Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Většina z nás musí ve škole vést čtenářský deník. Jeho psaní ale není vždycky jednoduché. Nejlepší je proto pořádně si knížku vychutnat a čtenářským deníkem se zabývat až poté, co ji dočtete. Hotovo? Zkuste vstřebat, co jste četli a trošku se nad knížkou zamyslete. Vstaňte, projděte se, a pak se posaďte ke stolu a začněte psát!

Metoda 1 ze 3:
Než začnete psát

 1. 1
  Pozorně si přečtěte zadání. Pokud mu úplně nerozumíte, zkuste si položit otázky, které vám pomohou ho pochopit. Můžete číst jakoukoli knihu? Jak musí být dlouhá? Je dán její námět nebo žánr? Stačí shrnout děj, nebo musíte napsat i svůj názor?
  • Uvědomte si, co chce učitel ve vašem čtenářském deníku číst. Kolik slov by měl mít zápis? Kdy ho musíte odevzdat?
  • Pokud si knížku můžete zvolit a ještě jste si žádnou nevybrali, poptejte se kamarádů na doporučení. Není od věci přečíst si na internetu krátký popis, abyste si byli jistí, že se vám knížka bude zamlouvat. Každopádně se ale nezapomeňte řídit zadáním nebo seznamem, který jste dostali v hodině.
 2. 2
  Při čtení si dělejte poznámky. Mějte při ruce tužku a papír a během čtení si poznamenávejte důležité body a čísla stránek. Zapisujte si poznámky, vyznačte si důležité pasáže, podtrhněte si (pokud smíte), co vás zaujalo. Snažte se knížku pořádně docenit: pokud budete při čtení otevření, můžete se dozvědět nové věci. Zkuste si při čtení zodpovědět následující otázky:
  • Postavy: Kdo jsou hlavní postavy? Co se jim přihodí? Jsou vám sympatičtí? Jsou v knížce kladné i záporné postavy? Mají všichni kladné i záporné rysy? Působí realisticky nebo uměle?
  • Hlavní náměty a myšlenky: Co je hlavní myšlenkou knížky? Co se v ní děje? Co nového jste se během čtení dozvěděli?
  • Citace: Které části se vám nejvíc líbily? Můžete některé pasáže citovat, aby byl váš čtenářský deník zajímavější?
 3. 3
  Napište si hlavní a vedlejší myšlenky, obsažené v knížce. A udělejte to hned, dokud máte její děj ještě čerstvě v hlavě. Pomůže vám to utřídit si myšlenky, než se vrhnete do psaní deníku.
  • Kdo jsou hlavní postavy? Proč dělaly věci, které dělaly? Pokud se v průběhu knížky změnily, jak daná změna probíhala? Proč na vás působily během čtení sympaticky - anebo naopak?
  • Jaké zvraty knížka obsahovala? Co se v ní stalo zásadního nebo důležitého? Jak dospěla k danému závěru? Skončila uspokojivě?
  Reklama

Metoda 2 ze 3:
Podoba zápisu

 1. 1
  Začněte jasným úvodem. V prvním odstavci uveďte název a autora knihy. Pokud to váš učitel vyžaduje, napište také kdy a kým byla kniha vydaná, její žánr, případně počet stran.
  • Kromě základních údajů by měl úvod obsahovat i krátké shrnutí toho, co váš zápis bude obsahovat. Zmiňte základní děj a námět, kterému se autor v knížce věnuje.
 2. 2
  Napište stať. Čemu se budete věnovat v dalších odstavcích závisí na zadání, které jste v hodině dostali.
  • Pokuste se napsat, co si o knížce myslíte. Byla dobrá? Proč se vám zdála dobrá nebo špatná, působivá nebo nudná? Jaká je ve srovnání s dalšími knížkami téhož autora nebo stejného žánru? Na podporu svých slovy byste měli uvést z knížky několik příkladů.
  • Snažte se jít pod povrch. S jakými tématy, motivy a novými koncepty jste se při čtení setkali a jak na vás působily? Hrála knížka na city, nebo jste ocenili spíše její logickou stránku? Doporučili byste ji ke čtení ostatním? O čem byste po jejím přečtení chtěli diskutovat?
  • Nesnažte se shrnout všechny kapitoly nebo všechny úhly. Vyberte ty, které vám přijdou nejdůležitější a nejzajímavější.
   • Pokud se jedná o literaturu faktu, napište, čeho se kniha týká, její hlavní body a argumenty. S jakou pracuje autor hypotézou? K jakým důležitým závěrům došel? Jakou má v daném oboru kvalifikaci? Souhlasíte s jeho závěry? Co si o tom všem myslíte? Přišla vám kniha zajímavá, strhující, nebo nudná?
 3. 3
  V závěru vše shrňte. Závěr by měl shrnout vaši hlavní myšlenku. Vraťte se k hlavním bodům a pokud je to vhodné, uveďte i vlastní názor.
  • Všechny myšlenky sesumírujte. Poskytněte čtenáři deníku dojmy, které ve vás knížka zanechala. Pokud byla dobrá, měl by po přečtení deníku mít chuť si ji také přečíst.
  Reklama

Metoda 3 ze 3:
Přepište zápis načisto

 1. 1
  Přečtěte si celý zápis a, pokud je to třeba, přeorganizujte ho. Měl by obsahovat jasný úvod, stať i závěr. Zkontrolujte, jesti všechny vaše odstavce podporují tvrzení obsažená v úvodu, především pokud mezi nimi byl i váš názor nebo teze.
  • Ujistěte se, že vaše body do sebe logicky zapadají. Vaše odstavce by na sebe měly navazovat - ale stejně tak i jednotlivé věty.
  • Znovu se podívejte na zadání, které jste dostali. Splňuje váš zápis všechny podmínky a odpovídá všem požadavkům? Má správnou podobu?
 2. 2
  Zkontrolujte pravopis. I pokud píšete na počítači, automatická kontrola chyb úplně všechny chyby nevychytrá. Ještě lepší ale bude, pokud po vás váš zápis přečte někdo jiný. Druhé oči obvykle odhalí jiné chyby. .
  • Váš kamarád vám může nejen opravit chyby, ale zároveň i zkontrolovat obsah. Dává váš text smysl? Je plynulý? Zaujal je?
  Reklama

Tipy

 • Vyhýbejte se hovorovým výrazům a množství výroků v první osobě, aby váš zápis nezněl příliš ledabyle.
 • Psaní neodkládejte! Nejenže vám nakonec na psaní deníku nemusí zbýt čas, může se dokonce stát, že na něj zapomenete!
 • Zadanou knížku si rozhodně přečtěte. Pokud budete psát o něčem, co jste nečetli, váš učitel na to rozhodně přijde.
 • Výborný způsob, jak nasbírat extra body, je metoda TDV: tvrzení, důkaz, vysvětlení. Jednak to dodá váhu vašim tvrzením, jednak se tím vyhnete bezcílnému omílání téhož, za které vám můžou akorát tak snížit známku.
 • Jedno z nejsnadnějších uspořádání zápisu je chronologické. Věnujte se jednotlivým bodům tak, jak se v knížce postupně objevují.
 • Ověřujte! Pokud si při psaní něčím nejste na 100 % jisti, podívejte se znovu do knížky!
 • Po dokončení si po sobě zápis ještě jednou, dvakrát přečtěte.
 • Řiďte se zadáním učitele. Pokud bude váš deník odpovídat všem požadavkům, nemůžete za něj dostat než jedničku s hvězdičkou.
 • Pokud používáte citace, ujistěte se, že souvisí s tím, co už jste napsali. Pokud ano, nestačí je jen tak vložit do textu; musíte vysvětlit jejich smysl a význam.
 • Nezapomeňte se podepsat!


Reklama

Varování

 • Opisování jak obsahu knížky, tak jakéhokoli jiného textu bez udání autora je plagiátorství a pokud se na něj přijde, může vést k závažným důsledkům.
 • Čtení jiných čtenářských deníků nebo sledování filmů natočených podle knížky je dobrým doplňkem četby, ale nemělo by ji nahrazovat. Učitelům je obvykle jasné, kdo knížku nečetl.
 • Ujistěte se, že všechny informace jsou pravdivé.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautor od:
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 9 465 krát
Stránka byla zobrazena 9 465 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama