Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Těsnění hlavy se nachází mezi blokem motoru a hlavou válců (resp. hlavami v případě motorů do V). Těsnění funguje jako uzávěr, který brání pronikání zplodin ze spalování do chladicích kanálků, které obklopují každý z válců. Obvykle také těsní prostor mezi kanálky pro olej a chladivo, aby se tyto dvě kapaliny nemísily.

Výměna těsnění hlavy může být v servisu velmi drahá, protože jde o časově náročný úkon. Je proto třeba přesně vědět, proč je nutné výměnu těsnění hlavy válců provést. Nechte si nutnost výměny těsnění posoudit od certifikovaného automechanika. Cílem tohoto článku je naučit vás, jak vyměnit těsnění svépomoci a ušetřit peníze. Do výměny by se však měli pouštět jen ti z vás, kteří mají s opravami aut bohaté zkušenosti.

Postup

 1. 1
  Sežeňte si servisní manuál pro danou značku a typ vozu. V něm najdete ilustrované návody, které vás krok za krokem provedou výměnou těsnění hlavy (hlav). Zjistíte z nich také, jaké speciální nářadí budete potřebovat.
 2. 2
  Vypusťte z motoru veškerý olej a chladicí kapalinu. Odmontujte součástky, které jsou připevněné na hlavě válců. Přesný postup najdete v servisním manuálu, obecně však většinou jde o svody výfuku, svody sání, víko ventilů a řemeny. U řady motorů bude nutné sundat také rozvodový řemen nebo řetěz. Než se pustíte do rozebírání rozvodů, nastudujte si postup nastavení rozvodů a ujistěte se, že zřetelně vidíte nastavovací rysky.
  • Každý díl si před demontáží poznačte. Buďto si jej vyfoťte, nebo zapište, abyste následně věděli, co kam patří.

  • Hlava válců je upevněna několika šrouby a u některých motorů je předepsané pořadí, v jakém se povolují. Někdy se šrouby nesmí znovu použít, proto je třeba pořídit nové. Postupujte dle návodů a pokynů výrobce.
  • Jakmile povolíte všechny šrouby, sundejte hlavu válců z bloku motoru. Prohlédněte povrch hlavy i bloku a hledejte místa, kde došlo k porušení těsnění.
  • Těsnění je tenký plátek těsnícího materiálu, který uvidíte, jakmile sundáte hlavu. Může být vyrobeno z kovu, z poddajného materiálu, nebo z kombinace obojího. Místem selhání může být trhlina v těsnění.
 3. 3
  Zkontrolujte, že na bloku není patrné žádné zprohýbání, a hlavu (hlavy) pošlete do specializovaného servisu na tlakovou zkoušku. Pokud se na tlakové zkoušce neprojeví žádné praskliny, nechte si v tomto servisu srovnat dosedací povrch hlav(y). Nikdy nemontujte hlavu válců zpět bez toho, abyste ji nechali otestovat a srovnat.
  • V servisním manuálu najděte specifikace šroubů hlavy a zjistěte, zda je nutné tyto šrouby měnit při každé výměně těsnění hlavy. Některé šrouby se dotahují takzvaně „na protažení“ a je nutné vyměnit je za nové.
  • Vačky motoru s OHC rozvodem bude nutné před servisem hlavy motoru demontovat. Než odešlete hlavu do servisu, domluvte se s nimi, co vše je třeba odmontovat.
 4. 4
  Očistěte povrch hlavy a bloku. Nesmíte je však poškrábat, ani z nich odebírat kov, neboť by tím mohla být narušena funkce těsnění. Zabraňte tomu, aby se při čištění jakákoliv špína a nečistota dostala do válců nebo na písty. Zkontrolujte, zda nejsou horní plochy pístů a povrchy válců poškozeny přehříváním v důsledku vadného těsnění hlavy.
 5. 5
  Vyčistěte díry pro šrouby, kterými je upevněna hlava k bloku.
 6. 6
  Nasaďte těsnění na blok. Pokud to výrobce požaduje, aplikujte těsnící přípravek, avšak vždy jen v předepsaném množství a v předepsaných místech. Nedodržením pokynů výrobce může dojít k poškození vnitřních součástí motoru. Na většině těsnění najdete pro správnou montáž označení "top" či "up" („horní strana“, resp. „nahoru“).
 7. 7
  Položte hlavu na blok s nasazeným těsněním.
 8. 8
  S pomocí momentového klíče přišroubujte hlavu k bloku. V servisním manuálu si najděte postup dotahování šroubů a požadovaný utahovací moment pro každý krok. Některé šrouby hlavy je nutné dotahovat ve třech krocích plus předepsaný úhel otočení na závěr.
  • U motorů s OHC rozvodem může být nutné nastavit vačky před montáží hlavy do správné polohy, nebo je naopak montovat až po upevnění hlavy, aby se ventily nedotkly pístů a neohnuly se.
 9. 9
  Namontujte zpět všechny další součástky, které jste sundávali.
 10. 10
  Nastavte rozvodový řemen nebo řetěz zpět na správné rysky tak, že opatrně natočíte vačkový a klikový hřídel. Zjistěte, zda je váš motor interferující (takzvaně „potkávací“). Pokud ano, je třeba použít velice přesně daný postup otáčení hřídeli a nastavení časování, aby při tom nedošlo k poškození či ohnutí ventilů! Pokud je v motoru rozdělovač, nastavte ho tak, aby časováním souhlasil s prvním válcem. Je-li třeba, vymezte vůle ventilů na předepsanou velikost.
 11. 11
  Naplňte motor novým olejem, vyměňte olejový filtr a dolijte chladící soustavu předepsaným novým chladivem. Když auto nastartujete, nechte motor běžet na volnoběh s plně zapnutým topením. Tím umožníte motoru vytlačit z chladicí soustavy všechny vzduchové bubliny. Některé motory vyžadují speciální postup odvzdušnění chladicí soustavy – nezapomeňte si ověřit, zda je to váš případ.
  • Hlídejte, aby se motor během toho nepřehřál, jinak může znovu dojít k poškození těsnění hlavy, nebo i hlavy samotné. Jakmile je všechen vzduch vytlačen a motor stabilně drží normální teplotu, podívejte se, zda někudy neprosakuje olej nebo chladivo.
  Reklama

Tipy

 • K poškození těsnění hlavy často dojde vinou přehřátí motoru. Dávejte si pozor na příznaky vadného těsnění hlavy, mezi které patří: ztráta komprese motoru, směs oleje a chladiva, mizející chladicí kapalina či ubývající olej. Poslední dva problémy mohou být pro motor devastující, a pokud je nebudete řešit, může dojít k celkovému poškození motoru. Ztrácející se chladicí kapalina způsobí ještě větší přehřívání motoru, což může vést ke zkroucení hlavy a dalších litých součástí. Nedostatek oleje může způsobit ztrátu schopnosti mazat vnitřní mechanické komponenty motoru, což zvýší tření a opotřebení těchto součástí. Pokud pronikne chladivo do oleje, může způsobit zadření ložisek na klikovém hřídeli a pístech.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Servisní manuál
 • Sadu nářadí na automobily, která zahrnuje 3/8" gola sadu
 • Fotoaparát, nebo tužku a papír
 • Sadu těsnění hlavy
 • Těsnicí přípravek k těsnění hlavy
 • Šrouby hlavy (je-li třeba)
 • Momentový klíč
 • Speciální nářadí na vačku
 • Nástroj na tlakové otestování chladicí soustavy


O tomto wikiHow

Jay Safford
Spoluautorem článku je :
Mistr Mechanik
Spoluautorem tohoto článku je Jay Safford, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 11 323 krát
Kategorie: Automechanika
Stránka byla zobrazena 11 323 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama