Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Argumentační články, neboli články vyjadřující názor pisatele, umožňují čtenářům tisku vyjádřit se k různým tématům. Pokud chcete napsat vlastní článek, vyberte si vhodné téma, napište si první verzi a nakonec text upravte jako profesionální editor.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Zvolte si téma

 1. 1
  Vyberte si nějaké aktuální téma. Měli byste psát o tématu, které se vztahuje k aktuálním událostem, trendům, nebo názorům ostatních lidí. Je nezbytně nutné vybrat si téma, které je aktuální. Novináři mnohem raději zveřejní článek, který se zabývá nějakým aktuálním tématem, než článek, který řeší něco, co se stalo již před několika měsíci.
  • Přečtěte si noviny a zkuste najít téma, na které byste mohli reagovat. Když napíšete komentář k nějakému nedávno vydanému článku, budete mít větší šanci, že vám ho otisknou. [1]
  • Pokud se například ve vašem městě zavírá knihovna, můžete napsat článek o tom, proč jsou knihovny důležitou součástí komunity.
 2. 2
  Vyberte si téma, o které se zajímáte. Články vyjadřující názory by měly stát právě na silných názorech. Pokud k vybranému tématu nemáte moc co říct, měli byste si vybrat raději nějaké jiné téma. Když si vyberete něco, na co máte jasný názor, bude se vám psát mnohem lépe. Snažte se shrnout svůj názor do jedné nebo dvou vět. Když se vám to bez problémů povede, budete mít jistotu, že jste si vybrali vhodné téma. [2]
  • Budeme se držet příkladu s knihovnou. Můžete napsat například to, že knihovny byly vždy místem učení a setkávání lidí a že v žádném případě není v pořádku zavřít knihovnu a otevřít místo ní restauraci nějakého fast food řetězce.
 3. 3
  Vyberte si téma, o kterém toho hodně víte. Pokud chcete někoho přesvědčit o svém názoru, musíte dobře vědět, o čem mluvíte. Proveďte si základní výzkum a vyhledejte si informace. Článek by měl obsahovat spoustu faktických důkazů, které váš argument podpoří. Hledejte na internetu, v archivech, nebo si promluvte s odborníky. [3]
  • Proč se knihovna zavírá? Jakou má historii? Kolik lidí si v ní každý den půjčovalo knihy? Jaké akce se v knihovně pořádaly?
 4. 4
  Vyberte si komplikované téma. Dobré argumentační články by měly neměly být o uzavřených případech, které snadno potvrdíte nebo vyvrátíte. Není důvod číst si názor na něco, co je naprosto jasné, například zda je heroin zdravý. Mnohem lepší téma je například to, zda by měli být uživatelé heroinu léčeni, nebo vězněni – je to kontroverznější. Napište si seznam hlavních bodů vašeho článku, abyste na nic nezapomněli. Zde je osnova pro příklad s knihovnou:
  • Knihovna je místem učení a setkávání občanů města, které nemá žádné jiné komunitní centrum.
  • Pokud vás ke knihovně váže nějaké spojení, můžete uvést i osobní historku, kterou provážete s aktuálními událostmi.
  • Zamyslete se nad možnými alternativami a snažte se přijít na způsob, jak knihovnu udržet otevřenou. Uveďte také návrhy pro místní územní plánovače.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Pusťte se do psaní

 1. 1
  Jděte rovnou k věci. Na rozdíl od eseje je argumentační článek krátký a musí být úderná. Od začátku pište jasně a stručně a snažte se všechny informace co nejlépe shrnout. [4] Zkuste například něco takového:
  • „Za mého mládí jsme v zimě se sestrou rádi chodili do knihovny. Odpoledne jsme trávili na hodinách výtvarné výchovy mezi policemi plnými knih. Bohužel se naše knihovna příští měsíc dočká stejného osudu, jako již několik let zavřený kulturní dům. Podle mého názoru je to poslední kapka.“
 2. 2
  Využijte zajímavé detaily a příklady. Čtenáři si většinou pamatují spíše detaily, než suchá fakta. Článek by se sice měl zabývat fakty, ale měli byste je doplnit také detaily, díky kterým si ho lidé zapamatují. Poskytněte skutečné příklady, aby čtenáři viděli, že vaše téma stojí za zmínku. [5]
  • Můžete psát například o tom, kdy byla knihovna postavena a kdo ji založil. Můžete se zmínit o konkrétním knihovníkovi, který v knihovně pracoval 60 let a přečetl všechny knihy fiktivního žánru.
 3. 3
  Ukažte čtenářům, proč by jim na tom mělo záležet. Když budou mít čtenáři pocit, že se jich vaše téma netýká, nebudou si váš článek chtít přečíst. Měli byste článek napsat osobně. Vysvětlete své téma a dejte najevo, že se týká i čtenářů článku a že ovlivňuje životy vás všech. [6] Příklad:
  • Když se knihovna zavře, všichni přijdeme o možnost vypůjčit si 130.000 knih a filmů a budeme nuceni cestovat 60 km do nejbližší knihovny nebo knihkupectví. Děti nebudou mít přístup ke knihám, které budou mít ve škole jako povinnou četbu a nebudou si moci zapůjčit ani učebnice.
 4. 4
  Pište osobně. Měli byste psát vlastními slovy a uvést několik osobních příkladů, kterými dáte najevo, co máte na mysli. Ukažte svým čtenářům, že jste stejní jako oni, aby viděli, že jste skutečným člověkem, který má na dané téma jasný názor. [7]
  • Pokračujeme s příkladem o knihovně: Můžete napsat váš osobní příběh o tom, že jste si v knihovně vypůjčili svoji první knihu, nebo jak jste se spřátelili s knihovnicí, nebo jak jste do knihovny chodili odpočinout od svých problémů.
 5. 5
  Nepoužívejte žargon. Článek by měl čtenáře informovat o nějakém tématu, ne je přesvědčit o tom, aby se nad tématem zamysleli. Nezahlcujte čtenáře technickým žargonem, který by mohl působit povýšeně nebo matoucně.
 6. 6
  Zjistěte, zda bude možné dohodnout si schůzku v knihovně. Určete si datum a nechejte vytisknout letáky, které budete moci roznést po městě, aby lidé mohli přijít diskutovat o budoucnosti vaší knihovny. Můžete pozvat také novináře a televizi.
 7. 7
  Je důležité zmínit se také o lidech, kteří mají opačný názor. Když to uděláte, váš článek bude působit uctivěji (i když si ve skutečnosti myslíte, že lidé s opačným názorem jsou idioti). Uznejte, že lidé s opačným názorem mají v něčem pravdu. [8] Příklad:
  • Je pravda, že lidé, kteří chtějí knihovnu zavřít, si uvědomují, že je naše ekonomika nestabilní. Spousta provozoven se zavírá, protože nemají dostatek klientů. Pokud si ale někdo myslí, že zavření knihovny vyřeší ekonomickou situaci, mýlí se.
 8. 8
  Navrhněte řešení problému. Když do článku napíšete pouze to, co vám vadí a neuvedete žádné možné řešení (nebo alespoň krok směrem k řešení), nebudete mít velkou šanci, že vám ho noviny otisknou. Musíte se zabývat také možnými zlepšeními a dalšími kroky, které si myslíte, že by se měly učinit pro dosažení uspokojivého výsledku.
  • Příklad: Když se spojíme jako komunita, budeme mít šanci knihovnu zachránit. Můžeme uspořádat sbírku nebo napsat petici a dát místnímu zastupitelstvu jasně najevo, že musí přehodnotit zavření knihovny. Kdyby naše město investovalo trochu peněz do kultury, místo do stále nově vznikajících nákupních center, naše historická knihovna by se nemusela zavřít.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Napište závěr

 1. 1
  Vymyslete silný a úderný závěr. Na závěr budete muset napsat poslední odstavec, ve kterém shrnete své argumenty a zakončíte článek tak, aby na něho čtenáři ihned nezapomněli. [9] Příklad:
  • Naše knihovna není jen místem, kde najdete všechny informace, které potřebujete vědět, ale také místem, kde se lidé scházejí, diskutují a navzájem se inspirují. Když se knihovna zavře, město přijde o kus své historie a o místo, kde se mohou setkávat všichni zvídaví lidé.
 2. 2
  Myslete na délku článku. Měli byste psát krátké a stručné věty. Spoléhejte se na jednoduché oznamovací věty. Ve většině novin je limit počtu slov na jeden článek 750. Tento počet slov byste neměli překračovat. [10]
  • Noviny váš článek upraví, ale většinou zachovají styl a názor. Neznamená to ovšem, že jim můžete poslat dlouhý epos a spoléhat se na to, že ho upraví podle potřeby. Pokud nějaký článek nedodržuje základní pravidla (například počet slov), v redakci ho většinou nikdo ani nečte.
 3. 3
  Nedělejte si starosti s nadpisem. V novinách si vymyslí vlastní nadpis, který k článku připojí, takže se tím nemusíte zabývat.
 4. 4
  Ověřte si všechna fakta. Měli byste napsat něco málo o sobě a uvést, proč píšete o daném tématu a jaké jsou vaše kompetence. Měli byste uvést také své telefonní číslo, emailovou adresu a poštovní adresu. [11]
  • Příklad: Jan Novák je nadšeným čtenářem, má PhD diplom z tvůrčího psaní a zabývá se politickými vědami.
 5. 5
  Připojte k článku fotografie (pokud nějaké máte). Dříve tyto články většinou nemívaly obrázky a fotografie, ale nyní se noviny stále více mění v online publikace, takže je vhodné využít všechny fotografie, obrázky, videa a další média. Do emailu napište, že máte grafické materiály, které by se k článku mohly hodit a přiložte je k němu.
 6. 6
  Zjistěte si pravidla zasílání článků do novin. Každé noviny mají svá vlastní pravidla a požadavky ohledně zasílání článků. Podívejte se na webové stránky daných novin. Ve většině případů budete článek posílat emailem. [12]
 7. 7
  Zavolejte do redakce. Nemusíte si dělat starosti, pokud se vám z novin hned nikdo neozve. Pošlete do redakce ještě jeden email, nebo tam cca za týden zavolejte. Editoři mají spoustu práce a pokud jim váš email přišel v nevhodnou dobu, mohli ho minout. Když do redakce zavoláte, budete si moci promluvit přímo s editorem a zjistit, zda máte šanci, aby vám článek vydali.
  Reklama

Tipy

 • Pokud se to hodí k vašemu tématu, nebojte se psát humorně, nebo satiricky.
 • Pokud se zabýváte celostátním nebo mezinárodním tématem, pošlete svůj článek do více novin – nemusíte se omezovat na jediný plátek.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 13 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 2 265 krát
Stránka byla zobrazena 2 265 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama