Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Směrová růžice má dlouhou a pestrou minulost sahající zpět až do antického Řecka. Stala se nepostradatelným nástrojem pro kartografy a navigátory celého světa a existuje mnoho krásných vyobrazení tohoto jednoduchého a přitom užitečného nástroje. Níže vám předvedeme, jak si můžete nakreslit vlastní šestnácticípou směrovou růžici.

Postup

 1. 1
  Do středu listu pevného papíru nakreslete kříž.
  • Udělejte dvě značky ve stejné vzdálenosti od horního okraje papíru a obyčejnou tužkou mezi nimi narýsujte zleva doprava jemnou horizontální linku.
  • Označte si střed šířky papíru několik centimetrů nad a pod narýsovanou horizontální linkou, poté narýsujte jemnou vertikální linku shora dolů. Nákres by měl vypadat takto:

 2. 2
  S použitím kružítka narýsujte velkou kružnici se středem v průsečíku obou čar. Pro náš příklad jsme zvolili kružnici o poloměru 7,5 cm. Tato kružnice bude ohraničovat vnější okraj vaší dokončené směrové růžice.
 3. 3
  Pomocí úhloměru vyznačte na kružnici body určující úhly 45°, 135°, 225°, a 315° a obyčejnou tužkou narýsujte slabé čáry spojující značku 45° se značkou 225° a značku 315° se značkou 135°.
 4. 4
  Opět použijte úhloměr a vyznačte na vnější kružnici body vyznačující tyto úhly:
  • 22.5°
  • 67.5°
  • 112.5°
  • 157.5°
  • 202.5°
  • 247.5°
  • 292.5°
  • 337.5°
 5. 5
  Slabými čarami propojte tyto dvojice bodů:
  • 22.5° a 202.5°
  • 67.5° a 247.5°
  • 112.5° a 292.5°
  • 157.5° a 337.5°

 6. 6
  Ze stejného středu narýsujte druhou kružnici s poloměrem 5 cm.
 7. 7
  Nastavte kružítko na poloměr 2,5 cm a slabě narýsujte vprostřed třetí kružnici.
 8. 8
  Slabými linkami narýsujte šipky ukazatelů hlavních světových stran. Začněte na značce 0° (S) na vnější kružnici a propojte ji s bodem, kde se protínají spojnice úhlu 45° a vnitřní kružnice.
  • Stejným způsobem propojte značku 0° na vnější kružnici s průsečíkem spojnice úhlu 315° a vnitřní kružnice.
  • Opakujte tento postup pro vytvoření vrcholu růžice na 90° (V) jeho propojením s průsečíky spojnic úhlů 45° a 135° a vnitřní kružnice, vrcholu na 180° (J) jeho propojením s průsečíky spojnic úhlů 135° a 225° na vnitřní kružnici a vrcholu na 270° (Z) jeho propojením s průsečíky spojnic úhlů 225° a 315° na vnitřní kružnici. Vaše směrová růžice by v této fázi měla vypadat nějak takto:

 9. 9
  Slabě narýsujte vrcholy vedlejších světových stran. Začněte na značce 45° (SV) na vnější kružnici a propojte ji s průsečíkem spojnice úhlu 22,5° a pravé hrany šipky ukazatele severu.
  • Stejným způsobem propojte značku 45° s průsečíkem spojnice úhlu 67,5° a vrchní hrany šipky ukazatele východu.
  • Opakujte tento postup pro vrchol na 135° (JV) narýsováním čar k průsečíku příslušných úhlů se spodní hranou ukazatele východu a pravou hranou ukazatele jihu; pro vrchol 225° (JZ) narýsováním čar k průsečíku levé hrany ukazatele jihu a spodní hrany ukazatele západu a pro vrchol 315° (SZ) narýsováním čar k průsečíku horní hrany ukazatele západu a levé hrany ukazatele severu. Nyní by vaše směrová růžice měla vypadat přibližně takto:

 10. 10
  Na závěr dokreslete zbývající vrcholy, počínaje ukazatelem pro SSV. Začněte od značky 22,5° na vnější kružnici a narýsujte od ní čáru k průsečíku středové kružnice s pravou hranou ukazatele severu. Stejně narýsujte spojnici úhlu 22,5° na vnější kružnici s průsečíkem středové kružnice a horní hrany ukazatele severovýchodu.
  • Opakujte tento proces s výchozím bodem na značce 67,5° (VSV) na vnější kružnici a narýsujte spojnice s průsečíky středové kružnice se spodní hranou ukazatele severovýchodu a horní hranou ukazatele východu.
  • Od bodu označujícího úhel 112,5° (VJV) ke spodní hraně ukazatele východu a k horní hraně ukazatele jihovýchodu.
  • Od bodu označujícího úhel 157,5° (JJV) ke spodní hraně ukazatele jihovýchodu a k pravé hraně ukazatele jihu.
  • Od bodu označujícího úhel 202,5° (JJZ) k levé hraně ukazatele jihu a ke spodní hraně ukazatele jihozápadu.
  • Od bodu označujícího úhel 247,5° (ZJZ) k horní hraně ukazatele jihozápadu a ke spodní hraně ukazatele západu.
  • Od bodu označujícího úhel 292,5° (ZSZ) k horní hraně ukazatele západu a spodní hraně ukazatele severozápadu.
  • A od bodu označujícího úhel 337,5° (SSZ) k horní hraně ukazatele severozápadu a k levé hraně ukazatele severu. Vaše směrová růžice by teď měla vypadat nějak takto:

 11. 11
  Doplňte do nákresu názvy jednotlivých světových stran podle vzoru:
 12. 12
  Nákres vybarvěte tak, aby vyhovoval vašemu zamýšlenému využití, a užijte si zábavné navigování!
  Reklama

Tipy

 • Vyhledejte si různé barevné kombinace na internetu, abyste objevili skvěle ladící sady barev. Pro dosažení živého vzhledu použijte výrazné barvy, nebo tlumené barvy na pergamenu pro dosažení starobylého vzhledu.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Papír
 • Kružítko
 • Úhloměr
 • Pravítko

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 31 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 5 075 krát
Kategorie: Malba a kresba
Stránka byla zobrazena 5 075 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama