Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Pokud musíte napsat abstrakt k akademické nebo výzkumné práci, nepanikařte – jde jen o shrnutí práce, které lze použít jako stručný přehled. Abstrakt pomůže čtenářům zorientovat se v práci a určit, zda je tato práce pro jejich účely vhodná. Když budete abstrakt brát pouze jako shrnutí práce, kterou již máte za sebou, bude snadné ho napsat!

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:
Začínáme psát abstrakt

 1. 1
  Nejprve napište práci. I když se abstrakt někdy dává na samý začátek práce, budete nejprve muset napsat celou práci a abstrakt až na konec. Místo abyste téma uváděli ho máte pouze rekapitulovat, takže je nezbytné mít první hotovou práci.
  • Teze a abstrakt jsou dvě různé věci. Teze v práci představuje hlavní ideu nebo problém, zatímco abstrakt slouží jako shrnutí celé práce včetně metod a výsledků.
  • I když si myslíte, že víte přesně, o čem vaše práce bude, nikdy nezačínejte s abstraktem dříve, než ji dokončíte. Pouze tehdy budete schopni shrnout svoji práci srozumitelně a stručně, protože ji budete mít už za sebou.
 2. 2
  Zjistěte si požadavky, které musíte splnit. Je více než pravděpodobné, že jste dostali pro svoji práci přesné zadání. Budete tedy muset splnit různé požadavky jak na práci, tak na abstrakt. Než začnete psát, zjistěte si všechny tyto informace, abyste nezapomněli na nic důležitého.
  • Je dán minimální a maximální rozsah abstraktu?
  • Jsou nějaké požadavky na styl?
  • Píšete pro publikaci nebo pro učitele?
  • Jaké je vaše publikum? Budou si tento abstrakt číst další akademici, nebo by měl být napsán tak, aby ho pochopil i člověk mimo obor?
 3. 3
  Určete si typ abstraktu, který musíte napsat. Funkce abstraktu v práci se v podstatě nemění, existují dva primární styly – popisný a informativní. Pokud vám nepřidělili jeden z těchto stylů, budete si muset vybrat. Většinou se používá informativní abstrakt pro delší technické práce a popisný abstrakt pro kratší práce.
  • Popisný abstrakt vysvětluje účel, cíl a metody práce, ale neuvádí výzkumy. Jeho rozsah je většinou 100-200 slov.
  • Informativní abstrakt je něco jako zhuštěná verze celé vaší práce. Poskytuje shrnutí celého výzkumu včetně výsledků. Je většinou mnohem delší než popisný abstrakt, může být klidně na celou stranu.[1]
  • Základní informace zahrnuté v obou stylech abstraktu jsou vždy stejné – hlavním rozdílem je to, že informativní abstrakt uvádí také výsledky výzkumu a je zpravidla delší, než popisný abstrakt.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 3:
Jak napsat abstrakt

 1. 1
  Určete si cíl. Píšete o vztahu mezi nekvalitními potravinami ve školních jídelnách a špatnými známkami studentů? Proč je toto téma důležité? Musíte do abstraktu napsat, proč je váš výzkum důležitý a jaké má cíle. Než začnete psát popisný abstrakt, odpovězte si na následující otázky:
  • Proč jste se rozhodli psát na toto téma?
  • Proč je váš výzkum důležitý?
  • Proč by si někdo měl přečíst celou vaši práci?
 2. 2
  Vysvětlete hlavní téma práce. Čtenář nyní ví, proč píšete na toto téma a proč je toto téma důležité, ale musí se dozvědět více informací o vaší práci. Můžete zkombinovat základní problém s motivací, ale je lepší je oddělit.
  • Co se váš výzkum snaží lépe vysvětlit nebo objasnit?
  • Jaký rozsah má vaše práce – jde o obecné, nebo konkrétní téma?
  • Co je vaším hlavním argumentem či tvrzením?
 3. 3
  Vysvětlete metody. Motivaci a problém máte, nyní potřebujete metody výzkumu. V této části musíte čtenářům poskytnout základní přehled metod, které jste ve svém výzkumu použili. Pokud jste pracovali sami, napište to. Pokud jste revidovali cizí práci, stručně vysvětlete její závěry.
  • Uveďte vlastní výzkum a jeho proměnné.
  • Describe the evidence you have to support your claimPopište důkazy, které v práci uvádíte.
  • Napište přehled nejvýznamnějších zdrojů, které jste použili. [2]
 4. 4
  Uveďte výsledky (pouze v případě informativního abstraktu). V této části už záleží na tom, jaký typ abstraktu píšete. V informativním abstraktu totiž musíte uvést také výsledky svého výzkumu. Co jste vlastně zjistili?
  • Jaké odpovědi vám váš výzkum poskytl?
  • Dokázali jste potvrdit svoji hypotézu?
  • Jaké jsou obecné výsledky vaší práce?
 5. 5
  Napište závěr. V závěru byste měli zakončit svůj přehled a uzavřít ho. Uveďte význam svých výsledků a také znovu zdůrazněte důležitost celého výzkumu. Závěr by měl být jak v informativním, tak v popisném abstraktu, ale v popisném abstraktu vám bude stačit odpovědět na tyto otázky:
  • Jaké jsou dopady vaší práce?
  • Jsou vaše výsledky obecné, nebo konkrétní?[3]
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 3:
Jak formátovat abstrakt

 1. 1
  Pište popořadě. Existuje soubor otázek, na které by váš abstrakt měl odpovědět, ale je důležité je brát ve správném pořadí. Ideálně by měl abstrakt odrážet celkovou podobu vaší práce a měl by obsahovat úvod, tělo a závěr.
 2. 2
  Napište užitečné informace. Na rozdíl od odstavce o tématu, který může být lehce vágní, musí abstrakt poskytovat úplné a jasné vysvětlení celé práce a výzkumu. Zpracujte abstrakt tak, aby čtenář přesně věděl, o čem mluvíte a snažte se ho nemást dvojznačnými větami a frázemi.
  • Vyhněte se přímým akronymům nebo zkratkám, protože byste je museli vysvětlit, což by bylo plýtvání drahocenným prostorem.
  • Pokud píšete o něčem dobře známém, můžete dokazovat na jména lidí či míst, která se objevují ve vaší práci.
 3. 3
  Začněte od začátku. Abstrakt je sice shrnutí, ale měli byste ho napsat samostatně. Nekopírujte doslovné části své práce a necitujte sami sebe. Také byste se měli vyhnout parafrázování částí své práce. Napište abstrakt úplně novými slovy a snažte se ho udržet krátký a zároveň obsáhlý.
 4. 4
  Používejte klíčová slova a fráze. Pokud budete svůj abstrakt tisknout v nějakém časopise, lidé by ho měli snadno najít. Používejte tedy klíčová slova, která by se mohla objevovat při vyhledávání v online databázích. Snažte se v abstraktu použít alespoň 5-10 klíčových slov.
  • Například pokud píšete práci o kulturních rozdílech ve schizofrenii, nezapomeňte uvést slovíčka jako „schizofrenie“, „kulturní“, „duševní nemoc“ a „společenské přijetí“. To jsou slova, která by mohli lidé hledat při zájmu o vaše téma nebo vaši práci.
 5. 5
  Používejte skutečné informace. Měli byste lidi svým abstraktem přilákat čtenáře, aby měli chuť si vaši práci celou přečíst. Neměli byste uvádět odkazy na studie a knihy, které v práci nemáte zahrnuté. Když budete citovat nevyužitý materiál, pouze tím čtenáře zmatete.
 6. 6
  Nebuďte příliš konkrétní. Abstrakt je shrnutí a jako takové by nemělo odkazovat na konkrétní body vašeho výzkumu kromě jmen a míst. Neměli byste vysvětlovat ani definovat žádné pojmy, bohatě stačí odkaz. Nepište také příliš explicitně a držte se obecného záběru vaší práce. [4]
 7. 7
  Udělejte si základní revize. Abstrakt je text, který byste měli stejně jako každý jiný zkontrolovat. Dejte si pozor na gramatické a pravopisné chyby a zkontrolujte si také formátování.
  Reklama

Tipy

 • Abstrakty jsou většinou dlouhé 1-2 odstavce a neměly by zabírat více než 10% celkového rozsahu práce. Projděte si ostatní abstrakty podobných prací a budete mít představu.
 • Zamyslete se nad tím, jak technický by váš abstrakt měl být. Je často rozumné předpokládat, že čtenáři mají alespoň základní znalosti dané tématiky a používaného žargonu. Je ale lepší se snažit psát srozumitelně pro všechny.
 • Abstrakt může být psaný formálním jazykem, ale vyhněte se příliš rigidnímu jazyku, pokud to nebude nezbytně.


Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 24 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 22 836 krát
Stránka byla zobrazena 22 836 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama