Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Je pátek odpoledne a vy máte jen 6 hodin na to, abyste napsali analytickou esej? Problém je ale to, že jste nikdy žádnou nepsali a nevíte, kde začít. Nebojte se, nadechněte se, udělejte si něco k pití a přečtěte si tento článek, za chvíli budete přesně vědět, co dělat.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:
Příprava psaní eseje

 1. 1
  Pochopte cíl analytické eseje. Obecně analytické eseje probírají nějaké téma, nebo představují nějaký názor založený na faktech. Většinou budete muset analyzovat nějaký film nebo knihu, ale mohou vám uložit také analýzu nějakého náladu nebo problému. Budete muset témat rozdělit na části a poskytnout důkazy, které podpoří vaši tezi.[1]
 2. 2
  Rozhodněte se, o čem chcete psát. Pokud píšete esej do školy, učitel vám zadá téma (nebo témata). Přečtěte si zadání pečlivě. Co přesně se po vás chce? Je možné, že si budete muset téma vymyslet sami.
  • Pokud píšete analytickou esej o nějaké knize nebo filmu, zaměřte se na motivaci postavy nebo skupiny postav. Můžete také psát o tom, proč je určitá část této knihy důležitá pro celek. Příklad literární analýzy: „Analyzujte koncept pomsty v epické básni Beowulf.“
  • Pokud píšete o nějaké historické události, zaměřte se na to, co k ní vedlo.
  • Pokud píšete o vědeckém výzkumu, použijte důkazy z tohoto výzkumu pro podporu své teze.
 3. 3
  Vymyslete si tezi. Teze je věta nebo dvě, která shrnuje to, co chcete svojí esejí lidem sdělit. Řekne čtenáři přesně o čem esej bude.[2]
  • Příklad teze: Srovnání Grendelovy pomsty a mstivých činů draka ukazuje víru v nápravu, která je nedílnou součástí středověku. Také dokazuje, že drakova msta byla čestnější.
 4. 4
  Najděte si podpůrné důkazy. Projděte si materiály, se kterými pracujete a najděte si něco, co podporuje vaši tezi. Zapište si všechny důkazy, jejich zdroje a také to, jak přispívají do vaší eseje.[3]
  • Příklad podpůrného důkazu: Dračí pomsta byla čestnější, než pomsta Grendelovy matky. Přečtěte si část básně, která se zabývá událostmi vedoucímu k útoku, samotným útokem a reakcemi na tento útok.
 5. 5
  Udělejte si osnovu. Osnova vám pomůže udržet si strukturu a díky tomu se vám bude psát snadněji. Analytické eseje většinou mají úvod, tři odstavce a závěr. V osnově si vyznačte klíčové důkazy, které byste chtěli v těle eseje rozebírat. Pod každý podnadpis si zapište důkazy, který podporují danou část textu.[4]
  • Example outline:
   • Úvod
   • BP1: Příčiny útoku
   • BP2: Útoky
   • BP3: Beowulfova reakce
   • Závěr
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 3:
Jak napsat esej

 1. 1
  Napište si úvod. Úvod by měl čtenářům poskytnout informace o vašem tématu. Na konec úvodu také patří teze. Snažte se psát úvod poutavě, ale ne příliš rozvláčně. Vyhýbejte se poukazování na zřejmé věci a přílišné dramatičnosti (začínat esej otázkou není ten nejlepší nápad). Nepoužívejte v eseji vlastí zájmena v první a druhé osobě.
  • Příklad úvodu: Ve středověku se svět řídil podle pravidla, že komu bylo ublíženo, má právo na pomstu. V epické básni Beowulf se hlavní hrdina musí utkat se dvěma různými protivníky, kteří se chtějí pomstít lidem. Srovnání ženské msty a činů draka ukazuje víru v nápravu, která byla ve středověku také součástí života. Když si rozebereme příčiny útoků, zjistíme, že se drak choval čestněji než Grendelova matka.
 2. 2
  Napište tělo eseje. Každý odstavec by měl mít 1) hlavní větu, 2) analýzu části textu a 3) důkazy z textu, které podporují analýzu a tezi eseje. Hlavní věta čtenářům řekne, o čem celý odstavec bude. Důkazy, které uvedete, podporují váš argument. Nezapomeňte na to, že by každý argument měl podporovat tezi.[5]
  • Příklad hlavní věty: Klíčem k rozlišení mezi dvěma útoky je myšlenka, že pomsta je spravedlivá.
  • Příklad analýzy: Grendelova matka netoužila pouze po pomstě ve smyslu středověkého „oko za oko“. Chtěla si vzít život za život svého syna a zároveň chtěla zničit celé Hrothgarovo království.
  • Příklad důkazu: Místo prostého zabití Aeschera a provedení pomsty „rychle popadne“ toho vznešeného muže, „pevně ho sevře“ a utíká (1294). Snaží se tím odlákat Beowulfa od Heorota, aby ho mohla také zabít.
 3. 3
  Naučte se citovat a parafrázovat. Citace znamená, že vezmete přesný text a uvedete ho v eseji v uvozovkách. Citace se hodí, když chcete podpořit argument výňatkem z textu. Používejte správný formát citací i poznámkového aparátu (budete muset použít buď MLA, APA nebo Chicago). Parafrázování je zase shrnutí zdroje vlastními slovy. Parafrázujete většinou při uvádění informací nezbytných pro pochopení textu. [6]
  • Příklad citace: Místo prostého zabití Aeschera a provedení pomsty „rychle popadne“ toho vznešeného muže, „pevně ho sevře“ a utíká (1294).
  • Příklad parafráze: Matka Grendela vstoupila do Heorotu, vzala si jednoho ze spících mužů a utekla. (1924).
 4. 4
  Napište závěr. V závěru eseje připomínáte čtenářům, jak jste svůj argument podpořili a analyzovali. Můžete přeformulovat svoji tezi a znovu ji sem napsat. Někteří učitelé také požadují nějakou hlubší myšlenku, která přiměje čtenáře zamyslet se nad daným tématem. [7]
  • Příklad závěru: Koncept „oko za oko“ byl ve středověku běžný. Když ale srovnáme útoky Grendelovy matky a draka, uvidíme rozdíl mezi spravedlivou pomstou a nespravedlivou a zlou pomstou. Drak se chová jediným možným způsobem, ale Grendelova matka koná se zlými úmysly.
  • Příklad závěru s hlubší myšlenkou: Koncept „oko za oko“ byl ve středověku běžný. Když ale srovnáme útoky Grendelovy matky a draka, uvidíme rozdíl mezi spravedlivou pomstou a nespravedlivou a zlou pomstou. Drak se chová jediným možným způsobem, ale Grendelova matka koná se zlými úmysly. Tato analýza by měla čtenáře přimět vnímat draka se soucitem a na Grendelovu matku pohlížet jako na zlé monstrum.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 3:
Dokončení eseje

 1. 1
  Zkontrolujte si gramatiku a pravopis. Esej s gramatickými chybami dostane vždy horší známku, než esej, na které si dal autor záležet. Projeďte text kontrolou pravopisu, zbavte se přebytečných vět a všímejte si chyb v interpunkci.
 2. 2
  Přečtěte si svoji esej nahlas. Když si svoji práci přečtete nahlas, všimnete si míst, která by mohla znít divně. Také najdete nesrozumitelné věty, které byste v tištěné verzi neodhalili.
 3. 3
  Ujistěte se, že máte všechna jména postav, míst atd. uvedena správně. Když v eseji napíšete jméno hlavní postavy špatně, nedostanete dobrou známku. Vždy si projděte všechny zdroje a ujistěte se, že nemáte chyby v pravopisu.
  • Pokud analyzujete film, vyhledejte si na internetu seznam postav. Najděte si více než jeden zdroj, abyste měli jistotu.
 4. 4
  Přečtěte si esej tak, jako kdybyste byli učitel. Dokázali jste všechno vysvětlit jasně? Máte správnou strukturu eseje? Vysvětluje vaše esej důležitost tématu?[8]
 5. 5
  Dejte svoji esej někomu přečíst. Druhý pár očí vám může pomoci najít poslední nesrovnalosti. Ujistěte se, že i ostatní lidé vaší eseji rozumí.
  Reklama

Tipy

 • Zeptejte se sami sebe: „Co se snažím dokázat?“ Odpověď byste měli najít ve své tezi.
 • Pokud píšete formální analýzu nebo kritiku díla, vyhněte se neformálnímu jazyku. Někdy je sice dobré použít několik hovorových slov, ale ve formální eseji by se objevovat neměla.
 • Nepřidávejte zbytečné věty jen proto, abyste měli esej delší. Lepší je napsat kratší práci k věci. Každá věta by měla být důležitá.
 • Nepište příliš vágně. Vágností připravíte půdu pro nedorozumění a špatnou interpretaci, což se projeví na údernosti vaší eseje.
 • Naučte se správně používat citace. Nezapomeňte na to, že pokud chcete uvádět cizí názory a nápady, musíte je správně formátovat.
 • Začátky a konce odstavců a vět jsou skvělými místy pro citace, metafory a opakování. Úvod a závěr by totiž neměly obsahovat hlubší analýzy ani příliš mnoho detailů.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 67 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 10 464 krát
Stránka byla zobrazena 10 464 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama