zobrazena 39 919 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama