Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Naučit se napsat dobrou analýzu postavy vyžaduje pečlivě si přečíst danou literární práci a věnovat pozornost tomu, co autor o postavě prozrazuje pomocí vyprávění, zápletky a dialogů. Literární analytik píše o roli, kterou daná postava v příběhu hraje. Hlavní postava neboli protagonista je nejdůležitější postavou. Jeho protivníkovi, který se v příběhu dostává s protagonistou do konfliktu, se říká antagonista. Dobří spisovatelé umějí vytvářet postavy s mnoha rovinami, takže by se analýza postav měla zaměřit na jejich komplexitu. Zde je několik tipů, které vám pomohou napsat dobrou analýzu literární postavy.

Část 1
Část 1 ze 3:

Začínáme

 1. 1
  Vyberte si postavu. Pokud píšete analýzu postavy jako školní zadání, pravděpodobně si nebudete moci postavu zvolit sami. Pokud si ji ale můžete vybrat, vyberte si jednu z postav, které v daném příběhu hrají důležitou roli. Postavy, které působí plochým dojmem (jsou pouze dobré, nebo zlé a nemají žádnou komplexní motivaci), se pro analýzu nehodí. [1]
  • Jako příklad zde použijeme klasické dílo Marka Twaina Huckleberry Finn a ukážeme si metody psaní analýzy postav na postavě Hucka, nebo zběhlého otroka Jima, protože jde o dynamické postavy, které projevují širokou škálu emocí, často se chovají nepředvídatelně a pomocí svých činů posouvají příběh dál.
  • Nebylo by vhodné zvolit si například vévodu, nebo krále, které Huck s Jimem potkali v Arkansasu, protože jde o vedlejší postavy, které neprojevují tolik emocí a zejména jde pouze o doplňkové postavy (příběh potřebuje určité humorné prvky a způsob, jak Jima s Huckem rozdělit, aby Huck mohl prohlásit svoji slavnou větu: „Dobře tedy, půjdu do háje,“ a tyto vedlejší postavy to umožňují).
 2. 2
  Přečtěte si daný příběh a myslete při tom na své postavy. I v případě, že jste knihu již četli, si ji přečtěte znovu, protože si možná uvědomíte něco, co vám při prvním čtení uniklo. Všímejte si všech detailů a všech míst, na kterých se vaše postavy vyskytují a zaměřte se na následující věci:
  • Jak autor postavy popisuje?
   • U příkladu s Huckem Finnem se zamyslete nad tím, jak je Huck ze začátku popisován jako jednoduchý chlapec, ale ve skutečnosti řeší větší problémy, které mají velké společenské dopady – například otroctví, nebo náboženství.
  • Jaké vztahy mají postavy s ostatními postavami v příběhu?
   • Zamyslete se nad tím, jaký vztah má Huck se zběhlým otrokem Jimem na začátku románu a jaký je tento vztah na konci románu. Zamyslete se také nad vztahem Hucka s jeho opilým otcem a nad tím, jaký vliv tento vztah měl na Huckovu identitu.
  • Jakým způsobem posouvají činy daných postav příběh dopředu?
   • Huck je hlavní postavou příběhu, takže je jasné, že jsou jeho činy důležité. Co je na jeho jednání ale konkrétně tak jedinečného? Čím se jeho rozhodnutí liší od rozhodnutí jiných lidí v podobných situacích? Můžete se zaměřit například na to, jak Huck zachrání Jima od lidí, kteří ho chtějí vrátit jeho majiteli, protože si uvědomí, že otroctví je špatné, i když tato myšlenka odporuje všemu, co ho společnost učila.
  • S jakými problémy se vaše postava musí potýkat?
   • Zamyslete se nad tím, jak se Huck v průběhu příběhu vyvíjí a co se učí. Ze začátku se chová hloupě a dělá si legraci (například předstírá vlastní smrt), ale později se vyhýbá trikům, které pozoruje u ostatních lidí (například když se snaží zbavit se podvodníků vévody a krále).
 3. 3
  Dělejte si poznámky. Při čtení si dělejte poznámky a zapisujte si klíčové prvky, které dodávají postavě hloubku. Poznámky si pište na okraje knihy a podtrhávejte si všechny důležité pasáže.
  • Můžete mít také po ruce deník a zapisovat si své myšlenky a poznatky o dané postavě během čtení.
 4. 4
  Vyberte si hlavní myšlenku analýzy. Podívejte se na své poznámky o postavě a snažte se vymyslet hlavní myšlenku, která se k nim vztahuje. Tato myšlenka bude tezí vaší analýzy. Myslete na činy, motivy a důsledky jednání postavy. Tezí může být například to, že daná postava ztělesňuje potíže dospívajícího mladého muže, nebo to, že všichni lidé jsou od podstaty dobří. Možná vaše postava čtenářům ukazuje, že i lidé, kteří dělají velké chyby, jsou schopni pokání a zaslouží si odpuštění.
  • U příkladu s Huckem Finnem si můžete zvolit například něco o pokrytectví civilizované společnosti, protože tento román je v zásadě o chlapci, který byl vychován s myšlenkami otrokářství, ale nakonec se díky svým zkušenostem s otrokem naučil vážit si Jima jako přítele a ne jen jako otroka. Podobným způsobem Huckův otec chytí a „zotročí“ samotného Hucka, což je situace, kterou si Huck později spojí s Jimovou touhou po svobodě. Společnost vnímá Huckův útěk jako morální a spravedlivý čin, ale Jimův útěk vnímá jako strašlivý zločin. V tomto rozporu spočívá hlavní problém příběhu.
 5. 5
  Napište si osnovu. Až si určíte hlavní myšlenku, napište si stručnou osnovu informací, které budete chtít použít. Označte si v textu každé místo, kde daná postava projevuje charakteristiky, o kterých chcete psát. Uveďte také komplikované důkazy, které prokážou, že má postava hloubku. [2]
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Napište analýzu postavy

 1. 1
  Napište úvod. Připravte si úvodní odstavec o postavě, kterou jste si zvolili a o roli, kterou v daném literárním díle hraje a přitom mějte stále na paměti svoji tezi.
 2. 2
  Popište fyzický vzhled postavy. Popište vzhled vaší postavy a vysvětlete, co její vzhled vypovídá o její osobnosti. V tomto odstavci byste měli citovat nebo parafrázovat popis uvedený v knize.
  • Vzpomeňte si na obnošené oblečení Hucka Finna a zamyslete se nad tím, co o něm vypovídá. Zaměřte se například na to, jak se Huck převlékl za malou dívku, aby se dozvěděl novinky ze svého města a na to, jak toto jeho přestrojení ovlivňuje vaši analýzu.
 3. 3
  Zaměřte se na zázemí své postavy. Pokud máte tyto informace k dispozici, měl byste napsat také něco o osobní historii své postavy (některé z těchto detailů si budete muset vyvodit z kontextu). Lidské příběhy a zkušenosti nevyhnutelně ovlivňují jejich osobnost a vývoj, takže byste se na tento aspekt měli alespoň částečně zaměřit. Kdy a kde se daná postava narodila a kde vyrůstala? Jaké vzdělání má? Jak její zkušenosti a zážitky ovlivňují její činy a myšlenky?
  • Zaměřte se na vztah Hucka s jeho otcem a s vdovou Douglasovou a slečnou Watsonovou, které si ho vzaly do péče. Jak tyto postavy ovlivnily Huckův vývoj? Kontrast mezi alkoholickým otcem a konzervativními dámami, které o Hucka později pečovaly, je zajímavým kontinuem společenského chování, kterým byste se měli zabývat. Zamyslete se nad tím, zda tento aspekt ovlivnil Huckovy vlastní činy a myšlenky a pokud ano, jakým způsobem.
 4. 4
  Zaměřte se na jazyk, jakým postava mluví. Analyzujte jazyk, který postava v knize používá. Mluví daná postava stále stejně, nebo se její vyjadřování v průběhu příběhu nějakým způsobem změní?
  • Huck má na malého chlapce bezpochyby velmi vulgární jazyk a často mluví způsobem, který se vdově Douglasové nezamlouvá. Přesto si ale nedává příliš pozor na to, aby ji poslouchal a choval se přijatelně například v kostele, ale často dělá přešlapy a svými slovy a činy se prezentuje jako méně civilizovaný člověk, než jaký ve skutečnosti je, nebo jaký by paní Douglasová chtěla, aby byl.
 5. 5
  Zabývejte se osobností dané postavy. Řídí se vaše postava srdcem, nebo rozumem? Jaké hodnoty svými slovy a činy vyjadřuje? Má nějaké cíle a ambice? Buďte konkrétní a snažte se uvádět citace nebo parafráze.
  • Huck Finn se snaží řídit se pravidly společnosti, ale nakonec vždy jedná na základě emocí. Rozhodne se zachránit Jima před tím, aby byl vrácen svému majiteli, i když tím jedná proti zákonu, protože věří tomu, že si Jim nezaslouží, aby s ním bylo nakládáno jako s otrokem. Huck se rozhoduje sám, v přímém rozporu s hodnotami společnosti, ke kterým byl od malička veden.
 6. 6
  Analyzujte vztah dané postavy s ostatními postavami. Zamyslete se nad tím, jakým způsobem vaše postava komunikuje s ostatními postavami. Zastává v příběhu úlohu vůdce, nebo se spíše nechává vést ostatními? Má nějaké blízké přátele a rodinu? Pro analýzu využijte příklady z textu.
 7. 7
  Popište vývoj a změny postavy v průběhu příběhu. Většina hlavních postav v příbězích prochází různými změnami. [3] Některé konflikty jsou externí (způsobené vnějšími vlivy, které postava nemá pod kontrolou, nebo prostředím a ostatními lidmi), jiné konflikty jsou zase vnitřní (osobní problémy a boje způsobené vlastními pocity a činy, které postava musí řešit). [4] Je v závěru příběhu postava lepší, nebo horší, než na začátku? Významné postavy v průběhu příběhu většinou procházejí určitým vývojem.
  • Huckův vnější konflikt spočívá v událostech, které se mu přihodí na jeho cestě podél řeky – fyzické útrapy této cesty, problémy, které po cestě musí řešit, různé skandály a podvody atd. Jeho vnitřní konflikt dosahuje vyvrcholení ve chvíli, kdy se Huck rozhodne pomoci Jimovi získat svobodu a uniknout otroctví. Tento moment je klíčový a Huck se v něm rozhodne následovat své srdce, místo aby dodržoval společenské konvence.
 8. 8
  Nasbírejte pro svoji analýzu co nejvíce materiálu a důkazů. V analýze byste měli uvádět konkrétní příklady z textu, které podpoří vaše argumenty. [5] Uvádějte citace, abyste měli důkazy pro to, co v analýze tvrdíte. [6] Pokud autor popisuje postavu jako neohrabanou, měli byste poskytnout detailní popis této vlastnosti a uvést citace, nebo parafráze.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Využívejte důkazy

 1. 1
  Podpořte svoji analýzu důkazy z textu. Měli byste do analýzy zakomponovat přímé citace z textu, o kterém píšete, abyste své argumenty podpořili nějakými důkazy.
 2. 2
  Použijte metodu PIE. Tato metoda v zásadě znamená, že byste měli poukázat na nějaký argument, demonstrovat ho pomocí citace z textu nebo parafráze a vysvětlit, jakým způsobem potvrzuje to, co jste uvedli. [7]
  • Můžete napsat například toto: Huck Finn díky raftingu značným způsobem změní svoji identitu. V knize tvrdí: „Být raftařem na takovém voru, jako je tento, je skvělé.“ Projevuje tím nadšení ze svobody a pýchu na svůj raft.
 3. 3
  Podpořte citace svými vlastními slovy. Citace byste v akademickém textu neměli nikdy uvádět jako samotné věty. Měli byste je naopak podpořit svými vlastními slovy, která napíšete buď před citaci, nebo za ni.
  • Nesprávně: „Být raftařem na takovém voru, jako je tento, je skvělé.“
  • Správně: V knize tvrdí: „Být raftařem na takovém voru, jako je tento, je skvělé.“
  • Správně: „Být raftařem na takovém voru, jako je tento, je skvělé,“ tvrdí Huck v knize.
 4. 4
  Nepřehánějte to s citacemi. Váš vlastní text by měl stále zabírat zhruba 90% analýzy. Citace by měly být pouze zbývajícími 10%.
  Reklama

Tipy

 • Napište si první verzi, která vám pomůže utřídit si myšlenky. Potom teprve napište finální verzi, kterou budete odevzdávat.
 • Používejte konkrétní detaily z knihy a každý svůj argument jimi podpořte.
 • Pečlivě si svoji analýzu zorganizujte. Napište si úvod, který čtenáře zaujme a dávejte si pozor na to, aby byl každý váš odstavec jednotný a zabýval se jediným tématem. Nakonec napište závěr, kterým všechny informace ucelíte.
 • Postavy mají také negativní vlastnosti. Nezapomeňte analyzovat i tyto vlastnosti, abyste jejich osobnost rozebrali hlouběji.
Reklama

O tomto wikiHow

Jamie Korsmo, PhD
Spoluautorem článku je :
Kandidát PhD, Angličtina
Tento článek spoluautorem článku je Jamie Korsmo, PhD. Jamie Korsmo je Ph.D. kandidát v angličtině na Georgia State University. Tento článek byl zobrazen 4 552 krát
Kategorie: Psaní
Stránka byla zobrazena 4 552 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama